2022. augusztus 9.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Kerettantervek jóváhagyása

2006. október 4.
Kizárólagosan az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó ügy.
Elérhetőségi adatok: dr. Hiller István miniszter, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
A határozat előkészítését a Közoktatási Főosztály végzi.
Telefon: 473-7723
Fax: 3124-032
A hatósági ügy illetékes ügyintézője: Balogh Lászlóné
Ügyfélfogadás rendje: kizárólag előzetes bejelentkezés alapján.

Az ügy intézése: a kerettantervet - három írásos és egy elektronikus példányban - az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközponthoz (OKÉV) kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell:
  1. ha a kerettanterv a nemzeti, etnikai kisebbségek iskolai nevelését, oktatását szolgálja, az érintett országos kisebbségi önkormányzat egyetértését,
  2. pályaorientáció és szakmai alapozó tantárgy, illetve elméleti és gyakorlati szakmacsoportos oktatás esetén a Nemzeti Szakképzési Intézet szakvéleményét,
  3. az egyház megnevezését tartalmazó kerettanterv esetén az egyház nyilatkozattételre jogosult szervének álláspontját a megnevezés használhatóságáról,
  4. az eljárási díj befizetésének igazolását, kivéve, ha a kerettantervet elektronikus úton nyújtják be vagy ha az eljárási díj megfizetése elektronikus úton történik.
Az OKÉV a kerettantervet a mellékletekkel együtt a beérkezéstől számított öt napon belül - az eljárás felfüggesztésével egyidejűleg - megküldi az Országos Köznevelési Tanács (OKNT) részére. A kerettantervek jóváhagyásának előkészítésében az OKNT kerettantervi bizottsága működik közre. A kerettantervi bizottság a kerettanterv jóváhagyására vonatkozó állásfoglalását harminc napon belül terjeszti az OKNT elé. Az OKNT hetvenöt napon belül dönt a kerettanterv jóváhagyása kérdésében, és egyidejűleg javaslatát megküldi az OKÉV részére. Az OKÉV a kerettanterveket, a mellékletekkel és az OKNT javaslatával együtt, döntésre előkészítve öt napon belül felterjeszti az oktatási miniszterhez. A miniszter a kerettanterv jóváhagyásáról, illetve elutasításáról - az OKNT, illetve ha a kerettanterv a nemzeti, etnikai kisebbségi oktatást szolgálja, az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértésének kikérése után és a Közoktatás-politikai Tanács véleményének figyelembevételével az iratok megérkezésétől számított húsz napon belül dönt. Az eljárásért eljárási díjat kell fizetni, amelynek mértéke évfolyamonként a mindenkori minimálbér összege, szakiskola esetén annak kétszerese. Az eljárási díjat a Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. (KFPT) Magyar Államkincstár 10032000-00286253-00000017. számú számlájára kell befizetni a rendelkezésre bocsátott készpénz-átutalási megbízáson.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok