2023. szeptember 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok) Iroda pályázatot hirdet igazgató-helyettesi munkakör betöltésére

2009. július 20.
OTKA Iroda igazgató-helyettesi állás: az OTKA Iroda tudományos kutatási pályázatokkal és projektekkel kapcsolatos irányítási és koordinációs feladatainak ellátására.
 
Ellátandó feladatkör:
 • az igazgató távolléte, akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítése, az Iroda vezetése és működtetése,
 • kutatási pályázatok és projektek menedzselésének felügyelete,
 • részvétel az OTKA stratégiájának kidolgozásában, valamint a munkafolyamatok értékelésében,
 • az igazgató által rábízott meghatározott projektek, feladatok szervezése és koordinálása.
Ellátandó feladatok:
 • az OTKA Iroda tudományos osztályai szakmai irányítása és tevékenységük összehangolása,
 • a pályázati és projekt menedzsment folyamatot érintő stratégiai anyagok, irányelvek, szabályzat-tervezetek szakmai részeinek elkészítése, véleményezése,
 • a rendelkezésre álló források felhasználására vonatkozó javaslatok készítése.
Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Az OTKA Iroda tudományos osztályai. A közvetlen irányítása alá tartozó személyek száma összesen: 3 fő.
 
Pályázati feltételek:
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőfokú iskolai végzettség,
 • tudományos fokozat,
 • legalább 5 éves tudományos kutatói vagy fejlesztői gyakorlat,
 • legalább 3 éves vezetői gyakorlat,
 • középfokú angol nyelvismeret.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • további szakirányú felsőfokú képesítés,
 • felhasználói vagy magasabb szintű informatikai ismeretek (irodai alkalmazások, adatbázis kezelés, adminisztratív szoftverrendszerek),
 • német vagy francia nyelvismeret,
 • közigazgatási szakvizsga.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
 • magas szintű vezetői készség,
 • stratégiai gondolkodás,
 • együttműködési készség,
 • problémamegoldás,
 • teljesítménymotiváció.
Jogállás, illetmény:
A jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben előírt rendelkezések alkalmazandók. A teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével. A vezetői megbízatás határozott időre, legfeljebb 5 évre szól.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2009. október 1-jétől tölthető be.
 
A munkavégzés helye:
OTKA Iroda (1093 Budapest Czuczor u. 10. I. emelet Stúdium Irodaház)
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • végzettségeket tanúsító okiratok hiteles másolata,
 • nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről.
A pályázat benyújtásának módja és helye:
 
A pályázatot postai úton és elektronikusan is be kell nyújtani.
A pályázatot postai úton zárt borítékban, egy példányban kell 2009. szeptember 2-i postai bélyegzővel feladvabeküldeni az OTKA Irodába (1093 Budapest Czuczor u. 10. I. emelet Stúdium Irodaház). A zárt borítékra kérjük ráírni: "TIK-2449 /2009. 07.15. - Igazgató-helyettes".
 
A pályázatot elektronikusan (a dokumentumok PDF formában, csatolt file-ként) is be kell küldeni 2009. szeptember 2-ig az igh@otka.hu címre. A levél tárgy mezőjébe kérjük beírni a "TIK-2449/2009. 07.15. - Igazgató-helyettes" hivatkozást.
 
A pályázat elbírálásának rendje:
A tartalmi és formai követelményeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatásáról a pályázatok értékelésére felállított, az OTKA Iroda igazgatója és a tudományterületi kollégiumok elnökeiből álló bizottság dönt. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az a kiválasztási eljárás eredményéről írásban tájékoztatjuk.
 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2009. szeptember 30.
 
A pályázati hirdetmény megjelenik:
A KSZK (www.kszk.gov.hu), az OTKA (www.otka.hu) és az MTA (www.mta.hu) honlapokon.
 
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet az OTKA Irodán Gilyén Elemérnénél, a 219-8710-es telefonszámon.
 
Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a www.otka.hu honlapon szerezhet.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok