2022. augusztus 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás

2003. február 27.

Az Oktatási Minisztérium
pályázatot hirdet
az oktatási miniszter 6/2001 (II. 23.) OM rendelete alapján
a 2003. szeptember elsejétől folyósítandó
Széchenyi István Ösztöndíjra

Az ösztöndíj adományozójának célja, hogy a díjazottak alkotóerejüket a felsőoktatásban végzett, kiemelkedő oktató és kutató teljesítményük színvonalának fokozására fordíthassák és felkészülhessenek az egyetemi tanári feladatok ellátására.

Az ösztöndíjra pályázhat az, aki:

  • tudományos (PhD, vagy a Ftv. 119. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a doktori fokozatnak megfelelő), illetőleg mester (DLA, vagy a Ftv. 123. § (8) bekezdésében említett művészeti díjjal) fokozattal rendelkezik, továbbá:
  1. felsőoktatási intézményben közalkalmazotti, szolgálati jogviszony, illetve egyéb munkaviszony alapján teljes munkaidőben, egyetemi docens, főiskolai tanár, illetve tudományos főmunkatársi munkakörben foglalkoztatott, vagy
  2. felsőoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoportban teljes munkaidőben foglalkoztatott tudományos főmunkatárs, vagy
  3. valamely felsőoktatási intézményben, illetőleg felsőoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoportban megállapodást kötött az ösztöndíj elnyerésére jogosító munkakörbe kinevezés jogának gyakorlójával arról, hogy őt az ösztöndíjas szerződés érvénybe lépésének időpontjától az a) és b) pontban megnevezett munkakörök valamelyikében teljes munkaidőben foglalkoztatják.

Azoknak, akik elnyerik az ösztöndíjat, az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

  • Az ösztöndíjas vállalja, hogy az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt az őt foglalkoztató felsőoktatási intézményben, vagy felsőoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoportban fennálló közalkalmazotti, szolgálati jogviszonyán, illetve munkaviszonyán kívül, további és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt csak akkor létesíthet vagy tarthat fenn, ha az a pályázat megvalósulását nem veszélyezteti, továbbá, ha a kuratórium ahhoz a pályázat részeként, a benyújtott nyilatkozat alapján hozzájárul, illetőleg a pályázat elbírálását követően abban az esetben
  1. ha - az oktatói, kutatói tevékenységet kivéve - a szerzői jogi védelem vagy más jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységre irányuló, illetve szakmai testületi tagsági jogviszony létesítését, illetve
  2. az oktató, kutató tevékenységre, valamint az 1) pontban meghatározottakon kívüli tevékenységre irányuló jogviszony létesítését

az ösztöndíjas a kuratóriumnak előzetesen írásban bejelenti, és ahhoz a kuratórium hozzájárul.

  • Az ösztöndíjas a fentieken kívül további és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem hoz létre, illetve korábban keletkezett ilyen jogviszonyát megszünteti.
  • Az ösztöndíjas vállalja, hogy a fogadó felsőoktatási intézmény szabályzatának megfelelően, a pályázat részeként benyújtott egyéni munkaterv alapján oktat és kutat.
  • Más, a központi költségvetésből fizetett ösztöndíjat nem kaphat.

Az ösztöndíj 3 évre szól, és csak egy alkalommal nyerhető el.

Az egyetemi docensek, tudományos főmunkatársak havi bruttó ösztöndíja az egyetemi tanári munkakör - a költségvetési törvényben meghatározott - garantált illetményének* 30 %-a, míg a főiskolai tanároké az egyetemi tanári munkakör garantált illetményének 25 %-a.

2003-ban várhatóan legfeljebb 250 ösztöndíjat adományozhatunk.

A pályázatot 4 (egy eredeti és három másolati) példányban, az erre a célra készült formanyomtatvány kitöltésével, az ott felsorolt mellékletekkel kell benyújtani a megszabott határidőre.

A pályázatotkizárólag postai úton lehet beküldeni az alábbi címre:

Felsőoktatási Pályázatok Irodája / Széchenyi István Ösztöndíj
Professzorok Háza
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2003. április 15.

(legkésőbbi április 15-i postai bélyegzővel)

A pályázati anyag beszerezhető az OM Ügyfélszolgálati Irodán (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) és a Felsőoktatási Pályázatok Irodájában (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21., 505. szoba), továbbá számítógépes hálózaton is elérhető a következő címeken:

http://www.fpi.hu

A formailag nem megfelelő, illetve késve beadott pályázatokat nem bíráljuk el.

Budapest, 2003. február 26.

Oktatási Minisztérium

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok