2022. augusztus 9.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Szakemberek szervezett képzésének, továbbképzésének akkreditációja

2007. január 26.
A kulturális törvény (1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről) alá tartozó intézmények dolgozói szervezett képzésre jogosultak a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről, és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet alapján (a továbbiakban: rendelet).


A szervezett képzés egyik formája a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) által akkreditált, tanfolyamjellegű szakmai továbbképzés.
A tanfolyamjellegű szakmai továbbképzések programját a minisztérium Akkreditációs Szakbizottságai minősítik, hagyják jóvá 5 évre, és teszik közzé évente egy alkalommal a Kulturális Közlönyben, valamint a minisztérium honlapján, továbbá e szervezetek adják ki a szakmai továbbképzések indítási engedélyét is.
A tanfolyamjellegű szakmai továbbképzés programjainak elkészítésére, akkreditációjára a minisztérium folyamatos pályázati lehetőséget biztosít.

Pályázati felhívások:
A felhívások a Magyar Művelődési Intézet (www.mmi.hu), az Országos Széchényi Könyvtár (www.oszk.hu), valamint a Magyar Országos Levéltár (www.mol.gov.hu) honlapján is olvashatók.

A szakmai továbbképzési program és akkreditált szakmai továbbképzési program indításának, akkreditációjának feltételeit, eljárási rendjét a rendelet melléklete tartalmazza.

A program-akkreditálást, -indítást a következő adatlapok használatával lehet kezdeményezni:
A Szakbizottságoknak címzett akkreditációs kérelmek fogadása, az akkreditáció előkészítése, az akkreditált programok, valamint azok öt évre szóló indítási engedélyének nyilvántartása, a fejlesztési javaslatok megvalósítása a minisztérium illetékes szakosztályainak feladata.

Címek:

Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság
Székhelye: Oktatási Kulturális Minisztérium Könyvtári osztály
Titkár/ügyintéző: dr. Tokaji Nagy Erzsébet
Levélcím: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Telefon: 473-7581

Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság
Székhelye: Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztály
Levélcím: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Titkár/Ügyintéző: dr. Szabó Irma Ph.D.
Telefon: 473-7362

Levéltári Akkreditációs Szakbizottság
Székhelye: Oktatási Kulturális Minisztérium Levéltári osztály
Levélcím:1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Titkár/Ügyintéző: Sudár Kornélia
Telefon: 473-7594

Muzeológiai Akkreditációs Szakbizottság
Székhelye: Oktatási Kulturális Minisztérium Könyvtári osztály
Titkár/ügyintéző: dr. Tokaji Nagy Erzsébet
Levélcím: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Telefon: 473-7581

Műtárgyvédelmi Akkreditációs Szakbizottság
Székhelye: Oktatási Kulturális Minisztérium Könyvtári osztály
Titkár/ügyintéző: dr. Tokaji Nagy Erzsébet
Levélcím: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Telefon: 473-7581

A szakmai továbbképzési program minősítéséért, nyilvántartásba vételéért, indításának engedélyezéséért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-a alapján igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amely az általános forgalmi adót is tartalmazza.

A továbbképzési programot kimunkáló szervezet (intézmény, egyesület, vállalkozás) a szakmai továbbképzési program minősítő eljárásáért, öt évre szóló engedélyezéséért, nyilvántartásba vételi eljárásáért 30 óra képzési időtartamonként 30.000-30.000,- forint, legfeljebb 120.000,- forint, az akkreditált program indításának öt évre szóló engedélyezéséért, nyilvántartásba vételi eljárásáért 30 óra képzési időtartamonként 15.000-15.000,- forint, legfeljebb 60.000,- forint igazgatási szolgáltatási díjat köteles az Oktatási és Kulturális Minisztérium 10032000-01425190 számlájára megfizetni.

Nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni az akkreditált program indításának öt évre szóló engedélyezéséért, nyilvántartásba vételi eljárásáért akkor, ha azt a minősítő eljárással egyidejűleg kezdeményezik. Az engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárás nem helyettesíti a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (Fktv.) szerinti nyilvántartási eljárás feladatait.

A befizetett eljárási díj a kérelem visszavonásával a szakbizottságok határozatának meghozataláig visszaigényelhető. A visszaigényelt eljárási díjat - az adott üggyel összefüggésben keletkezett költségekkel csökkentve - vissza kell fizetni a befizetőnek.
A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok