2020. július 10.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás szakképzést folytató intézmények és közhasznú szervezetek számára

2003. március 13.
Az  Oktatási Minisztérium 2003. évi szakképzési pályázata a szakképzést folytató intézmények és szakképzéssel foglalkozó közhasznú szervezetek támogatására.

Az Oktatási Minisztérium 2003. évi szakképzési pályázata a szakképzést folytató intézmények és szakképzéssel foglalkozó közhasznú szervezetek támogatására

1) A pályázat célja

A következőkben részletezett, a 2003. évben megvalósuló pályázati célok kiegészítő támogatása:

 1. Szakmai és tudományos konferencia költségeihez nyújtandó támogatás (ifjúsági).
 2. Szakmai ünnepségek költségeihez nyújtandó támogatás.
 3. Szakmai versenyek költségeihez nyújtandó támogatás (kivétel OSZTV és SZKTV).
 4. Szakmai tanulmányutak költségeihez nyújtandó támogatás.
 5. Szakmai kiadványok megjelentetési költségeihez nyújtandó támogatás.

2) A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be:

 1. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában meghatározott szakképzést folytató intézmények,
 2. A szakképzéssel kapcsolatos tevékenységet végző, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény hatálya alá tartozó közhasznú szervezetek.

3) Pályázati feltételek

 1. Egy pályázó egyetlen célra adhat be pályázatot.
 2. A pályázónak nem lehet a pályázat benyújtásának időpontjában esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása.
 3. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a kiíró vagy annak megbízottja a pályázat tartalmát és a pályázatban vállaltak megvalósulását a helyszínen ellenőrizze.

4) A támogatás formája

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.


5) A támogatás mértéke

A pályázaton felosztható összeg: 17,4 millió Ft.

 1. A pályázaton elnyerhető támogatás legmagasabb összege pályázatonként bruttó 450 ezer Ft, mely a pályázati programokkal szorosan összefüggő kiadásokra fordítható.
 2. A támogatás igénybevétele utófinanszírozással történik, azaz a támogatás folyósítására csak a pályázatban vállaltak teljes körű végrehajtását és a támogatási szerződésben meghatározott beszámolási kötelezettség (szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás) teljesítését követően kerül sor. Támogatási előleg biztosítására nincs lehetőség.
 3. A pályázó az elnyert támogatást a pályázatának pénzügyi tervében megjelölt, hitelesített számlával igazolt költségeinek megtérítésére, a támogatási szerződésben foglaltak szerint veheti igénybe.
 4. A támogatott a beszámoló benyújtásával egy időben nyilatkozik arról, hogy az e feladat megvalósításához kapcsolódó, előzetesen felszámított ÁFA-t nem igényelheti vissza.

6) A pályázat tartalmi és formai követelményei

 1. A pályázatot az Oktatási Minisztérium által kibocsátott pályázati felhívásban és a pályázati adatlapban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.
 2. Csak olyan pályázatok támogathatóak, amelyek megfelelnek a pályázati felhívásban és a pályázati adatlapban előírtaknak.
 3. A pályázathoz csatolni kell a kitöltött pályázati adatlapot és az abban előírt dokumentumokat.

7) Általános feltételek és tudnivalók

A pályázat benyújtásának határideje: 2003. április 18.

A pályázatokat 3 példányban a Szakképzési Helyettes Államtitkári Titkárságnak címezve, az Oktatási Minisztérium, 1884 Budapest, Pf.: 1. címére kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: "OM 2003. évi szakképzési pályázata"

Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívásban és az adatlapban előírt feltételeknek, érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

A beérkező pályázatokat bíráló bizottság az általa kialakított értékelési szempontrendszer alapján értékeli és dönt a támogatásról. A pályázat beadási határidejétől számított 60 napon belül minden pályázónak írásban - indokolás nélkül - értesítést küldünk. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. A pályázatokat a kiíró a pályázónak nem küldi vissza. A pályázat eredményét a kiíró a Szakoktatás c. lapban nyilvánosságra hozza.

A pályázattal kapcsolatosan további tájékoztatást az Oktatási Minisztérium Szakképzési Helyettes Államtitkári Titkárság, 1884 Budapest, Pf.: 1. címen, illetve Filep Éva titkársági és pénzügyi referens 473-7037-es telefonszámon ad.

Letölthető anyagok az Oktatási Minisztérium honlapjáról:

A pályázati dokumentumok az Oktatási Minisztérium Ügyfélszolgálati Irodáján is átvehetők.

Oktatási Minisztérium
Szakképzési Helyettes Államtitkár Titkársága

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok