2024. április 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Felsőoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  
  
Csipcsup üzenete
2009.06.29. 10:01
Tisztelt Szerkesztők!
Most érettségiztem le (2009 május-júniusi időszakban). Beadtam a jelentkezésem főiskolára, ahová valószínűleg fel is vesznek, ám ez levelező lesz. Az lenne a kérdésem, hogy lehetséges-e, hogy elkezdjek a főiskola mellett egy nappali képzést is, ami egy OKJ-s tanfolyam lenne. Tehát a főiskola levelező, a tanfolyam pedig nappali. Ezt megengedi az oktatási rendszer?
Válaszukat előre is köszönöm!
g.bogi üzenete
2009.06.28. 20:35
Tisztlt Szerkesztőség!

Az a kérdésem lenne, hogy járhatok-e államilag támogatott szakra,ha most végeztem el (6félévben) a TF-en egy testnevelő-edző Bsc szakot,és jelentkeztem az Eltére olasz szakra, és tegyük fel, hogy fel is vesznek oda? Azt olvastam, hogy a 2. BSc szak már fizetős, de régen létezett egy olyan szabály, hogy 2 tanárképes szak esetén mind a 2 mehet államilag finanszírozottan.
Válaszukat előre is köszönöm!
A Szerkesztők üzenete
2009.06.26. 13:23

Tisztelt „stehka”!

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 19. § (8) bekezdése írja elő a pedagógus számára, hogy hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak szerint - továbbképzésben vegyen részt.
A fent hivatkozott jogszabályhely végrehajtásáról rendelkezik a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997.(XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet).
A rendelet 4. § (2) bekezdése kimondja, hogy a pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig, amelyben az ötvenedik életévét betölti, augusztus hónap utolsó munkanapjáig vesz részt a közoktatásról szóló törvény 19. §-ának (8) bekezdésében szabályozott továbbképzésben (a továbbiakban: hétévenkénti továbbképzés).
A hétévenkénti továbbképzés - egy vagy több továbbképzés keretében - legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg. E rendelkezések alkalmazásában a tanórai foglalkozások időtartama negyvenöt perc.
Fentiek alapján tehát a közoktatási intézményekben pedagógus - munkakörben foglalkoztatottakra vonatkoznak fenti szabályok. Amennyiben Önt jelenleg nem közoktatási intézményben, nem pedagógus - munkakörben foglalkoztatják, fentieket nem kell alkalmazni. Jelenlegi munkáltatója jogosult rendelkezni arról, munkáltatói jogkörében eljárva, hogy munkaköréhez szükséges-e bármilyen  továbbképzésen részt vennie.

Üdvözlettel:
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes

A Szerkesztők üzenete
2009.06.26. 13:19

Tisztelt „Karolin”!

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 134. § (1) bekezdése kimondja, hogy a szabadság kiadásának időpontját - a munkavállaló előzetes meghallgatása után - a munkáltató határozza meg. A (4) bekezdés rendelkezik arról, hogy a szabadságot kettőnél több részletben csak a munkavállaló kérésére lehet kiadni.
Kérdésére tájékoztatom, hogy a szülési szabadság előtt ki nem adott szabadságát, valamint a szülési szabadság időtartamára és a gyermekgondozási díj első évére járó szabadságát a munkába állását követő 30 napon belül kell majd kiadni.

Üdvözlettel:
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes

beka1 üzenete
2009.06.26. 13:05
Tisztelt Szerkesztőség!
A 2008/2009-es tanévben főiskolára jártam,de az idén jelentkeztem az orvosi egyetemre.Érdeklődni szeretnék,hogy ilyen esetben az állam 14 félévet támogat?Válaszukat előre is köszönöm.
Raptor üzenete
2009.06.26. 07:40
Tisztelt Szerkesztőség,

2003-ban sikeres államvizsgát tettem a BMF-en, de nyelvvizsga hiányában még nem kaptam kézbe a diplomámat. A közeljövőben szeretnék nyelvvizsgázni. Kérdésem az volna hogy a diplomám elévülhet e? Ill. ha nincs időkorlát az elévülésre ezt törvényileg módosíthatják e?(pl kormányváltás). Vagy rám mindig az akkor (2003) élő törvények fognak vonatkozni? Válaszukat előre is köszönöm.
Raptor üzenete
2009.06.26. 07:33
Tisztelt Szerkesztőség,

2003-ban sikeres államvizsgát tettem a BMF-en, de nyelvvizsga hiányában még nem kaptam kézbe a diplomámat. A közeljövőben szeretnék nyelvvizsgázni. Kérdésem az volna hogy a diplomám elévülhet e? Ill. ha nincs időkorlát az elévülésre ezt törvényileg módosíthatják e?(pl kormányváltás). Vagy rám mindig az akkor (2003) élő törvények fognak vonatkozni? Válaszukat előre is köszönöm.
Árus Zóra üzenete
2009.06.25. 21:58
Tisztelt Szerkesztőség!

A következő kérdésemmel fordulok Önökhöz: 3 államilag finanszírozott félévet elhasználtam bölcsész BA képzésben.Eldöntöttem,hogy megszakítom bölcsészeti tanulmányaimat,mert általános orvos szakra szeretnék jelentkezni,államilag finanszírozottra,ami ugyebár 12 féléves osztatlan képzés.Tudom,hogy ilyen esetekben levonják a már elvégzett államilag támogatott félévek számát,tehát maradna 9 finanszírozott félévem..Viszont a következőket olvastam egy okatási portálon:
„Az osztatlan formában maradt képzéseknél (például az építész, jogász, orvos) is a 12 ingyen félév az érvényes. A törvény szerint azonban itt a támogatási idõ legfeljebb két félévvel megnõ, ha a képzési ideje meghaladja a tíz félévet. Így az orvosok esetében automatikusan 14 félév az államilag támogatott félévek száma.”
Kérdésem a következő:Ez a kitétel rám is vonatkozik,vagy csak a tanulmányi okok miatt túlcsúszókra?Ezek szerint 11 támogatott félévem marad orvosin,mielőtt költségtérítésesbe tennének át,vagy csak 9?
Válaszukat előre is köszönöm..
Minden jót kívánva:Árus Zóra
Gica90 üzenete
2009.06.25. 19:09
Tisztelt Szerkesztőség!
Két kérdéssel fordulok Önökhöz. Az egyik az hogy hány félévet lehet államilag fianszírozott képzésekre járni egyetemen, főiskolán. A második pedig az lenne hogyha elkezdek egy másik alapképzési szakot, tehát egyszerre két alapszakra járok akkor mindkettő lehet e államila finanszírozott illetve hogy duplán számítanak ezek félévnek vagy így is ugyanannyi félévet finanszírooz az állam? Például két alapszak 2*7 félév az hétnek vagy 14-nek számít?
Előre is köszönöm válaszát!
A Szerkesztők üzenete
2009.06.23. 12:34

Tisztelt "Levendula"!

Feltehetően arra a szabályozásra gondol, amely a szociális munkás szakra vonatkozott abban az esetben, ha a képesítési követelményeket szabályozó 77/2002. (IV. 13.) kormányrendelet szerint kezdte meg tanulmányait, azaz 2006 szeptembere előtt. Ennek 11. számú melléklete 9.1 pontja hivatkozik a 97/2000. (VI. 22.) kormányrendelet által meghatározott hallgatói körre, mint a nyelvvizsga-követelmény alól mentességet élvezőkre. Ez utóbbi kormányrendelet 2.§-a azokat a szociális munkás szakos hallgatókat mentesítette a nyelvvizsga-követelmény alól, akik 1996. január 1-je előtt létesítettek közalkalmazotti munkaviszonyt, illetve olyan munkaviszonyt, ami a képzés profiljába tartozik.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2009.06.23. 12:33

Tisztelt "horvathe84"!

A részvizsgák egyesíthetősége tekintetében nincs határidő.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2009.06.23. 12:32

Tisztelt "senga"!

Téves az az információ, hogy van közalkalmazotti nyelvvizsga-mentesség. A 2006. március 1-je előtti szociális munkás szakon volt mentesség azok számára, akik már 1996. előtt létesítettek a szak profijába vágó munkaviszonyt.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2009.06.23. 12:31

Tisztelt "Buddhisuli"!

A felsőoktatási törvény idézett előírása az oklevélről szól, azaz mesterszakra is vonatkozik.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2009.06.23. 12:30

Tisztelt "lnici"!

Sajnos ebben az esetben már a 2006. szeptemberében megkezdett tanulmányokra vonatkozó szabályozás érvényes, azaz van nyelvvizsga-kötelezettsége.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2009.06.23. 11:49

Tisztelt "Evelyn2008"!

Amennyiben sikeres lesz a középfok A szintű nyelvvizsgája, akkor ez elegendő az oklevél kiadásához.
Időkorlát nincs a nyelvvizsga megszerzéséhez.

Üdvözlettel: 
Dr. Palásti Kovács Béla
műszaki felsőoktatási referens

A Szerkesztők üzenete
2009.06.23. 11:43

Tisztelt "Gyurcimurci"!

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 147. §-ának 28. pontja szerint pályaalkalmassági vizsgálat: olyan képességvizsgálat, amelynek keretei között megállapítják, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az egyéni képességekkel, tulajdonságokkal, amelyek alkalmassá teszik a képzésben való részvételre, a megszerzett szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelő tevékenység ellátására.

Általában nem szükséges alkalmassági vizsgálat valamely tanári szakra történő jelentkezéshez, felvételhez. Amennyiben az adott szakra vonatkozóan pályaalkalmassági vizsgálat szükséges, úgy arról az évente megjelenő felsőoktatási felvételi tájékoztató ad információit „a jelentkezés és felvétel sajátos feltételei” cím alatt. Kérem, szíveskedjen a felvételi tájékoztatót áttekinteni, illetve az adott felsőoktatási intézménytől tájékoztatást kérni, hogy a konkrét tanári szakra való felvételhez szükséges-e alkalmassági vizsgálaton részt venni.

Üdvözlettel: 
Szövényi Zsolt
főosztályvezető

A Szerkesztők üzenete
2009.06.23. 11:40

Tisztelt "marlen"!

Kérdéseire teljes körű válasz a többször módosított, jelenleg hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban törvény), a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban rendelet), valamint az ebben a tárgyban hozott intézményi, helyi szabályozás (továbbiakban szabályzat) alapján kapható.

A törvény 55. § (2) alapján általában igaz, hogy egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben. Egyéb helyen a szabályozás ezt szűkíti, illetve bővíti is. A törvény 55. § (4) bekezdése pl. kimondja, hogy „Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje.”.

A rendelet a félévek számítását tovább pontosítja:

- A 3. § db) pontja szerint aki „e jogviszony létesítése előtt hallgatói jogviszonyt létesített, de felvételi eljárás keretében e jogviszony megszüntetésével együtt új jogviszonyt hozott létre és első alapképzésben vesz részt, továbbá összes megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket”

Mindezek alkalmazását a helyi szabályozás konkretizálja, tehát célszerű lenne leendő intézménye szabályzatait és gyakorlatát megismerni.

Számokra lefordítva ez azt jelentheti, hogy az új képzése 7 félév + 2 (változó módon) támogatott félév lehet, amelyből Ön már 6 félévet igénybe vett. Tehát a 7+2=9-6= 3 félév a valószínű, s kicsi az esélye a 12-6= 6 félévnek.

Üdvözlettel: 
Dr. Szitás József
Felsőoktatási Főosztály

gareli üzenete
2009.06.22. 10:50
Tisztelt OM!
36 éves, négy gyermekes családanya vagyok, jelenleg GYESen. Pedagógia szakos Bölcsész diplomával rendelkezem és szeretnék egy ffokú, szakirányú továbbképzésre jelentkezni, ami 120 000 Ft./félév. Kérdésem az, hogy van-e bármilyen lehetőségem állami, önkormányzati támogatás, pályázat igényléséhez akár a tandíj, akár az utazási támogatás tekintetében. Válaszát köszönettel várom, Tisztelettel: Gabriella
Dancy üzenete
2009.06.20. 14:48
Tisztelt OM!
Most érettségiztem le. A Bkf-re MÉdiatudomány és Kommunikáció szakra, de úgy hogy az első három helyre BKF BGF ELTE szerepel államilag támogatott, és alatta BKF BGF ELTE költségtérítéssel. a pontszámom a költségtérítéssesre elég.
A kérdésem az lenne hogy ezesetben is felvételt nyertem a BKF-re???
szentesia üzenete
2009.06.19. 11:24
Tisztelt Szerkesztőség!

2005 szeptemberében kezdtem meg a tanulmányaimat a BGF-KKFK intézményében Külgazdaság szakon. A diplomához az alapkövetelmény 2 középfokú szakmai nyelvvizsga megléte. Tudomásom szerint úgy volt, hogy a felsőfokú általános "C" típusú nyelvvizsga kiváltja a középfokú szakmait. De ezt a szabályt (úgy tudom) idő közben eltörölték.
Kérdésem ha jól tudom és 2005 után törölték el ezt a szabályt akkor rám vonatkozóan még réginek kéne érvényben lennie, vagyis a felsőfokú nyelvvizsgám kiváltja a szakmai középfokút ugyanabból a nyelvből?

Előre is köszönöm a válaszát!
Vanessa007 üzenete
2009.06.18. 18:22
Tisztelt Szerkesztőség!

Tavaly szeptemberben kezdtem meg tanulmányaimat a Budapesti Corvinus Egyetemen. Decemberben saját kérésemre törölték hallgatói jogviszonyom! Most szeptembertől viszont vissza szeretnék menni.
A Tanulmányi Osztályon azt mondták egy méltányossági kérelem fejében visszavesznek, DE nekem sok minden nem világos:
- a Neptunom és egyetemi e-mail cimem nem működik! ezt visszaállitják majd vagy újat kapok és újra kell beiratkoznom is???
- miért csak augusztusban kell leadni a kérelmet? az nem túl késő? egyáltalán honnan fogom tudni, h mikor lesz a beiratkozás?
- szintén államilag támogatott képzésre fogok kerülni?
- van valahol formanyomtatvány méltányossági kérelemhez vagy csak magamtól kell összehoznom egyet?

Előre is köszönöm a választ!
edusco üzenete
2009.06.17. 11:18
Tisztelt szerkesztőség!
Én az iránt érdeklődöm, hogy gazdaságismeret szakon végeztem az EKF-en és kérdezném, nekem milyen képzésben kellene részt vennem ahhoz, hogy ez a főiskolai diploma egyetemi szintű legyen. Melyik az a szak illetve egyetem, ahol ezt kiegészítő képzéssel egytemi szintre tudnám hoz.
Előre is köszönöm
Betti81 üzenete
2009.06.16. 17:53
Tisztelt Szerkesztőség!
2002. szeptemberében kezdtem tanulmányaimat a PTE FEEK személyügyi szervező szakán. Felvételem során közölték velem, hogy a diploma átvételéhez a belső ún. lektorátusi nyelvvizsga is elegendő. Én ezt a nyelvi követelményt teljesítettem. Időközben félévet halasztottam, és 2009.júniusban sikeres záróvizsgát tettem.
A tanulmányi osztályon azt a felvilágosítást adták, hogy most már középfokú nyelvvizsga kell nekem.
2008.-ban a főiskolánk dékánja kiadott egy utasítést, miszerint akik a Bolognai folyamat előtt kezdtékmeg tanulmányaikat, azok a belépéskor érvényes nyelvi követelményekkel vehetik át diplomájukat. Ettől felbuzdúlva írtam egy kérvényt a PTE FEEK tanulmányi osztályára, hogy nekem is fogadják el a teljesített vizsgát.
A válasz elutasító volt. Ha a tanulmányaim kezdetekor tudtam volna, hogy állami nyelvvizsga kell, már akkor elkezdek rá készülni, és nem fizetek potyára a főiskolának (a tandíjon felül) nyelvtanfolyamot, amivel jelen állás szerint semmire em megyek.
Se pénzem, se diplomám.
Tudomásom szerint a 2009.januárban záróvizsgázóknak azért fogadták el a lektorátusi nyelvvizsgát, mert ott az egész csoport megfellebbezte.
Kérem segítsenek nekem, hogy hivatkozhatok-e arra, hogy nem ilyen feltételekkel kezdtem az iskolát? Vissza kérhetem-e a feleslegesen befizetett nyeltanfolyam díjat?
Köszönettel:
M.B.

Segítségüket előre is köszönöm!
tboo üzenete
2009.06.16. 16:58
Tisztelt Szerkesztőség!
A BMF-KGK-ra járok 2002 óta. Passzívon voltam 2 évig, mert gyerekem született. Szeptembertől folytatom a tanulmányaimat. Sajnos, mivel új rendszer van, már alig írnak ki tárgyakat a kredites hallgatóknak, 1 darabot sem tudtam felvenni, már csak 7 tárgyam hiányzik. Éppen azon vagyok, hogy írjanak ki tárgyakat. A diplomához ugyebár egy alapfokú nyelvvizsga, vagy középfok a vagy b szükséges, de ezt az államvizsga után is bármikor le lehet rakni, csak addig nem kapja meg az ember a diplomáját. A kötelező tananyagba beletartozik az idegen nyelv oktatás, 2 félév, ami kiváltható egy középfokú C-vel. Nos...az a probléma, hogy nem írnak már ki ilyen tárgyat, mert, hogy kifutó tárgy, és kevesen vennék fel úgyis és azt mondták, hogy tegyek le gyorsan iskola meg egy másfél éves gyerek mellett egy középfokú C nyelvvizsgát, különben nem mehetek államvizsgázni. Megtehetik ezt? Egy kötelező, mintatantervi tárgyat nem írnak ki, amikor van akinek még ez hiányzik? Azt hiszem nem az én hibám, hogy új rendszert vezettek be! Mit tegyek? Kérem segítsen!
Üdvözlettel
Tóth Lászlóné
stehka üzenete
2009.06.16. 09:54
Tisztelt Szerkesztő!

Kérdésem a következő lenne: Polgármesteri hivatalban dolgozom, ám nincs közigazgatási végzettségem. A munkáltatóm közölte, hogy közigazgatási alapvizsgát kell tennem még az ősszel. A kérdésem az lenne, hogy az alapvizsgára is jár-e tanulmányi szabadság? Nekem itt a munkahelyemen azt mondták, hogy csak a vizsga napjára jár szabadság, előtte nem. Viszont azt hallottam, hogy ha a munkáltató írat be továbbképzésre, akkor köteles biztosítani tanulmányi szabadságot is. Kérem, segítsen, akkor most ez hogy van? Hány nap tanulmányi szabadság jár? Vagy mehetek saját szabadságom rovására? Még egyszer mondom, Ők köteleznek, hogy menjek, nem ér kértem, hogy mehessek alapvizsgára.

Válaszát előre is köszönöm!
barnabas86 üzenete
2009.06.15. 00:56
Tisztelt Szerkesztők!
23 évesen újra beiratkoztam esti tagozatra gimibe 6 év kihagyással. Tovább szeretnék tanulni orvosi karon. Tudom, kemény lesz, és sokat kell tanulni. De nagyon határozott vagyok. Külföldi tanulmányokat is szeretnék folytatni, ha az anyagiak úgy jönnek addigra össze. A kérdésem az lenne konkrétan, hogy mire én 26 évesen elvégzem az érettségit, hány éves korig lehet Magyarországon az államilag finanszírozott felsőoktatásba bekerülni? Olyasmit hallottam egy tanártól, hogy 30 éves korig, az első diploma megszerzéséig. Kérem, hogy pontosítsák az ismereteimet ezt illetően.
Válaszukat előre is köszönöm.
telekes üzenete
2009.06.11. 19:22
Tisztelt Szerkesztő!
A kérdésemaz lenne,hogy tavaly végeztem biológus laboratóriumi operátor szakon,6 éve egészségügyben ill. szociális szférában dolgozom közalkalmazottként.Kaphatok e nyelvvizsga mentességet?
Köszönettel
panda64 üzenete
2009.06.11. 15:53
Tisztelt Mindenki!

Azt szeretném megkérdezni, hogy a 2010/2011 felvételi eljárás során változik-e a nyelvizsgákért járó pontok rendszere ?

Köszönettel
Csocsi üzenete
2009.06.10. 19:31
Tisztelt Szerkesztők!

Jelenleg államilag finanszírozott főiskolai szakra járok, első éves hallgató vagyok, de szeretnék átjelentkezni egy másik iskolába, szintén államilag finanszírozott szakra. Van-e erre lehetőség, hogy ebben a formában átvegyenek vagy a hallgatókat átjelentkezés esetén csak költségtérítéses szakra tudják átvenni az iskolák? Mitől függ ez a dolog? Ezt az iskola dönti el, vagy van erre valamilyen jogszabály?
Válaszukat előre is köszönöm!
Csocsi
agigal üzenete
2009.06.08. 19:40
Tisztelt Szerkesztők!

Költségtérítéses hallgató vagyok az SZTE-JGYPK-n és szeretném megtudni, hogyan és mikortól lehet átjelentkezni államilag finanszírozott képzésre a 2009/2010-es tanév őszi félévétől.
Válaszukat előre is köszönöm!
Gál Ágnes
  
 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok