2023. június 3.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Könyvtártámogatási pályázat 2006 - Pályázati felhívás

2006. szeptember 4.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
pályázatot hirdet a

felsőoktatási
intézmények központi könyvtárainak
támogatására

a jobb szakirodalmi ellátás, és/vagy a szolgáltatások fejlesztése érdekében.

A pályázat céljára 2006-ban várhatóan 45 millió Ft áll rendelkezésre.

Támogatandó célok:
  • A felsőoktatási intézmények szakirodalmi és információs ellátásának javítása,
  • több könyvtár (könyvtárak társulásai) közös beszerzése, elektronikus tartalmak hatékonyabb hasznosítása,
A fenti célra kiosztható vissza nem térítendő támogatási keretösszeg: 45 millió Ft, pályázatonként minimum 150 ezer, maximum 5 millió Ft támogatás nyerhető el, amelyet - 2007. év első félévében - utófinanszírozás formájában biztosítunk. (Forrás: A költségvetési törvény alapján a XX. Fejezet 11/5/37)

A pályázók köre
  • az állami és az állam által elismert felsőoktatási intézmények egyetemi (központi) vagy főiskolai (központi) könyvtárai *
A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azok az intézmények (könyvtárak), amelyek:
  • gondoskodnak a beszerzett dokumentumok magas szintű formai és tartalmi feltárásáról, a kapcsolatos információkat gyorsan és az érintett felhasználói kör számára teljes mértékben biztosítják (pl. on-line elérhető katalógusok révén),
  • folyóirat-előfizetésük fenntartásával hozzájárulnak az elektronikus információ-szolgáltatás nemzeti program teljes szövegű adatbázisainak folyamatos biztosításához,
  • az EISZ szolgáltatás keretében az Elsevier (és társult kiadói) által hagyományos formában megjelentetett folyóiratokat előfizető felsőoktatási könyvtárak,
  • könyvtárközi kölcsönzéssel lehetővé teszik az országos elérhetőséget is,
  • társulás tagjaként a beszerzett dokumentumokat több intézmény felhasználói számára teszik folyamatosan hozzáférhetővé.
Kérjük a tisztelt pályázókat, hogy pályázatukat 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), kizárólag postai úton (legkésőbb 2006. október 4-i postabélyegzővel) az alábbi címre küldjék:

OM Alapkezelő Igazgatósága Felsőoktatási Pályázati Osztály / KTP
1244 Budapest, Postafiók 920.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2006. október 4.

A pályázati anyag számítógépes hálózaton keresztül,
elektronikus formában elérhető a következő címeken:
A pályázatok elfogadásáról - a Misztótfalusi Kis Miklós Kuratórium
2006. november 15-ig tett javaslata alapján - az oktatási és kulturális miniszter dönt 2006. november 22-ig.

A formailag nem megfelelő, illetve késve érkezett pályázatokat nem bíráljuk el. Nem kaphat támogatást a pályázó, ha nem tett eleget az előző pályázati kiírás alapján elnyert támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek.

A nyertes pályázatok listáját az OKM és az OM Alapkezelő Igazgatósága honlapján (www.okm.gov.hu; www.omai.hu) tesszük közzé.

A nyertes pályázókat az OM Alapkezelő Igazgatósága 2006. december 1-ig postai úton értesíti.

A nyertesekkel az Oktatási és Kulturális Minisztérium köt szerződést.

További információ az Útmutatóban található, illetve felvilágosítás kérhető az OKM Tudománypolitikai Főosztályán, Tel: 06-1-473-7602 valamint az OM Alapkezelő Igazgatósága Felsőoktatási Pályázati Osztályán, Tel: 06-1-301-3260.

A pályázatra a XX. Oktatási Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat útján történő felhasználásának szabályairól szóló 12/2005. (IV. 19.) OM rendelet alkalmazandó.


Budapest, 2006. szeptember 4.

Oktatási és Kulturális Minisztérium* Intézményenként csak egy könyvtár pályázhat, összeállítva az intézmények karainak, illetve egyéb szervezeti egységeinek fejlesztési igényeit.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok