2023. december 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Felsőoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  
  
A Szerkesztők üzenete
2008.08.28. 16:38

Tisztelt "kadri"!

Mivel Ön a többciklusú képzésben folytatta tanulmányait, annak előírásai, azaz a képzési és kimeneti feltételeket szabályozó 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet X/4. melléklete vonatkozik tanulmányaira, aminek értelmében egy idegen nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga teljesítése az oklevél megszerzésének nyelvi feltétele.

Üdvözlettel:
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2008.08.28. 16:37

Kedves Anikó!

Sajnálattal tájékoztatom, hogy törvényi előírás alól méltányosságból felmentés nem adható.

Üdvözlettel:
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2008.08.28. 16:35

Tisztelt Wirth Alíz!

A 2004. szeptemberében megkezdett szociológia szakos tanulmányok nyelvi követelményére a 77/2002. (IV. 13.) kormányrendelet 2. számú mellékletének 9. pontja vonatkozik, amely csak a pedagógia szak esetében fogadja el másoddiplomás képzésben az első oklevél nyelvi követelményének teljesítését. A jogszabály szerint tehát a szociológia szakra nem vonatkozik az első oklevél megszerzésekor teljesített nyelvi követelmény. 

Üdvözlettel:
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2008.08.28. 16:34

Tisztelt L. Szabó Mária!

A törvény a szakra vonatkozó képzési időt nevesíti, amely idő a záróvizsga napjával ér véget.

Üdvözlettel:
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2008.08.28. 16:31

Tisztelt Krajcsó Ildikó!

A hatályos szabályozás értelmében az, aki
1. 2006. december 31-e előtt költségtérítéses képzésben hallgatói jogviszonyt létesített (vagyis egy konkrét szakra, szakképzésre felvételt nyert és arra beiratkozott), valamint
2. e költségtérítéses képzése során a 2007. augusztus 1-jét megelőző valamelyik félév (oktatási időszak) első napján TGYÁS-ban, GYED-ben, GYES-ben vagy GYET-ben részesült és en-nek alapján már ténylegesen mentesült a költségtérítés megfizetése alól, továbbá
3. az aktuális, jelenlegi félév (oktatási időszak) első napján is GYES-ben, GYED-ben, stb. része-sül,
az az adott költségtérítéses szakon, szakképzésben folytatott tanulmányai idején költségtérítés fizetésére nem kötelezhető.

Tekintettel arra, hogy Ön nem teljesíti a fenti 1. és 2. feltételeket, ezért Ön már nem jogosult a költségtérítés-mentességre.

Megjegyzem, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján a felsőoktatási képzési költségekre adókedvezmény jár az alábbi szerint:
"36. § (1) Az összevont adóalap adóját csökkenti a felsőoktatási törvény szerinti hallgatói jogviszony alapján a (3) bekezdésben említett magánszemély által az adóévben megfizetett képzési költség (tandíj, költségtérítés, egyéb térítés) igazolt összegének 30 százaléka, de legfeljebb évi 60 ezer forint a befizetés-ről a hallgató és a befizető magánszemély nevére kiállított igazolás alapján.

(3) Az (1) bekezdésben említett levonási lehetőség ugyanazon adóévben, ugyanazon hallgató esetében egy igazolás alapján a hallgatót vagy a hallgató szülője (ideértve az örökbefogadó, a mostoha- és a neve-lőszülőt is), nagyszülője, házastársa, testvére egyikét, közülük azt a személyt illeti meg, akit a hallgató kérésére az (1) bekezdésben említett igazoláson befizetőként feltüntettek."

Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető

A Szerkesztők üzenete
2008.08.28. 16:26

Tisztelt "subaru545"!

A felsőoktatásról szóló, többször módosított 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.) a munkavégzést és a gazdasági társasági tagságot az intézményen belül a hallgatói jogok között tételesen megadja (46. § (2) e) és f) pont). Egyéb vonatkozásban pedig semmiféle korlátozást nem tartalmaz.

A felsőoktatási intézmények hallgatói felnőtt magyar állampolgárok, s az ezzel kapcsolatos jogokat és kötelességeket az Ftv. és a hallgatói jogviszony nem korlátozza. Az Ftv. a felsőoktatási intézmény belső életét szabályozza.

Üdvözlettel,
a szerkesztők

A Szerkesztők üzenete
2008.08.28. 16:20

Tisztelt "zandy"!

Amennyiben felsőoktatási tanulmányokra gondol, úgy az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapján (www.felvi.hu) tájékozódhat a képzésekről. TGYÁS, GYED, stb. esetén alapképzésre történő felvételkor a 480 pontos felvételi rendszerben 50 többletpontot kaphat, így könnyebben bejuthat az államilag támogatott szakokra is (http://www.felvi.hu/index.ofi?mfa_id=460&hir_id=9550).

Amennyiben tanfolyamokra, felnőttképzési programokra gondol, abban az esetben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján (www.szmm.gov.hu), illetve a honlapról kiindulva (pl. "Háttérintémények" alatt) tájékozódhat az esetleges lehetőségekről, melyek azonban elsősorban nem a TGYÁS, GYED, stb. alatti képzésekhez, hanem egy esetleges munkanélküli helyzetből való továbblépéshez adhatnak megoldást. Mindazonáltal érdemes lehet felkeresni a helyi munkaügyi központot az esetleges egyéb lehetőségekért.

Üdvözlettel,
a szerkesztők

horzo68 üzenete
2008.08.27. 00:13
Elnézést elírtam 2006.02. hóban államvizsgáztam, ahogyan a legelső levelemben is írtam!!

Köszönöm
horzo68 üzenete
2008.08.27. 00:07
Tisztel Szerkesztők!

Előző levelemhez még idézném egyik levelükben közben talált válaszukat:

"valamint azokra a jelöltekre, akik az intézményi szabályzatban foglaltak szerint időpont megállapításával engedélyt kaptak a nyelvvizsga követelményeinek záróvizsga-időszakot követő teljesítésére, és ezen időpontig betöltik 40. életévüket."

Mivel több levelükben is azt olvastam, hogy a 2003-as törvényben kimondva ide vonatkozóan nincs időkorlát meghatározva a nyelvvizsga letételére itt egy kis ellentmondást látok, mert az idézetben meg az időpont intézményi szabályozásáról írnak, tehát a törvényt az intézmény felülbírálhatta? Ha nem akkor ez azt jelenti, hogy esetemben (2001-ben kezdtem tanulmányaim és 2005-ben államvizsgáztam) és mivel az intézményi és törvényi idő tulajdonképpen végtelen, csak meg kell várni a 40 éves kor betöltését és átvehetem a diplomámat?

Tisztelettel várom több hasonló cipőben járó hallgatóval egyetemben értelmezésüket:
Horváth Zoltán
horzo68 üzenete
2008.08.26. 14:53
Tisztelt Szerkesztők!

2006 februárban sikeresen államvizsgáztam főiskolai levelező szakon.Sajnos a diplomámat még nem vehettem át, mert nyelvvizsgám még nincs.Szeretném megkérdezni, hogy van-e határidő szabva erre, illetve függ-e ez attól, hogy valaki mikor kezdte meg a tanulmányait, pl. 2001-ben hallgatói jogviszonyban álló, de csak 2006.02.hó-ban államvizsgázott hallgató esetén is jár-e a nyelvvizsga letételére az időkorlát mentesség? Másik kérdésem pedig, hogy ha a 40. életévemet jövő évben töltöm be, járna-e a nyelvvizsga mentesség, ha a tanulmányaimat 2001-ben kezdtem meg és 2006.02. hóban államvizsgáztam?
Az esetleges határidő miatt,várom gyors válaszukat!
Köszönettel:
Horváth Zoltán
szkaeva üzenete
2008.08.25. 18:45
Tisztelt Szerkesztők!
Két meglévő (pedagógiai)diplomám mellé most szeretném a tanító szakot is elvégezni, halehet a tanulmányi időt (8 félévet) lecsökkentve.
Kérdésem:Csökkenthető-e a tanulmányi idő és milyen feltételekkel?
Mik a törvényi lehetőségek és minden főiskolára vonatkoznak? T.O-n tanácstalanok.
Sürgős válaszukat várva-, mert szeptember 5. a kérelmezés határideje- köszönettel:Szkaeva
A Szerkesztők üzenete
2008.08.22. 13:46
Tisztelt "Gyula2000"!
 
Az Intézményi kommunikátor szakképesítéshez kapcsolódó központi tételek a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet által (megbízással) készülnek.
Az intézményen belül a tételkészíttetés a Vizsgadokumentációs Iroda feladata.
Vezetője: Mihálka Nóra
Cím: 1085 Budapest, Baross u. 52.
 
Üdvözlettel,
Csillag Márta
A Szerkesztők üzenete
2008.08.22. 13:38
Tisztelt "Almev"!
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 127.§ (1) bekezdés d) pontja alapján a
korábban a Gépírás- és Gyorsírástanítókat Vizsgáztató Országos Bizottság által kiállított gépírás és gyorsírás tanítására jogosító bizonyítványok - az e törvényben meghatározottak szerint pedagógus-munkakör betöltésére jogosító - felsőfokú szakképesítésként kell elfogadni.
 
Tudomásunk szerint felsőfokú szakképzésként nem sajátítható el a gyors- és gépírás
tanítása. Jelenleg ez a felsőoktatási intézményekben szerezhető meg.
 
A felsőoktatásban a bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi alapképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 129/2001.(VII.13.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdése értelmében a korábbi főiskolai szintű gyors- és gépírás tanár szak megnevezése ügyviteli szakra változott.
 
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 11-§-a értelmében a felsőoktatás
egymásra épülő felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzési ciklusokra épül. Az új képzési rendszerben az ügyviteltanár kizárólag második tanári szakképzettségként vehető fel, mely mesterfokozatot ad.
 
Tehát Ön jelenleg felsőoktatási intézményben szerezheti meg a gyors- és gépírás tanításához szükséges végzettséget és szakképzettséget.
 
 
Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető
 
 
 
csilpcsalp üzenete
2008.08.18. 22:01
Tisztelt Szerkesztőség!

A Pécsi Tudományegyetem első éves hallgatója voltam ebben a tanévben.
A költségtérítéses és az államilag finanszírozott képzések közötti átsorolással kapcsolatban érdeklődnék.
A Tanulmányi Osztályon érdeklődtünk minderről,de sajnos ők sem tudtak kellő tájékoztatást adni.
Mindez mikor lép érvénybe?Mi alapján történik a rangsorolás/átsorolás?Kire vonatkozik?
Válaszukat előre is köszönöm!
Üdvözlettel!
Vanda44 üzenete
2008.08.18. 15:18
Tisztelt Szekesztők!

Nagyon örülök a honlapjuknak, mert a kérdésemmel nem igazán tudok sehová sem fordulni.

A tanulmányaimat 2006. februárban kezdtem keresztféléven. Mivel gyeden, gyesen voltam tandíjmentességet élveztem 2 éven át. Az 5. terminust már fizetenm kellett, de nem értem, hogy miért.

A főiskolám szerint „Amennyiben valaki 2007. január 1-jét megelőzően gyed-en, gyes-en van, a TB kifizetőhely által igazoltan költségtérítés-mentességet élvez úgy, hogy csak az oktatócsomag árát kell befizetnie…”
A következő kormány rendeletre hivatkoznak: 51/2007.(III.26.) korm.rend. 36.§ (1) bek.

Tehát 2005 óta TGYS-en, GYED-en, GYES-en, 2007 ősz óta pedig ismételten TGYS-en, GYED-en vagyok. Tehát 2005-től folyamatosan a két gyermekemmel a TB ellátásait veszem igénybe.
A kérdésem, hogy nekem kell –e fizetnem tandíjat vagy sem.

Köszönöm válaszukat.

ltunde üzenete
2008.08.18. 14:53
Tisztelt Szerkesztők!

Tanulmányaimat 2006 szeptemberében kezdtem meg a BGF-en. Az első ciklusban mivel GYES-en voltam tandíjat nem kellet fizetnem.
A 2007/2008-as ciklusban költségtérítést fizettem, a 2008/2009-es évben pedig mivel ismét gyermekem születik halasztani fogok.
Kérdésem a következő: a következő ciklusban (tehát a 2009/2010-es-ben) tandíjmentességet kérhetek-e?
Elvileg a törvényi előírásoknak megfelelek, tehát tanulmányaimat 2006 december 31 előtt kezdtem, és akkor GYES-en is voltam, de mintha a főiskola folyamatos tandíjmentességet várna.

Köszönettel

L.T.
manóci üzenete
2008.08.18. 09:09
Tisztelt Szerkesztők!

Segítséget szeretnék kérni. 1996-ban kezdtem meg tanulmányaimat a DOTE Egészségügyi Főiskolai karán, majd évhalasztást kértem. Közben intézményi átalakítás történt és nem a DOTE-hoz tartozott a suli. 2001-ben államvizsgáztam kitűnö eredménnyel, de diplomát nyelvvizsga hiányában nem kaptam, erre kaptam haladékot. 1996-ban fogalmam sem volt, hogy nyelvvizsga is szükséges lesz, így is kötelezővé teheti az intézmény? Újra kell járjam a teljes iskolát ha most már van nyelvvizsgám, de jó sok idő eltelt, vagy "csak" államvizsgáznom kellene újra? Semmilyen igazolást nem kaptam arról sem, hogy egyáltalán jártam abba a suliba, ezt kérnem kell? (mert nyílván küldeni nem küldtek)
Válaszát köszönve.
dijcu üzenete
2008.08.13. 07:09
Megszeretném kérdezni,ha már júliusban beiratkoztam egy középiskola által indított középfokú szakképzésre akkor attol még felvehetnek pótfelvételi keretében FSZ képzésre ( Pannon Egyetem-Pénzügyi szakügyintéző)?Vagy sürgősen iratkozzak ki?Amit amúgy is megtennék,ha felvettek. a választ köszönöm!
A Szerkesztők üzenete
2008.08.12. 15:11

Tisztelt "szeku007"!

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 84. §-a az alábbiak szerint rendelkezik::

„(2) Az oktató a heti teljes munkaidejéből - két tanulmányi félév átlagában - legalább heti tíz órát köteles a hallgatók felkészítését szolgáló előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció megtartására (a továbbiakban: tanításra fordított idő) fordítani. Az oktató tudományos kutatást folytat, továbbá a hallgatókkal való foglalkozással, tudományos kutatással le nem kötött munkaidőben - munkaköri feladatként - a munkáltató rendelkezései szerint ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek összefüggnek a felsőoktatási intézmény működésével, és igénylik az oktató szakértelmét.

(3) A munkáltató a tanításra fordított időt - a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottak szerint hetven százalékkal megemelheti, illetve huszonöt százalékkal csökkentheti, azzal a megkötéssel, hogy a felsőoktatási intézményben az oktatói munkakörben foglalkoztatottakra számított tanításra fordított idő - a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - nem lehet kevesebb két tanulmányi félév átlagában egy oktatóra vetítve heti tizenkét óránál. A tanítási idő meghatározásának elveit a foglalkoztatási követelményrendszerben kell meghatározni, azzal, hogy a tanításra fordított idő megállapításánál a vizsgáztatással, tudományos kutatással összefüggésben végzett tevékenységet figyelembe kell venni. A csökkentés, emelés összefüggő időtartama legfeljebb két félévre szólhat.

(4) Ha az oktatót nem teljes munkaidőben foglalkoztatja a felsőoktatási intézmény, a tanításra fordított időt, illetve annak csökkentését a foglalkoztatási idővel arányosan kell meghatározni.”

Kérdésével kapcsolatban a részletszabályokat a felsőoktatási intézmény foglalkoztatási követelményrendszerben találja meg. Ugyancsak a foglalkoztatási követelményrendszerben kell meghatározni az oktatók részvételét a felsőoktatási intézmény döntéshozatali eljárásában, az oktatók, kutatók és más alkalmazottak intézményi döntések ellen benyújtható jogorvoslati kérelmek elbírálásának rendjét, ezért kérem, szíveskedjék az adott intézményhez, illetve annak rektorához fordulni  a probléma megoldása érdekében.

Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető

A Szerkesztők üzenete
2008.08.12. 15:09

Tisztelt Szabó Gergő!

Amennyiben tanulói jogviszonyban akar felsőfokú szakképzésben részt venni, akkor a képzést folytató középiskolánál kell jelentkeznie, az iskola által meghatározott feltételekkel.

Üdvözlettel:
Brassói Sándor
főosztályvezető-helyettes

A Szerkesztők üzenete
2008.08.12. 15:06

Tisztelt "Draveva"!

A fia természetesen beadhat a pótfelvételi eljárás során jelentkezési lapot. Felhívom a figyelmét arra, hogy a jelentkezési határidő 2008. augusztus 13-a. Jelentkezési lapot annál a felsőoktatási intézménynél kaphat, amelyik meghirdet pótfelvételit.
                                                                                                       
Üdvözlettel:
Brassói Sándor
főosztályvezető-helyettes

A Szerkesztők üzenete
2008.08.12. 14:58

Tisztelt "lombosfa"!

Felsőoktatásban tanuló hallgatóként – függetlenül a tanulmányainak finanszírozási formájától – jelentkezhet másik intézménybe, szakra, finanszírozási formára.

Üdvözlettel:
Dr. Bakos Károly
Vezető főtanácsos
Felsőoktatási Főosztály

A Szerkesztők üzenete
2008.08.12. 14:25

Tisztelt "dudu75"!

Kérdésére válaszolva tájékoztatom Önt arról, hogy néhány speciális képzést kivéve (művészeti, katonai, rendvédelmi) a magyar felsőoktatási intézményekben nincs korhatár sem a jelentkezés, sem a tanulmányok folytatása esetén.

Üdvözlettel:
Dr. Bakos Károly
Vezető főtanácsos
Felsőoktatási Főosztály

bfedit üzenete
2008.08.08. 13:49
T. Szerkesztők!

Ha a nyári szabadságolások miatt szünetel a válaszadás, nem ártana feltenni a honlapra.
Jó pihenést kívánok mindenkinek, de a problémánkra nem tudom hol kaphatnánk választ, még beiratkozás előtt.
Köszönettel
bfedit üzenete
2008.08.08. 13:49
T. Szerkesztők!

Ha a nyári szabadságolások miatt szünetel a válaszadás, nem ártana feltenni a honlapra.
Jó pihenést kívánok mindenkinek, de a problémánkra nem tudom hol kaphatnánk választ, még beiratkozás előtt.
Köszönettel
Törpilla 2 üzenete
2008.08.06. 00:05
Tisztelt Dr. Sárvári Judit!

A 40. életévemet betöltöttem és több főiskolát megkerestem a nyelvvizsga mentességgel kapcsolatban, hivatkozva a 2005. évi CXXXIX tv.153.§-ra.
Pontosítást szeretnék kérni, mivel a válaszokat nem érzem egységesnek.
Az egyik főiskola válaszában mentességet akkor ad, ha:

"Eredményes záróvizsga, valamint a képzési és kimeneti követelményekben előírt államilag elismert legalább középfokú C típusú, szaknyelvi vagy felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél."

Más főiskola ugyanezen kimeneti követelmény ellenére nem ad mentességet, a szaknyelvi vizsgára hivatkozva.

Az Ön egyik válaszában olvastam:
"Az Ftv. 2004. szeptember 1-jétől hatályos 123. §-ának (10) bekezdése szerint amennyiben a 86. § (2) bekezdése szerint a képesítési követelmények általános nyelvvizsgát írnak elő, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az egyetemi és főiskolai szintű képzésre felvett hallgatók, akik tanulmányaik – első évfolyamon történő – megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik."

Bizonyosságot szeretnék, hogy ilyen nyelvi feltétel meghatározásnál valóban jár a mentesség.
Válaszát előre is köszönöm!

Kérdésem az lenne, hogy ilyen kimenetliA fői
Verrock üzenete
2008.08.05. 17:51
Tisztelt Szerkesztő!
BSc fokozaton, végzős földtudományi hallgató vagyok. Mivel utolsó évemet kezdem égetővé vált a kérdés: elfogadják-e az eszpearntó nyelvvizsgát? Az egyetemen egyszerűen nem adnak világos választ a kérdésre. Hol azt mondják, hogy kell az adott nyelven szakmai irodalomnak léteznie, hol egyszerűen nem is válaszolnak. Közben utána néztem és megtudtam, hogy létezik ebből a nyelvből is szakmai irodalom. Mi erre a törvény? Elfogadható vagy nem ez a nyelv, az Önök (és a törvény) állásfoglalása alapján?

Jómagam a nyelvet már gyerekkoromban megtanultam, az általános iskolában, ezen a nyelven regényeket is olvastam, ezért nem volna mindegy hogy ennyi elegendő-e a diplomához. Kérdésemet a SZTE-re vonatkozóan tettem fel.
Kérem szives válaszukat!
Üdvözlettel.:V.
stmg üzenete
2008.08.04. 13:52
Tisztelt Szerkesztő!
Végzős hallgató vagyok a Nyíregyházi Főiskolán, Informatikus könyvtáros szakon /Ba képzés/. Kérdésem a következő lenne: a lóvári nyelv élő idegen nyelvnek minősül-e? Ebből a nyelvből szertnék középfokú "C" típusú nyelvvizsgát tenni, de nem vagyok benne biztos, hogy elegendő lesz a diploma megszerzéséhez.
Válaszát előre is köszönöm!
Imola1989 üzenete
2008.08.03. 20:12
Tisztelt Szerkesztő!

Felvételt nyertem egy költségtérítéses szakra - nemzetközi gazdálkodásra. Érdeklődni szeretnék, hogy hogyan működik a költségtérítéses forma és az államilag támogatott képzési forma között az átjárás? Hányadik félév után lehet pályázni az átkerülésre? Nem tudom, hogy gyakorlatban mennyire működik az átjárás, csak arról hallottam, hogy tanulmányi átlagtól függ.

Válaszukat előre is köszönöm!
Viktória86 üzenete
2008.07.31. 21:04
Tisztelt Szerkesztő!

Válaszát köszönöm!De kérdésem lenne a következő résszel kapcsolatban:"Akik a jelentkezést megelőzően folytattak már felsőoktatási tanulmányokat, és a jelentkezést megelőző képzés államilag támogatott, de a jelentkező már szerzett abszolutóriumot, ugyanabban a képzési ciklusban a jelentkező akkor sem vehet részt újabb államilag támogatott képzésben, ha a támogatási idő felhasználására vonatkozó szabályok alapján az adott képzésre rendelkezésre álló támogatási időt nem használta fel. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy - amennyiben a jelentkezőnek még maradt a támogatási idejéből, azaz a 12 félévből - másik képzési ciklusra jelentkezzen, államilag támogatott képzésre. Tehát abban az esetben például, ha a hallgató abszolutóriumot szerzett valamely államilag támogatott alapképzésen, csak mesterképzésen vagy felsőfokú szakképzésen folytathat tanulmányokat államilag támogatott formában." Tehát a kérdésem az lenne, hogy ha én 2009 júniusában végzek államilag támogatott magyar szakon alapképzésben(természetesen jelentkezek mesterképzésre), és ugyanebben az évben a május-júniusi érettségi vizsga után felvételt nyerek anglisztika szakra, és elsőévesként 2009 őszétől elkezdem, akkor ez azt jelenti-e, hogy az abszolutórium megszerzése után kezdeném el a másik szakomat?

Válaszát előre is köszönöm!
  
 32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok