2022. május 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtámogatási pályázat 2006 - Pályázati felhívás

2006. szeptember 4.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium meghirdeti a
Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtámogatási pályázatot,
a felsőoktatásban széles körben
használható - elsősorban műszaki és természettudományos - tankönyvek és szakkönyvek kiadásának támogatására.

Pályázatot nyújthatnak be könyvkiadással, illetve elektronikus oktatási anyagok, segédanyagok kifejlesztésével foglalkozó:
  • jogszerűen működő, Magyarországon bejegyzett könyvkiadók,
  • állami és az állam által elismert felsőoktatási intézmények,
  • egyházi és társadalmi szervezetek,
  • jogi személyiséggel rendelkező tudományos intézmények,
  • jogi személyiséggel rendelkező könyvtárak, továbbá
  • egyéb jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint egyéni vállalkozók.
A pályázat célja, hogy az átalakuló felsőoktatás számára biztosítsa a korszerű ismereteket közvetítő szakirodalmat, a felsőoktatásban használható tankönyvek és szakkönyvek kifejlesztésének támogatásával (nyomtatott könyv, CD, CD-ROM, DVD, DVD-ROM, videó).

A fenti célra kiosztható vissza nem térítendő támogatási keretösszeg: 100 millió Ft.
A támogatás összege a kiadási költségek 30%-a. Pályázatonként minimum 250 ezer, maximum 3 millió Ft támogatás nyerhető el, amelyet - 2007. év első félévében - utófinanszírozás formájában biztosítunk. (Forrás: A költségvetési törvény alapján a XX. Fejezet 11/5/37)

Kérjük a tisztelt pályázókat, hogy pályázataikat 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat) az Útmutatóban meghatározott módon, kizárólag postai úton (legkésőbb 2006. október 4-i postabélyegzővel) az alábbi címre küldjék:

OM Alapkezelő Igazgatósága
Felsőoktatási Pályázati Osztály / TKP
1244 Budapest, Postafiók 920.

Beküldési határidő: 2006. október 4.

A pályázati anyag számítógépes hálózaton keresztül, elektronikus formátumban érhető el a következő címeken:
A pályázati anyag beszerezhető továbbá
az OM Alapkezelő Igazgatósága Ügyfélszolgálatán
1055 Budapest, Bihari János utca 5.
illetve
az Oktatási és Kulturális Minisztérium Ügyfélszolgálati Irodájában
1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Hiánypótlásra nincs lehetőség, a formailag nem megfelelő, illetve a késve érkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

Az elbírálás szempontjai:
A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat tudományági szakmai bírálók értékelik.
A pontozott és értékelt pályázatokat a Misztótfalusi Kis Miklós Kuratórium szakmai követelményeknek és a rendelkezésre álló forrás nagyságának megfelelően rangsorolja és javaslatot tesz az oktatási és kulturális miniszternek a támogatandó kiadványok körére.
A bírálat során előnyt élveznek a műszaki és természettudományos művek.

A pályázatok elfogadásáról - a Misztótfalusi Kis Miklós Kuratórium
2006. november 15-ig tett javaslata alapján - az oktatási és kulturális miniszter dönt
2006. november 22-ig.

A nyertes pályázatok listáját az OKM és az OM Alapkezelő Igazgatóság honlapján (www.okm.gov.hu; www.omai.hu) tesszük közzé.

A nyertes pályázókat az OM Alapkezelő Igazgatósága 2006. december 1-ig postai úton értesíti.

A nyertesekkel az Oktatási és Kulturális Minisztérium köt szerződést. A pályázat keretében
a tankönyv/szakkönyv kifejlesztéséhez járul hozzá az Oktatási és Kulturális Minisztérium.
A támogatás összege a tankönyv előkészítése során felmerülő, mérhető adatok alapján automatikusan kerül meghatározásra. A támogatás azonban felhasználható honorárium kifizetésére is, amennyiben dologi költségként jelentkezik.

További információ az Útmutatóban található, illetve felvilágosítás kérhető az OKM Tudománypolitikai Főosztályán, Tel: 06-1-473-7602; valamint az OM Alapkezelő Igazgatósága Felsőoktatási Pályázati Osztályán, Tel: 06-1-301-3260.

A pályázaton támogatott műveknek legkésőbb 2007. június 30-ig meg kell jelenniük.
Nem kaphat támogatást az a pályázó, aki nem tett eleget a korábbi pályázati fordulókban vállalt kötelezettségeinek.
A pályázatra a XX. Oktatási Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat útján történő felhasználásának szabályairól szóló 12/2005. (IV. 19. ) OM rendelet alkalmazandó.

Budapest, 2006. szeptember 4.

Oktatási és Kulturális Minisztérium
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok