2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Felsőoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  
  
fenyves üzenete
2009.01.17. 17:04
Tisztelt Szerkeztők!
Szegedre járok másoddiplomás szakra. Van egy alapfokú "c" típusú nyelvvizsgám. Kérdezném, hogy másoddiplomához is kell egy újabb nyelvvizsga?
Köszönöm válaszukat
Gica79 üzenete
2009.01.15. 15:22
Tisztelt Szerkesztők!

Baján államvizsgáztam 2002-ben tanító szakon. 2 évet tanítottam egy általános iskolában, majd született egy gyermekem. Válási és költözködési hosszú huzavona miatt a nyelvvizsgát nem sikerült megszereznem(többszöri próbálkozásra sem). Így a diplomám a nyelvvizsga hiányában még nem kaptam meg. A főiskolán azt mondták ahol végeztem, nincs időhöz kötve mikor szerzem meg az alapfokú nyelvizsgát. Annak idején elég volt az alapfok bármelyik része. Érdekelne hogy még mindig ez vonatkozik e rám?! Vagy többszöri sikertelen nyelvvizsga próbálkozás után lehet e mentességet kérni. Már kezdem az elvégzett 2 nyelvtanfolyam és a nyelvvizsgák sikertelensége miatt azt éreznem hogy semmi nyelvérzékem.

Előre is köszönöm válaszukat!
Gica
yara üzenete
2009.01.15. 13:38
Tisztelt Szerkesztők,

én a Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertuományi Karán végeztem 2007- ben államvizsgázam le. A kérdésem az lenne, hogy mennyi időm van letenni a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgát? Hallottam olyat hogy 2 év, és hallottam olyat hogy nincs határidőhöz kötve.
Vlaszulat előre is köszönöm,

Tisztelettel, yara
vivett üzenete
2009.01.15. 13:01
Tisztelt Szerkesztőség!

Arról érdeklődnék, hogy 2004 szept.-ben kezdtem meg tanulmányaimat a Debreceni Egyetem egyik TTK-s szakán, ami időközben megszűnt, ill. Bsc formában indult újra, de más néven. Kérdésem az lenne, hogy ilyen esetben mennyi idő áll rendelkezésre a tanulmányok befejezésére (akár költségtéritésesen is), azaz az egyetem meddig köteles 1-1 szakmai tárgyat meghirdetni az adott képzési időn felül, ill. kötelezhetnek e más szakra átmenni?

Előre is köszönöm válaszukat!
violagabi üzenete
2009.01.14. 17:06
Tisztelt Szerkesztőség!

Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy van-e valamilyen jogszabály arra vonatkozólag, hogy bizonyos tanulmányi eredmény alatt átsorolható-e egy államilag finanszírozott képzésre járó hallgató költségtérítéses képzésre, és ha igen, milyen feltételekkel.

Válaszukat előre is köszönöm!
violagabi üzenete
2009.01.14. 17:05
Tisztelt Szerkesztőség!

Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy van-e valamilyen jogszabály arra vonatkozólag, hogy bizonyos tanulmányi eredmény alatt átsorolható-e egy államilag finanszírozott képzésre járó hallgató költségtérítéses képzésre, és ha igen, milyen feltételekkel.

Válaszukat előre is köszönöm!
Adrina üzenete
2009.01.14. 15:49
Tisztelt Szerkesztőség!

Egy kérdéssel fordulok Önökhöz. Én egyetemre járok, most vagyok elsős. Felvettek,de így is csak költségtérítéses, nappali képzésre, mert kevés pontot szereztem az érettségin. Azt szeretném megkérdezni, hogy van e lehetőségem arra, hogy szintemelőérettségit tegyek, így hogy egyetemre járok? És ha kiíratkozok az egyetemről, akkor lehet? Vagy semmi esélyem már változtatni az érettségimen!
A válaszukat előre is köszönöm!
nicky19 üzenete
2009.01.13. 21:23
Nekem csak egy kérdésem lenne, és tényleg nagyon fontos, mert lassan lekések róla!
Mit kell csinálnom ahhoz, hogy államilag támogatott főiskolás tanuló legyek?
Előre is köszönöm a tanácsokat!
Tímea22 üzenete
2009.01.12. 16:49
Tisztelt Szerkesztőség!

Érdeklődni szeretnék, hogy a jelenlegi határozatok alapján, van-e lehetőség, az ingyenes első diploma megszerzéséhez, kismamaként?
A Szerkesztők üzenete
2009.01.12. 15:36

Tisztelt Farkas Anikó!

Az Ön szakjának nem volt képesítési követelmény jogszabálya, így Önre a beiratkozáskor érvényes Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírt nyelvi követelmény vonatkozik. Amennyiben Ön nem kapta meg ezt a dokumentumot, úgy a Tanulmányi Osztály tudja Önnek megadni most. Sajnos a szóbeli tájékoztatás téves is lehet, arra nem tud hivatkozni.

Jelenleg ez a szak a bölcsész szakcsoportba tartozik, ott a képesítési követelmény nyelvi előírása az alapfok C vagy középfok A vagy B típusú nyelvvizsga.

A kérdés tehát – mivel jogszabály akkor erről nem rendelkezett - az, hogy a beiratkozáskor érvényes TVSZ mit írt elő a nyelvi követelmény teljesítéseként.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2009.01.12. 15:34

Tisztelt "mgkata38"!

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényt (a továbbiakban: Ftv.) módosító 2003. évi XXXVIII. törvény az alapképzési és szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló kormányrendeletben, illetve miniszteri rendeletben előírt nyelvvizsga-követelmény teljesítését a záróvizsgára bocsátás feltétele helyett az oklevél kiadásának feltételeként határozza meg.

Az Ftv. 2004. szeptember 1-jétől hatályos 123. §-ának (10) bekezdése szerint amennyiben a 86. § (2) bekezdése szerint a képesítési követelmények általános nyelvvizsgát írnak elő, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az egyetemi és főiskolai szintű képzésre felvett hallgatók, akik tanulmányaik – első évfolyamon történő – megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik.

A hivatkozott rendelkezést a 2003. évi XXXVIII. törvény ugyancsak 2004. szeptember 1-jétől hatályos 33. §-ának (6) bekezdése alapján, az alapképzésben, szakirányú továbbképzésben azon hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre is alkalmazni kell, akik e törvény hatálybalépésekor folytatott, illetve a 2003/2004. tanévben első évfolyamon megkezdett tanulmányaik során a szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket, valamint azokra a jelöltekre, akik az intézményi szabályzatban foglaltak szerint időpont megállapításával engedélyt kaptak a nyelvvizsga követelményeinek záróvizsga-időszakot követő teljesítésére, és ezen időpontig betöltik 40. életévüket.”

A fentiek értelmében az Ftv. 123. §-ának (10) bekezdésében foglaltakat a törvény hatályba lépésekor (2003. VII. 1-jén) tanulmányokat folytató azon hallgatókra is alkalmazni kell, akik a képesítési követelményben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket.

Leírásából arra következtetek, hogy Ön a képesítési követelményekben megszabott adott számú félévet jóval túllépte, de konkrétabban akkor tudok válaszolni, ha megírja, milyen szakra jár, és mikor kezdte meg tanulmányait, milyen megszakításokkal. Kérem, vegye fel velem közvetlenül a kapcsolatot a judit.sarvari@okm.gov.hu címen.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2009.01.12. 14:27

Tisztelt "zsuzsa27"!

Leírása alapján Önre a hagyományos képzésben a képesítési követelményeket szabályozó 77/2002. (IV. 13.) kormányrendelet előírása vonatkozik, amelynek 11. számú melléklete 9.1 pontja hivatkozik a 97/2000. (VI. 22.) kormányrendelet által meghatározott hallgatói körre, mint a nyelvvizsga-követelmény alól mentességet élvezőkre. Ez utóbbi kormányrendelet 2.§-a azonban azokat mentesíti a nyelvvizsga-követelmény alól, akik 1996. január 1-je előtt létesítettek közalkalmazotti munkaviszonyt, illetve olyan munkaviszonyt, ami a képzés profiljába tartozik.

Leírása szerint Ön nem tartozik ebbe a körbe, azaz alapfokú C vagy középfokú A vagy B típusú államilag elismert nyelvvizsgát tennie kell, hogy oklevelét megkaphassa.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2009.01.12. 14:24

Tisztelt Molnár Balázs!

A felsőoktatásról szóló, jelenleg hatályos 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban Ftv.) rendelkezéseinek a keretei között az államilag támogatott képzésben való részvétel lehetősége mindenki előtt nyitva áll. Kivételesen előfordulhat, hogy valamely képzés csak költségtérítéses formában indul, de ez alapvetően nem jellemző. Ezért továbbtanulás esetén tájékozódjanak a lehetőségekről a Felsőoktatási felvételi tájékoztató könyv alakban megjelent megfelelő kötetéből, illetve az Országos Felsőoktatási Információs Központ internetes oldalán (http://www.felvi.hu/).

Sikeres keresést és eredményes felvételt kívánok!

Üdvözlettel:
Dr. Szitás József
OKM Felsőoktatási Főosztály

A Szerkesztők üzenete
2009.01.12. 14:22

Tisztelt "ghevesi"!

Az államilag finanszírozott párhuzamos képzésre vonatkozóan a felsőoktatásról szóló, jelenleg hatályos 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban Ftv.) rendelkezései az irányadóak.

Kérdése szempontjából az Ftv. 56. § (3) bekezdésének tartalma a meghatározó: „A támogatási idő, illetve a költségtérítéses képzéshez rendelkezésre álló idő számításakor egy félévként kell nyilvántartani, ha a hallgató - az elsőként megkezdett képzésének legkésőbb harmadik félévében létesített további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyára tekintettel -

a) egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, illetve ha

b) ugyanabban a felsőoktatási intézményben egyidejűleg több szakképzettség, szakképesítés megszerzésére készül fel.”.

A jelenlegi törvényi előírás tehát korlátozza a párhuzamos képzés megkezdésének lehetőségét a korábbi tanulmányok második évére. Ön előtt ez a lehetőség tehát még nyitva áll.

Üdvözlettel:
Dr. Szitás József
OKM Felsőoktatási Főosztály

A Szerkesztők üzenete
2009.01.12. 14:17

Tisztelt "krocand"!

Kérdéseire teljes körű válasz a többször módosított, jelenleg hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban törvény), a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban rendelet), valamint az ebben a tárgyban hozott intézményi, helyi szabályozás (továbbiakban szabályzat) alapján kapható.

- Az, hogy Ön mennyi féléven át vehet igénybe állami támogatást, ez egyrészt függ az Ön rendelkezésre álló keretétől (ami alapvetően 12 félév, de különböző esetekben módosulhat), másrészt egyéb feltételektől, pl. a felhasználható féléveket a törvény 55. § (4) bekezdése képzésenként maximálja: „Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje.”.

A rendelet a félévek számítását tovább pontosítja:

- A 3. § szerint a 2005/2006-os tanévben az államilag támogatott képzésre felvett hallgató összes megkezdett féléveinek száma nem haladhatja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket. Ugyanezen paragrafus e) pontja azonban azt is kimondja, hogy „bármely szakon költségtérítéses képzésből az intézmény döntése alapján, az intézménynél már meglévő államilag finanszírozott helyre átvett hallgató a kilépett hallgató képzési idejéből még hátralévő időtartamban” kaphatja az állami támogatást.

A levelében leírtak alapján Önre ez vonatkozik, s ennek értékét csak ott helyben lehet a fentiek alapján tisztázni.

Üdvözlettel:
Dr. Szitás József
OKM Felsőoktatási Főosztály

T.T.Beáta üzenete
2009.01.12. 11:58
Tisztelt Szerkesztőség!
2004. szeptemberében kezdtem meg tanulmányaimat a Miskolci Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar Óvodapedagógus Szakának levelező tagozatán. Novemberben megszületett kifiam, smivel sokat betegeskedett, így halasztanom kellett 1 évet. 2005. szeptemberében folytattam tovább tanulmányaimat. 2008-ban sikeres államvizsgát tettem, de mivel nyelv vizsgám nem volt diplomát nem kaphattam. Ezév július 1.jén töltöm be a 40. életévemet.
Az lenne a kérdésem, hogy nyelvvizsga mentességre nem lennék-e jogosul?
Esetleg miután betöltöttem a 40. életévemet nem kaphatnám-e meg a diplomámat.
Ha van erre lehetőség, akkor mi lenne a teendőm?
Válaszukat előre is köszönöm: Bea
vz233x üzenete
2009.01.11. 14:04
Tisztelt szerkesztőség! most fogok államvizsgázni január végén szociálpedagógiai szakon és ezért vagyok kivácsi arra, hogy kaphatok-e mentességet nyelvizsga alól? 1996 előtt pedagógiai szakközépbe jártam most azaza 2007. mrcius 1-től közalkalmazottként dolgozom családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál családgondozó vagyok. Mielőbbi válaszukat előre is köszönöm.
Vitya1 üzenete
2009.01.09. 08:29
Tisztelt szerkesztőség!

2006-ban végeztem két szakos tanárként Nyíregyházán. Sikeres záróvizsgát tettem, de a diplomámat nem kaptam meg a nyelvvizsga hiánya miatt. 2007 ősze óta dolgozok a szakmámban. A munkáltató most szabott határidőt a nyelvvizsga letételéhez, melyet nem a munkába állástól, hanem a záróvizsgától számolnak. Lehetséges-e ez. Illetőleg milyen KJT besorolás szerint dolgozhatok így, és mi határozza ezt meg. Az állásom múlik a dolgon.

Megértő válaszukat előre is köszönöm: Viktor
kittikerekes üzenete
2009.01.07. 12:02
Tisztelt Szerkesztőség!

Én a MINOR szak felvételéről és eljárásáról szeretnék bővebb információt megtudni;2008 szeptemberében kezdtem meg tanulmányaimat a BA rendszerben romanisztika-olasz szakon(nappali-államiliag finaszírozott),ha jól tudom akkor a MINOR szakok felvétele a 3.szemeszterben indul meg.(Én MINOR szaknak a francia nyelvet választanám,melyhez érettésig vizsga a követelmény.)

A kérdésem az lenne,hogy a MINOR szak felvételének halasztására van-e lehetőség,azaz,hogy a 4.félévben vagy az 5.félévben kezdjem meg a MINOROS tanulmányaimat?
Ha van rá lehetőség akkor ez pontosan milyen következményekkel jár?(Pl:van anyagi következmény?!)

Előre is köszönöm a segítséget:
Kitti
brigorigo88 üzenete
2009.01.06. 20:47
Tisztelt Szerkesztoseg!!

Kerdesem osszetett,napi fejfajast okoz, es meg senki sem tudott hasznalhato informacioval szolgalni, ezert is fordulok onokhoz. 2007ben erettsegiztem kozepszinten, 2009 szeptembereben szeretnek anglisztika szakra jelentkezni,de azt hallottam hogy az emelt szintu angol erettsegiert (majusban keszulok letenni) nem jar pluszpont mivel erre a szakra ez kovetelmeny. kozepfoku nyelvvizsgaval is rendelkezem, ezert kaphatok?
Tovabba arrol szeretnek informaciot kapni,hogy ha nem vesznek fel iden, milyen okj-s kepzesre tudok beiratkozni,aminek elvegzese utan pluszpontok jarnak anglisztika szakra?
Elore is nagyon koszonom a segitseguket!
Brigitta
wred18 üzenete
2009.01.05. 20:40
Tisztelt Szerkesztőség!

2005-ben kezdtem tanulmányaimat a Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campusán, okleveles képzésben. Az alábbi üzenetet a Neptun rendszerben küldték el az egyetem hallgatóinak:

"Kedves Hallgatók!

Ismét szeretnénk felhívni figyelmeteket, hogy megváltozott a tárgyelhagyás következménye.

Eddig csupán annak kellett fizetnie, aki több kreditet vett fel az elõírt kreditmennyiség 110%-nál (198 vagy 330), függetlenül attól, hogy teljesítette vagy sem. Akkor kreditenként 2000 Ft-ot, 20% felett pedig a költségtérítés 1/30-át kellett kifizetni a diplomaosztó elõtt.

Ennek oka az volt, hogy az állam csak az elõírt kreditmennyiség 110%-át finanszírozza, a fennmaradó költségeket pedig nekünk hallgatóknak kell. Így néhány hallgatónak akár 100 000 Ft feletti összeget is kellett volna fizetnie. Ez a szabályozás idén júniusban módosult.

Ezután csak akkor kell fizetnünk diplomaosztó elõtt kreditenként 3000 Ft-ot, ha a teljesített kreditek lépik túl az elõírt kredit mennyiség 110%-át.

Mostantól azonban fizetni kell félév végén a nem teljesített kreditenként 3000 Ft-ot, ha a tárgy magyar nyelvû volt, és kreditenként 8000 Ft-ot, ha a tárgy idegen nyelvû.

Lehet ugyan, hogy így a tanulmányaink alatt is kell fizetnünk, de elkerüljük azt, hogy diplomaosztó elõtt olyan számlát kelljen pár nap alatt kifizetnünk, amire esetleg nem lennénk képesek.Ez az eredmény egy egész éves tárgyalássorozat eredménye, és úgy gondoljuk, hogy sikerült az egyetem és nekünk, hallgatók számára is méltányos kompromisszumot kötnünk.

Ez sokak számára elsõ hallásra nem így tûnik. Ezért szeretnénk felhívni a figyelmeteket az alábbiakra:

1. Alapvetõnek kellene lennie annak, hogy aki felvesz egy tárgyat, azt teljesíti is. Ez az új rendszer tudatosítja a bukás költségeit, így félévrõl félévre tudatosabban tervezhetünk. Az oktatásszervezésnek nem lenne feladata egy tárgy többszöri meghirdetése a magas bukási arányok miatt.

2. Az elmúlt években néhány száz embert érintett évente akár több százezres számla is a nem teljesített kreditek miatt. Ez sokakat ért váratlanul, nem tudatosul bennük elõre, hogy fizetniük kell, azonban 8 napon túli tartozás után elveszik a hallgatói jogviszony, így 3, esetleg 5 év munkája.

3. A korlát megléte vélhetõleg csökkenti a bukott, nem teljesített tárgyak arányát. Ráadásul így átlagosan kevesebbet kell fizetni, mint amennyit régebben. Egyes szakokon a költségtérítés mértéke 400.000 Ft, máshol pedig 80.000 Ft (a súlyozott átlag 200.000 Ft), és így a plusz 10+10% felett nem véltünk méltányosnak, hogy valaki 2500 Ft-ot fizet, míg másoknak 14.000 Ft-ot kellett. Ebbõl lett az átlagos fizetés magyar nyelvû tárgyak esetében 3000 Ft, amit 5000 Ft-ról sikerült letornáznunk.

Sikeres vizsgaidõszakot kívánunk,

Hallgatói Önkormányzat "

A kérdésem az lenne, hogy ha államilag finanszírozott képzésben veszek részt (tudomásom szerint az állam 13 félévet támogat), akkor miért kell fizetni egy tantárgy sikertelen teljesítése esetén (legyen szó akár a tárgy első felvételéről is)?

Válaszukat előre is köszönöm!
nemistudom üzenete
2009.01.05. 18:00
Tisztelt Szerkesztő!
Mi lehet a következménye annak, ha úgy vállalok tanári(humán tantárgy) munkát felső tagozaton, hogy alsó iskolai tanítói végzettségem van, amit tanítok ahhoz pedig semmilyen képesítésem nincs.
A másik kérdésem: Osztályfőnöki feladatkört felső tagozaton kaphatok e ugyanezzel a végzettséggel.
Köszönöm
szijarto üzenete
2009.01.05. 16:04
Tisztelt Szerkesztő!

Kérdéssel fordulok Önhöz.
Távoktatással tanulok Gazdálkodási szakon.kDiplomám kézhezvételéhez Középfokú szaknyelvi nyelvvizsgát kellett tennem, melyet tavaj sikeresen letettem.A diplomámig viszont még 2 évem van hátra az iskolából. Kérdésem az lenne, hogy várható -e valami oknál fogva hogy a hátralévő idő alatt változik az oktatási törvény ezzel kapcsolatban. Gondolok arra, hogy elavul a nelyvvizsga...
köszönettel:Sz.M
Bigyó üzenete
2009.01.05. 13:21
Tisztelt Szerkesztőség!

1998.szeptemberében kezdtem meg tanulmányaimat Gyöngyösön a Károly Róbert Főiskolán,majd 2003-ban átjelentkeztem a Nyíregyházi Főiskolára. A Gyöngyösi Főiskolára elég lett volna az alapfokú nyelvvizsga, (1998-ban),a Nyíregyházi Főiskolára még ebben az időpontban nem kellett nyelvvizsga( tudomásom szerint),2003-tól már középfokú nyelvizsgát írtak elő.Kérdésem az lenne ,hogy most milyen típusú nyelvizsgát kell letennem a diploma átvételéhez.
polly77 üzenete
2009.01.05. 03:14
Tisztelt Szerkesztőség!

Jelenleg esti tagozatos gimnáziumba járok,idén fogok érettségi vizsgát tenni.Mindenképpen szeretnék továbbtanulni(nem OKJ képzésen, hanem egyetemen)Aziránt szeretnék érdeklődni, hogy mivel a jelentkezés februárban történik, beadhatom-e jelentkezési lapomat a választott intézménybe? Tudom, hogy ez nappali tagozaton így működik, de helyzetemmel szemben nincs tiszta képem.Másrészt azt sem tudom, hogy ilyen esetben(állami finanszírozás nélküli képzés)hogyan számítják tanulmányi pontjaimat? Több helyről olyan információt kaptam, hogy ezen helyzetben csak az érettségi bizonyítványnak kell birtokomban állnia, természetesen az adott /szakirányú/ tantárgyaknak meg kell lenni.
Válaszát előre is köszönöm!
Polly
krocand üzenete
2009.01.05. 02:24
Tisztelt Szerkesztők!

Egy számomra sürgető problémával fordulok Önökhöz.
A problémámat gyorsan felvázolom: 2003-ban elkezdtem a tanulmányaimat a felsőoktatásban, a Nyíregyházi Főiskolára jártam 2 félévig, melyek államilag finanszírozott félévek voltak. A szakom 8 féléves volt, de az első év után befejeztem ott a tanulmányaimat. Majd 2005-ben egy másik főiskolára jelentkeztem, a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolára, ahol az első félévem költségtérítéses volt, de a másodiktól már átvettek államilag finanszírozottra. Ez a szakom is 8 féléves. A februártól számítótt félév lesz az utolsó félévem, a tervek szerint tavasszal diplomázok. Az utolsó félévemre költségtérítésre akarnak átrakni, mondván, hogy csupán 8 félév állami finanszorás jár nekem, ami ugyebár az előző félévvel már megvalósult. Utána kérdeztem és kaptam olyan információkat, hogy 10 félévet támogat az állam (8+2 félév).
A kérdésem az, hogy melyik információ helyes? Jogosan kéri-etőlem a főiskola, hogy magamnak finanszírozzam a 9. félévemet is?
Segítségüket előre is nagyon köszönöm!

Üdvözlettel: K. Andrea
vz233x üzenete
2009.01.02. 17:12
Tisztelt szerkeztők szeretném, hogy ha nekem valaki értelmezné nekem ezt a törvényt."A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 16§-ának (9) bekezdése értelmében a szociális felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 6/1996. (I. 18.) Korm. rendeletben meghatározott főiskolai szintű általános szociális munkás, valamint szociálpedagógia szakra 2006. március 1-je előtt felvett azon hallgatók, akik 1996. január 26-a előtt létesített, a közalkalmazottak által betöltheő egyes munkakörök közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek, illetve szociális és egészségügyi tevékenységet vagy család-, gyermek-, és ifjúságvédelmet ellátó szervezetnél munkaviszonnyal rendelkeznek, mentesülnek a záróvizsgára bocsátás feltételeként meghatározott egy idegen nyelvből A vagy B vagy C típusú, középfokú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól."
Mert én szociális szférában dolgozok 2007 március óta de közalkalmazottként családgondozó vagyok de 1996 előtt nem volt még munka viszonyom és most szociálpedagógiai szakra járok, kapok mentességet nyelvvizsga alól?
zsuzsa27 üzenete
2008.12.28. 18:51
Kedves Dr. Sárvári Judit!
hét év közalkalmazotti munkaviszony után kaphatok-e nyelvvizsga mentességet? 2002-től vagyok közalkalmazott,előtte eü-i iskolába jártam, illetve okj-s képzést végeztem.Előre is köszönöm válaszát!
ghevesi üzenete
2008.12.28. 17:31
Tisztelt Szerkesztők!

Jelenleg egy 6+1 féléves képzést kezdtem el a Corvinus Egyetemen. Szeretnék ez után / emellett egy másik intézményben tanulni, ami 6 félév lenne. Hogyan tehetem ezt? Az állam támogatja e mindkettőt?
Köszönettel: H. Gergő
zsuzsa27 üzenete
2008.12.26. 15:25
1995-től 1999-ig egészségügyi szakközépiskolába jártam.1999-től 2002-ig OKJ-s csecsemő-gyermekszakápoló képzésre jártam.2005-től a Nyíregyházán vagyok szociális munkás hallgató.
Kaphatok-e nyelvvizsga mentességet?
Válaszát köszönöm!
  
 27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok