2023. december 8.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíj

2007. január 30.
Örömmel értesítem, hogy 2007-ben is három
Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíj
odaítélésére van lehetőség

2000. május 8-án a Magyar Tudományos Akadémia ünnepi Közgyűlésén Charles Simonyi 25 millió forintot ajánlott fel a tudományos kutatások támogatására. Az AMFK (a Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány jogelődje), az OM, az MTA és a Simonyi család között megállapodás jött létre a Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíj megalapítására. Az ösztöndíj adományozásának szakmai előkészítését végző Charles Simonyi Ösztöndíj Bizottság javaslata alapján az AMFK Kuratóriuma 2000-ben, 2001-ben, 2003-ban és 2004-ben három-három kutatónak, 2002-ben négy kutatónak és 2005-ben öt kutatónak ítélte oda a 2,5 millió forinttal járó ösztöndíjat. Az ösztöndíjakat a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, és az oktatási miniszter, illetve képviselője adja át. Charles Simonyi ismételt 2002. évi 25 millió forint és 2006. évi 30 millió forint összegű adománya lehetővé tette, hogy a pályázat 2008-ig tovább folytatódjon.

Az ösztöndíjjal egyetemen vagy kutatóintézetben dolgozó, kimagasló teljesítményt nyújtó - MTA doktora, illetve az Akadémiai tv. 28.§-a alapján azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkező - kutatók munkásságát kívánjuk támogatni. A Bizottság előnyben részesíti az olyan személyekre tett javaslatokat, akik korábban nem részesültek kiemelkedő elismerésekben (pl. Kossuth vagy Széchenyi díj, akadémiai tagság, Szilárd Leó Professzori Ösztöndíj). Az immár 3 millió forintos díjat a társadalomtudomány, az élettudomány és a műszaki- és természettudományok területén adjuk ki.

Kérjük, hogy intézményük ajánlását a Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíjra 2007. április 16-ig egy eredeti és két másolati példányban szíveskedjenek eljuttatni az alábbi címre: Kurátor Alap- és Alapítványkezelő Kft., 1052 Budapest, Váci u. 16/a.

Az ajánláshoz a mellékelt lista szerinti anyagokat kérjük csatolni.

Amennyiben bármely tekintetben további felvilágosításra lenne szükségük, kérem, forduljanak bizalommal a Közalapítvány titkárságához.

Üdvözlettel
Dr. Réthelyi Miklós
a kuratórium elnökeA Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíjra történő javaslathoz szükséges anyagok
  • A jelölt személyi adatai (1 oldal).
  • A jelölt rövid szakmai életrajza (max. 2 oldal).
  • Az intézmény ajánlásának indoklása, amely foglalja össze a jelölt eddigi kutatói tevékenységét (max. 3 oldal).
  • A jelölt 5 legjelentősebb publikációjának listája.
Beküldési cím:
Kurátor Alap- és Alapítványkezelő Kft.
1052 Budapest, Váci u. 16/a.

Beküldési határidő:
2007. Április 16.
(a helyszínen 16 óráig, illetve legkésőbbi április 16-i postai bélyegzővel)
1 eredeti, 2 másolati példányban

Budapest, 2007. január 29.


A Magyary Zoltán
Felsőoktatási Közalapítvány
KuratóriumaA Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíjpályázat nyertesei

A 2000. évi "Charles Simonyi Kutatók":

Keserű Katalin,
művészettörténész
Eötvös Loránd Tudományegyetem
társadalomtudományok
Pósa Lajos, matematikus
Eötvös Loránd Tudományegyetem
műszaki- és természettudományok
Sonkodi Sándor, orvos
Szegedi Tudományegyetem
élettudományok

A 2001. évi "Charles Simonyi Kutatók":

É. Kiss Katalin, nyelvész
MTA Nyelvtudományi Intézet
társadalomtudományok
Lovas Rezső, fizikus
MTA Atommagkutató Intézet
műszaki- és természettudományok
Demeter Judit, orvos
Semmelweis Egyetem
élettudományok

A 2002. évi "Charles Simonyi Kutatók":

Miskolczy Ambrus, történész
Eötvös Loránd Tudományegyetem
társadalomtudományok
Lantos Béla, mérnök
Budapesti Műszaki Egyetem
műszaki- és természettudományok
Elekes Károly, biológus
MTA Balatoni Limnológiai Intézet
élettudományok
Fülöp Ferenc, vegyész
Szegedi Tudományegyetem
élettudományok

A 2003. évi "Charles Simonyi Kutatók":

Rőth Erzsébet, orvos
Pécsi Tudományegyetem
élettudományok
Hoppál Mihály, néprajzkutató
MTA Néprajzi Kutatóintézet
társadalomtudományok
Rontó Miklós, matematikus
Miskolci Egyetem
műszaki- és természettudományok

A 2004. évi "Charles Simonyi Kutatók":

Dávidházi Péter, irodalomtudós
MTA Nyelvtudományi Intézet
társadalomtudományok
Ovádi Judit, biológus
MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézet
élettudományok
Szirmay-Kalos László, informatikus
Budapesti Műszaki Egyetem
műszaki- és természettudományok

A 2005. évi "Charles Simonyi Kutatók":

Horváth Ildikó, orvos
Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet
Kórélettani Osztály
élettudományok
Liposits Zsolt, orvos
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar,
Idegtudományi Tanszék
élettudományok
Péceli Gábor, informatikus
Budapesti Műszaki Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
műszaki- és természettudományok
Kérchy László, matematikus
Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézet,
Analízis Tanszék
műszaki- és természettudományok
Kovács Ilona, pszichológus
Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Kognitív Tudományi Tanszék
társadalomtudományok

A 2006. évi "Charles Simonyi Kutatók":

Csapó János, agrármérnök
Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar
Kémiai - Biokémiai Tanszék
élettudományok
Tisza Miklós, gépészmérnök
Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Mechanikai Technológiai Tanszék
műszaki- és természettudományok
Imre László, irodalomtudós
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet
társadalomtudományok
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok