2020. július 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Vállalkozás 2000 Alapítvány pályázati felhívása vállalkozóképzési szakmai programok támogatására

2006. január 18.
A Vállalkozás 2000 Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) azoknak a középfokú oktatási intézményeknek hirdeti meg a pályázatot, amelyek az iskolai rendszerű képzésben részt vevő tanulók vállalkozói ismereteinek és készségeinek fejlesztése érdekében vállalkozóképzési programokat valósítanak meg tandíjmentesen. Az érintett oktatási intézmények vissza nem térítendő támogatás elnyerésére nyújthatnak be pályázatot az alábbi célokra:

 1. Működő vagy indítandó diákvállalkozás üzleti tervének megvalósítása, kiállításokon, diákvásárokon való részvétel támogatása
  A pályázat közvetlen célja az üzleti tervezés és a vállalkozói ismeretek gyakorlati alkalmazása, ezért csak reális üzleti tervvel, diákvállalkozási keretek között megvalósítható projektekkel lehet pályázni. A pályázathoz csatolni kell a diákvállalkozás bemutatását szolgáló dokumentumokat, a támogatandó projekt leírásását, költségvetését, az üzleti terv megvalósításának személyi feltételeit és eszközeit, továbbá az iskola igazgatójának felelősségvállaló és támogató nyilatkozatát.
  Az alapítvány a nyertes pályázóknak legfeljebb 150.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt, amelyet kizárólag a diákvállalkozás üzleti tervének megvalósítására lehet felhasználni.
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2006. február 28.

 1. Tanárok csoportos részvételének támogatása akkreditált tanár-továbbképzési programokban
  Az alapítvány olyan hazai akkreditált tanár-továbbképzési programokon való részvétehez kíván támogatást nyújtani, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a vállalkozói készségek fejlesztéséhez a tantestület szakmailag leginkább érintett tagjai megszerezhessék a korszerű tanári kompetenciákat. A támogatás feltétele, hogy a továbbképzés kapcsolódjon a pályázó intézményben oktatott vállalkozási ismeretek, készségfejlesztés szakmai, módszertani programjához.

  A pályázó iskolának indokolnia kell a továbbképzési program kiválasztását, csatolnia kell a program akkredtációs dokumentumát, valamint a programindítási engedéllyel rendelkező, a képzést végző intézménnyel, szervezettel kötött előzetes megállapodást. A pályázatban be kell mutatni a tantestületből a képzési programramba beiskolázni tervezett pedagógusok szakmai tevékenységét, kapcsolódásukat az iskolában megvalósuló vállalkozóképzési programokhoz. Előnyt élveznek azok a továbbképzési akciók, amelyekbe a tantestület meghatározó része bekapcsolódik, s megvalósításuk áttörést eredményezhet a cselekedve tanulás (learning by doing) módszertani eltejesztésében.
  A pályázathoz csatolt költségvetésnek tartalmaznia kell a képzési program megvalósításának teljes költségét, a finanszírozási forrásokat. Az alapítvány egy-egy iskola számára - a kuratórium által hozott támogató döntés esetén - az igazolt képzési költség 75%-át, maximum 300 ezer forint támogatást ad.
  A pályázatok benyújtási határideje: a megpályázott továbbképzést megelőzően legalább 6 héttel, de legkésőbb 2006. április 30.

 1. Tanárok egyéni részvételének lehetővé tétele korszerű vállalkozóképzési ismeretek és módszerek elsajátítását célzó hazai és külföldi szakmai konferenciákon és egyéb szervezett továbbképzéseken
  A pályázathoz csatolni kell a továbbképzési program jelentkezési lapját és a részletes szakmai programot, a továbbképzés várható szakmai hasznosulásának bemutatását és az iskola igazgatójának támogató nyilatkozatát. Az alapítvány a nyertes pályázóknak hazai továbbképzés esetén a részvételi díjat, legfeljebb azonban 100.000 Ft-ot, külföldi továbbképzés esetén a regisztrációs díjat és/vagy az útiköltséget, legfeljebb azonban 130.000 Ft-ot térít vissza számla ellenében. A támogatási kérelmeket a megpályázott továbbképzés kezdete előtt legalább hat héttel kell eljuttatni az alapítványhoz.
  Pályázati határidő: folyamatos, de legkésőbb 2006. április 30.

Támogatás mindhárom pályázati programban csak olyan projektekre igényelhető, amelyek legkésőbb 2006. augusztus 31-ig megvalósulnak.

Forráshiány esetén az alapítvány az egyes pályázati programokat hamarabb is lezárhatja!

Az elnyert támogatások felhasználásának részletes feltételeit az alapítvány kuratóriuma a nyertes iskolákkal támogatási szerződésben fogja rögzíteni.

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati útmutató és a pályázati adatlap letölthető vagy postai úton is igényelhetõ (tértivevény nélkül) az alábbi címen:

Vállalkozás 2000 Alapítvány, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 11./a
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok