2023. október 3.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás sanghaji oktatási-kulturális szakdiplomata álláshely betöltésére

2009. június 30.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) a Külügyminisztériummal egyetértésben pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság sanghaji külképviseletén működő oktatási-kulturális szakdiplomata álláshely betöltésére, amelynek időtartama a 104/2003 (VII. 18.) Korm. rend. 16.§ 5 bek alapján legfeljebb 4 év lehet.
 
Az oktatási-kulturális szakdiplomata a külszolgálatát a Külügyminisztérium állományában, az állomáshelyén a főkonzul általános-diplomáciai irányításával, diplomata munkakörben teljesíti. Szakmai irányítását az oktatási és kulturális miniszter a Balassi Intézeten keresztül látja el, feladatai alaputasításban kerülnek meghatározásra.
 
Az oktatási-kulturális szakdiplomata feladatai:
 • a fogadó ország oktatási és kulturális piaci folyamatainak nyomon követése, elemzése,
 • a fogadó ország illetékes szakirányú hivatalos szerveivel való kapcsolattartás,
 • intézményközi kapcsolatok építésének, közös projektek megvalósulásának elősegítése,
 • magyar kulturális produkciók külföldi bemutatásának szervezésében való közreműködés,
 • a magyar kultúra értékeinek fogadó országba történő közvetítésének elősegítése,
 • a fogadó ország hungarológusaival való kapcsolatfelvétel és a kapcsolatok ápolása,
 • a fogadó ország kulturális értékeinek Magyarországra történő közvetítésében való részvétel,
 • közreműködés a magyar kultúra és oktatás értekeinek ázsiai közvetítésére vonatkozó stratégia kialakításában és megvalósításában,
 • sajtókapcsolatok ápolása és folyamatos magyar vonatkozású sajtómegjelenés elősegítése a fogadó ország médiájában,
 • oktatási és kulturális vásárokon való magyar megjelenés koordinálása,
 • költségtérítéses hallgatók toborzásával kapcsolatos információközvetítői feladatok,
 • magyar állami ösztöndíjasokkal kapcsolatos feladatok ellátása,
 • közvetlen felsőoktatási intézményközi kapcsolatok elősegítése,
 • a régióval kapcsolatos külpolitikai, gazdasági célok megvalósításának támogatása,
 • a megkezdett együttműködések, kulturális, oktatási partnerkapcsolatok továbbvitele, a meglévő szakmai és sajtókapcsolatok ápolása,
 • oktatói és hallgatói csereprogramok előkészítésében való közreműködés,
 • oktatási, kulturális delegációk küldésével és fogadásával kapcsolatos feladatok,
 • vonatkozó nemzetközi megállapodások, munkatervek előkészítésében való részvétel,
 • a fogadó országban élő magyar közösséggel történő kulturális kapcsolattartás,
 • a 2010-es Világkiállításon való magyar kulturális jelenlét segítése,
 • közreműködés az EU országok közös kulturális és oktatási rendezvényeinek megvalósításában,
 • a 104/2003 (VII.18.) Korm. rendeletben meghatározott kötelező feladatok.
Alkalmazási feltételek:
 • a 104/2003 (VII.18.) Korm. rendelet 16.§-ban meghatározott alkalmazási feltételek,
 • a 9/1995 (II.3.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 98. pontja szerinti képesítési előírásoknak megfelelő felsőfokú végzettség,
 • külpolitikai felkészültség, jó tárgyalókészség,
 • kiváló kommunikációs készség,
 • "B" típusú jogosítvány és gépjárművezetői gyakorlat,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
 • "C" típusú felsőfokú állami - vagy jogszabály által azzal egyenértékűvé nyilvánított - nyelvvizsga és tárgyalóképes szakmai nyelvismeret angol és kínai nyelvből,
 • pszichikai alkalmasság,
 • a külügyi szakmai alapvizsga legalább "megfelelt" eredménnyel történő letétele.
A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:
 • az oktatás ill. kultúra területen korábban szerzett ismeret és gyakorlat,
 • nemzetközi oktatási-kulturális együttműködési tapasztalat,
 • a fogadó országgal korábban folytatott oktatási-kulturális együttműködési tapasztalat, meglévő kapcsolatrendszer,
 • az oktatási-kulturális szakigazgatás területén szerzett tapasztalat,
 • közigazgatási alap és/vagy szakvizsga megléte,
 • diplomáciai, szakdiplomáciai tanulmányok, publikációk,
 • további nyelvek ismerete.
A beküldött pályázati anyagnak tartalmaznia kell 3 példányban:
 • a megpályázott állomáshely nevét,
 • magyar nyelvű európai formátumú fényképes önéletrajzot, (http://europass.cedefop.europa.eu/instruments/cv/step0.do)
 • a végzettséget tanúsító, nyelvismeretet igazoló okiratok másolatát,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • gépjárművezetői engedély másolatát,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény valamint a 104/2003 (VII.18.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait megismerte.
A külszolgálat várható kezdő időpontja: 2009. szeptember 1.
 
A szakdiplomata személyére az oktatási és kulturális miniszter tesz javaslatot a külügyminiszternek. A külügyminiszter egyetértése esetén az OKM a kiválasztott személyt - a külügyi-diplomáciai felkészülés és a külszolgálat idejére - a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerinti határozott időre a Külügyminisztérium állományába áthelyezi. Mivel a munkakör fontos és bizalmas, a külszolgálat megkezdésére csak a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását követően, a köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII.18.) Korm. rendelet rendelkezései szerint szakdiplomata státuszban kerül sor. A munkakör ellátója vagyonnyilatkozat tételére kötelezett; javadalmazása a vonatkozó, hatályos jogszabályok szerinti.
 
A pályázatot "Sanghaji oktatási-kulturális szakdiplomata pályázat" megjelöléssel, zárt borítékban, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján történő megjelenéstől számított 30 napon belül, OKM Közszolgálati Főosztályára (1055 Budapest, Szalay utca. 10-14.) kell benyújtani.
További felvilágosítás az OKM Kulturális és Oktatási Szakdiplomáciai Főosztályán kérhető személyesen vagy a 473-7511 telefonszámon.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok