2023. október 3.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a Szabad Tér Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezetői (ügyvezető igazgatói) munkakörének betöltésére

2009. július 17.
Budapest Főváros Közgyűlésének
Kulturális Bizottsága
pályázatot hirdet a
 
Szabad Tér Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1124 Budapest, Városmajor)
vezetői (ügyvezető igazgatói) munkakörének betöltésére.
 
A Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. feladata:
A Főváros reprezentatív nyári kulturális színhelyein, színházi és koncertprogramok megvalósítása. A Margitszigeti Szabadtéri Színpadon elsősorban opera, operett és musical előadások, nagyobb-idegenforgalmi szempontból is számottevő koncertek szervezése és bemutatása. A Városmajori Szabadtéri Színpadon a kőszínházi és független színházi előadások nyári színpadra történő adaptálása, új, kifejezetten a játszóhely adottságait felhasználó eredeti bemutatók létrehozása. A szabadtéri előadások speciális nézői igényeinek figyelembevételével, egy olyan Nyári Fesztivál megszervezése és műsornaptár kialakítása, amely szervesen illeszkedik a nyári időszak egyéb Budapesten és Magyarországon belüli nyári kulturális programkínálatba és fesztivál programba, a legkülönbféle műfajoknak adva bemutatkozási és promóciós helyszínt.
 
Az ügyvezető igazgató feladata:
 • Az ügyvezető a Kft.-t egyszemélyi felelős vezetőként irányítja.
 • Ennek keretében az ügyvezető feladata elsősorban:
  • a Kft. alapító okiratában, közszolgáltatási szerződésében és az alapítói határozatokban rögzített feladatok ellátása, a Kft. eredményes működtetése, részletes szakmai és üzleti tervének kidolgozása;
  • évadterv készítése, melyben a bemutatandó előadások meghatározása mellett kitér a művészek, alkotótársak megnevezésére, meghatározza az előadásokkal megcélzott korosztályi réteget, az elérni kívánt eredményeket,
  • hatékony üzleti és marketing tevékenység folytatása;
  • a befogadott és önálló produkciók kiszolgálása, a létrehozott produkciók szinten tartása, színvonalának javítása;
  • saját kezdeményezésű prózai, tánc, opera, operett és musical előadások, bemutatása;
  • önálló kezdeményezésekként, a színház neve alatt futó fesztiválok szervezése;
  • a színház hosszú távú marketing stratégiájának tervezésével annak biztosítása, hogy minél eredményesebb, sokszínűbb és reprezentatívabb nyári kulturális bemutatkozási hellyé váljon a Margitszigeti és Városmajori Szabadtéri Színpad.
A közhasznú feladatok ellátása érdekében a Fővárosi Önkormányzat a Kft.-val közszolgáltatási szerződést köt, amely meghatározza a konkrét feladatokat és az ehhez rendelt pénzeszközöket.
 
A Szabad Tér Színház Kft. 2009 évi költségvetésének előirányzatai:
a Fővárosi Önkormányzat éves költségvetésében jóváhagyottak szerint a
2009. évi bevételi és kiadási terv: 2.564,5 eFt
fenntartói támogatás: 57.329 eFt
 
Az intézmény besorolása: Szabad Tér Színház Kft. V. kategória az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban Emtv.) 10.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
 
A vezetői (ügyvezető igazgatói) munkakör betöltésének feltételei:
 • a gazdasági társaság alaptevékenységének megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség és
 • legalább öt éves szakmai gyakorlat
az Emtv. 40. §-ában meghatározottak szerint.
 
Előnyt jelent a szakterületen szerzett vezetői gyakorlat és legalább egy világnyelv tárgyalási szintű ismerete.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • a Szabad Tér Színház Kht. 2010. február 1-jétől 2015. január 31-ig terjedő időszakra vonatkozó részletes üzleti tervét,
 • a pályázó által megvalósítandó kívánt művészeti koncepciót, szakmai elképzeléseket, évadtervet, produkciós tervet,
 • a pályázó személyes motivációját, a színház jelenlegi működésére vonatkozó észrevételeit,
 • a színház adottságainak figyelembe vételével, a játszóhelyekre vonatkozó konkrét elképzeléseket,
 • az alkotótársak felsorolását, az adott szervezeti felépítésre és személyi feltételekre reflektálva,
 • gazdasági stratégiát, a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósításához,
 • marketing, PR, belső-külső kommunikációs stratégiai elképzeléseket, bel- és külföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezetét,
 • a külső források, szponzorok bevonására vonatkozó elképzeléseket.
Csatolni kell egy szakmai önéletrajzot, a végzettséget igazoló okiratokmásolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, továbbá a Munka Törvénykönyve 191. § bekezdése értelmében az összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozatot, a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról szóló nyilatkozatot, továbbá hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik.
Az ügyvezetői megbízás esetén a kinevezés öt évre, 2010. február 1-től 2015. január 31.-igterjedő időtartamraszól. A munkába lépés napja 2010. február 1.
Az igazgató a feladatokat munkaszerződés keretében látja el.
Munkabér megegyezés szerint, a Munka Törvénykönyve díjazásra vonatkozó rendelkezései alapján.
 
Benyújtási határidő: az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján való megjelentetését követő 30 napon belül.
A benyújtás helye: a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztályának címezve személyesen vagy postai úton (1052 Budapest, Városház u. 9-11., levélcím: 1840 Budapest). A borítékra kérjük ráírni: "Pályázat ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére".
Az elbírálás határideje: a pályázat benyújtását követő 30. nap.
A pályázatokat - az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bek. alapján létrehozott szakmai bizottság véleményének kikérésével - a Kulturális Bizottság bírálja el és dönt a munkakör betöltéséről.
 
A pályázati dokumentáció (SZMSZ, 2009. évi költségvetés előirányzatai, foglalkoztatottak létszáma) a www.budapest.hu honlapon, illetve a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztályán megtekinthető.
További felvilágosítás a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztályán, a 327-1435-ös telefonszámon kérhető.
 
Dr. Bőhm András
elnök
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok