2024. április 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Felsőoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
  
Szilasné üzenete
2009.02.07. 09:22
Kérdésem, hogy milyen besorolással alkalmazható a sikeres végbizonyítvánnyal, de nyelvvizsga hiánya miatt végzettséget igazoló oklevél hiányában a középiskolai tanár?
tibi333 üzenete
2009.02.06. 20:45
Tisztelt Szerkesztők!

Mesterképézésre való jelentkezéshez kérném az Önök segítségét.Harmadéves történelem alapszakos hallgató vagyok.Második szaknak felvettem a harmadik félévtől a földrajz 50 kredites "szakirányt".Annyi lenne a kérdésem,hogy ettől függetlenül jelentkezhetek-e sima egyszakos történelem mesterszakra vagy pedig csak történelem-földrajz tanári mesterszakra adhatom be a jelentkezési lapomat.A válaszukat előre is köszönöm!

Tisztelettel:
tibi333
benzeg üzenete
2009.02.06. 12:04
Tisztelt Szerkesztők!
azt szeretném megkérdezni,hogy ha van egy okj bizonyítványom,akkor hol tudom megnézni,hogy valóban felsőfokú e?tudom,hogy az azonosító szám alapján kell,de nem tudom ,hogy hol.ha tudna valaki ebben segíteni akkor nagyn megköszönném.
Üdvözlettel:
Kiss Benedek
benzeg üzenete
2009.02.06. 12:02
Tisztelt Szerkesztők!
azt szeretném megkérdezni,hogy ha van egy okj bizonyítványom,akkor hol tudom megnézni,hogy valóban felsőfokú e?tudom,hogy az azonosító szám alapján kell,de nem tudom ,hogy hol.ha tudna valaki ebben segíteni akkor nagyn megköszönném.
Üdvözlettel:
Kiss Benedek
benzeg üzenete
2009.02.06. 12:01
Tisztelt Szerkesztők!
azt szeretném megkérdezni,hogy ha van egy okj bizonyítványom,akkor hol tudom megnézni,hogy valóban felsőfokú e?tudom,hogy az azonosító szám alapján kell,de nem tudom ,hogy hol.ha tudna valaki ebben segíteni akkor nagyn megköszönném.
Üdvözlettel:
Kiss Benedek
A Szerkesztők üzenete
2009.02.04. 14:23

Tisztelt "Vitya1"!

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 62. §-ának (5) bekezdése kimondja, hogy az oklevél a Magyar Köztársaság címerével ellátott közokirat, amely tartalmazza a kibocsátó felsőoktatási intézmény nevét, OM-azonosítóját, az oklevél sorszámát, az oklevél tulajdonosának nevét, születési nevét, születésének helyét és idejét, a végzettségi szint, illetve az odaítélt fokozat és a szak, szakképzettség, szakirány megnevezését, a kibocsátás helyét, évét, hónapját és napját. Tartalmaznia kell továbbá a felsőoktatási intézmény vezetőjének (illetőleg a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott vezetőnek) és a záróvizsga-bizottság elnökének eredeti aláírását, a felsőoktatási intézmény bélyegzőjének lenyomatát. Ha a záróvizsga időszakában a hallgató nem rendelkezik nyelvvizsgát igazoló okirattal, és ezért az oklevél kiállítására a záróvizsga vizsgaidőszakát követően kerül sor, a záróvizsga-bizottság elnöke helyett a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott vezető is aláírhatja az oklevelet. A felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzata további - a személyes adatok körébe nem tartozó - adatok feltüntetését írhatja elő. A kiadott oklevelekről központi nyilvántartást kell vezetni.

Az Ftv. 62. §-ának (1) bekezdése értelmében a felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá - ha e törvény másképp nem rendelkezik - az előírt nyelvvizsga letétele.

Az Ftv. 62. §-ának (3) bekezdése pedig arról rendelkezik, hogy az oklevelet az (1) bekezdés szerinti nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított harminc napon belül kell kiállítani és kiadni annak, aki sikeres záróvizsgát tett. Ha a hallgató a záróvizsga időpontjában már bemutatta azt az okiratot, amely az (1) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítését igazolja, az oklevelet a sikeres záróvizsga napjától számított harminc napon belül kell kiállítani és kiadni számára.

Az Ftv. 62. §-ának (7) bekezdése az igazolásról az alábbiak szerint rendelkezik: az oklevél kiadására azért nincs lehetőség, mert a nyelvvizsga-bizonyítványt nem tudták bemutatni, a felsőoktatási intézmény igazolást állít ki. Az igazolás végzettséget és szakképzettséget nem igazol, tanúsítja a záróvizsga eredményes letételét. A kiadott igazolásokról központi nyilvántartást kell vezetni.

A fent hivatkozott jogszabály alapján az oklevél kiadására kizárólag akkor jogosult a felsőoktatási intézmény, ha Ön sikeres záróvizsgát tesz (melynek a levelében foglaltak szerint már eleget tett), valamint az adott szakra előírt nyelvvizsga követelménynek eleget tesz. Az intézmény az oklevelét a nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított harminc napon belül köteles Önnek kiadni.

A közszférában jogszabály(ok) határozza/határozzák meg az adott feladat ellátásához szükséges,a feladatkörre meghatározott szakképesítéseket, így nincs lehetőség arra, hogy Ön igazolás alapján kerüljön olyan munkakörbe, melynek feltétele felsőfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél megléte, illetve bemutatása. Felsőfokú végzettséget és szakképzettséget csak az oklevél tanúsít, illetve azt a hallgató csak az oklevél kibocsátásakor szerez.

Szakmai véleményünk szerint magán munkáltató azonban mérlegelheti azt, hogy Önt oklevél hiányában, igazolás alapján foglalkoztatja-e olyan munkakörben, mely felsőfokú végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött.

Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető

S mariann üzenete
2009.02.02. 20:51
Tisztelt szerkesztők , elfelejtettem kérni hogy aki tudja a választ kérem sürgősen írja meg, mert csak 2 hét van a felsőoktatási beadási határidőig.KÖSZÖNÖM
S mariann üzenete
2009.02.02. 20:46
Tisztelt szerkesztők!
Én továbbtanulás ügyben szeretnék érdeklődni.Mert nem tudom mit csináljunk
Lányom mindenáron kozmetikus szeretne lenni, de abba egyeztünk meg hogy jó lenne ha valami főiskolát elvégezne és majd csinálja mellékállásba a kozmetikát.Ez azért nem tetszik neki mert nem akar 5-6 évet tanulni, mert már így is 20 éves lesz.Sajnos rosszat csináltunk amikor 5 éves nyelvi előkészitő gimis osztályba irattuk és ráadásul késett is évet.22 éves korig nem kell tandíjat fizetni a kozmetikus szakközépiskolába ha főiskolára megy és utánna tanul sokba kerül .Ha most nem jelentkezik fősulira kitudja 2 év mulva mik lesznek a pontok ,felvételi?
Ha levelező képzésre jelentkezik államilag támogatottra, párhuzamosan végezhet e 2 éves kozmetikusképzőt nappali rendszerbe?Vagy ha most jelentkezik fősulira akkor halaszthat-e 2 évet amig elvégzi a kozmetikusképzőt?Ha van már szakmája akkor is lehet állami támogatott képzésben majd?Költségtérítéses képzés szóba se jöhet nálunk mert nem tudjuk kifizetni .Hát nem könnyű!!!
13boszi üzenete
2009.02.02. 11:50
Tisztelt Szerkesztők!

kérdésem lenne , hogy az OKJ szakképesítést igazoló bizonyitvány alapfokú vagy középfokú képesítésnek felel meg? Lányom továbbtanulásához szerezhető plusz pont számításához lenne fontos ez az informéció. Ha csak 8 általánost végeztem, de utánna van egy okj bizonyitványom,, az alapfokú iskolai végzetségnek számit?
köszönettel
dalmaedi üzenete
2009.02.02. 10:39
Tisztelt Szerkesztők!
Az AVKF-szociálpedagógia szak, levelező tagozatán, államilag finanszírozottan tanulok. Szeretnék átjelentkezni szociológia szakra szintén állami finanszírozásúra, viszont külföldre költöztem és ezért szeretnék egyéni tanrendben tanulni.
Mi a módja az átjelentkezésnek?
Hogyan lehet beszámíttatni az átvitt jegyeket?
Köszönettel.
Magyy üzenete
2009.01.30. 13:46
Tisztelt Szerkesztők!

Egy olyan problémával fordulok Önökhöz, a főiskola ahova járok át akar tenni költségtérítéses képzésbe. A helyzet a következő: Tanulmányaimat 2004 szeptemberében kezdem meg a főiskolán kredites képzésben de az első félévet ismételnem kellett úgy, hogy a tavaszi félévben aktív hallgató voltam. 2005 szeptemberében átkerültem a Bsc képzésbe. Most szeptembertől pedig kooperatív képzés keretein belül folytatom a tanulmányaimat. Ha a mostani félévet is beleszámoljuk 10. félévemet töltöm a főiskolán. Az lenne a kérdésem, hogy jogosan jár-e el az iskola? Jogos-e, hogy át akarnak rakni költségtérítésesre?

Köszönettel: Péter
Magyy üzenete
2009.01.30. 13:44
Tisztelt Szerkesztők!

Egy olyan problémával fordulok Önökhöz, a főiskola ahova járok át akar tenni költségtérítéses képzésbe. A helyzet a következő: Tanulmányaimat 2004 szeptemberében kezdem meg a főiskolán kredites képzésben de az első félévet ismételnem kellett úgy, hogy a tavaszi félévben aktív hallgató voltam. 2005 szeptemberében átkerültem a Bsc képzésbe. Most szeptembertől pedig kooperatív képzés keretein belül folytatom a tanulmányaimat. Ha a mostani félévet is beleszámoljuk 10. félévemet töltöm a főiskolán. Az lenne a kérdésem, hogy jogosan jár-e el az iskola? Jogos-e, hogy át akarnak rakni költségtérítésesre?

Köszönettel: Péter
avkfto üzenete
2009.01.30. 11:20
Tisztelt Szerkesztők!

A felsőoktatási törvényben előírt átsorolás ebben a tanévben már a másodévfolyamos hallgatóinkat is érinteni fogja, amellyel kapcsolatosan több kérdés megfogalmazódott a hallgatók részéről is.

Az átsoroláshoz azokat a hallgatókat kell figyelembe venni a Ftv. 55.§ (1) bek. szerint, akik megfelelnek „az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt” kitételnek.
Az 51/2007. (III.26.) Korm.rend 29.§ (2) bekez. szerint azonban „nem kell figyelembe venni, akik … legfeljebb egy képzési időszakban folytattak, ill. tanulmányokat”, ill. akik szülés, betegség stb. miatt nem tudták befejezni a félévet.
Kérdésünk a következő:
Az átsorolásnál két összefüggő aktív félévet kell figyelembe venni, pl. a 2008/2009. tanév őszi-tavaszi félévét;
vagy az utolsó két olyan félévről van szó, amelyben a hallgató aktív volt, függetlenül attól, hogy ezek nem egymás után következtek, pl. 2007/2008. tavaszi és 2008/2009. tavaszi félévek.
Az egységes tájékoztatás elősegítése érdekében válaszukat előre is köszönöm.
Tanulmányi Hivatal
konyak30 üzenete
2009.01.28. 17:45
Tisztelt Szerkesztők!

Jelenleg a Miskolci Egyetem II. éves hallgatója vagyok. Tanulmányaimat 2006.dec. 31. előtt kezdtem meg, jelenleg gyeden vagyok. Az előző félévben tandíjmentes voltam. Szeretnék átjelentkezni a Szolnoki Főiskolára, mivel Szolnokon lakunk, ugyanarra a szakra. Kérdésem az lenne, hogy Szolnokon is tandíjmentes lennék-e?

Köszönettel: Nelli
A Szerkesztők üzenete
2009.01.26. 15:57

Tisztelt "brigorigo88"!

A felsőoktatási felvételi eljárás során egy nyelv ismeretéért csak egy jogcímen – nyelvvizsgáért vagy emelt szintű érettségiért – kapható többletpont.

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete határozza meg azt, hogy az egyes OKJ-s szakképesítések közül melyik milyen képzési területen vehető figyelembe a többletpontok szempontjából. Az Ön által kérdezett anglisztika alapképzési szak a bölcsészettudományi képzési területbe tartozik, tehát azokért az OKJ-s végzettségekért kapható többletpont, amelyek az említett mellékletben fel vannak sorolva.

Az említett jogszabály hatályos szövege megtalálható különböző honlapokon, így például a mi honlapunkon is: http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1272&articleID=228438&ctag=articlelist&iid=1, vagy a www.felvi.hu-n és a www.magyarorszag.hu-n is.

Üdvözlettel,
Dr. Bakos Károly
szakmai főtanácsadó
Felsőoktatási Főosztály

A Szerkesztők üzenete
2009.01.26. 15:37

Tisztelt "susie13"!

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 17. § (1) bekezdés b) pontja szerint az iskolai oktatás első-negyedik évfolyamán valamennyi tantárgyhoz a tanítói, konduktor-tanítói, konduktori (a továbbiakban a konduktori és a konduktor-tanítói végzettség együtt: konduktor), ha az iskolában a helyi tantervben foglaltak alapján emelt szintű idegen nyelvoktatás folyik, akkor a tantárgynak megfelelő tanári végzettség és szakképzettség szükséges.
A Kt. 17. § (1) bekezdés c) pontja szerint az iskolai oktatás ötödik-hatodik évfolyamán a nem szakrendszerű oktatásban a b) pontban meghatározottak szerinti, a szakrendszerű oktatásban a tantárgynak megfelelő szakos tanári vagy a műveltségi területnek megfelelő képesítést nyújtó tanítói végzettség és szakképzettség szükséges.
A Kt. 17. § (8) bekezdése szerint nem szakrendszerű oktatásban a tanár akkor taníthat, ha legalább százhúsz órás pedagógus-továbbképzés vagy szakirányú továbbképzés keretében történő felkészülés keretében elsajátította a hat-tizenkét éves korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő pedagógiai, pszichológiai ismereteket és az eredményes felkészítéséhez szükséges módszereket.
A Kt. 17. § (2) bekezdése kimondja, hogy idegen nyelv oktatására - minden iskolatípusban - alkalmazható, aki nyelvtanári vagy idegen nyelv- és irodalom szakos tanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.

Üdvözlettel,
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes

A Szerkesztők üzenete
2009.01.26. 15:34

Tisztelt "wred18"!

Kérdése pontos megválaszolásához a Neptun rendszer keretében kapott üzenet egyedül nem elégséges. Ehhez feltétlenül ismerni kell az egyetem juttatási és térítési szabályzatát is. Furcsa, hogy erre az üzenet sem hivatkozik.

Az államilag támogatott képzés keretében a hallgatók által igénybe vehető szolgáltatásokról a felsőoktatásról szóló, jelenleg hatályos 2005. évi CXXXIX. törvény 125. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik. Az eset, illetve a helyi szabályozás és gyakorlat megítéléséhez ennek tanulmányozását javaslom. Felhívom arra is a figyelmet, hogy az ebben szereplő „két alkalommal történő felvétel”-t 2007. szeptemberétől, felmenő rendszerben kell alkalmazni.

Üdvözlettel:
Dr. Szitás József
Felsőoktatási Főosztály

A Szerkesztők üzenete
2009.01.26. 15:32

Tisztelt "egervarigabi"!

Az Ön által említett, a közalkalmazottak számára decemberben történt bruttó 20.000 Ft-os kifizetés jogszabályi alapja a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésének második üteméről szóló 273/2008. (XI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) Az R. 1. §-ának (1) bekezdése szerint a rendelet hatálya a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésére, valamint a fedezetét képező támogatás (a továbbiakban: támogatás) felhasználására és elszámolására terjed ki.
Tehát a szóban forgó 20.000 Ft eseti kereset-kiegészítésként került kifizetésre a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak számára. Egy egyházi fenntartású intézmény nem költségvetési szerv, ezért az R. szerinti kereset-kiegészítés az itt foglalkoztatottakra nem vonatkozik.
Igaz, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 122. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a nem állami szerv, illetve nem helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény munkaviszony keretében foglalkoztatott pedagógusainak munkabére és pótléka nem lehet kevesebb az azonos feladatot ellátó közalkalmazottaknak járó illetmény és pótlék legkisebb mértékénél. Ez a rendelkezés azonban a kereset-kiegészítést, mint a közalkalmazottak, köztisztviselők számára adható juttatást nem tartalmazza, ezért az Ön által említett kereset-kiegészítés nem jár a munkaviszonyban foglalkoztatott pedagógusok számára. Természetesen amennyiben a munkáltatónak erre van lehetősége, akkor ebben az intézményi körben is biztosíthat a munkavállalóknak más jogcímen plusszjuttatást.

Üdvözlettel,
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes

A Szerkesztők üzenete
2009.01.26. 15:08

Tisztelt "kittikerekes"!

Kérdése – vélhetően – a második tanári szakképzettség 50 kredites ismereteinek a felvételére vonatkozik. Ennek szabályozása a felsőoktatási intézmények hatáskörében van, így kérdésével az illetékes tanulmányi osztályhoz kell fordulnia, ahol jelenleg is tanul.


Üdvözlettel,
Dr. Bakos Károly
szakmai főtanácsadó
Felsőoktatási Főosztály

A Szerkesztők üzenete
2009.01.26. 14:46

Tisztelt "levkri"!

2006 szeptemberétől csak a bolognai rendszernek megfelelő alapképzési szakokon indulhat képzés, ezért Önnek anglisztika BA szakra javasolt jelentkezni, amelynek időtartama 3 év. Ezek a tanulmányok új felvételi eljárás keretében történt felvétel esetén kezdhetők meg – a korábban elvégzett tanulmányok elismertetése mellett –, és ennek megfelelő oklevél kiállítására van lehetősége az intézménynek. A korábbi tanulmányok beszámítási lehetőségeiről a felsőoktatási intézmény adhat információt. A tanulmányok egyéni tanrendben történő ütemezésének meghatározása is intézményi hatáskör, ezért javaslom, hogy további információért keresse fel az adott intézményt.
Tanári szakképzettség alapképzésben szerzett oklevél birtokában mesterszakos képzésben szerezhető.

Üdvözlettel,
Dr. Rádli Katalin
főosztályvezető-helyettes

A Szerkesztők üzenete
2009.01.26. 14:44

Tisztelt "T.T.Beáta"!

A felsőoktatási törvény 2004. szeptember 1-jétől hatályos 123. §-ának (10) bekezdése szerint amennyiben a 86. § (2) bekezdése szerint a képesítési követelmények általános nyelvvizsgát írnak elő, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az egyetemi és főiskolai szintű képzésre felvett hallgatók, akik tanulmányaik – első évfolyamon történő – megkezdésének naptári évében legalább a 40. életévüket betöltik.

A fentiek szerint Ön nem kaphat mentességet a nyelvvizsga-kötelezettség alól.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2009.01.26. 14:36

Tisztelt "vz233x"!

Nyelvvizsga-mentesség azokra a 2006. március 1-je előtt beiratkozott szociális munkás szakos hallgatókra vonatkozik, akik 1996. január 1-je előtt létesítettek közalkalmazotti munkaviszonyt, illetve olyan munkaviszonyt, ami a képzés profiljába tartozik.

Leírása alapján Ön nem tartozik ebbe a hallgatói körbe, azaz a mentesség Önre nem vonatkozik.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2009.01.26. 14:34

Tisztelt "szijarto"!

A nyelvvizsgáztatás rendjéről szóló 137/2008. (V. 16.) kormányrendelet nem szab határidőt a nyelvvizsgák érvényességére vonatkozóan, tehát nem évül el.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2009.01.26. 14:33

Tisztelt "Bigyó"!

Csak abban az esetben tudok válaszolni kérdésére, ha megírja az említett intézményekben pontosan milyen szakra járt, illetve hányadik évfolyamra és milyen szakon jelentkezett át 2003-ban.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

katibogi üzenete
2009.01.26. 10:46
Tisztelt Szerkesztők!
Afelől szeretnék érdeklődni, hogy fiam felsőoktatási intézménybe jár, az első félév alatt egyáltalán nem sikerült kreditpontot szereznie,jár-e második félévre neki a Diákigazolvány?
Válaszukat előre is köszönöm!
Tisztelettel: Ildikó
Lili baba üzenete
2009.01.24. 11:42
Tisztelt Szerkesztők!
Párhuzamos képzésről szeretnék információkat kapni, mert kérdésemre a választ sehol sem találtam eddig.
Ha én a Szegedi Tudomány Egyetem munkaügyi és társadalombiztosítási szakán elkezdem tanulmányaimat 2009.szeptemberében állami támogatott, nappali képzésben, majd másodévesként beadnám jelentkezésemet a Rendőrtiszti Főiskolára lehetséges-e a párhuzamos képzés létrejötte? Az RTF-en is szeretnék államilag támogatott és nappali képzésben részt venni. Hogyan lehetséges ez? Hiszen az RTFen kötelező az óralátogatás nappali rendszerben(akkor hogyan folytathatnám tanulmányaimat Szegeden nappalin?) ill. a Rendőrtisztin levelezős képzés nem indul civil jelentkezők számára. Nem tudom hogyan oldhatnám meg.
Válaszukat előre is köszönöm!
Tisztelettel:Lilla
Elvira üzenete
2009.01.22. 22:03
Tisztelt Szerkesztők!

Szakképesítés besorolásában kérnék segítséget.
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán igazságügyi ügyintéző szakon végeztem.
Köztisztviselőként dolgozom, a 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet vonatkozik a képesítési besorolásomra. Mivel ebben az igazságügyi ügyintézőt a földügyi és térképészeti igazgatáshoz sorolják nem kapom meg a felsőfokú bért.
A rossz besorolás kiigazítására van valami lehetőség?
Válaszukat előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Elvira
Lengeliga üzenete
2009.01.21. 15:20
Tisztelt dr. Szitás József!

Azzal a problémával fordulok Önhöz, hogy 2005-ben kezdtem a tanulmányaimat pszichológia szakon (még nem a "bolognás" osztott képzésben,így még nem is szereztem abszolutóriumot) és most párhuzamos képzésben szeretnék részt venni egy másik egyetemen ( ami pedig már Bsc képzés lenne). Kérdésem a következö: folytathatok-e párhuzamosan államilag finanszírozott tanulmányokat úgy, hogy mindkét szakomra be vagyok iratkozva és az így igénybe vett 2 félév csak 1 államilag finanszírozott félévnek számít majd?
( Ahogy néztem, a 2005-ös felsöoktatási tv. csak 2006-ban lépett életbe, módosítása pedig, miszerint legkésöbb az elsö szakon megkezdett tanulmányok 3. félévben el kell kezdeni a második á. f. képzést ,csak a 2007-ben vagy az azután felvettekre vonatkozik.)

Válaszát elöre is köszönöm: B. Zsófia
somi2660 üzenete
2009.01.20. 13:54
Tisztelt Szerkesztők!
Mivel néhány napon belül eltérő információkat kaptam, végső elkeseredésemben fordulok Önökhöz.
Gyermekem bolognai képzésben 3. éves a Corvinuson, társ. tud szakon.Vészesen közeleg a mesterképzés, de úgy érzi nem ez a pálya lesz az övé..Éves átlaga4.2-4.4 között, soha nem bukott, halasztott stb.Ugy tudtuk a diploma munka leadása nélkül az évet természetesen befejezve, vizsgáit letéve jelentkezhet ugyan ezen iskola pézügy,- számvitel BA képzésre államilag finanszírotott formában.A 12 félévből 6 félév fogy el, miért nem mehet, ha nem diplomázik itt le, esetleg majd 3 év múlva egy félévet kifizetve letenné a TTk-n a másik diplomát is.Hogyan lehetne a 6 még neki járó félévet felhasználni.Sokan vannak akik 19 évesen nem igen tudtak dönteni merre is menjenek tovább.Mos rákényszerül egy számára esetleg nem jól választott hivatásra.Nem tudjuk a költségtéritést vállalni, még egy gyermekem van ö 2. éves,én munkanélküli, apa nyugdíjas.Nagyon el vagyok keseredve, a törvény sehol nem segít nekünk, kár lenne ennyi év után feladni.Várom válaszukat, hátha van kiút, segítség.Nagyon köszönöm Szemánné
magdimann üzenete
2009.01.18. 14:15
Tisztelt Sárvári Judit!
Ismétlődő válaszaiban látom, hogy a 40 éves kor a legújabb rendelkezések értelmében csak akkor ment fel a diplomaszerzéshez szükséges nyelvvizsga alól, ha a általános nyelvvizsgát írnak elő a képzési és kimeneti követelmények, szakmai nyelvvizsga esetén a nyelvvizsga teljesítése alól nem mentesít az életkor. Kérdésem: ha a képzési és kimeneti követelmények
egy államilag elismert szakmai C típusú VAGY egy általános nyelvi felsőfokú 'C' típusú vizsgát írnak elő, akkor kérhető-e az életkorra hivatkozva felmentés a nyelvvizsgakövetelmény alól?
Üdvözlettel.
  
 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok