2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Felsőoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  
  
Heidar üzenete
2008.07.31. 19:59
Jó napot kívánok!
Idén végeztem el a főiskolát földrajz- környezetvédelem tanári szakon a képzési időnek megfelelő 4 év alatt. Érdeklődni szeretnék, hogy ha valamelyik szakomból Msc fokozatot szeretnék szerezni, azt az állam finanszírozza-e még vagy ezután kell tandíjat fizetnem?
Valamint igaz-e, hogy 24 éves kor alatt az első felsőfokú- vagy OKJ-s képzést az állam finanszírozza?
Válaszukat előre is köszönöm!
bfedit üzenete
2008.07.31. 13:13
Tisztelt Szerkesztő!
Lányom 2004-ben kezdte főiskolai tanulmányait,sikeresen 2008-ban diplomát szerzett. Pedagógia szakos nevelő, fejlesztő pedagógiai specializációval. Előre tervezte, hogy gyógypedagógia szakon diplomásként fog tanulni, de közbejött a bolognai rendszer.Sikeresen felvételt nyert ismételten alapszakra,gyógypedagógia képzésre.Kérdésem: 4 éves főiskolai tanulmányai feljogosítják arra, hogy csökkentett tanulmányi idő alatt végezze el a gyógypedagógia szakot? Esetleg csak egyes tanult tanegységek beszámítását kérheti?, gondolom ezzel nem rövidül meg a tanulmányi idő. A főiskola ahol végzett nem adta ki a leckekönyvet, az interneten egyes tanegységek tematikáját nem érjük el.Hivatalos igazolás szükségek a tanegységek tematikájáról? Hová forduljunk, mit csináljunk? Egyik esetben aug.20 a határidő, a másikban szept.30. Másik kérdésem: a lóvári cigánynyelv C.típ. középfokú elegendő ehhez a szakhoz is, vagy előírhat a főiskola angol,német,stb nyelvvizsgát? Előre is köszönöm válaszukat.Tisztelettel:bfedit
krajcso_ildiko üzenete
2008.07.31. 12:05
Tisztelt Szerkesztőség!

Szerencsésen felvételt nyertem egy költségtérítéses karra,levelezőre.GYED-en lévő anyuka vagyok.Kapok-e mentességet,vagy bármilyen támogatást gyermekem miatt?

Segítségüket előre is köszönöm!
csilpcsalp üzenete
2008.07.28. 15:43
Tisztelt Szerkesztőség!

A Pécsi Tudományegyetem első éves hallgatója voltam ebben a tanévben.
A költségtérítéses és az államilag finanszírozott képzések közötti átsorolással kapcsolatban érdeklődnék.
A Tanulmányi Osztályon érdeklődtünk minderről,de sajnos ők sem tudtak kellő tájékoztatást adni.
Mindez mikor lép érvénybe?Mi alapján történik a rangsorolás/átsorolás?Kire vonatkozik?
Válaszukat előre is köszönöm!
Üdvözlettel!

morgolodo üzenete
2008.07.28. 09:59
Tisztelt OM!
Az utóbbi idők kommunikációjában önök azt hírdették hogy emelni kell a pedagógus pálya presztizsét és a tanárképzés színvonalát. Ennek nagyon ellentmond az a tény, hogy például kémia tanár lehet ma valaki 160 ponttal. Ez a pontszám azt jelenti hogy a tanulónak mind az öt érettségi tárgyból kettese volt évvégén és az éretségi átlaga is 40 % vagyis kettes. Vajon hogy tud tanulni a főiskolán és majdan tanítani aki maga is csak elégségesre tudta a kémiát? Egyébként sok más helyre is be lehetett kerülni 160-170 ponttal. Talán olyan törvényt kellene hozni hogy 240 pont alatt ne lehessen felvételt nyerni sehova. Még az is csak hármas átlagot jelent.
monikamajor üzenete
2008.07.27. 13:14
Tisztelt Szerkesztő!
Én a Miskolci Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakos hallgatója vagyok, ezért a diplomám megszerzéséhez két gazdasági szakmai nyelvvizsgát kell tennem. A kérdésem az lenne, hogy az egyetem bármelyik akkreditált nyelvvizsgát köteles -e elfogadni (pl.: Zöld Út, Gazdálkodó)? Előre is köszönöm válaszát!
A Szerkesztők üzenete
2008.07.25. 12:17

Tisztelt Zsombor Zsófia!

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 62. §-ának (1) bekezdése szerint a felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá - ha e törvény másképp nem rendelkezik - az előírt nyelvvizsga letétele.

A felsőoktatási törvény nem tartalmaz rendelkezést az oklevél visszavonását illetően, oklevél visszavonására csak az oklevelet kiállító intézmény hatáskörében és általa meghatározott módon van lehetőség. Szakmai véleményünk szerint az oklevele kiadásakor kellett volna körültekintőbben eljárni, valószínűsíthető, hogy utólag az intézmény a már kiadott oklevelét nem vonja vissza. A minisztériumnak nincs hatásköre eljárni a kérdésben, hiszen ez tanulmányi- és vizsgaügy, csupán a véleményünket fogalmazhatjuk meg, a végleges döntést az intézménynél kell meghozni.

Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető

Gyula2000 üzenete
2008.07.24. 10:05
Tisztelt Szerkesztő!
INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR (OKJ 55 213 01 0010 55 02) idei és korábbi írásbeli záróvizsga tételsorokhoz szeretnék hozzájutni. Tudna segíteni, hogy hol találhatom meg?
Köszönöm.
A Szerkesztők üzenete
2008.07.22. 11:42

Tisztelt "Viktória86"!

1. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. 12. § (6) bekezdés c) pontja értelmében az érettségi vizsga jelentkezési lapját az október-novemberi vizsgaidőszak esetében szeptember 5-éig kell benyújtani a vizsgabizottságot működtető intézmény igazgatójához.

Személyesen vagy postai úton is jelentkezhet majd az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) területileg illetékes regionális igazgatóságánál, valamint lehetőség van arra is, hogy személyesen egy középiskolába nyújtsa be a jelentkezését, (tájékoztatom azonban, hogy a középiskolák nem kötelesek fogadni a velük tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázókat.)

Az OH területileg illetékes regionális igazgatóságainak elérhetősége megtalálható a http://www.oh.gov.hu/main.php?folderID=1075&objectID=5004282 oldalon.

A postai út esetében a jelentkezési lap letölthető lesz majd az OH honlapjáról, ezt kell a kitöltés után a szükséges mellékletekkel együtt postán megküldeni az OH területileg illetékes regionális igazgatóságának. (A mellékletek listája a kitöltési útmutatóban szerepel.)

Ha személyesen jelentkezik az érettségi vizsgára, az OH területileg illetékes regionális igazgatóságán fog jelentkezési lapot kapni.

Tájékoztatom továbbá, hogy mivel Ön már rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal, és nem áll tanulói jogviszonyban egyetlen középiskolával sem, az érettségi vizsgák vizsgadíj kötelesek.

A 2008. évi október-novemberi vizsgaidőszakban az OH által szervezett érettségi vizsgák esetében az érvényes vizsgadíjak a következők:

- egy vizsgarészből álló vizsgatárgyak esetében 8.000 forint,

- több vizsgarészből álló vizsgatárgyak esetében 12.000 forint,

- az idegen nyelv, informatika és testnevelés vizsgatárgyak esetében 20.000 forint.

Ha személyesen jelentkezik érettségi vizsgára, az OH regionális igazgatóságán fog csekket kapni, ezen kell a vizsgadíjat befizetni valamelyik postahivatalban. Ha postai úton nyújtja be a jelentkezését, a jelentkezési lap kitöltési útmutatójában található számlaszámra kell befizetni a vizsgadíjat.

2. A Felsőoktatási törvény lehetővé teszi azt, hogy a hallgató egyszerre több intézménybe, vagy egy intézményen belül több szakra járjon. Ez a párhuzamos képzés. Arra is lehetőség van, hogy a jelentkező - amennyiben felvételt nyer - mindkét intézményben, illetve szakon államilag támogatott formában tanuljon. Ezt úgy lehet megtenni, ha két különböző felvételi időszakban jelentkezik, és nyer felvételt.

Abban az esetben, ha valaki korábban megkezdett tanulmányait államilag támogatott formában folytatja, illetve párhuzamosan szintén államilag támogatott formában nyer felvételt, akkor:

a) ha legkésőbb az első szakon megkezdett tanulmányai 3. félévében kezdi meg az államilag támogatott párhuzamos képzésben a tanulmányait, akkor a két képzésben folytatott tanulmányok egy féléve csak egy félévnek számít a lehetséges 12 államilag támogatott félévből,
b) ha viszont később dönt úgy, hogy párhuzamos képzésben is tanulni akar, akkor már a két szakon folytatott tanulmánya két félévnek számít (vagyis a 12 félév államilag támogatott idő félévenként nem egy, hanem két félévvel csökken).

A párhuzamos hallgatói jogviszony létesítéséhez nem kell beszerezni az "anyaintézmény" hozzájárulását, általában úgy jön létre, hogy a már hallgatói jogviszonyban álló személy - tanulmányai alatt - valamely felvételi eljárásban máshová felvételt nyer, és ennek eredményeként beiratkozik egy másik egyetemre, főiskolára is.

A Felsőoktatási törvény szerint egy személy - államilag támogatott képzésben - 12 féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat, ez az ún. támogatási idő. Amennyiben a hallgató a támogatási idő alatt nem tudja befejezni tanulmányait, azt költségtérítéses képzési formában folytathatja.
A 12 félév felhasználására vonatkozó fontosabb szabályok a következők:
- A 12 félévbe beleértendő a felsőfokú szakképzés, alapképzés, egységes, osztatlan képzés és a mesterképzés. A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb további hat félévvel meghosszabbítható.
- Speciális esetekben - például azoknál a képzéseknél, ahol a képzési és kimeneti követelmények szerint a képzési idő 10 félévnél hosszabb - a támogatási idő jogszabálynál fogva megnő, illetve a részidős képzéseknél vagy a fogyatékossággal élők esetében a támogatási idő megnövelhető.
- A támogatási időbe be kell számítani a megkezdett államilag támogatott félévet is, kivéve ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet!
- Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje, vagyis ha valaki egy 6 félévnyi képzési idejű képzésben vesz részt, de azt ténylegesen 6+2=8 félévnél tovább folytatja, a 9. félévtől ebben a képzésben már kizárólag költségtérítéses formában folytathatja tanulmányait.
- Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban korábban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy aki államilag támogatott képzésben valamely képzési ciklusban abszolutóriumot szerzett, ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet részt államilag támogatott képzésben.

Akik a jelentkezést megelőzően folytattak már felsőoktatási tanulmányokat...
- ...és a jelentkezést megelőző képzés államilag támogatott, de a jelentkező még nem szerzett abszolutóriumot, az - amennyiben a támogatási idő felhasználására vonatkozó rendelkezések alapján a támogatási időt még nem használta fel - jelentkezhet államilag támogatott képzésre akár ugyanabban a képzési ciklusban is, azonban ebben az esetben a korábban igénybe vett államilag támogatott félévek levonásával számított ideig lehet az új képzésben államilag támogatott.
- ...és a jelentkezést megelőző képzés államilag támogatott, de a jelentkező már szerzett abszolutóriumot, ugyanabban a képzési ciklusban a jelentkező akkor sem vehet részt újabb államilag támogatott képzésben, ha a támogatási idő felhasználására vonatkozó szabályok alapján az adott képzésre rendelkezésre álló támogatási időt nem használta fel. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy - amennyiben a jelentkezőnek még maradt a támogatási idejéből, azaz a 12 félévből - másik képzési ciklusra jelentkezzen, államilag támogatott képzésre. Tehát abban az esetben például, ha a hallgató abszolutóriumot szerzett valamely államilag támogatott alapképzésen, csak mesterképzésen vagy felsőfokú szakképzésen folytathat tanulmányokat államilag támogatott formában.
- ...és a jelentkezést megelőző képzés költségtérítéses, az abszolutórium megszerzésétől függetlenül jelentkezhet bármely képzési ciklusban államilag támogatott finanszírozási formára.

Figyelem! Azon jelentkezők esetén, akik 2006. január 1-je után kezdenek felsőoktatásban szerzett oklevéllel újabb felsőfokú tanulmányokat és nem tudják igazolni, hogy tanulmányaikat költségtérítés fizetése mellett folytatták, a támogatási időt illetően - bármely képzési ciklus esetén - azt kell vélelmezni, hogy hét félévet vettek igénybe államilag támogatott képzésként. E vélelemmel szemben a hallgató a beiratkozáskor igazolással élhet.

A Szerkesztők üzenete
2008.07.22. 11:37

Tisztelt "marianna21"!

2005 óta nincs központi költségvetés a középiskolában tanulók részére sem nyelvvizsgadíj visszafizetésére.
Amennyiben az iskola fenntartója, illetve a felsőoktatási intézmény támogatást nyújt a nyelvvizsga megszerzésének költségeiben, annak lehetőségéről a fenntartónál, illetve a tanulmányi hivatalokban kaphat további tájékoztatást.

Üdvözlettel,
a szerkesztők

A Szerkesztők üzenete
2008.07.22. 11:35

Tisztelt "lá"!

A pedagógus-munkakörben történő alkalmazás végzettségi és szakképzettségi követelményeiről a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 17. §-a rendelkezik. A Kt. 17. §-ának (2) bekezdése értelmében idegen nyelv oktatására - minden iskolatípusban - alkalmazható, aki nyelvtanári vagy idegen nyelv- és irodalom szakos tanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.

Tehát Ön a német szakos nyelvtanári diplomájával a közoktatásban minden iskolatípusban, így középiskolákban (gimnáziumban, szakközépiskolában) és minden évfolyamon taníthat német nyelvet.

Üdvözlettel:
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes

lombosfa üzenete
2008.07.21. 20:48
Tisztelt Szerkesztők!

Arról szeretnék érdeklődni, hogy aki most költségtérítéses képzésben vesz részt, (első diplomám lesz), jelentkezhet-e még államilag finanszírozott képzésre? Hogy szól erről a jogszabály?

Előre is köszönöm a választ!
kadri üzenete
2008.07.21. 14:25
Tisztelt Szerkesztők!

1999-ben szereztem tanítói diplomát, melyhez ún. Universitas alapfokú nyelvvizsgát teljesítettem. Most gyógypedagógus alapképzésre jelentkeztem. Kell-e az állami középfokú C típusú nyelvvizsgát is teljesítenem?

A választ előre is köszönöm: K.Adrienn
A Szerkesztők üzenete
2008.07.18. 13:45

Tisztelt "chrobakkriszti"!

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 17. §-a rendelkezik a nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott pedagógusok alkalmazásához szükséges megfelelő végzettségéről és szakképzettségéről.

Iskolában tantárgyakat tanári végzettséggel és szakképzettséggel lehet tanítani, a bölcsész végzettség és szakképzettség (anglisztika szak) nem tanúsít pedagógus szakképzettséget, ezért az nem jogosítja fel angol tanítására.

Üdvözlettel:         
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes

A Szerkesztők üzenete
2008.07.18. 13:39

Tisztelt "Szentirmay"!

A 77/2002. (IV. 13.) kormányrendelet 2. számú mellékletének 9. pontja értelmében csak a főiskolai pedagógia szakon elég az újabb oklevél megszerzésére irányuló képzésben az első oklevél megszerzésének nyelvi követelménye, minden más egyetemi szintű szakon egy élő idegen nyelvből középfokú C típusú, egy másik élő idegen nyelvből alapfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga letétele az oklevél megszerzésének feltétele függetlenül attól, hogy másoddiplomás képzésről van-e szó.

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényt (a továbbiakban: Ftv.) módosító 2003. évi XXXVIII. törvény az alapképzési és szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló kormányrendeletben, illetve miniszteri rendeletben előírt nyelvvizsga-követelmény teljesítését a záróvizsgára bocsátás feltétele helyett az oklevél kiadásának feltételeként határozza meg.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2008.07.18. 13:37

Tisztelt "Melinda78"!

A felsőoktatási intézményekben folyó képzések nyelvi követelményét a hagyományos képzésben a képesítési feltételeket szabályozó 77/2002. (IV. 13.) kormányrendelet, a kétciklusú képzésben pedig a képzési és kimeneti feltételeket szabályozó 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet  írja elő.

A szociális munkás szakra az alábbiak vonatkoznak:

A hagyományos képzést szabályozó 77/2002. (IV. 13.) kormányrendelet értelmében a 97/2000. (VI. 22.) kormányrendelet 2.§-a szerint meghatározott hallgatói kör – azaz azok a főiskolai szociális munkás szakra felvett hallgatók, akik a 6/1996. (I. 18.) kormányrendelet hatályba lépése előtt létesített, a közalkalmazottak által betölthető egyes munkakörök közalkalmazotti osztályba sorolásáról szóló 18/1992. (VII. 14.) NM rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek, illetve szociális és egészségügyi tevékenységet vagy család-, gyermek- és ifjúságvédelmet ellátó szervezetnél munkaviszonnyal rendelkeznek – mentesül a nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól.

A kétciklusú képzésben a képzési és kimeneti feltételeket szabályozó 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet III/3/10. pontja értelmében egy élő idegen nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga a nyelvi követelmény.

A beiratkozás dátuma, illetve a képzés jellege szabja meg az Ön nyelvi követelményét.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

zandy üzenete
2008.07.18. 10:43
Tisztelt Szerkesztők.

Jelenleg táppénzen vagyok, kisbabát várok, október végére vagyok kiírva. Mikortól vehetek részt támogatott tanfolyamokon, oktatási programokon? Hol tudok tájékozódni a konkrét lehetőségekről?

Előre is köszönöm!
T. Andrea
timi22 üzenete
2008.07.16. 22:25
Tisztelt Szerkesztők!

Tanulmányaimat 2001 szeptemberében kezdtem államilag finanszírozott formában felsőoktatási intézményben, mivel időközben évet ismételtem, jelenleg a 14. félévemnél tartok, szeptembertől a 15.be lépek, 2009 februártól pedig a 16. félévemet kezdem, ami azt jelenti, hogy 2009 februártól a jelenleg érvényes kormányrendelet szerint kikerülök az államilag támogatott kategóriából, mivel a megkezdett képzés 12félév, ezen felül a 3 félévet is igénybe vettem.Viszont a kormányrendelet egyik kiegészítő rendelkezése a következő:"Azoktól a hallgatóktól, akik a 2000/200l-es és a 2001/2002-es tanévben létesítettek hallgatói jogviszonyt és államilag finanszírozott képzésben kezdték tanulmányaikat, de már nem számítanak államilag támogatott hallgatónak, amennyiben a megkezdett képzés legfeljebb nyolc féléves volt, a megkezdett képzésben további két féléven keresztül, egyéb esetekben három féléven keresztül költségtérítési díj nem szedhető. Ezen hallgatókat - amennyiben a képzésben 2007. szeptember 1-jéig költségtérítés fizetésére nem voltak kötelezve - ezt követően a további félévekben csak a felsőoktatási intézmény szabályzatának ilyen értelmű kifejezett rendelkezése esetén lehet költségtérítés fizetésére kötelezni."
Ez azt jelenti, hogy ha a felsőoktatási intézmény-ahol tanulok-, szabályzatának nincs ilyen értelmű kifejezett rendelkezése akkor nem kell költségtérítést fizetnem?Azt szeretném még megtudni, hogy ha fizetnem kell, valamilyen támogatásra vagy akár mentességre van-e lehetőség?Ez lenne az utolsó félévem.

Segítségüket előre is köszönöm:N.Tímea
wirthaliz üzenete
2008.07.16. 16:08
T. Szerkesztők!
Olvastam a 40 évet betöltötteknek szóló, nyelvizsga alóli mentességre vonatkozó válaszaikat. Sajnos én a mentességgel kapcsolatosan, korábban feltett kérdésemre nem kaptam Önöktől választ.
Kérem szíves tájékoztatásukat: Másoddiplomás tanulmányaimat 2004.szeptemberben kezdtem az ELTE szociológia szakán, levelező tagozaton.
Korábbi diplomámhoz elég volt 1 alapfokú C tip. nyelvvizsga. Tudomásomra jutott, hogy létezik egy törvényi hivatkozás (2006 március 01-től hatályos tv), mely szerint másoddiplomás képzésen elegendő a korábbi diplomához letett nyelvvizsga.
Az ELTE TO-n azt mondták, hogy ilyen mentesség nem létezik, ők a 2005. évi CXXXIX tv. 150.§-ra hivatkoznak, miszerint a menteség csak a 40 év felettieket érinti.
Köszönettel: W Aliz
sz.aniko üzenete
2008.07.16. 13:30
Tisztelt Dr. Sárvári Judit!

Köszönöm szépen tájékoztatását! Engedje meg, hogy (mivel mégsem világos minden számoma), még egy kérdést feltegyek Önnek.
Az első diplomámhoz van egy államilag elismert, középfokú "A" típusú nyelvvizsgám. A tanulmányaimat 1998-tól 2002-ig folytattam szociálpedagógus szakon a főiskolán.
Másoddiplomás tanulmányaimat 2005. szeptember 1-jén kezdtem meg informatikus könyvtáros szakon, szintén főiskolai képzésben, s 2007. júniusában fejeztem be, ebben az évben lettem 41 éves.
Fő kérdésem:
Méltányossági felmentést sem kérhetek a meglévő nyelvvizsgám és a beíratkozásom évében a 40. életévemhez hiányzó 5 hónap alapján?

Segítségét előre is tisztelettel köszönöm:
Anikó
A Szerkesztők üzenete
2008.07.16. 11:50
Tisztelt "fazkov"!
 
Lsd az előző, 442-es számú választ.
Üdvözlettel,
a szerkesztők
A Szerkesztők üzenete
2008.07.16. 11:45

Tisztelt Anikó!

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényt (a továbbiakban: Ftv.) módosító 2003. évi XXXVIII. törvény az alapképzési és szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló kormányrendeletben, illetve miniszteri rendeletben előírt nyelvvizsga-követelmény teljesítését a záróvizsgára bocsátás feltétele helyett az oklevél kiadásának feltételeként határozza meg.

Az Ftv. 2004. szeptember 1-jétől hatályos 123. §-ának (10) bekezdése szerint amennyiben a 86. § (2) bekezdése szerint a képesítési követelmények általános nyelvvizsgát írnak elő, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az egyetemi és főiskolai szintű képzésre felvett hallgatók, akik tanulmányaik – első évfolyamon történő – megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik.

A hivatkozott rendelkezést a 2003. évi XXXVIII. törvény ugyancsak 2004. szeptember 1-jétől hatályos 33. §-ának (6) bekezdése alapján, az alapképzésben, szakirányú továbbképzésben azon hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre is alkalmazni kell, akik e törvény hatálybalépésekor folytatott, illetve a 2003/2004. tanévben első évfolyamon megkezdett tanulmányaik során a szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket, valamint azokra a jelöltekre, akik az intézményi szabályzatban foglaltak szerint időpont megállapításával engedélyt kaptak a nyelvvizsga követelményeinek záróvizsga-időszakot követő teljesítésére, és ezen időpontig betöltik 40. életévüket.”

A fentiek értelmében az Ftv. 123. §-ának (10) bekezdésében foglaltakat a törvény hatályba lépésekor (2003. VII. 1-jén) tanulmányokat folytató azon hallgatókra is alkalmazni kell, akik a képesítési követelményben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket.

A 2006. március 1-jétől hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: új Ftv.) – 2006. március 1-jével – hatályon kívül helyzete az Ftv-t, valamint az azt módosító 2003. évi XXXVIII. törvényt, azonban az Ftv-ben és a végrehajtási rendeleteiben meghatározottak az irányadóak, ugyanis az új Ftv. 160. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy 62. §-ban foglalt nyelvi követelményeket az új Ftv. alapján indított képzések és kiadott oklevelek tekintetében kell alkalmazni. Valamint az új Ftv. 158. §-ának (2) bekezdése azt is kimondja, hogy azok a hallgatók, akik a felsőoktatásban a tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, azt a felsőoktatási intézmények által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési követelmények szerint fejezhetik be, és az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján főiskolai szintű végzettséget tanúsító, illetve egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szereznek.

A 40 éves korhatár tekintetében azonban a 2006. március 1-jétől hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 150.§-a is megismétli, hogy a nyelvi követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaik – első évfolyamon történő – megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/16. tanévben tesznek záróvizsgát.

Összefoglalva: Önre a nyelvvizsgamentesség nem vonatkozik, mivel Ön a beiratkozás naptári évben még nem töltötte be 40. életévét. A záróvizsga és a nyelvvizsga letétele között nincs időhatár.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2008.07.16. 11:43

Tisztelt Gál Mária!

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényt (a továbbiakban: Ftv.) módosító 2003. évi XXXVIII. törvény az alapképzési és szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló kormányrendeletben, illetve miniszteri rendeletben előírt nyelvvizsga-követelmény teljesítését a záróvizsgára bocsátás feltétele helyett az oklevél kiadásának feltételeként határozza meg.

Az Ftv. 2004. szeptember 1-jétől hatályos 123. §-ának (10) bekezdése szerint amennyiben a 86. § (2) bekezdése szerint a képesítési követelmények általános nyelvvizsgát írnak elő, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az egyetemi és főiskolai szintű képzésre felvett hallgatók, akik tanulmányaik – első évfolyamon történő – megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik.

A hivatkozott rendelkezést a 2003. évi XXXVIII. törvény ugyancsak 2004. szeptember 1-jétől hatályos 33. §-ának (6) bekezdése alapján, az alapképzésben, szakirányú továbbképzésben azon hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre is alkalmazni kell, akik e törvény hatálybalépésekor folytatott, illetve a 2003/2004. tanévben első évfolyamon megkezdett tanulmányaik során a szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket, valamint azokra a jelöltekre, akik az intézményi szabályzatban foglaltak szerint időpont megállapításával engedélyt kaptak a nyelvvizsga követelményeinek záróvizsga-időszakot követő teljesítésére, és ezen időpontig betöltik 40. életévüket.”

A fentiek értelmében az Ftv. 123. §-ának (10) bekezdésében foglaltakat a törvény hatályba lépésekor (2003. VII. 1-jén) tanulmányokat folytató azon hallgatókra is alkalmazni kell, akik a képesítési követelményben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket.

A 2006. március 1-jétől hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: új Ftv.) – 2006. március 1-jével – hatályon kívül helyzete az Ftv-t, valamint az azt módosító 2003. évi XXXVIII. törvényt, azonban az Ftv-ben és a végrehajtási rendeleteiben meghatározottak az irányadóak, ugyanis az új Ftv. 160. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy 62. §-ban foglalt nyelvi követelményeket az új Ftv. alapján indított képzések és kiadott oklevelek tekintetében kell alkalmazni. Valamint az új Ftv. 158. §-ának (2) bekezdése azt is kimondja, hogy azok a hallgatók, akik a felsőoktatásban a tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, azt a felsőoktatási intézmények által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési követelmények szerint fejezhetik be, és az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján főiskolai szintű végzettséget tanúsító, illetve egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szereznek.

A 40 éves korhatár tekintetében azonban a 2006. március 1-jétől hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 150.§-a is megismétli, hogy a nyelvi követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaik – első évfolyamon történő – megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/16. tanévben tesznek záróvizsgát.

Összefoglalva: Önre a nyelvvizsgamentesség nem vonatkozik, mivel Ön 2005. szeptemberében kezdte meg tanulmányait, és abban a naptári évben még nem töltötte be 40. életévét.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2008.07.16. 11:41

Tisztelt "darage"!

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényt (a továbbiakban: Ftv.) módosító 2003. évi XXXVIII. törvény az alapképzési és szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló kormányrendeletben, illetve miniszteri rendeletben előírt nyelvvizsga-követelmény teljesítését a záróvizsgára bocsátás feltétele helyett az oklevél kiadásának feltételeként határozza meg.

Az Ftv. 2004. szeptember 1-jétől hatályos 123. §-ának (10) bekezdése szerint amennyiben a 86. § (2) bekezdése szerint a képesítési követelmények általános nyelvvizsgát írnak elő, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az egyetemi és főiskolai szintű képzésre felvett hallgatók, akik tanulmányaik – első évfolyamon történő – megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik.

A hivatkozott rendelkezést a 2003. évi XXXVIII. törvény ugyancsak 2004. szeptember 1-jétől hatályos 33. §-ának (6) bekezdése alapján, az alapképzésben, szakirányú továbbképzésben azon hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre is alkalmazni kell, akik e törvény hatálybalépésekor folytatott, illetve a 2003/2004. tanévben első évfolyamon megkezdett tanulmányaik során a szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket, valamint azokra a jelöltekre, akik az intézményi szabályzatban foglaltak szerint időpont megállapításával engedélyt kaptak a nyelvvizsga követelményeinek záróvizsga-időszakot követő teljesítésére, és ezen időpontig betöltik 40. életévüket.”

A fentiek értelmében az Ftv. 123. §-ának (10) bekezdésében foglaltakat a törvény hatályba lépésekor (2003. VII. 1-jén) tanulmányokat folytató azon hallgatókra is alkalmazni kell, akik a képesítési követelményben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket.

A 2006. március 1-jétől hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: új Ftv.) – 2006. március 1-jével – hatályon kívül helyzete az Ftv-t, valamint az azt módosító 2003. évi XXXVIII. törvényt, azonban az Ftv-ben és a végrehajtási rendeleteiben meghatározottak az irányadóak, ugyanis az új Ftv. 160. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy 62. §-ban foglalt nyelvi követelményeket az új Ftv. alapján indított képzések és kiadott oklevelek tekintetében kell alkalmazni. Valamint az új Ftv. 158. §-ának (2) bekezdése azt is kimondja, hogy azok a hallgatók, akik a felsőoktatásban a tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, azt a felsőoktatási intézmények által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési követelmények szerint fejezhetik be, és az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján főiskolai szintű végzettséget tanúsító, illetve egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szereznek.
 
A 40 éves korhatár tekintetében azonban a 2006. március 1-jétől hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 150.§-a is megismétli, hogy a nyelvi követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaik – első évfolyamon történő – megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/16. tanévben tesznek záróvizsgát.

Összefoglalva: Önre a nyelvvizsgamentesség nem vonatkozik, mivel Ön 2004. szeptemberében kezdte meg tanulmányait, és abban a naptári évben még nem töltötte be 40. életévét.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2008.07.16. 11:38

Tisztelt "villanyzongora"!

A felsőoktatási intézményekben folyó képzések nyelvi követelményét a hagyományos képzésben a képesítési feltételeket szabályozó 77/2002. (IV. 13.) kormányrendelet, a kétciklusú képzésben pedig a képzési és kimeneti feltételeket szabályozó 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet  írja elő.
Leírása alapján Önre a hagyományos képzés előírásai vonatkoznak, mivel tanulmányait 2004 szeptemberében kezdte meg.
Így a 77/2002. (IV. 13.) kormányrendelet 3. mellékletének 9.1 pontja értelmében Önnek az Európai Unió hivatalos nyelvéből vagy orosz nyelvből alapfokú C típusú, vagy középfokú A vagy B típusú nyelvvizsgát kell tennie. Az egészségügyi szakcsoport újabb oklevél megszerzésére irányuló képzésben - azaz másoddiploma megszerzése esetén - is előír nyelvi követelményt. Ez utóbbi szakonként különbözhet.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor
szeku007 üzenete
2008.07.10. 19:37
T. Szerkesztőség!
Az iránt szeretnék érdeklődni, hogy a felsőoktatási tv. tanári óratartást előíró része (az óraszám tanévenkénti meghatározása oktatóra bontva, valamint a tanításra fordított idő pontos tartalmának leszabályozása) az opcionális, vagy KÖTELEZŐ minden akkreditált felsőoktatási intézményben? Amennyiben a kötelezően előírt tanításra fordított idő nem kerül évente meghatározásra, akkor a következő tanévben a törvény megsértéséért (a túlmunka végeztetéséért) jár a tanárnak a túlórapénz? Hiszen kétszer egymás után nem lehet elrendelni az 510 órás tanévet. Tehát szeretném tudni, hogy ha nem tartják be (nem szabályozzák, illetve törvénytelenül állapítják meg) a törvényben előírt óranormákat, sem rektori, sem dékáni szinten, akkor hova fordulhat a tanár?
Köszönöm válaszukat.
subaru545 üzenete
2008.07.10. 14:18
T. Szerkesztőség!
Köszönöm az előző válaszát.
Azonban felmerült bennem megint egy fontos kérdés. Lányomat idén szeptemberben felveszik államilag finanszírozott nappali tagozatra (SZIE - GÉK) ,ebben az esettben vállalhat-e fő állásban munkát. S ha igen, továbbra is államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgató lehet minden kedvezményezéssel (értem itt a volánbusz bérletet, tandíjat, stb.)?
Válaszát előre is köszönöm!
wirthaliz üzenete
2008.07.08. 10:23
Tisztelt Szerkesztők!
Az ELTE szociológia szakán vagyok másoddiplomás,végzős hallgató. Tanulmányaimat 2004.09.01.-én kezdtem. Korábbi diplomámhoz elég volt 1 alapfokú nyelvvizsga. Tudomásomra jutott, hogy létezik egy törvényi hivatkozás (2006 március 01-től hatályos tv), mely szerint másoddiplomás képzésen elegendő a korábbi diplomához letett nyelvvizsga.
Az ELTE TO-n azt mondták, hogy ilyen mentesség nem létezik, ők a 2005. évi CXXXIX tv. 150.§-ra hivatkoznak, miszerint a menteség csak a 40 év felettieket érinti.
Kérem, hogy tájékoztassanak ezzel kapcsolatban. Továbbá, arra is kíváncsi vagyok, hogy ha létezik az engem érintő mentesség, hogyan tudom ezt az intézményben érvényre juttatni.
Köszönettel: W Aliz
dudu75 üzenete
2008.07.06. 14:12
Tisztelt Szerkesztő!

Azt szeretném megtudni, hogy van-e felső korhatára az államilag finanszírozott képzésre való jelentkezésnek (ha még nem volt felsőoktatási intézményben semmilyen jogviszonyom).

Válaszát előre is nagyon köszönöm!
L. Szabó üzenete
2008.07.03. 16:47
Tisztelt Szerkesztő!
Az érdekelne, hogy a törvény szövege azt tartalmazza e a mentesség esetén, hogy a záróvizsgáig, vagy azt, hogy a záróvizsga évében kell betölteni a 40. évet. 2008.07.08-án lesz a záróvizsga, 2008. 08.19-én leszek 40. és 2003.július 01-én hallgatói jogviszonyom volt.
Köszönöm a válaszát.
L. Szabó Mária
  
 33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok