2022. május 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás

2003. február 27.

Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet az oktatási miniszter 7/2001 (II. 23.) OM rendelete alapján a 2003. szeptember elsejétől folyósítandó Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjra

Az ösztöndíj adományozójának célja, hogy a legtehetségesebb és legrátermettebb oktatók, kutatók és művészek a tudományos, illetve mester fokozat megszerzése után pályájukat a hazai felsőoktatási intézmények műhelyeiben alapozzák meg, ezzel is elősegítve a felsőoktatási intézmények vezető oktatóinak utánpótlását.

Az ösztöndíjra pályázhat az, aki:

 • tudományos (PhD, vagy a Ftv. 119. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a doktori fokozatnak megfelelő), illetőleg mester (DLA, vagy a Ftv. 123. § (8) bekezdésében említett művészeti díjjal) fokozattal rendelkezik, továbbá:
 1. felsőoktatási intézményben közalkalmazotti, szolgálati jogviszony, illetve egyéb munkaviszony alapján teljes munkaidőben, egyetemi/főiskolai adjunktus, tanársegéd, főiskolai docens, tudományos segédmunkatárs, vagy tudományos munkatársi munkakörben foglalkoztatott, vagy
 2. felsőoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoportban teljes munkaidőben foglalkoztatott tudományos segédmunkatárs vagy tudományos munkatárs, vagy
 3. valamely felsőoktatási intézményben, illetőleg felsőoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoportban megállapodást kötött az ösztöndíj elnyerésére jogosító munkakörbe kinevezés jogának gyakorlójával arról, hogy őt az ösztöndíjas szerződés érvénybe lépésének időpontjától az a) és b) pontban megnevezett munkakörök valamelyikében teljes munkaidőben foglalkoztatják, vagy
 4. vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban az ösztöndíjas szerződéses jogviszonyon kívül nem létesít rendszeres jövedelemmel járó munkaviszonyt a fogadó felsőoktatási intézményben/felsőoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoportban, vagy más munkáltatónál, illetőleg fennálló, ilyen munkaviszonyát az ösztöndíj elnyerése után megszünteti, vagy az ösztöndíjas jogviszony idejére fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe.
 • Az ösztöndíjra pályázhatnak azok is, akik külföldön szereztek tudományos fokozatot, művészeti elismerést, de a tudományos fokozat doktori (PhD) vagy mester (DLA) fokozatként történő honosítása, illetve művészeti elismerés esetében az Ftv. 123. § (8) bekezdése szerinti egyenértékűvé nyilvánítás a pályázat benyújtásának időpontjában még nem történt meg. Az ösztöndíjas jogviszony azonban csak akkor jön létre, ha az ösztöndíjas szerződés hatálybalépésének időpontjáig a tudományos fokozat honosítása, a művészeti elismerés fenti egyenértékűvé nyilvánítása megtörténik.

Azoknak, akik elnyerik az ösztöndíjat, az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

 • Az ösztöndíjas vállalja, hogy az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt az őt foglalkoztató felsőoktatási intézményben, vagy felsőoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoportban fennálló közalkalmazotti, szolgálati jogviszonyán, illetve munkaviszonyán kívül, további és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt csak akkor létesíthet vagy tarthat fenn, ha az a pályázat megvalósulását nem veszélyezteti, továbbá, ha a kuratórium ahhoz a pályázat részeként, a benyújtott nyilatkozat alapján hozzájárul, illetőleg a pályázat elbírálását követően abban az esetben
 1. ha - az oktatói, kutatói tevékenységet kivéve - a szerzői jogi védelem vagy más jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységre irányuló, illetve szakmai testületi tagsági jogviszony létesítését, illetve
 2. az oktató, kutató tevékenységre, valamint az 1) pontban meghatározottakon kívüli tevékenységre irányuló jogviszony létesítését

az ösztöndíjas a kuratóriumnak előzetesen írásban bejelenti, és ahhoz a kuratórium hozzájárul.

 • Az ösztöndíjas a fentieken kívül további és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem hoz létre, illetve korábban keletkezett ilyen jogviszonyát megszünteti.
 • Az ösztöndíjas vállalja, hogy a fogadó felsőoktatási intézmény szabályzatának megfelelően, a pályázat részeként benyújtott egyéni munkaterv alapján oktat és kutat. Az ösztöndíjasnak legalább az egyetemi adjunktusok/főiskolai docensek intézményi oktatói és kutatói követelményeit teljesítenie kell.
 • Más, a központi költségvetésből fizetett ösztöndíjat nem kaphat.

Az ösztöndíj 3 évre szól, és csak egy alkalommal nyerhető el.

Az (a) - (c) pont szerinti pályázók havi bruttó ösztöndíja (kiegészítő ösztöndíj) az egyetemi tanári munkakör - a költségvetési törvényben meghatározott - garantált illetményének* 20 %-a, míg a (d) pont szerinti pályázóknál (teljes ösztöndíj) az egyetemi tanári munkakör garantált illetményének 70 %-a.

2003-ban várhatóan legalább 100 ösztöndíjat adományozhatunk.

A pályázatot 4 (egy eredeti és három másolati) példányban, az erre a célra készült formanyomtatvány kitöltésével, az ott felsorolt mellékletekkel a fogadó felsőoktatási intézmény vezetőjéhez kell benyújtani a felsőoktatási intézmény által megszabott határidőre.

A felsőoktatási intézményeknek a Felsőoktatási Pályázatok Irodájához a pályázatokat

2003. április 15-ig kell eljuttatniuk.

Felsőoktatási Pályázatok Irodája / Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj

Professzorok Háza

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.

A pályázati anyag beszerezhető az OM Ügyfélszolgálati Irodán (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) és a Felsőoktatási Pályázatok Irodájában (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21., 505. szoba), továbbá számítógépes hálózaton is elérhető a következő címeken:

http://www.fpi.hu

A formailag nem megfelelő, illetve késve beadott pályázatokat nem bíráljuk el.


Budapest, 2003. február 26.

Oktatási Minisztérium

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok