2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Felsőoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  
  
Anikó13 üzenete
2008.12.23. 11:19
Tisztelt Főosztályvezető Úr!

2006. januárjában államvizsgáztam a PTE FEEK személyügyi szervező szakon. Sikeres záróvizsgát tettem, de az oklevelet nyelvvizsga hiányában nem kaptam meg. Azt a tájékoztatást kaptuk a tanulmányaink elején, hogy alapfokú C típusú vagy közép A vagy B nyelvizsga szükséges. 2008. auguztuábn megzereztem a középfokú B típusú nyelvizsgát. Örömmel továbbítottam a tanulmányi osztálynak, ahonnét levélben arról tájékoztattak, hogy nekem C típusú nyelvizsga követelményem van, majd ha megszereztem a szóbelit is akkor jelentkezzek.
Kérem, hogy a problémám megoldásában és vitás kérdés feloszletásában legyen a segítségemre.
Válaszát várva!
Előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Farkas Anikó
suti0828 üzenete
2008.12.21. 12:04
Tisztelt Szerkeztőség!
Én azután érdeklődnék,hogy ha jól tudom a népszavazás alkalmával a felsőoktatás ingyenességét megszavaztuk!Az élettársam most szeretne főiskolára jelentkezni mégis több százezer forintokat kéne neki befizetnie félévente.Kérdésem miért?Valamint érdekelne hol lehet ténylegesen ingyen elvégezni a főiskolát?Ha esetleg levelemet rossz fórumra írtam elnézést,de ha lehetséges kérem válaszoljon rá.
Előre is köszönöm üdvözlettel Molnár Balázs!
Köki üzenete
2008.12.19. 23:18
Kedves Dr. Sárvári Judit!

Nagyon köszönöm a tájéjoztatást!

Nagyon kellemes és békés Ünnepeket kívánok!

Köki
mgkata38 üzenete
2008.12.19. 16:39
Tisztelt Szerkesztő!
Én 2001. szeptemberében kezdtem meg tanulmányaimat. Halasztások után 2009-ben juniusában fejezném be az iskolám.
2007-ben betöltöttem 40. életévemet. Lehetőségem van e felmentést kapni a nyelvvizsga bemutatása alól, mivel betötltöttem ezt a kort? Szükséges e a diplomámhoz felmutatni a nyelvvizsga bizonyitványt, vagy kaphatok-e ez alól felmentést??

Üdvözlettel:
G. Kata
levkri üzenete
2008.12.18. 17:38
Tisztelt Szerkesztőség!

Különböző okok miatt záróvizsga nélkül fejeztem be angol tanári tanulmányaimat, azonban szeretném azt hasznosítani a jövőben. Két nyelvi szigorlatom maradt el, illetve az idegen nyelvű diplomamunka. Az lenne a kérdésem, hogy milyen formában lehetne ezt orvosolni? Hallottam a bolognai rendszerről, valamint arról, hogy a szigorlatot egyes iskolákban megszüntették. Látezik, hogy esetleg egy másik iskolában a szakdologozat megírása után lediplomázhatok, mint angol tanár?? Minden egyéb követelményemet teljesítettem - tanári gyakorlat, stb..

Segítségüket előre is nagyon szépen köszönöm.

Üdvözlettel:
Krisztina
A Szerkesztők üzenete
2008.12.18. 14:10

Tisztelt Kérdező!

A halláskárosult, diszlexiás és más tanulási problémával küzdő hallgatók érdekében született meg a 79/2006. (IV. 5.) kormányrendelet, amely szabályozza a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányinak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételeket.

A fenti rendelet előírja, hogy az intézményi szabályzatban rendelkezni kell a fogyatékossággal élők számára részben eltérő képzési, tanulmányi és vizsgakövetelményekről. Továbbá külön e célra létrehozott bizottság hatáskörébe utalja a felmentési kérelmek elbírálását is. A felsőoktatási intézmények vezetőinek jogköre a nyelvvizsga-kötelezettség alóli felmentések elbírálása, illetve a teljes, vagy részleges felmentés eldöntése.
 
A kérelem benyújtásának feltételeit a fenti kormányrendeletben megtalálja, amely kérelmet a felsőoktatási intézmény vezetőjéhez kell benyújtania.

A fogyatékkal élőkre vonatkozó tanulási problémákról van szó, azaz valamilyen betegségre, vagy fogyatékos állapotra vonatkoznak a fentiek.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2008.12.18. 12:42

Tisztelt „Köki”!

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényt (a továbbiakban: Ftv.) módosító 2003. évi XXXVIII. törvény az alapképzési és szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló kormányrendeletben, illetve miniszteri rendeletben előírt nyelvvizsga-követelmény teljesítését a záróvizsgára bocsátás feltétele helyett az oklevél kiadásának feltételeként határozza meg.

Az Ftv. 2004. szeptember 1-jétől hatályos 123. §-ának (10) bekezdése szerint amennyiben a 86. § (2) bekezdése szerint a képesítési követelmények általános nyelvvizsgát írnak elő, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az egyetemi és főiskolai szintű képzésre felvett hallgatók, akik tanulmányaik – első évfolyamon történő – megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik.

A hivatkozott rendelkezést a 2003. évi XXXVIII. törvény ugyancsak 2004. szeptember 1-jétől hatályos 33. §-ának (6) bekezdése alapján, az alapképzésben, szakirányú továbbképzésben azon hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre is alkalmazni kell, akik e törvény hatálybalépésekor folytatott, illetve a 2003/2004. tanévben első évfolyamon megkezdett tanulmányaik során a szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket, valamint azokra a jelöltekre, akik az intézményi szabályzatban foglaltak szerint időpont megállapításával engedélyt kaptak a nyelvvizsga követelményeinek záróvizsga-időszakot követő teljesítésére, és ezen időpontig betöltik 40. életévüket.”

A fentiek értelmében az Ftv. 123. §-ának (10) bekezdésében foglaltakat a törvény hatályba lépésekor (2003. VII. 1-jén) tanulmányokat folytató azon hallgatókra is alkalmazni kell, akik a képesítési követelményben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket.

Azaz, mivel Ön a 2002/2003-as tanévben iratkozott be, és hallgatói jogviszonyban állt a fentiekben hivatkozott törvény hatályba lépésekor, és a szakra vonatkozó képzési idő (a záróvizsgáig) alatt betöltötte volna 40. életévét, mentesült volna az általános nyelvvizsga (ha általános nyelvvizsga volt az Ön szakján a nyelvi követelmény) alól.

A fentiek értelmében Önnek kell nyelvvizsgát tennie ahhoz, hogy megkaphassa oklevelét.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

 

egervarigabi üzenete
2008.12.17. 16:11
Tisztelt Szerkesztők !

Decemberben a közalkalmazottak kaptak bruttó 20 000 ft.ot.Kérdésem,hogy az egyházi intézményben dolgozóknak is jár.-e ?

Köszönettel várom válaszát
susie13 üzenete
2008.12.17. 15:55
Tisztelt Szerkesztők!

Szeretném megtudni, hogy az 1-6 osztályos szakosító oklevéllel mely osztályokban lehet tanítani.(furcsának tűnhet a kérdés, de fontos lenne konkrét választ kapnom)
Az idegennyelv és irodalom szakos tanári diplomával hanyadik évfolyamokon lehet tanítani?
Van-e átfedés a két végzettséggel tanítható évfolyamokon?
Igényel-e az alsó tagozatosok oktatása külön képzettséget vagy a tanári végzettség elegendő módszertanilag, pedagógiailag és pszichológiailag is a 6-10 évesek tanításához?

Válaszukat előre is köszönöm,
Tisztelettel , susie13
A Szerkesztők üzenete
2008.12.16. 16:03

Tisztelt "susie13"!

A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 14/A. §-ának (1) bekezdése értelmében a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat a Kjt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján az illetménynövekedés akkor illeti meg, ha a besorolása alapjául szolgáló iskolai végzettsége és szakképzettsége mellett - a kinevezésében feltüntetett - további szakképzettségét a kötelező óra legalább tíz százalékában hasznosítja. Ha a számítás során az egészszámhoz kapcsolódó töredék szám a két tizedet nem haladja meg, lefelé, egyéb esetben - kéthavi tanítási időkeretre vetítve - a kerekítés általános szabályai szerint kell a tíz százalékot megállapítani.
A további szakképzettségért járó illetménynövekedés feltétele tehát az, hogy a szóban forgó szakképzettség a pedagógus kinevezésében szerepeljen, illetve, hogy a szóban forgó szakképzettségét a heti kötelező óra legalább 10 %-ában hasznosítsa is. Vagyis ha a pedagógus legalább két szakképesítéssel rendelkezik, és azokat hasznosítja is a munkája során.
Levele szerint Önnek tanítói és tanári oklevele is van, azonban csak egy tantárgyat, az angol nyelvet tanítja, tehát a jogszabályi rendelkezés azon fordulata, amely szerint a második szakképesítését is hasznosítja a heti kötelező óra legalább 10 %-ában, nem teljesül.
Amennyiben az 1-4. évfolyamon is tanítana, osztálytanítói munkakörben, és emellett másik osztályban vagy évfolyamon tanítaná az angol nyelvet is, akkor járna Önnek a további szakképesítésért járó illetménynövekedés.

Üdvözlettel: 
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes

A Szerkesztők üzenete
2008.12.16. 15:47

Tisztelt "Szven"!

Sajnálattal tájékoztatom, hogy felmentésre nincs lehetőség, mert a felsőoktatási törvény értelmében a 2004. szeptemberében és utána beiratkozottakra már az vonatkozik, hogy a beiratkozás naptári évében kellett a 40. életévet betölteni ahhoz, hogy mentesüljenek a nyelvvizsga-kötelezettség alól.

Amire Ön gondol, az egy átmeneti rendelkezés volt, ami szerint a 2003. július 1-jén hallgatói jogviszonyban állókra, és a 2003. szeptemberében beiratkozottakra az vonatkozott, hogy a szakra előírt képzési idő alatt betöltött 40. életév esetén a nyelvvizsga-kötelezettség alól felmentést kaphatnak.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2008.12.16. 15:42

Tisztelt "pbogar"!

A halláskárosult, diszlexiás és más tanulási problémával küzdő hallgatók érdekében született meg a 79/2006. (IV. 5.) kormányrendelet, amely szabályozza a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányinak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételeket.

A fenti rendelet előírja, hogy az intézményi szabályzatban rendelkezni kell a fogyatékossággal élők számára részben eltérő képzési, tanulmányi és vizsgakövetelményekről. Továbbá külön e célra létrehozott bizottság hatáskörébe utalja a felmentési kérelmek elbírálását is. A felsőoktatási intézmények vezetőinek jogköre a nyelvvizsga-kötelezettség alóli felmentések elbírálása, illetve a teljes, vagy részleges felmentés eldöntése.

A kérelem benyújtásának feltételeit a fenti kormányrendeletben megtalálja, amely kérelmet a felsőoktatási intézmény vezetőjéhez kell benyújtania.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2008.12.16. 15:39

Tisztelt Bucsányi Ildikó!

Kérem, vegye fel velem közvetlenül a kapcsolatot judit.sarvari@okm.gov.hu , mert csak akkor tudok Önnek válaszolni, ha az egész történetet ismerem.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2008.12.16. 15:33

Tisztelt "lilike40"!

Sajnálattal tájékoztatom, hogy az Ön számára nem lehetőség a nyelvvizsga alóli mentesség, mert a beiratkozás évében még nem töltötte be 40. életévét. 2004. szeptemberében és utána beiratkozottakra ez a szabály vonatkozik.

A mentesség, amire Ön valószínűleg utal, korábbi – a 77/2002-es kormányrendeletben megfogalmazott – szabályozás volt, csak a szociális munkás szakra vonatkozott, de már erre a szakra sem érvényes.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

Köki üzenete
2008.12.12. 11:18
Kérdésem a következő: 2002 őszén kezdtem meg közgazdász tanulmányomat és 2006 július 03-n tettem le a záró vizsgát, de nem volt még "C" középfokú nyelvvizsgám, így nem kaptam oklevelet. Le kell-e tennem a nyelvvizsgát ha idén, 2008.07.03-n betöltöttem 40. életévemet?

Köszönettel Köki
Netika üzenete
2008.12.10. 09:19
Tisztelt dr. Sárvári Judit!
Olvastam egy korábbi válaszában, hogy nyelvvizsga-mentesség kérhető azok számára akiknek tanulási problémái vannak. (igazságügyi orvos-szakértői igazolás birtokában).
Kérem szépen, tájékoztasson arról, hogy ez mit is jelent!
2006 júniusában államvizsgáztam, azóta próbálok mindenféle tanfolyamokkal, tanárokkal de sajnos semmi nyelvérzékem nincs.Jövőre leszek 40 éves, így tudom, hogy rám semmilyen korkedvezmény nem vonatkozik. Sajnos érzem és tudom, hogy esélyem sincs egy sikeres nyelvvizsgára.
A munkámhoz viszont szükségem lenne a diplomámra.
Várom válaszát!
Tisztelettel! Netika
manikosz üzenete
2008.12.09. 13:03
Tisztelt Szerkesztőség!
2005. augusztusában iratkoztam be a Károly Róbert Főiskolára, levelező tagozat, költségtérítéses képzésre. 2008. júliusában született meg a fiam. A főiskola tanulmányi osztályán tájékozódtam, a költségtérítés mentességgel kapcsolatosan, kaptam egy nyomtatványt, az OEP-ben igazolták, hogy TGYÁS-n vagyok. Novemberben kaptam egy levelet a főiskoláról, hogy fizessem be a költségtérítést, mert elutasították a kérelmemet. A következő törvényre hivatkozva:
51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 36. és 37. paragrafus 1. bekezdése.
A kérdésem az lenne, hogy nem a beiratkozásomkor érvényben lévő jogszabály alapján kell elbírálni a kérelmemet?
Illetve ha a menet közben módosított szabályokat kell figyelembe venni, akkor pl.: vizsgáknál, tantárgyfelvételnél miért hivatkozik a főiskola a beiratkozáskor érvényes szabályokra.
pl.: a 2006-ban beiratkozott hallgatóknak közszolgáltatási közgazdász szakon már nem kell módszertani szigorlatot tenni, a 2005-ös évfolyamnak még kell
Tájékozódtam továbbá és információim szerint más egyetemen (Corvinus Egyetem) elfogadják az ilyen kérelmeket.
Ezek szerint a törvény nem kötelező, hanem minden főiskola/egyetem maga dönt annak alkalmazásáról?

Válaszukat előre is megköszönve, tisztelettel
Kovács Timea
lilike40 üzenete
2008.12.02. 11:53
Tisztelt Sárvári Judit. Találtam egy törvény cikkelyt ami a nyelvvizsga törvénnyel kapcsolatban van.
Csak annyit szeretnék hozzá tenni, hogy amikor elkezdtem az iskolát akkor úgy tájékoztattak ,hogy nem kell nyelvvizsga. Ha tudom hogy kell akkor egy évvel később kezdtem volna el és most nem lenne ilyen gondom.


A hallgatók jogai és kötelességei

160. § (1) A felsőoktatási intézmények 2006. szeptember 1-jétől kezdődően az új tanulmányi és vizsgaszabályzat alapján kötelesek megszervezni a vizsgaidőszakot az 59. §-ban meghatározottak szerint.

(2) A 62. §-ban meghatározottakat az e törvény alapján indított képzések és kiadott oklevelek tekintetében kell alkalmazni. A nyelvvizsga-bizonyítványt az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján az oklevél kiadásának előfeltételeként akkor kell megkövetelni, ha a képzés indításakor annak meglétét előírták.

(3) A 2006. évi júniusi záróvizsga-időszaktól kezdődően az okleveleken rajta kell lennie a felsőoktatási intézmény OM-azonosítójának, és a kiállított oklevélről az e törvényben meghatározottak szerint tájékoztatást kell nyújtani a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szervnek.

Válaszát előre is köszönöm.

581.
lilike40 üzenete
2008.11.07 20:16:14
Tisztelt Dr. Sárvári Judit!

Győrben Nyme Andragógia szakos hallgatója vagyok és 2006 szeptemberben kezdtem meg tanulmányaimat.2009-ben nyáron végzek. Közalkalmazottként dolgoztam mielőtt eljöttem főállású anyának.(Kb egy éve)
Kérem ha valamilyen lehetőséget lát és tud tanácsot adni akkor legyen szíves segítsen.
Tisztelettel: Lili


Tisztelt "llilike40"!

A válaszhoz szükségem lenne arra az információra, hogy pontosan mikor kezdte meg tanulmányait és milyen szakon.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor


Tisztelt Szerkesztők!
Mivel nincs akivel beszéljek róla vagy esetleg információt kérjek ezért írok önöknek.Ha nem válaszolnak akkor kérem adjanak címet ahova fordulhatnék a kérésemmel mert eddig csak elutasítottak azzal, hogy nem kompetensek. A kérdésem: Három évvel ezelőtt rosszul tájékoztattak azzal kapcsolatban hogy nem kell nyelvvizsga a diplomához.
Akkor 38 voltam . Most hogy betöltöttem a 40-ik évemet és éppen végzek a főiskolával kiderült, hogy mégis kellene. Nem hiszem ,hogy képes vagyok rá ,hogy ennyi idősen három pici gyerek mellett egy középfokú c típusú nyelvvizsgát tegyek. Arról nem beszélve ,hogy anyagilag már nem bírnám. hallottam egy közalkalmazotti mentességről. Nem tudom kire vonatkozik ez? Én világ életemben közalkalmazottként dolgoztam. Jelenleg főállású anya vagyok.
Kérem segítsenek ha tudnak. Köszönöm! Lili
suenlivi üzenete
2008.11.29. 20:01
Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy a pedagógus végzettségemen kívül rendelkezem oktatásinformatikus képzettséggel, ECDL oktatói végzettséggel, van C tip. nyelvvizsgám, 120órás fejlesztőpedagógus végzettségem. Jelenleg általános iskolában vagyióok fejlesztőpedagógus és mat. tanár. Átsorolható vagyok e F-ből G-be. Válaszát köszönöm: Suen Lívia
zsofka88 üzenete
2008.11.29. 14:11
Tisztelt Cím!

Nem tudom, kérdéseimmel hová is fordulhatnék, ezért írok Önöknek azt remélve, tudnak nekem választ adni.
Harmadéves filozófia szakos hallgató vagyok, de a harmadik év után szeretnék egy másik BA szakra jelentkezni. Első kérdésem az lenne, hogy jelentkezhetem-e államilag finanszírozott képzésre, ha már megszereztem a diplomámat? Másodszor: ha nem szereztem meg a diplomát, hanem elhalasztom az államvizsgát, akkor jelentkezhetek-e államilag finanszírozottra, és mennyi ideig finanszírozza azt nekem az állam? Olvastam ugyanis olyat, hogy a meglévő 12 félévből, ameddig az állam támogat, csak 6 (+max. 2-t) használhatok fel BA-ra, a többit csak MA-ra. Ha tehát nekem már van 6 BA-n eltöltött félévem, a maradék 6-ot hogyan használhatom fel államilag finanszírozott formára? Harmadszor: meddig tudom halasztani az államvizsgát? Végezetül: van egy minor szakom is, ahol szakdolgozat nem, csak a záróvizsga kötelező. Ezzel kapcsolatban mi a teendő, azt a vizsgát is halasztanom kell?

Válaszaikat előre is nagyon szépen köszönöm! Tisztelettel: Fülöp Zsófia
i.bucsanyi üzenete
2008.11.27. 12:58
Tisztelt Cím!

Néhány hónappal ezelőtt érdeklődtem, hogy az új felsőoktatási törvény módosítása értelmében van-e lehetőségem a nyelvvizsga bizonyítvány hiánya miatt eddig meg nem kapott oklevelet megkapnom.A válasz igen volt, hogy nem kell újra beiratkoznom.
A Szolnoki Főiskolával felvettem a kapcsolatot először azt a választ kaptam hogy lehet, csak a nyelvvizsga elvárások
miatt voltak kérdőjelek.
Szeretném megtudni hogy tényleg mi ebben a helyzetben a teendő. Előre is köszönöm segítségüket! Elnézést a hosszú sorokért.
Az iskola válaszát mellékelem.


Tisztelt Bucsányi Ildikó!A következő választ kaptam a TIK vezetőjétől, idézem Önnek:„…..Bucsányi Ildikó esetében mi az idegen nyelvi követelmény:Ő az intézménnyel 1995. szeptemberében létesített hallgatói jogviszonyt.

A „Képesítési és kimeneti követelmények” 1996-ban jelent meg legelőször. Ez előtti időpontokban a felsőoktatási intézmények határozták meg, hogy az egyes szakokon mi a kimeneti feltétel. 1995-ben a Külgazdasági szakon az idegennyelvi követelmény legalább egy szakmai anyaggal bővített középfokú „C” típusú nyelvvizsga volt, melyet kiválthatott egy általános felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgával.

Azonban az akkori TVSz azt tartalmazta, hogy a végzést követő 3 éven belül tehet a hallgató záróvizsgát, illetve kaphatja meg a diplomáját, ha rendelkezik az előírt nyelvi követelménnyel.

Ő 2003. 06. hóban záróvizsgázott, tehát 3 éven belül csinálta meg a záróvizsgát, de neki még abban az évben be kellett volna mutatnia a nyelvvizsga bizonyítványt.

Az ő részére a diploma már most nem adható ki.”

susie13 üzenete
2008.11.26. 16:31
Tisztelt Cím!

Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy ha rendelkezek 1-6 oszt. angol nyelvet tanító szakosító oklevéllel és angol nyelv és irodalom szakos tanári diplomával is, és tanítok általános iskola 1-8 osztályokban angol nyelvet, akkor megillet-e az 5%-os illetménynövekedési szorzó vagy sem.
Válaszukat előre is köszönöm.
Tisztelettel: susie13
pbogar üzenete
2008.11.26. 10:36
Tisztelt Szerkesztők!
Az 1996/1997-es tanévben kezdtem meg felsőoktatási tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem Budapest Média Intézetének kommunikáció szakán. Tanulmányaim súlyos betegség miatt megszakadtak, de 2007 januárjában sikeres államvizsgát tettem, azonban a nyelvvizsgám sajnos még hiányzik. Én egy fogyatékkal élő, vak fiatal vagyok és ezzel kapcsolatban szeretnék érdeklődni, hogy ilyen esetben van e lehetőségem mentességgel élni a nyelvvizsga letételével kapcsolatban? Válaszukat köszönöm!
A Szerkesztők üzenete
2008.11.25. 14:59

Tisztelt "klra"!

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.) 55. §-ának (2) bekezdése az államilag támogatott képzésről az alábbi rendelkezést tartalmazza:

„Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. A fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje négy félévvel megnövelhető. A támogatási időbe be kell számítania megkezdett államilag támogatott félévet is, kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet. A támogatási idő számításánál figyelmen kívül kell hagyni a támogatási idő terhére teljesített félévet, ha megszűnt a felsőoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató a tanulmányait be tudta volna fejezni, feltéve, hogy tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási intézményben folytatni. Figyelmen kívül kell hagyni azt a félévet is, amelyet tanulmányai folytatásánál a felsőoktatási intézmény a megszűnt intézményben befejezett félévekből nem ismert el. A támogatási idő legfeljebb két félévvel megnő, ha a hallgató egységes, osztatlan képzésben vesz részt, és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet. A részidős képzés ideje és a távoktatás ideje legfeljebb négy félévvel meghosszabbítható. A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb további hat félévvel meghosszabbítható. Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy aki államilag támogatott képzésben valamely képzési ciklusban végbizonyítványt szerzett, ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet részt államilag támogatott képzésben. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú szakképzés tekintetében is.”

Az Ftv. 55. §-ának (4) bekezdése pedig arról rendelkezik, hogy az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Ha a hallgató a támogatási idő alatt nem tudja befejezni tanulmányait, azt költségtérítéses képzési formában folytathatja.

Az Ftv. hivatkozott 55. §-ának (2) bekezdése szerint, amennyiben a hallgató új felvételi eljárással felvételt nyer valamely államilag támogatott szakra és ezen szakot megelőzően már államilag támogatott képzésben vesz részt, úgy az államilag támogatott képzésben eltöltött félévek száma levonásra kerül a tizenkét támogatott félévből és az így hátralévő időtartamban jogosult még államilag támogatott képzésben részt venni.

Lánya esetében a tizenkét államilag támogatott képzésből le kell vonni a korábban államilag támogatott képzésben humánerőmenedszer szakon eltöltött félévek számát és az így hátralévő időtartamig lehet államilag támogatott hallgató germanisztika szakon. Az Ftv. 55. §-ának (4) bekezdése értelmében azonban adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje, ha ezen időtartam alatt nem tudja befejezni lánya tanulmányait germanisztika szakon, akkor költségtérítés fizetésére lesz kötelezett. Ezen két félév alatt azonban hallgatói juttatásra nem jogosult a hallgató, viszont költségtérítés sem szedhető tőle.

A második kérdésére válaszolva tájékoztatom, hogy levelező tagozatos képzésre átvétellel kerülhet gyermeke (leveléből valószínűsíthetően jelenleg nappali tagozaton folytatja tanulmányait), ebben az esetben azonban az intézmény döntésétől függ, hogy államilag támogatott képzésre tudja-e átvenni, vagy kizárólag költségtérítéses képzésre. Kérem szíveskedjen erről az intézménynél érdeklődni.

A harmadik kérdése tekintetében arról tájékoztatom, hogy minden felsőoktatási intézmény köteles betartani a jogszabályi előírásokat, azonban átvétel (nem új felvételi eljárás) esetén az intézmény saját maga dönt arról, hogy lánya államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésben folytathatja tanulmányait.

Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető

Szven üzenete
2008.11.25. 09:43
Tisztel Szerkesztők!
Szeretném megkérdezni, hogy kérhetnék-e méltányosságból felmentés a nyelvvizsga kötelezettség alól! Tanulmányaimait 2005-ben kezdtem, levelező tagozaton.2008-ban sikeres államvizsgát tettem. Beíratkozásomkor még tudomásom szerint az államvizsga letételének az időpontja számított a korhatárhoz, ez közben megváltozott a tanulmányok megkezdésére. 2007-ben betöltöttem a 40. életévemet.
A diploma megszerzéséhez alapfokú C nyelvvizsga van előírva.
Válaszukat előre is köszönöm!
A Szerkesztők üzenete
2008.11.13. 15:40

Tisztelt "j.g"!

Mint az Ön előtt is ismert, a hallgatói támogatásokról a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet rendelkezik a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) felhatalmazása alapján. E jogszabály a rászorultsági alapon adható juttatások közül elsőként az alaptámogatást szabályozza az alábbiak szerint.

"15. § (1) Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a 16. § (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.
(2) Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával - kérelemre - a hallgatói normatíva 75%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a 16. § (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel."

A 16. § (2)-(3) bekezdései az alábbi feltételeket tartalmazzák:
A hallgató
"(2) …
a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
b) halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
c) családfenntartó, vagy
d) nagycsaládos, vagy
e) árva.
(3) …
a) hátrányos helyzetű, vagy
b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
c) félárva."

Az éves hallgatói normatíva 2008-ban 119.000 Ft/év.

A rendelkezésre álló pénzügyi források jogcímek szerinti felosztási arányait többek között a 8. és 9. §-ok tartalmazzák.

A már hivatkozott kormányrendelet alapvető célja a szociális támogatás megerősítése volt. A képzési hozzájárulástól függetlenül a rendelet azt az arányt állapítja meg, amelyben az intézményi forrás tanulmányi célú és szociális célú ösztöndíjra használható. Korábban az elsőéves hallgató egyfajta támogatást (szociális támogatást) kaphatott, ösztöndíjat nem. A felsőbb éves hallgató kaphatott szociális támogatást és tanulmányi ösztöndíjat. Ez most annyiban változott, hogy az elsőévesek alaptámogatást és szociális támogatást, míg a felsőbb évesek tanulmányi támogatást és szociális támogatást kaphatnak.

Tehát a jogszabály az alaptámogatást nem az eltörölt képzési hozzájárulás kompenzálásaként vezette be, hanem az esélyegyenlőség szempontjából hátrányos hallgatói csoportok számára, objektív szempontok alapján.

Természetesen ezen hallgatói csoportokon túl, szociális szempontból lehetnek mások is szociális ösztöndíjjal támogathatók, a 16. § (1) bekezdése alapján.

Mindezek mellett az Ön által felvetett problémákat (pl. magas egy főre jutó jövedelem és nagycsaládos hallgató szociális támogatása) ismerjük, azok megoldása a közeljövő feladata.

Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető

A Szerkesztők üzenete
2008.11.13. 14:53

Tisztelt "timzobella"!

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdésének db) pontja szerint államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak minősül az államilag finanszírozott képzésre felvett, és a 2002/2003-as, 2003/2004-es, a 2004/2005-ös, 2005/2006-os tanévben hallgatói jogviszonyt létesített személy e jogviszonya keretében, amennyiben e jogviszony létesítése előtt hallgatói jogviszonyt létesített, de felvételi eljárás keretében e jogviszony megszüntetésével együtt új jogviszonyt hozott létre és első alapképzésben vesz részt, továbbá összes megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket.

A hivatkozott jogszabály, valamint szakmai véleményünk szerint Ön az újonnan felvett szak képesítési követelményben meghatározott képzési ideig számít államilag finanszírozott hallgatónak, az azonban intézményi döntést igényel, hogy államilag támogatott hallgató lehet-e a további három (vagy két) féléven át, illetve az, hogy hallgatói juttatásban részesülhet-e ezen időtartam alatt. Kérem, szíveskedjék kérdésével az intézményhez fordulni ismételten.

Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető

A Szerkesztők üzenete
2008.11.13. 14:44

Tisztelt "Anka"!

Kérdésére tájékoztatom, hogy a 40. életév betöltése szaknyelvi vizsgakötelezettség alól nem ment fel.

A másik félreértés, hogy Ön nem mentesülne az általános nyelvvizsga alól sem, ha az lenne az oklevél megszerzésének feltétele, mivel a 2003. szeptemberében és utána beiratkozottakra már az vonatkozik, hogy a beiratkozás naptári évében kell betölteni a 40. életévet a mentességhez. Valószínű, hogy arra az átmeneti szabályozásra gondolt, hogy ha a hallgató a képzés ideje alatt betölti 40.életévét, mentesül az általános nyelvvizsga-kötelezettség alól. Ez azonban csak a 2003. július 1-jén hallgatói jogviszonyban állókra vonatkozott.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2008.11.12. 14:04

Tisztelt Kántor Tünde!

A 40 éves kort betöltött hallgatók általános típusú nyelvvizsga-kötelezettség alóli felmentése a felsőoktatási törvény alapján indított képzésekre vonatkozik. Az OKJ-s képzésekre nem a fenti törvényi szabályozás érvényes. Erről a www.szmm.gov.hu honlapon a Felnőttképzés/szakképzés címszó alatt tájékozódhat.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2008.11.12. 13:52

Tisztelt "cukri"!

Leírása alapján Önre a hagyományos képzésben a képesítési követelményeket szabályozó 77/2002. (IV. 13.) kormányrendelet előírása vonatkozik, amelynek 7. számú melléklete 9. pontja írja elő a nyelvvizsga-követelményt, és nem tartalmaz olyan kitételt, hogy az újabb oklevél megszerzésére irányuló képzésben az első oklevél nyelvi követelménye elegendő. Így Önnek kell nyelvvizsgát tennie.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

  
 28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok