2024. február 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

2006. évi Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtámogatási Pályázat nyertesei

2006. november 21.
Tudományág
Nytsz
Kiadó
Szerző (1)
Szerző (2)
Cim
Támogatási összeg (ezer Ft)
Állam- és Jogtudomány
78
Osiris Kiadó és Szolgáltató Kft
Menyhárd Attila
 
A dologi jog kézikönyve
1560
Állam- és Jogtudomány
239
Gondolat Kiadói Kör Kft.
Kardos Gábor
 
Kisebbségek: Konfliktusok és garanciák
312
Állam- és Jogtudomány
240
Gondolat Kiadói Kör Kft.
Cs.Kiss Lajos
 
Hans Kelsen jogtudománya
1248
Állatorvos-tudomány
156
Melania Kiadói Kft.
Diószegi Zoltán
 
Kisállat ortopédia
1315
Állatorvos-tudomány
225
Mezőgazda Kiadó
Pécsi Tamás
 
Emlős állatok mesterséges megtermékenyítése
1110
Biológiai tudomány
57
Pars Kft.
Reiczigel Jenő
Harnos Andrea
Biostatisztika nem statisztikusoknak
904
Biológiai tudomány
139
Eszterházy Károly Főiskola Liceum Kiadó
Andrikovics Sándor
 
Állatrendszertan
607
Biológiai tudomány
223
Mezőgazda Kiadó
Juhász Lajos
 
Természetvédelmi állattan
1276
Biológiai tudomány
279
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
Pásztor Erzsébet
 
Bevezetés az ökológiába
1159
Biológiai tudomány
303
Medicina Könyvkiadó Rt.
Szabó Gábor
 
Sejtbiológia
3000
Egyéb
282
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
Kőfalvi Tamás
Ónodi Márta
Közgyűjteményi ismeretek
417
Film- és színháztudomány
75
Osiris Kiadó és Szolgáltató Kft
Kékesi Kun Árpád
 
A rendezés színháza
3000
Filozófiai tudomány
3
Atlantisz Könyvkiadó Kft.
Ernst Cassirer
 
A felvilágosodás filozófiája
908
Filozófiai tudomány
4
Atlantisz Könyvkiadó Kft.
Tengelyi László
 
Tapasztalat és kifejezés
368
Filozófiai tudomány
63
Enciklopédia Kiadó
Christoph Wulf
 
Antropológia. Történettudomány.Kultúra. Filozófia
672
Filozófiai tudomány
113
Typotex Kft. Elektronikus Kiadó
A. N. Whitehead
Csikós Ella
A természet fogalma. A. N. Whitehead válogatott írásai
450
Filozófiai tudomány
270
Akadémiai Kiadó Zrt.
Saul A. Kripke
 
Megnevezés és szükségszerűség
360
Fizikai tudomány
111
Typotex Kft. Elektronikus Kiadó
Geszti Tamás
 
Kvantummechanika
855
Fizikai tudomány
112
Typotex Kft. Elektronikus Kiadó
Frei Zsolt
 
Extragalaktikus asztrofizika
975
Földrajz- és földtudomány
17
SZTE Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó
Abonyi Gyuláné dr. Palotás Jolán
 
A földrajz közgazdaságtani alapjai
403
Földrajz- és földtudomány
38
Kossuth Kiadó Zrt.
Papp-Váry Árpád
 
Térképtudomány
1538
Földrajz- és földtudomány
174
ELTE Eötvös Kiadó
Weidinger Tamás
Tasnádi Péter
Klasszikus dinamikus meteorológiai példatár I.
826
Földrajz- és földtudomány
326
Dialóg Campus Kiadó /Nordex Kft./
Gyuricza László
 
A turizmus nemzetközi földrajza
643
Informatika
102
Typotex Kft. Elektronikus Kiadó
Tikk Domonkos
 
Szövegbányászat
471
Informatika
103
Typotex Kft. Elektronikus Kiadó
Csörnyei Zoltán
 
A Lambda-kalkulus
648
Informatika
134
ELTE Eötvös Kiadó
Elek István
 
Térinformatikai gyakorlatok
2114
Informatika
343
Panem Könyvkiadó Kft.
Andrew S. Tanenbaum
Albert S. Woodhull
Operációs rendszerek - Tervezés és megvalósítás
2136
Informatika
346
Panem Könyvkiadó Kft.
Kotsis Domokos
 
Többnyelvű programozástechnika
684
Informatika
349
Panem Könyvkiadó Kft.
Ian Sommerville
 
Szoftverrendszerek fejlesztése 8. Teljesen átdolgozott, frissített kiadás
2430
Informatika
350
Panem Könyvkiadó Kft.
Langer Tamás
 
Projektirányítás - Szoftverfejlesztési projektek gyakorlati aspektusai
870
Irodalomtudomány
8
Kijárat Kiadó
Takáts József
 
Irodalomtörténeti tanulmányok (munkacím)
405
Irodalomtudomány
10
Kijárat Kiadó
Bacsó Béla
Thomka Beáta
Fejezetek a francia irodalomelmélet történetéből Barthestől napjainkig
456
Irodalomtudomány
74
Osiris Kiadó és Szolgáltató Kft
Horváth János
 
Irodalomtörténeti munkái 4.
2160
Irodalomtudomány
89
Balassi Kiadó Kft.
Kőszeghy Péter
 
Magyar Művelődéstörténeti Lexikon VI.
1923
Irodalomtudomány
90
Balassi Kiadó Kft.
Nagy Imre
 
Iskola és színház. A magyar iskolai komédia a XVIII. században és Csokonai vígjátékai
684
Irodalomtudomány
91
Balassi Kiadó Kft.
Balázs Mihály
 
Felekezetiség és fikció. Tanulmányok a 16-17. századi irodalmunkról
445
Irodalomtudomány
362
Savaria University Press Alapítvány
Imre László
 
Arany János balladái
420
Kémia- és gyógyszerésztudomány
144
Műszaki Könyvkiadó Kft.
Zrínyi Miklós
 
A fizikai kémia alapjai III.
930
Kémia- és gyógyszerésztudomány
280
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
Hollósi Miklós
Asbóth Bence
Biomolekuláris kémia II.
652
Kémia- és gyógyszerésztudomány
285
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
Kiss Tamás
 
Bevezetés a bioszervetlen kémiába
824
Közgazdaság- és üzleti tudomány
260
Zsigmond Király Főiskola
Misz József
 
A mikroökonómia alapjai
625
Közgazdaság- és üzleti tudomány
273
Akadémiai Kiadó Zrt.
Rekettye Gábor
 
Kisvállalati marketing
767
Matematika tudomány
95
Typotex Kft. Elektronikus Kiadó
Szász Domokos
Thomas, Finney, Weir, Giordano
A Thomas-féle kalkulus II.
3000
Matematika tudomány
109
Typotex Kft. Elektronikus Kiadó
Járai Antal
 
Modern alkalmazott analízis
1665
Matematika tudomány
110
Typotex Kft. Elektronikus Kiadó
Kiss Emil
 
Bevezetés az absztrakt algebrába
2709
Mezőgazdasági tudomány
206
Mezőgazda Kiadó
Führer Ernő
 
Ültetvényszerű fatermesztés 2.
928
Mezőgazdasági tudomány
207
Mezőgazda Kiadó
Jószainé Párkányi Ildikó
 
Zöldfelületek fenntartása
1182
Mezőgazdasági tudomány
210
Mezőgazda Kiadó
Velich István
 
Ezoterikus gyümölcstermő növények nevelése
1180
Mezőgazdasági tudomány
214
Mezőgazda Kiadó
Halmai Péter
 
A kibővülő EU agrárrendszere
990
Mezőgazdasági tudomány
215
Mezőgazda Kiadó
Csányi Sándor
Szemethy László
Vadbiológia
528
Mezőgazdasági tudomány
219
Mezőgazda Kiadó
Bárdos László
Husvéth Ferenc
Gazdasági állatok anatómiájának és élettanának alapjai
936
Mezőgazdasági tudomány
330
Szaktudás Kiadó Ház Rt.
Kapronczai István
 
Információs rendszerek a Közös Agrárpolitika szolgálatában
319
Mezőgazdasági tudomány
333
Szaktudás Kiadó Ház Rt.
Molnár Sándor
 
Faanatómia
567
Mezőgazdasági tudomány
337
Szaktudás Kiadó Ház Rt.
Takáts Péter
 
Szervetlen kötésű kompozitok
250
Műszaki tudomány
145
Műszaki Könyvkiadó Kft.
Dudás Illés
 
Csigahajtások elmélete és gyártásgeometriája
918
Műszaki tudomány
146
Műszaki Könyvkiadó Kft.
Sági György
Mátyási Gyula
Számítógéppel támogatott technológiák, CNC, CAD/CAM
2994
Műszaki tudomány
147
Műszaki Könyvkiadó Kft.
Veszely Gyula
 
Hírközlési üvegszálak elmélete
250
Műszaki tudomány
230
Mezőgazda Kiadó
Szendrő Péter
 
Gépelemek
2286
Műszaki tudomány
295
BME Szolgáltató Kft. Műegyetemi Kiadó
Halász Gábor
 
Modellezés a biomechanikában
1033
Műszaki tudomány
297
BME Szolgáltató Kft. Műegyetemi Kiadó
Mojzes Imre
 
Nanotechnológia
501
Művészettörténeti tudomány és művészetek
42
Planétás Kiadó Kft.
Mády Ferenc
 
Élettani ismeretek táncosoknak, táncpedagógusoknak
792
Neveléstudomány
143
Műszaki Könyvkiadó Kft.
Józsa Krisztián
 
Az elsajátítási motiváció
726
Neveléstudomány
158
OKKER Oktatási, Kiadói és Kereskedelmi ZRt.
Gombocz János
Trencsényi László
Változatok a pedagógiára-neveléselmélet mentálhigiénés alapon
325
Neveléstudomány
284
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
Falus Iván
Ollé János
Az adatfeldolgozás és a statisztikai elemzés gyakorlata az empirikus kutatásokban
1638
Nyelvtudomány
30
ELTE BTK Germanisztikai Intézet
Komlósi-Knipf Erzsébet
V. Rada Roberta
Aspekte des deutschen Wortschatzes. Ausgewählte Fragen zu Wortschatz und Stil des Deutschen
519
Nyelvtudomány
36
ELTE BTK Germanisztikai Intézet
Brenner Koloman
Huszka Balázs
Deutsche Phonetik. Eine Einführung
309
Nyelvtudomány
193
Zsigmond Király Főiskola
Aczél Petra
Bencze Lóránt
Hatékonyság a nyelvi kommunikációban
436
Nyelvtudomány
233
Balassi Kiadó Kft.
Navracsics Judit
 
Kétnyelvű mentális lexikon
616
Nyelvtudomány
263
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
Bartha Csilla
 
Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében
582
Nyelvtudomány
268
Akadémiai Kiadó Zrt.
Károly Krisztina
 
Szövegtan és fordítás
558
Ókortudomány
79
Osiris Kiadó és Szolgáltató Kft
Szilágyi János György
 
A magyar ókortudomány száz éve
2142
Ókortudomány
185
Gondolat Kiadói Kör Kft.
Betegh Gábor
 
Platón - Metafizika és ismeretelmélet (tanulmánygyűjtemény)
540
Orvostudomány
298
Medicina Könyvkiadó Rt.
Répássy Gábor
 
Fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet
3000
Orvostudomány
302
Medicina Könyvkiadó Rt.
Préda István
Czuriga István
Kardiológia: alapok és irányelvek
3000
Orvostudomány
321
Dialóg Campus Kiadó /Nordex Kft./
Ember István
 
Népegészségügyi Orvostan
978
Politikatudomány
69
Osiris Kiadó és Szolgáltató Kft
Deák Péter
 
Biztonságpolitika. A válság és konfliktuskezelés elmélete.
2100
Pszichológiai tudomány
67
Osiris Kiadó és Szolgáltató Kft
Csépe Valéria
 
A megismerés pszichológiája
2379
Pszichológiai tudomány
86
Osiris Kiadó és Szolgáltató Kft
Oláh Attila
 
Pszichológiai alapismeretek
1896
Szociológiai tudomány
32
Századvég Kiadó
Felkai Gábor
 
A német szociológia a századfordulótól 1933-ig I-II.
1752
Szociológiai tudomány
56
Lucidus Kiadó Bt.
Ilyés Zoltán
 
Regionalitás, közösségépítés, szórványgondozás - Nemzetközi összefogás a szórványkérdésben
624
Szociológiai tudomány
64
Új Mandátum Lap és Könyvkiadó Bt.
Kuczi Tibor
 
A munka kikényszerítésének, ellenőrzésésnek, történelmileg változó formái
456
Szociológiai tudomány
137
ELTE Eötvös Kiadó
L. Rédei Mária
 
Mozgásban a világ - A migráció földrajza
960
Történelemtudomány és Régészet
24
Bizantinológiai Intézeti Alapítvány
Louis Bréhier
 
A bizánci civilizáció
1479
Történelemtudomány és Régészet
34
MTA Történettudományi Intézet
Glatz Ferenc
Pótó János
Magyar történeti kronológia I. kötet
822
Történelemtudomány és Régészet
54
Lucidus Kiadó Bt.
Mickolczy Ambrus
 
A felvilágosodástól a liberalizmusig
336
Történelemtudomány és Régészet
104
Typotex Kft. Elektronikus Kiadó
Grüll Tibor
 
Az utolsó birodalom
345
Történelemtudomány és Régészet
189
Gondolat Kiadói Kör Kft.
Főzy István
Szente István
A Kárpát-medence kövületei
1380
Történelemtudomány és Régészet
241
Balassi Kiadó Kft.
Zimonyi István
 
Kmoskó Mihály: Mohamedán írók a steppe népeiről. Földrajzi irodalom I/3.
507
Történelemtudomány és Régészet
248
Gondolat Kiadói Kör Kft.
Bozóki András
Sükösd Miklós
A magyarországi anarchizmus története
636
Történelemtudomány és Régészet
281
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
Kőfalvi Tamás
 
Forrástani alapismeretek és elemzési gyakorlatok történelemből
368
Vallás- és hittudomány
76
Osiris Kiadó és Szolgáltató Kft
Leinsle, Urlich G.
 
A skolasztikus teológia története
1620
Zenetudomány
92
Typotex Kft. Elektronikus Kiadó
Eduard Hanslick
 
A zenei szép
336
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok