2024. február 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A felsőoktatási intézmények kutatási és fejlesztési tevékenységét jellemző teljesítményi mutatókra vonatkozó adatgyűjtés

2004. február 27.
Felhívás felsőoktatási intézmények tudományos vezetői részére

Tárgy: Intézményi adatgyűjtés
Melléklet: 3 db
Címzettek: felsőoktatási intézmények tudományos vezetői (kivéve: ZMNE, RTF)

Tisztelt Rektorhelyettes/Főigazgató-helyettes Asszony/Úr!

A felsőoktatási intézmények kutatási és fejlesztési tevékenységét jellemző teljesítményi mutatókra vonatkozóan 1996 óta végzünk rendszeres adatgyűjtést. Ezek az intézményi adatok alapul szolgáltak, ill. szolgálnak

  1. az éves költségvetési tervezéshez,
  2. a felsőoktatási törvény (Ftv.) 9/E. §-a szerinti éves kutatási előirányzat részét képező normatív kutatástámogatás felosztásához,
  3. a felsőoktatás kutatási-fejlesztési kapacitásainak és ezek gazdasági-társadalmi hasznosulásának elemzéséhez.

Az adatgyűjtés eredményeit rendszeresen közzétettük, egyebek mellett évenként megjelentetett főosztályi jelentéseinkben.
A normatív kutatástámogatást az Ftv. 111. § (6) bekezdésben foglalt törvényi rendelkezés végrehajtására kiadott 6/1997. (II. 12.) MKM rendelet alapján osztottuk fel eddig.
A felsőoktatás normatív finanszírozásáról kormányrendelet készül, amely várhatóan hatályon kívül helyezi az MKM rendeletet. A 2005. évi költségvetési tervezéshez viszont az Ftv. 9/E. §-a alapján ez évben is el kell végeznünk a felsőoktatási intézményekben teljes munkaidőben alkalmazott, tudományos, ill. művészeti fokozattal rendelkező oktatók és kutatók, továbbá az államilag finanszírozott nappali doktori képzésben részt vevők létszámadataira vonatkozó adatgyűjtést.
A felsőoktatás reformjának előkészítése a 2004-es év egyik kiemelt feladata. Ezzel összefüggésben fontosnak tartjuk az elmúlt években végzett, a felsőoktatási K+F kapacitásokra és ezek gazdasági-társadalmi hasznosulására vonatkozó elemzések folytatását, különös tekintettel a hazai felsőoktatás és a gazdaság kapcsolatának erősítésére, valamint az európai uniós kutatási programokban való magyar részvételre.

  • Az elemzések és az ezekre épülő javaslatok kidolgozása, a szükséges intézkedések előkészítése érdekében az ez évi intézményi adatgyűjtést az 1996-2003 között kialakult adatszerkezethez hasonló szerkezetben látjuk szükségesnek elvégezni.
  • Az elmúlt évek során kialakult jó együttműködésünkre hivatkozva tisztelettel kérem az Ön és munkatársai szíves együttműködését az idei intézményi adatgyűjtésben is.
  • Mellékelten megküldöm az intézményi adatok közlésére szolgáló, a fentiekből adódó követelményeknek megfelelő szerkezetben, a korábbi évek tapasztalatait is figyelembe véve elkészített adatlapokat.

Kérem, hogy a minősített oktatók és kutatók, valamint a doktori és mesterképzésben, ill. fokozatszerzésben részt vevők 2004. március 1-jei intézményi létszámadatait tartalmazó A), ill. C) jelű adatlapot 2004. március 22-ig, a 2003-ban bevételt hozó hazai és külföldi K+F pályázatokra, továbbá K+F megbízásokra vonatkozó adatokat tartalmazó B) adatlapot pedig 2004. április 30-ig szíveskedjenek főosztályunk részére megküldeni!
Az OM honlapján is elérhető adatlapok kitöltésével kapcsolatos kérdéseikkel szíveskedjenek dr. Engloner Gyula szerződéses munkatársunkhoz fordulni (e-mail cím: gyula.engloner@okm.gov.hu, telefax: 331-4133, telefon: szerdai napokon 473-7256, egyéb napokon 06-62-249-161 és 06-20-345-0398)!

Együttműködésüket ez úton is köszönöm.

Budapest, 2004. február …

Üdvözlettel:

Dr. Borbély Gábor
főosztályvezető

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok