2024. február 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Felsőoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  
  
tatunde üzenete
2009.03.11. 15:06
Tisztelt Szövényi Zsolt főosztályvezető Úr!

Köszönöm a kérdésemre adott, indoklással alátámasztott válaszát.

Üdvözlettel: Tamás Tünde
Xinga üzenete
2009.03.10. 18:41
Tisztelt Szerkesztők!

Harmadéves vagyok egy főiskolán, államilag támogatott és nappali képzésben tanulok! Ha teljesítem minden tárgyamat, de nem államvizsgázom, akkor már lesz főiskolai végzettségem? Szeretnék OKJ-s képzésben még szakmát tanulni. Mivel még nem múltam el 23 éves így nappalin végezhetném azt is, és OKJ-n az első szakkképesítés mindenki számára ingyenes. A kérdésem az, hogy ha végeztem 3 évet főiskolán, de nem államvizsgázom, az OKJ-s tanfolyamot támogatja e még az állam, vagy diploma nélkül is főiskolai végzettségem van már?
A Szerkesztők üzenete
2009.03.10. 15:44

Tisztelt "Szilasné"!

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 63.§ (1) bekezdése  értelmében „A közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) - a 61. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az ellátandó munkakör betöltésére előírt annak a legmagasabb iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek, szakképzettségnek, doktori címnek, tudományos fokozatnak alapján kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik.”
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-a határozza meg azokat a végzettségeket és szakképzettségeket, amelyek pedagógus-munkakör betöltéséhez szükségesek. A pedagógus-munkakörök betöltéséhez előírt felsőfokú iskolai végzettséget és szakképzettséget a felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél igazolja.
A felsőoktatásról szóló törvény 62. §-ának (7) bekezdése szerint a felsőoktatási intézmény igazolást állít ki akkor, ha az oklevél kiadására nyelvvizsga-bizonyítvány hiányában nem kerülhet sor. A felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás végzettséget és szakképzettséget nem igazol, az a záróvizsga letételét tanúsítja.
Nyilvánvaló tehát, hogy a közoktatási intézmények pedagógus-munkaköreiben az oklevéllel nem rendelkező, záróvizsgát tett személyek alkalmazásának nincs jogi lehetősége.
A felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség feltételének a teljes értékű oklevél megszerzése tesz eleget. Előzőeknek megfelelően az egyetemi végzettséggel és középiskolai tanári szakképzettséggel rendelkező pedagógus-munkakörben történő alkalmazáskor a közalkalmazottat „H” fizetési osztályba kell besorolni.

Üdvözlettel,
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes

A Szerkesztők üzenete
2009.03.10. 15:19

Tisztelt "G."!

A mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV.3.) OM rendelet tartalmazza a mesterszakok tartalmi leírását: http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=638&articleID=227575&ctag=articlelist&iid=1.
Ennek értelmében a pszichológia mesterképzési szakra történő belépésnél előzményként teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a pszichológia alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű pszichológia szak.

Javaslom, hogy további információért keresse fel az adott intézményt.

Üdvözlettel:
Dr. Rádli Katalin
főosztályvezető-helyettes

Cho2 üzenete
2009.03.10. 15:10
Tisztelt szerkesztőség!

Arra a kérdésre kérném válaszukat, hogy melyik jogszabályban taláható, illetve pontosabban melyik szabályozza, illetve szűntette meg a gyesen, gyeden lévő kismamák költségmentességét a felsőoktatásban? Illetve milyen típusú kedvezményeket élvezhetnek ma ezen kismamák?
A Szerkesztők üzenete
2009.03.10. 14:48

Tisztelt "Manolino"!

A felsőoktatási intézmények terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS), gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozási segély  (GYES) vagy gyermeknevelési támogatás (GYET) ellátásban részesülő hallgatóinak biztosított kedvezményekről a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló, 2007. augusztus 1-jétől hatályos, azóta többször módosult 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése rendelkezik a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) felhatalmazása alapján.
Ennek értelmében az, aki
1. 2006. december 31-e előtt költségtérítéses képzésben hallgatói jogviszonyt létesített (vagyis egy konkrét szakra, szakképzésre felvételt nyert és arra beiratkozott), valamint
2. e költségtérítéses képzése során a 2007. augusztus 1-jét megelőző valamelyik félév (oktatási időszak) első napján TGYÁS-ban, GYED-ben, GYES-ben vagy GYET-ben részesült és ennek alapján már ténylegesen mentesült a költségtérítés megfizetése alól, továbbá
3. az aktuális, jelenlegi félév (oktatási időszak) első napján is GYES-ben, GYED-ben, stb. részesül,
az az adott költségtérítéses szakon, szakképzésben folytatott tanulmányai idején költségtérítés fizetésére nem kötelezhető.

A megadott adatok alapján (költségtérítéses tanulmány 2003 óta; jelenleg GYED) Önnek akkor jár a költségtérítés-mentesség, ha megfelel a 2. pontban írt feltételeknek. Ez esetben is a kedvezmény a költségtérítés összegére vonatkozik.

Üdvözlettel
Szövényi Zsolt
főosztályvezető

A Szerkesztők üzenete
2009.03.10. 14:45

Tisztelt "tatunde"!

A felsőoktatási intézmények terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS), gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozási segély  (GYES) vagy gyermeknevelési támogatás (GYET) ellátásban részesülő hallgatóinak biztosított kedvezményekről a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló, 2007. augusztus 1-jétől hatályos, azóta többször módosult 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése rendelkezik a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) felhatalmazása alapján.
Ennek értelmében az, aki
1. 2006. december 31-e előtt költségtérítéses képzésben hallgatói jogviszonyt létesített (vagyis egy konkrét szakra, szakképzésre felvételt nyert és arra beiratkozott), valamint
2. e költségtérítéses képzése során a 2007. augusztus 1-jét megelőző valamelyik félév (oktatási időszak) első napján TGYÁS-ban, GYED-ben, GYES-ben vagy GYET-ben részesült és ennek alapján már ténylegesen mentesült a költségtérítés megfizetése alól, továbbá
3. az aktuális, jelenlegi félév (oktatási időszak) első napján is GYES-ben, GYED-ben, stb. részesül,
az az adott költségtérítéses szakon, szakképzésben folytatott tanulmányai idején költségtérítés fizetésére nem kötelezhető.

Tekintettel arra, hogy az Ön esetében nem teljesül a 2-es pontban leírt feltétel, ezért nem jogosult a költségtérítés-mentességre, azaz a "tandíjat" (költségtérítést) továbbra is fizetnie kell úgy, ahogy eddig is tette. Mindazonáltal ne felejtse el a felsőoktatási képzési költségekre igénybe vehető személyi jövedelemadó jóváírás lehetőségét, vagy akár a diákhitel igénybevételét.

Üdvözlettel
Szövényi Zsolt
főosztályvezető

A Szerkesztők üzenete
2009.03.10. 13:46

Tisztelt "Március"!

A 2004 szeptemberében és utána beiratkozott hallgatókra az vonatkozik, hogy a beiratkozás naptári évében betöltött 40. életév esetén kaphat a hallgató mentességet, amennyiben a nyelvi feltétel általános nyelvi (nem szaknyelvi) vizsga volt. A 2003. július 1-jén hallgatói jogviszonyban, illetve 2003. szeptemberében beiratkozott hallgató akkor kaphat mentességet, ha a szak képzési ideje alatt (azaz a záróvizsgáig) betölti 40. életévét.

Leírása alapján Önnek nyelvvizsgát kell tennie ahhoz, hogy oklevelét megkaphassa, mivel törvényi előírás alól egyedi mentesség nem adható.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2009.03.10. 13:44

Tisztelt „anzsuzsu"!

Amennyiben 2006. szeptember 1-je előtt kezdte meg tanulmányait, Önre a képesítési követelményeket szabályozó 77/2002. (IV. 13.) kormányrendelet előírása vonatkozik, amelynek 5. számú melléklete 9. pontja szerint újabb oklevél megszerzésére irányuló képzésben az első oklevél nyelvi követelménye az oklevél megszerzésének feltétele.

Az életkor az Ön esetében nem játszik szerepet, mivel a záróvizsga időpontjáig sem fogja betölteni 40. életévét.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2009.03.10. 13:32

Tisztelt „fillomorfia"!

Amennyiben a másoddiplomás szakjára vonatkozó képzési és kimeneti követelményeket tartalmazó 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet nem ír elő ezzel kapcsolatos megkötést, úgy az első okleveléhez szerzett nyelvvizsga elfogadható. Mivel nem írta meg, milyen szakra szeretne jelentkezni, nem tudok ennél pontosabb választ adni. A fenti jogszabályt megtalálja itt: http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=638&articleID=227575&ctag=articlelist&iid=1.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2009.03.10. 13:30

Tisztelt „Monsi"!

A felsőoktatási törvény nem szab határidőt a záróvizsga és a nyelvvizsga letétele között. Ez jelenti azt, hogy nincs időhatár, amelyen belül kellene megszereznie nyelvvizsgáját. A felsőoktatási törvény előírásai minden intézményre egyformán vonatkoznak.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2009.03.10. 13:29

Tisztelt Tóth Ervin!

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényt (a továbbiakban: Ftv.) módosító 2003. évi XXXVIII. törvény az alapképzési és szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló kormányrendeletben, illetve miniszteri rendeletben előírt nyelvvizsga-követelmény teljesítését a záróvizsgára bocsátás feltétele helyett az oklevél kiadásának feltételeként határozza meg.

Az Ftv. 2004. szeptember 1-jétől hatályos 123. §-ának (10) bekezdése szerint amennyiben a 86. § (2) bekezdése szerint a képesítési követelmények általános nyelvvizsgát írnak elő, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az egyetemi és főiskolai szintű képzésre felvett hallgatók, akik tanulmányaik – első évfolyamon történő – megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik.

A hivatkozott rendelkezést a 2003. évi XXXVIII. törvény ugyancsak 2004. szeptember 1-jétől hatályos 33. §-ának (6) bekezdése alapján, az alapképzésben, szakirányú továbbképzésben azon hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre is alkalmazni kell, akik e törvény hatálybalépésekor folytatott, illetve a 2003/2004. tanévben első évfolyamon megkezdett tanulmányaik során a szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket, valamint azokra a jelöltekre, akik az intézményi szabályzatban foglaltak szerint időpont megállapításával engedélyt kaptak a nyelvvizsga követelményeinek záróvizsga-időszakot követő teljesítésére, és ezen időpontig betöltik 40. életévüket.”

A fentiek értelmében az Ftv. 123. §-ának (10) bekezdésében foglaltakat a törvény hatályba lépésekor (2003. VII. 1-jén) tanulmányokat folytató azon hallgatókra is alkalmazni kell, akik a képesítési követelményben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket.

Összefoglalva: amennyiben felesége 2004. szeptember 1-je előtt iratkozott be a képzésbe, és a záróvizsgáig betölti 40. életévét, mentesül az általános nyelvi vizsga letétele alól.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

indigo üzenete
2009.03.10. 10:25
Tisztelt Szerkesztők!

Szakmai anyaggal bővített nyelvvizsga letételét tervezem.
Már egy nyelvből sikeresen letettem a vizsgát, ám a diplomám átvételéhez szükségem van még egyre. A Közgáz Társadalomtudományi karára járok, Szociológia szakra.
Nem közgazdász diplomát kapok a végén.
Kérheti-e tőlem az egyetem hogy csak saját "közgazdász" nyelvvizsgáját tegyem le, vagy választhetok más gazdasági - gazdálkodó - üzleti anyaggal bővített nyelvvizsgák közül?
Tudomásom szerint nem létezik társadalomtudományi nyelvvizsga. Mi ilyenkor a teendő?
Válaszukat előre is köszönöm!
mlasz84 üzenete
2009.03.10. 09:29
Tisztelt Szerkesztők!
2003-2005 ig a Szolnoki Főiskolán voltam hallgató egy két éves felsőfokú akkreditált szakképzésen, melyet sikeresen elvégeztem (4 félév). 2007 szeptembere óta a BMF-en tanulok államilag támogatott alapképzésen (a képzés 7 féléves). A napokban derült ki hogy a szolnoki tanulmányaim belszámítanak (a tanulmyáni osztály szerint) a 7+2 félévbe és ezért jövő ilyenkor átraknak költségtérítéses képzésre. A kérdésem az lenne, hogy valóban bele kell-e számítani a 4 félévet vagy esetleg van egy olyan törvénycikk ami erről szól vagy van-e fellebezési lehetőség, mert amikor még szolnokon tanultam akkor még 12 félév volt a támogatott félévek száma? A másik kérdésem pedig az hogy valóban igaz-e az, hogy a 7. félév után már nem kaphatok szociális támogatást, ösztöndíjat ill. bármi ilyen eredetű támogatást?
Várom válaszukat immár hetek óta!
Köszönöm segítségüket!

tibi333 üzenete
2009.03.06. 15:00
Tisztelt Szerkesztők!

Harmadéves történelem alapszakos hallgató vagyok.Az lenne a kérdésem,hogy úgy is végezhetek-e ebben az évben az alapszakomon ha nincs meg a minor szakomból mind az 50 kredit?Vagy az 50 kredit mindenféleképpen muszáj hozzá?(Történelemből ha sikerülnek a 6. félévi vizsgáim,valamint a szakdolgozat,akkor meg lesz minden kreditem.)
Válaszukat előre is köszönöm!


hzsofi22 üzenete
2009.03.06. 14:39
Tisztelt Szerkesztőség!

Az az egy kérdésem lenne, hogy meddig lehet valaki nappali munkarendben tanuló hallgató? És ha először jelentkezik, mi a feltétele annak, hogy nappali tagozatos hallgató lehessen?

Válaszukat előre is köszönöm!
educat üzenete
2009.03.06. 08:26
Roma származású mat.-fiz. Tanár vagyok.
Negyedik éve munkanélküli mat.-fiz. Szakos feleségemmel,miközben három eminens gyermeket nevelünk.
Szerettünk volna mesterképzésben részt venni,hogy a továbbiakban meg tudjunk élni, de a négy év alatt olyan anyagi helyzetbe kerültünk,hogy a felvételi eljárás díját nem tudtuk befizetni.
A tolvaj fogalmáról az a véleményem,hogy az tolvaj,aki megfelelő végzettség nélkül elveszi „kapcsolati tőkéjére” támaszkodva a megfelelő végzettségű tanár munkahelyét.
A cigányságot, hogyan állítják,hogy fel akarják emelni (üres szólam), ha a meglévő cigány (tetszik ez a cigány szó…) értelmiséget lesüllyesztik ,totálisan lehetetlenné teszik mind egzisztenciálisan, mind a társadalomban addig elfoglalt helyéről letaszítva.
Kivéve azokat akik valamelyik (akármelyik) párt dísz-cigányai ,annak holdudvarában élve.
Kérem vegyék úgy,hogy ez afféle rendszerváltás előtti szamizdat…
Zoltan79 üzenete
2009.03.03. 05:44
Tisztelt Szerkesztőség!

2004 nyarán végeztem mérnökként. A követelmény középfokú C típusú nyelvvizsga volt. Az egyetemtől saját kérésre kaptam egy igazolást amiben 3 évet jelöltek a nyelvvizsgafeltétel teljesítésének végső határidejeként.
2007-ben halottam arról, hogy eltörölték a határidőt ekkor kikértem ugyanezt az igazolást amit meg is kaptam, ezen szintén ugyanaz a szöveg található, hogy a diploma csak a nyelvvizsga követelmény teljesítése után adható ki, de itt már nincs határidő megjelölve, mivel eltörölték.
Viszont hallottam olyan híreket hogy újra bevezetnék a határidőt. Vonatkozhat ez rám? Hisz az utolsó egyetem által kiadott igazolás szerint nincs határidő. Jelenleg igen közel állok a sikeres nyelvvizsgához remélem a nyáron sikerül letennem.

Segítségüket előre is köszönöm!
vbcsilla üzenete
2009.03.02. 22:05
Tisztelt Szerkesztők!

2003. szeptemberében kezdtem meg tanulmányaim a Károly Róbert Főiskola gazdasági mérnöki szakán. 2007. novemberében sikeres államvizsgát tettem. Az diploma megszerzéséhez azonban alapfokú "C" típusú nyelvvizsgára van szükségem.

A hozzászólások között az Önök válaszai között találtam egy bekezdést:
"A hivatkozott rendelkezést a 2003. évi XXXVIII. törvény ugyancsak 2004. szeptember 1-jétől hatályos 33. §-ának (6) bekezdése alapján, az alapképzésben, szakirányú továbbképzésben azon hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre is alkalmazni kell (kellett) akik e törvény hatálybalépésekor folytatott, illetve a 2003/2004. tanévben első évfolyamon megkezdett tanulmányaik során a szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési idő alatt betöltik (betöltötték) a 40. életévüket, valamint azokra a jelöltekre, akik az intézményi szabályzatban foglaltak szerint időpont megállapításával engedélyt kaptak a nyelvvizsga követelményeinek záróvizsga-időszakot követő teljesítésére, és ezen időpontig betöltik 40. életévüket.”

2009. júniusában töltöm a 40. életévem.
Mentesülhetnék e a nyelvvizsga megszerzése alól?

Válaszukat előre is köszönöm.
DEszti üzenete
2009.03.02. 22:00
Tisztelt szerkesztőség!
Harmad éves francia szakos hallgató vagyok a BA-képzésben. A kérdésem a következő: A BA-diploma megszerzésével megkapom-e a francia felsőfok C típusú nyelvvizsgát?
Válaszukat előre is köszönöm!
pitypanga üzenete
2009.03.02. 20:59
Tisztelt Dr. Sárvári Judit!
Még egy kérésem lenne.
A 729.válaszából: "A 2003. július 1-jén hallgatói jogviszonyban, illetve 2003. szeptemberében beiratkozott hallgató akkor kaphat mentességet, ha a szak képzési ideje alatt (azaz a záróvizsgáig) betölti 40. életévét", úgy veszem ki, hogy mégis nyelvvizsga mentesség vonatkozna rám. Ha jól értelmeztem, akkor kérhetném, hogy jogszabályi hivatkozást is írna a válaszában, hogy fellebbezésemben tudjak hivatkozni rá.
Köszönettel: Pitypanga
pitypanga üzenete
2009.03.02. 19:17
Tisztelt Dr. Sárvári Judit!

Az itt adott válaszaiból nem igazán értem, melyik jogszabály vonatkozik rám a diplomához szükségesen elvégzendő nyelvvizsgákkal kapcsolatban.
2003 szeptemberében kezdtem el az egyetemi képzést olyan szakon, ahol már felvételi követelmény volt a középfokú C nyelvvizsga, diplomámat viszont egy második alapfokú nyelvvizsgához kötik. Felvételemkor még nem, de a záróvizsgám letételekor már betöltöttem a 40. életévemet.
Bizonyos helyeken válaszaiból úgy olvasom, hogy a második nyelvvizsga alól nekem felmentésem lenne (422.válasza), máshol pedig azt, hogy rám is visszamenőlegesen hatályba lép a 2003. évi XXXVIII. törvény.
Másik kérdésem az lenne, hogy ha a törvény nekem nem ad felmentést, akkor a 1986-ban tett érettségiben szereplő nyelvi érettségim(orosz) megfeleltethető-e az alapfokú nyelvvizsgának vagy sem?
A harmadik kérdésem pedig, hogy mennyiben kötelessége az államilag finanszírozott oktatásnak (mármint az intézménynek) a diploma követelményeihez szükséges képzés, oktatás ingyenes biztosítása, és hogy a nyelvi követelmény ide sorolható-e?
Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel: Pitypanga
enikő71 üzenete
2009.03.02. 15:59
Tisztelt Szerkesztők!

Német nyelvtanári diplomával rendelkezem (1997-ben diplomáztam a Pécsi Egyetem Bölcsészettudományi Karán)
Jelenleg anglisztika alapszakos első évfolyamos hallgató vagyok. A három év elvégzése után angoltanári mesterképzésben szeretnék résztvenni.
Most kell döntenünk (március 10-ig), hogy jövőre melyik minor szakon szeretnénk tanulni, ez egy 50 kredites modul a 3-6 szemeszterig.
Engem az angol vállalati szaknyelv, fordítás érdekelne, ezt szeretném felvenni.
A kérdésem a következő:
1. Fel kell-e vennem jövőre a pedagógiai minor szakot, amely a későbbi tanári mesterképzésnek feltétele? De én ezeket a tárgyakat már tanultam és vizsgáztam is belőlük.
2. Vagy nem kell felvennem, mert már van egy nyelvtanári diplomám és ezzel+ az anglisztika alapszakos diplomával elegendő lesz a tanári mesterképzésre jelentkezni?
3.lehetőség: mindkét minor szakot felveszem, az elvégzett pedagógiai-pszichológiai kurzusokat pedig elfogadtatom.
Várom válaszukat!
Köszönöm segítségüket!
Üdvözlettel
mlasz84 üzenete
2009.03.02. 10:32
Tisztelt Szerkesztők!
2003-2005 ig a Szolnoki Főiskolán voltam hallgató egy két éves felsőfokú akkreditált szakképzésen, melyet sikeresen elvégeztem (4 félév). 2007 szeptembere óta a BMF-en tanulok államilag támogatott alapképzésen (a képzés 7 féléves). A napokban derült ki hogy a szolnoki tanulmányaim belszámítanak (a tanulmyáni osztály szerint) a 7+2 félévbe és ezért jövő ilyenkor átraknak költségtérítéses képzésre. A kérdésem az lenne, hogy valóban bele kell-e számítani a 4 félévet vagy esetleg van egy olyan törvénycikk ami erről szól vagy van-e fellebezési lehetőség, mert amikor még szolnokon tanultam akkor még 12 félév volt a támogatott félévek száma? A másik kérdésem pedig az hogy valóban igaz-e az, hogy a 7. félév után már nem kaphatok szociális támogatást, ösztöndíjat ill. bármi ilyen eredetű támogatást?
Várom válaszukat!
Köszönöm segítségüket!
Zoltan79 üzenete
2009.02.28. 21:59
Tisztelt Szerkesztőség!

2004 nyarán végeztem mérnökként. A követelmény középfokú C típusú nyelvvizsga volt. Az egyetemtől saját kérésre kaptam egy igazolást amiben 3 évet jelöltek a nyelvvizsgafeltétel teljesítésének végső határidejeként.
2007-ben halottam arról, hogy eltörölték a határidőt ekkor kikértem ugyanezt az igazolást amit meg is kaptam, ezen szintén ugyanaz a szöveg található, hogy a diploma csak a nyelvvizsga követelmény teljesítése után adható ki, de itt már nincs határidő megjelölve mivel eltörölték.
Viszont hallottam olyan híreket hogy újra bevezetnék a határidőt. Vonatkozhat ez rám? Hisz az utolsó egyetem által kiadott igazolás szerint nincs határidő. Jelenleg igen közel állok a sikeres nyelvvizsgához (eddig nem igazán volt lehetőségem foglalkozni vele) remélhetőleg júniusban sikerül. Remélem, nem hiába szenvedek vele.


Segítségüket előre is köszönöm!
napleon üzenete
2009.02.28. 19:51
Elnézést kérek, hogy ilyen sokszor elküldtem az üzenetem, nem állt szándékomban.
Varga86 üzenete
2009.02.28. 16:30
Időközben megtaláltam a kérdésemre a választ:)
Elnézést
Varga86 üzenete
2009.02.28. 16:26
Tisztelt Szerkesztőség!

2008 novemberében végeztem a Főiskolán,de sajnos a nyelvvizsgám még nincs meg.Azután érdeklődnék, hogy mennyi időm van ezt megcsinálni,vagy már nincs időhöz kötve?Nagyon sokféle változatot hallottam már.

Segítségüket előre is köszönöm!
Veszlett üzenete
2009.02.27. 15:11
Tisztelt Szerkesztőség, Kedves Mindenki!

A kérdésem: Anyukám 63-as születésű, most 11. évfolyamos, tehát jövőre érettségizik. Kell-e neki nyelvből érettségiznie? Élvezhet- e valami mentességet (kora, bármi egyéb alapján). Várom válaszukat, köszönöm!
napleon üzenete
2009.02.26. 22:07
Tisztelt Szerkesztesőg!

A 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásait és az általuk fizetendő egyes térítéseket szabályozza. Amely kimondja, hogy a rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató: halmozottan hátrányos helyzetű.
Rám igaz, hogy halmozottan hátrányos helyzetű vagyok és erről jegyzői igazolásom van. Mégis a Budapesti Gazdasági Főiskola-Pénzügy és számviteli Karának- Salgótarjáni Intézetének hallgatójaként azt a tajékoztatást kaptam, hogy rájuk nem vonatkozik ez a Kormány rendelet, és Salgótarjáni Intézetben saját térítési és juttatási szabályzat van életben, ami eltér a BGF-Pénzügyi és számviteli Karának szabályzatától is.Ezek alapján halmozottan hátrányos helyzetűként kb. havi 10.000 Ft rendszeres szociális támogatásra számíthatok a következő hónaptól(Hök elnökének tájékoztatása alapján). Amely lényegesen kevesebb, az éves hallgatói normatíva 20%-ánál. A kérdésem az lenne, hogy valóban nem tartozik a Salgótarjáni Intézet az említett Kormány rendelet hatálya alá?
Köszönettel: Gera T.
  
 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok