2023. február 6.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Az információs és kommunikációs technológiák magyarországi iskolák történő bevezetése terén hogyan áll az EU átlaghoz képest? Van-e lemaradás? Ha van, mit teszünk a lemaradás felszámolása érdekében?

Az információs és kommunikációs technológiák bevezetése a magyar iskolai felkészítésben az EU átlaghoz képest lemaradásokat mutat. A hátrányok leküzdése érdekében az Oktatási Minisztérium egy hosszú távú oktatásinformatikai stratégiát dolgozott ki, ami az IKT alapú konstruktív pedagógia elterjesztésére és bevezetésére irányul. A stratégia négy fő pillére: Szélessávú Internet hozzáférés biztosítása IKT infrastruktúra fejlesztése Pedagógus-továbbképzés Digitális tartalomszolgáltatás Az alábbiakban a megvalósított vagy megvalósítás alatt álló legjelentősebb projektek a kerülnek bemutatásra. I. Szélessávú Internet hozzáférés biztosítása: Közháló Program Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által útjára indított, az utóbbi évek legnagyobb informatikai infrastruktúra-fejlesztési programjának - a jelenleg mintegy 5700 szélessávú végpont bekötését megvalósító Közháló Programnak - köszönhetően szélessávú interneten keresztül válnak elérhetővé az oktatási intézmények. A közháló 2004. december végéig eljutott csaknem 4000 iskolába, továbbá művelődési házakba, valamint az IHM eMagyarország Programjához kapcsolódó intézményekbe és teleházakba is. Az IHM tervei 2005 végére összesen 7300 szélessávú végpontot adnak át csaknem 2500 településen. A program elősegíti a területfejlesztést, erősíti a kistelepülések lakosságmegtartó képességét és esélyt kínál számukra az információs társadalomba való bekapcsolódásra. Műholdas adatszórás A nagy méretű adatállományok - mint pl. videóanyagok - letöltése dial-up, de akár ASDL 64/384 kapcsolaton keresztül is jelentős leterheltséget jelentenek. Vagyis az oktatás digitális anyagokkal történő kiszélesítése megköveteli egy más jellegű adatszórási forma bevezetését. Ezért hirdette meg az IHM "Műholdas adatszórás" címmel IHM-ITP-24 jelű pályázatát (a pályázathoz az OM támogatással csatlakozott), amely lehetővé teszi gimnáziumok, szakközépiskolák és szakiskolák számára, hogy műholdas adatszórás segítségével jussanak az oktatási segédanyagokhoz. A pályázaton valamennyi érvényes pályázati anyagot benyújtó iskola nyert. A pályázatnak köszönhetően 504 középiskolába juthat el folyamatosan működő, műholdas adatszórás felhasználásával az információ egy központi helyről a vételre alkalmassá tett intézmények egy-egy számítógépére. A műholdon rendelkezésre álló sávszélességgel a nagyméretű tartalmakat közvetlenül az iskolák szervergépére sugározzák, ily módon teszik azt hozzáférhetővé a diákok számára. Az Oktatási Minisztérium által felügyelt, naprakész internetes tartalmak a műholdas adatszórással eljutnak oda, ahol megvalósultak a műholdas adatszórás feltételei. Wireless hálózatok kiépítésének programja: 2004 első félévében az IHM által kiírt pályázat keretében 300 wireless hálózat átadására került sor a középiskolák számára. 2005-ben további kb. 300 db wireless hálózat kiépítése történik meg, a távlati cél pedig, hogy a Közháló program infrastruktúrája minden közoktatási intézményben kiegészüljön egy belső, vezeték nélküli hálózattal. II. IKT infrastruktúra fejlesztése Az Oktatási Minisztérium a kompetencia alapú oktatás, képzés és nevelés elterjesztésének elősegítésére országos pedagógiai módszertani és eszközpark fejlesztési programot folytat. Reményeink szerint a fejlesztési program segíteni fogja a magyar oktatási rendszer paradigmaváltását, és ezzel az iskolák versenyképességének megőrzését. Digitális zsúrkocsi- és bőrönd Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium az Oktatási Minisztériummal együttműködve 2003 végén írta ki az ITP-19 számú pályázatot, melynek címe: "Középiskolai multimédiás prezentációs eszközök" volt. A "Digitális Zsúrkocsi" pályázaton 1117 középiskola nyert mobil multimédiás eszközökkel felszerelt zsúrkocsit és ugyanennyi multimédiás bőröndöt - utóbbiakból 311 wireless (vezeték nélküli) technológiával rendelkezik - , melyek segítségével az oktatás a diákok számára színesebbé tehető. A "zsúrkocsi" notebook-ból, projektorból, DVD- és videolejátszóból, erősítőrendszerből és hangfalakból áll. A multimédiás "bőrönd" notebook-ot és projektort tartalmaz. Az eszközök összeállításakor különös hangsúlyt kapott az iskolai környezet figyelembevétele: a mobilitás és biztonságos tárolás lehetősége, a könnyű, gyors üzembe helyezés, a kommunikációs lehetőségek kihasználása. A szeptemberi iskolakezdésre valamennyi nyertes pályázó megkapta a tanárok által könnyen kezelhető multimédiás prezentációs eszközöket. Digitális palatábla, interaktív tábla Az interaktív tábla egy olyan digitális eszköz, melynek segítségével egy számítógép képernyőjén megjeleníthető tartalmak és alkalmazások egy osztály előtt, a tanulókkal közösen változtathatóak. Az interaktív tábla segítségével az órákat a tanár és a diákok a jegyzetelés helyett közös munkával, problémamegoldással tölthetik, a közös eredményeket pedig digitálisan lementhetik. Az Oktatási Minisztérium rövid - és hosszú távú célja egyaránt az interaktív tábla, és a hozzá kapcsolódó oktatásinformatikai eszközök (notebook, projektor, digitális palatábla) minél szélesebb körben történő elterjesztése, és a hozzájuk kapcsolódó oktatási módszertanok kidolgozása. Az oktatásinformatikai infrastruktúra fejlesztésére irányuló pályázatok (decentralizált szakképzési pályázatok, informatikai normatíva) már magukban foglalják ezeket az új, "jövőbe mutató" eszközök beszerzésének a lehetőségét. Tisztaszoftver Program A Tisztaszoftver Program keretében az IHM megállapodást kötött a Microsofttal. A megállapodás valamennyi, a közoktatási intézményekben használt munkaállomásra biztosítja a mindenkori legfrissebb Microsoft operációs rendszer és irodai programcsomag professzionális változatának, a középiskolák számára pedig emellett a Microsoft szervertermékeinek használatát. A megállapodás kiterjed az általános és középiskolai pedagógusok saját számítógépeire, melynek révén otthonukban is jogtisztán használhatják a mindenkori legfrissebb Microsoft operációs rendszert és irodai programcsomagot. A megállapodás egyben szoftveramnesztiát is jelent, mivel a szerződés értelmében a Microsoft úgy tekinti, hogy a kedvezményezettek a már meglévő gépein is biztosított a frissítési alap függetlenül attól, hogy ezt legális licenccel igazolni tudják-e vagy sem. Innovatív iskolák Az Oktatási Minisztérium az Informatikai és Hírközlési Minisztériummal együttműködésben a Sulinet Programiroda koordinálásával pályázati úton 30 közoktatási intézményt választott ki a Magyar Innovatív Iskolahálózat létrehozásához. Az innovatív iskolák úttörők az iskolák között a Sulinet Digitális Tudásbázis tartalomfejlesztési eredményeinek alkalmazásában, azok tanórába való integrálásában, a digitális pedagógia magyarországi elterjesztésében és az infokommunikációs technológiákon alapuló pedagógus-továbbképzésben. A kiválasztott intézmények jelenleg is eltérő IKT technológiák és eszközök tesztelésében vesznek részt különböző külföldi és hazai projektek keretében, amelyekhez képzések és konferenciákon való részvételek kapcsolódnak. A két minisztériummal való együttműködés során a kiválasztott iskolák az Európai Innovatív Iskolahálózat (ENIS) tagjaivá is váltak. Az Oktatási Minisztérium, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium az Európai Innovatív Iskolahálózatban részt vevő intézményeket 10-10 millió forint értékű szoftverrel, számítástechnikai eszközzel támogatja Informatikai fejlesztési feladatok normatívája A 2005. évi költségvetésről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 8. számú mellékletében szerepel a Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok normatívája, melynek tervezett összege 2600Ft/gyerek, tanuló. Ezt a támogatást a fenntartók igényelhetik, az oktatási miniszter 3/2005. (III.1.) OM rendelete alapján. "(2) A közoktatási intézmény fenntartója felé a Törvényben meghatározott, 4215 Ft/tanuló informatikai fejlesztési támogatás jogszerű felhasználására vonatkozóan, a középtávú beiskolázási tervet figyelembe véve 2250 Ft/tanuló támogatásrész terhére hosszú távú, használati és hasznosítási jogosultságot biztosító konstrukcióban történő hardvereszköz bérletére és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra (a továbbiakban együtt: hardvereszközök) a 3. §-ban foglaltak szerint, 1600 Ft/tanuló támogatásrész terhére iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverekre vonatkozó felhasználási jog megszerzésével, a szoftverek bevezetésével, illetve a felhasználási jog rendeltetésszerű, illetve hatékony felhasználásához szükséges egyéb szolgáltatásokkal, valamint a szoftverek folyamatos üzemeltetésével kapcsolatos költségekre (a továbbiakban együtt: szoftvereszközök) a 4. §-ban foglaltak szerint, 365 Ft/tanuló támogatásrész terhére adásvételi konstrukcióban történő hardverbeszerzésre [a továbbiakban: kis értékű hardvereszközök, illetve a)-c) pont együtt: informatikai eszközök] az 5. §-ban foglaltak szerint jelenthet be igényt." Számítógépek számának növelése: Sulinet Experess Program A 2003 januárjában meghirdetett Sulinet Expressz Program a pedagógusoknak, tanároknak, diákoknak, a diákok szüleinek, valamint a felnőttoktatásban résztvevőknek biztosított lehetőséget arra, hogy évi 60 ezer forint adókedvezmény igénybevételével számítógéphez, számítástechnikai eszközökhöz jussanak azok, akik adózott jövedelemmel rendelkeznek. A július elején indult programnak köszönhetően közel 200 ezer család vásárolt számítástechniai eszközöket. A program keretében 2003-ban 35 ezer új számítógéppel és 20-25 ezer alkatrészekből összeállított PC-vel gyarapodtak a háztartások, valamint becslések szerint 150 ezer számítógépet újítottak fel. 2003. júliustól decemberig az értékesítés elérte a 23.7 milliárd forintot. 2003. november 27-én kiírásra került a Sulinet Expressz II. pályázat, melynek célja, hogy a jelenleginél több kis- és középvállalkozó szállító kerüljön a programba. A pályázat folyamatos, a programhoz való csatlakozás szándékát jelentkezési nyilatkozattal nyilvánították ki a cégek, melyet követően pályázati eljáráson vettek részt. 2004. július 1-től az Szja. törvény módosulása miatt maradt az adózott jövedelemhez kötöttség, a 60 ezer forintos adókedvezmény, de 50%-os önrészt feltételezve, ezzel kibővült a jogosultak köre 3,4 milliós jövedelemhatárig, onnan sávosan csökken a kedvezmény 4 millió forintos bruttó jövedelemig. A 2004. évi e körbe tartozó értékesítés meghaladta a 22 milliárd Ft-ot. 2005. áprilisának végén kiírásra került a Sulinet Express III. pályázat, a jelentkezők körének elbírálása jelenleg is folyamatban. A Sulinet Express III. elsődleges céljai: fogyasztói oldalon: kettős árazás tilalmának megtartása mellett többletszolgáltatások, kiszélesített jótállási jogosultságok biztosítása, szállítói, értékesítési oldalon: kereskedelmi hálózatépítésre motiválás, kormányzati oldalon: a rendszer ellenőrizhetőségének és áttekinthetőségének elősegítése. III. Pedagógus továbbképzés Sulinet Expressz informatikai és informatika alapú pedagógus-továbbképzések pedagógusoknak A Sulinet Expressz program keretében az Oktatási Minisztérium (OM), az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM), a Sulinet Programiroda (SP) és a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ (PTMIK) 2003-ban és 2004-ben pályázatot hirdetett informatikai és informatika alapú támogatott pedagógus továbbképzésekre. A pályázat 18 különféle informatikai képzést kínált fel a jelentkezőknek, pl: tanítókat segítő informatikát, adatbázis-kezelést, rendszergazda, stb. ismereteket. A továbbképzésekre közoktatási intézményekben pedagógus-munkakörben, pedagógiai szakértő és pedagógiai előadó munkakörben, valamint felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és szabadidő-szervező munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban foglalkoztatottak és ezekben az intézményekben rendszergazda munkakörben foglalkoztatottak jelentkezhettek. A képzések költségeihez 2004. januárja és 2005 májusa között az állam pedagógusonként 34 ezer forinttal járul hozzá. A közel 13 ezer jelentkező közül 2004-ben, közjegyző jelenlétében sorsolták ki azt a 10 ezer szerencsés pedagógust, akik a két minisztérium által biztosított plusz forrásoknak köszönhetően ingyen, vagy jelentős kedvezménnyel jut még ebben az évben korszerű informatikai képzési lehetőséghez. A továbbképzés célja a résztvevők elektronikus írásbeliségének és IKT alapkompetenciáinak fejlesztése, az iskolai számítógépes hálózatok üzemeltetésének elsajátítása, valamint a digitális tartalmak iskolai órákon való felhasználásának megismerése. A távlati tervekben 2006-ig mintegy 40000 pedagógus informatikai irányultságú képzése szerepel- IV. Digitális tartalomszolgáltatás Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) Az Oktatási Minisztérium az EU ajánlásaival összhangban nagy hangsúlyt fektet az élethosszig tartó tanulás alapkompetenciáira épülő oktatási módszertanok bevezetésére a közoktatásban is. Ezen törekvés egyik eszköze (az oktatáskutatás, valamint a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében végzett oktatási programcsomag-fejlesztések mellett) az oktatás-tanulás támogatása digitális tananyagokkal és egyéb, az oktatást kiegészítő digitális tudáselemekkel a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) program keretében. Az SDT kiemelt célja a létrehozott digitális tananyagok újrafelhasználhatóságának és értékállóságának biztosítása, ezért az elemeket egy eszközfüggetlen tárolóban tárolja, amiből tetszés szerint építhetők fel új tananyagok mind a tantervi, mind az otthoni tanulás segítésére. Az SDT webes felületen keresztül a Sulinet portálon érhető el, egy tananyagszerkesztő és egy csoportos szerkesztést segítő modullal együttesen. A munkacsoportos tevékenység során a tanár-diák együttműködésben a kapcsolatfelvétel 5 fajtáját támogatja a rendszer: belső üzenő, e-mail, chat, fórum, nyilvános fórum, melyek segítségével a felhasználók közösen hozhatnak létre új tartalmakat. A program 2004 szeptemberétől vált hozzáférhetővé, és jelenleg 11 műveltségi terület ismeretanyagát tartalmazza közel 65000 tananyagelem keretében. Távlati tervként szerepel a jelenlegi 7-12 osztályosoknak szóló tudásanyagok vertikális bővítése a tanterv teljes lefedésével és idegennyelvi tartalmak hozzáadásával. Sulinet Elektronikus Könyvtár A Sulinet portál az SDT-t kiegészítő feladatokat, játékokat, módszertani ajánlásokat, egyéb, virtuális közösség formáló információkat tartalmaz. Ezek közül is kiemelendő a Sulinet Elektronikus Könyvtár, amely a tananyaghoz kapcsolódó könyveket, kordokumentumokat tartalmaz majd. Az Elektronikus Könyvtár feltöltése az elkövetkező hónapokban, leghamarabb októbertől várható. Új, az oktatásban felhasználható digitális tartalmak További, az oktatásban kiválóan használható segédanyagok az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által "Digitális oktatási segédanyagok fejlesztése" címmel meghirdetett pályázat eredményeként létrejövő tartalmak és a Nemzeti Audiovizuális Adattár (NAVA) filmjeinek tömege is, amelyek 2004. december 31-ig, folyamatosan válnak elérhetővé. A pályázat célja olyan digitális, az oktatásban használható tartalmak létrehozása és azok adatbázisban (egységes keretrendszerben) való megjelenítése volt, amelyek lehetővé teszik, hogy a tanárok és a diákok maguk állíthassák össze a tanításban, illetve a tanulásban segítő szemléltető, kiegészítő tananyagrészeket. Ezzel az IHM nem csupán az infokommunikációs megoldásokban rejlő lehetőségek megismertetését, hanem a felhasználók kreativitását, önállóságának kibontakozását is segíteni kívánta.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok