2023. december 4.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a Pécsi Nemzeti Színház magasabb vezető munkakörének betöltésére

2010. november 22.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet
a Pécsi Nemzeti Színház
magasabb vezető munkakörének ellátására
 
Az igazgató feladata:
A Pécsi Nemzeti Színház tevékenységének tervezése, szervezése, vezetése, irányítása és ellenőrzése a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
 
Pályázati feltételek:
 • Büntetlen előélet;
 • Szakirányú felsőfokú végzettség;
 • Legalább öt éves szakmai gyakorlat.
A pályázat tartalmi követelményei:
 • A pályázatnak tartalmaznia kell az intézmény szervezetére és működésére vonatkozó szakmai koncepciót, vezetői programot, az alábbi követelmények figyelembevételével:
 • a 2008. évi XCIX. törvény alapján a Színház I. kategóriába sorolás feltételeinek folyamatos teljesítése;
 • műfaji sokszínűségre törekvés, a hazai opera-, musical- és operettkincs bemutatása;
 • fokozott részvétel a fiatalok színházra nevelésében, a gyermek- és ifjúsági korosztály arányának növelése a színházlátogatók között;
 • a működtetés, kihasználtság – beleértve a díszlet- és jelmezgyártás kihasználtságát is – optimális tervezése, megvalósítása a gazdasági viszonyok, a támogatások figyelembevételével, az ezekben történő esetleges változásokhoz történő rugalmas alkalmazkodás;
 • a meglévő operatagozat fejlesztése, a Pécsi Balett szerepének erősítése.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell részletes szakmai önéletrajzot, az eddigi szakmai tevékenység leírását.
A pályázathoz csatolni kell:
 • A végzettséget igazoló okiratok másolatát;
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
 • Nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető-e;
 • Nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • idegen nyelvből középfokú nyelvvizsga;
 • vezetői gyakorlat.
A Pécsi Nemzeti Színház 2010. évi költségvetésének fő előirányzatai:
 • Működési bevételek: 186 000 eFt
 • Támogatásértékű bevételek: 714 827 eFt
A magasabb vezetői munkakörre meghatározott teljesítménykövetelmények:
 • a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítése,
 • a feladat ellátásához rendelt, az intézmény használatába adott ingó és ingatlanvagyon rendeltetésszerű használatának, gazdaságos működtetésének és fenntartásának biztosítása,
 • belső ellenőrzési rendszer, valamint szakmai és pénzügyi folyamatos nyomonkövetési rendszer hatékony működtetése,
 • tervezési, beszámolási kötelezettség irányító szerv felé történő betartása, végrehajtása, az intézményi számviteli rend betartása.
A kinevezés időtartama: 2011. február 16. napjától, 5 év határozott időre szól.
 
Illetmény, juttatások: az Mt. szerint
 
A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30 napon belül.
 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 30 napon belül.
 
A pályázat benyújtásának helye és módja: postai úton a pályázatot Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere részére (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) zárt borítékban „Pályázat a Pécsi Nemzeti Színház magasabb vezetői munkakörének ellátására” megjelöléssel egy eredeti és kilenc másolati példányban kell benyújtani.
Elektronikus úton a gasparj@ph.pecs.hu e-mail címre kell megküldeni.
 
A pályázatról érdeklődni lehet Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Főosztályán, dr. Gáspár Jenőnél a 72/533-935-ös telefonszámon.
 
dr. Páva Zsolt
polgármester
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok