2023. december 8.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Felsőoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
  
A Szerkesztők üzenete
2008.02.14. 10:45

Tisztelt "Jerkandi"!

A 2004. szeptemberében és utána beiratkozott hallgatókra az vonatkozik, hogy az I. évfolyamra való beiratkozás naptári évében kell betölteni a 40. életévet ahhoz, hogy valaki mentesülhessen az általános nyelvi nyelvvizsga feltétele alól. Szaknyelvi vizsga alól nem ment fel a 40. életév betöltése.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor
A Szerkesztők üzenete
2008.02.14. 10:43
Tisztelt "Virag85"!

A részvizsgák egyesíthetőségéről a www.nyak.hu honlapon lehet tájékozódni, illetve az ott megadott elérhetőségek szerint emailben, vagy telefonon érdeklődni.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2008.02.14. 10:40
Tisztelt Krisztina!

A 2004. szeptemberében és utána beiratkozott hallgatókra az vonatkozik, hogy az I. évfolyamra való beiratkozás naptári évében kell betölteni a 40. életévet ahhoz, hogy valaki mentesülhessen az általános nyelvi nyelvvizsga feltétele alól. Szaknyelvi vizsga alól nem ment fel a 40. életév betöltése.
 
Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor
zsuzsi84 üzenete
2008.02.10. 20:26
Tisztelt Szerkesztők!
Kérdésem a következő lenne:

Másoddiplomás képzésemet kezdtem el 2006-ban Győrben, ahol most a nyelvvizsgakövetelmény a szakomon középfokú szakmai vagy felsőfokú nyelvvizsga.
Nekem középfokú nyelvvizsgám van, plusz a diplomám, így nem mentesülök a nyelvvizsgakötelezettség alól?Hisz én nem alapképzésre járok-igaz távoktatáson.

Válaszukat előre is köszönöm
lizus5 üzenete
2008.02.08. 19:29
Tisztelt Szerkesztők !

A 334. válaszát idézve szeretnék érdeklődni , mivel én 2003 májusától gyermekjóléti szolgálatnál dolgozok, s 2005 ben kezdtem meg tanulmányaimat szociálpedagógia szakon. Ebben az esetben is szükséges a 1996 jan. 26 előtt létesített közalkalmazotti jogviszony ??

"A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 16. §-ának (9) bekezdése értelmében a szociális felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 6/1996. (I. 18.) Korm. rendeletben meghatározott főiskolai szintű általános szociális munkás, valamint szociálpedagógia szakra 2006. március 1-je előtt felvett azon hallgatók, akik 1996. január 26-a előtt létesített, a közalkalmazottak által betölthető egyes munkakörök közalkalmazotti osztályba sorolásáról szóló 3/2001. (II. 20.) EüM rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek, ILLETVE szociális és egészségügyi tevékenységet vagy család-, gyermek- és ifjúságvédelmet ellátó szervezetnél munkaviszonnyal rendelkeznek, mentesülnek a záróvizsgára bocsátás feltételeként meghatározott egy idegen nyelvből A vagy B vagy C típusú, középfokú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól. "

Köszönöm Válaszát
kge23 üzenete
2008.02.07. 12:37
Tisztelt Szerkesztők!

Párhuzamos képzés (mindkettő államilag támogatott) esetén a képzési hozzájárulást mindkét képzésért fizetni kell? Hol találom meg az erről szóló törvényt vagy rendeletet?
üdvözlettel: KGÉ
belus22 üzenete
2008.02.07. 00:52
Tisztelt Szerkesztő!

Egy olyan problémám van ami több társamat is érint.2004-be kezdtem tanulmányaim főiskolán 3 félév után átvételemet kértem egy másik főiskolára,ahol 4 félévettöltöttem el .Mivel nem minden tárgyam sikerült ezért még egy félévet elkell töltenem itt,tehát képzési idön tul vagyok mert ez a 8. félévem.A kérdésem hogy valóban van e olyan s melyik az a törvényi rendelet amely kimondja hogy a 7 félév államilag finanszírozott félév után van még 2 olyan félév amikor nem kell költségtérítést fizetni de nem is jár juttatás.Valóban létezik ilyen jogszabály?
jerkandi üzenete
2008.02.06. 20:36
Tisztelt Szerkesztők!
Szeretném, ha segítenének, hogy a jelenlegi rendelkezések szerint nyelvvizsga nélkül megkaphatom-e a diplomámat. 4 éve végeztem az Egészségügyi Főiskola Diplomás Ápolói Szakán. Az akkor módosított jogszabály szerint nyelvvizsga nélkül szakdolgozatot védhettem és államvizsgát tehettem. Azóta a C típúsú nyelvvizsga szóbeli része sikerült, az írásbeli nem. Idén áprilisban betöltöm a 40.életévem. Kiadható-e nyelvvizsga hiányában a bizonyítvány az életkorra való tekintettel?
Előre is köszönöm: Jerkandi
Virag85 üzenete
2008.02.05. 11:58
Tisztelt Szerkesztők!

Hallottam, hogy újból akkreditálták a TELC nyelvvizsga régebbi (2006. szept. előtti) rendszerét, azzal az újítással, hogy a régebbi 80 % helyett már 60 %-tól középfoknak számít. Az lenne a kérdésem, hogy kihatással van-e ez a korábban szerzett félnyelvvizsgákra? Visszamenőleg számít-e ez valamint, hogy én akkor 66%-ot értem el, ami akkor alapfoknak számítot, most pedig középfok?

Előre is köszönöm. Virag85
A Szerkesztők üzenete
2008.02.05. 10:38

Tisztelt "kitti12"!

Nincs rendelkezésünkre álló információ arról, hogy a hallgatói jogviszonnyal rendelkező köztisztviselők, vagy közalkalmazottak mentesülnének a nyelvvizsga teljesítése alól. A jelenleg hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (új Ftv.), valamint a 2006. március 1-jéig hatályos, – a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. – törvény szerint is az oklevél kiadásának feltétele az adott szakra előírt nyelvvizsga követelmény teljesítése, illetve teljesítése volt (volt).

Az új Ftv. alapján életkor alapján mentesülhetnek a hallgatók az adott szakra előírt általános nyelvvizsga alól, amennyiben az új Ftv. 150. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak eleget tesznek. A törvény szerint  ha az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzésének az előfeltétele az általános nyelvvizsga megléte, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaiknak első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát.

A hivatkozott rendelkezést a 2003. évi XXXVIII. törvény ugyancsak 2004. szeptember 1-jétől hatályos 33. §-ának (6) bekezdése alapján, az alapképzésben, szakirányú továbbképzésben azon hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre is alkalmazni kell (kellett) akik e törvény hatálybalépésekor folytatott, illetve a 2003/2004. tanévben első évfolyamon megkezdett tanulmányaik során a szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési idő alatt betöltik (betöltötték) a 40. életévüket, valamint azokra a jelöltekre, akik az intézményi szabályzatban foglaltak szerint időpont megállapításával engedélyt kaptak a nyelvvizsga követelményeinek záróvizsga-időszakot követő teljesítésére, és ezen időpontig betöltik 40. életévüket.”

A közalkalmazottak vonatkozásában nyelvvizsgával kapcsolatban egyetlen szabályozás létezik. A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 16. §-ának (9) bekezdése értelmében a szociális felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 6/1996. (I. 18.) Korm. rendeletben meghatározott főiskolai szintű általános szociális munkás, valamint szociálpedagógia szakra 2006. március 1-je előtt felvett azon hallgatók, akik 1996. január 26-a előtt létesített, a közalkalmazottak által betölthető egyes munkakörök közalkalmazotti osztályba sorolásáról szóló 3/2001. (II. 20.) EüM rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek, illetve szociális és egészségügyi tevékenységet vagy család-, gyermek- és ifjúságvédelmet ellátó szervezetnél munkaviszonnyal rendelkeznek, mentesülnek a záróvizsgára bocsátás feltételeként meghatározott egy idegen nyelvből A vagy B vagy C típusú, középfokú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.

Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető

monguz üzenete
2008.02.04. 17:23
Tisztelt Szerkesztők!

Kérdésem az lenne, hogy amennyiben élni kívánok az Ftv.50. § (2) bekezdésében biztosított,a hallgatói jogviszony időkorlátozás nélküli szüneteltetésének jogával, mi lesz az adott félévben már teljesített kurzusaim sorsa? A passziválás visszamenőleges lesz és törlésre kerülnek az utólag passzívvá nyilvánított félévben teljesített viszgáim? Vissza kell-e fizetnem az adott félévben felvett szociális juttatásokat?

Válaszukat megköszönve, tisztelettel:
monguz
A Szerkesztők üzenete
2008.01.31. 15:47
Tisztelt "mosoly"!

Tanulmányai megkezdésekor a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény rendelkezései voltak hatályban, a nyelvvizsga-követelmény tekintetében pedig az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában foglaltak az irányadók, ugyanis a kereskedelmi szakoktatói szakra vonatkozó képesítési követelményt kormányrendelet nem szabályozta.
Amint Ön levelében írta, alapfokú C típusú szakmai nyelvvizsga az oklevele kiadása feltétele. Szakmai véleményünk szerint ezen nyelvvizsga nem helyettesíthető eszperantó, vagy angol középfokú C típusú nyelvvizsgával. Az intézmény szakmai anyaggal bővített alapfokú nyelvvizsgát írt elő, melyet középfokú vagy alapfokú szakmai anyaggal bővített nyelvvizsgával lehetne helyettesíteni.
Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy nyelvvizsga élő idegen nyelvekből, magyarból mint idegen nyelvből, valamint klasszikus és mesterséges nyelvekből tehető.
Az akkreditált nyelvvizsga-központok és nyelvvizsga-helyeik felsorolását az Oktatási Hivatal (Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ) honlapja - www.nyak.hu - tartalmazza, melyek között az eszperantó nyelv államilag elismert általános nyelvvizsgaként szerepel, így eszperantó nyelvből szakmai nyelvvizsga letételére nincs lehetőség.
Amennyiben az intézmény nem határozta meg, hogy mely nyelvekből tehet nyelvvizsgát, úgy szakmai véleményünk szerint bármelyik nyelvből államilag elismert nyelvvizsgát tehet, mely nyelvből szakmai nyelvvizsga tehet. A fent nevezett honlapon információt talál azokról a nyelvekről is, melyekből szaknyelvi nyelvvizsga tehető. Kérem azért szíveskedjék megérdeklődni az intézménytől, hogy valóban nem határozta-e meg, hogy mely nyelvből szükséges szaknyelvi vizsgát tenni.
A másik kérdésére válaszolva tájékoztatom, hogy felsőfokú végzettséget és szakképzettséget kizárólag az oklevél tanúsít. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.) 62. §-ának (1) bekezdése értelmében a felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá - ha e törvény másképp nem rendelkezik - az előírt nyelvvizsga letétele. Az Ftv. 62. §-ának (3) bekezdése pedig arról rendelkezik, hogy az oklevelet, illetve a bizonyítványt a nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított harminc napon belül kell kiállítani és kiadni annak, aki sikeres záróvizsgát tett. Az intézmény a hallgató oklevelét a nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított harminc napon belül köteles kiadni. Amennyiben ezen időpont, valamint az oklevél átadásának időpontja nem egyezik meg, vagy a hallgató az adott szakra előírt nyelvvizsga kötelezettségének a záróvizsga időszakban nem tud eleget tenni, abban az esetben az intézmények igazolást állítanak ki, mely igazolás azonban az Ftv. 62. §-ának (7) bekezdése szerint végzettséget és szakképzettséget nem tanúsít.

Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető

zsukri üzenete
2008.01.31. 12:25
Tisztelt Szerkesztők!
Egy kérdéssel fordulok Önökhöz:
Az egyetemre való jelentkezéskor az iskolák elfogadják-e az eszperantó, ill. cigány középfokú C nyelvvizsgákat?

Köszönettel:
Magyar Krisztina
bordijoci üzenete
2008.01.30. 21:26
Tisztelt Szerkesztők!

2004/2005-ös tanévben kezdtem el a Főiskolát 38 évesen.
Most, amikor közeledik a záróvizsgám már 42 éves vagyok.

A kérdésem a következő lenne:
Kell-e nyelvvizsgát tennem a a diploma kézhezvételéhez?

Várom sürgősen válaszukat!

Üdvözlettel:
Bordás József
Fruzsina21 üzenete
2008.01.30. 17:05
Tisztelt Szerkesztők!
Az egyetemi pontszámításnál van egy olyan rész, hogy az érettségi eredmények százalékos összegét átlagolják. Azt szerretném kérdezni, hogy itt nincsenek plussz pontok? Tehát egy emeltszintű 80% ugyanannyit ér mint egy középszintű 80%?
Válaszukat előre is köszönöm!
Fruzsina
Krisztina1968 üzenete
2008.01.30. 10:06
Tisztelt Szerkesztők!
Én 2007. szeptemberében kezdtem meg főiskolai tanulmányaimat az I. évfolyamon. 2008. március 9-én leszek
40 éves. Kérdésem: nekem még kötelező a "C" tipusú nyelvvizsga ahhoz, hogy megkapjam a diplomámat?
Köszönöm szíves válaszukat.
Krisztina
Csinszka üzenete
2008.01.29. 22:35
Tisztelt Szerkesztők!

Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy megérdeklődjem, hogy a jogi egyetemeken hogyan veszik figyelembe azt, ha valakinek jogi asszisztens képzése van. Sajnos eddig senki nem adott konkrét választ. Volt aki azt mondta, hogy egy évvel kevesebbet kell járni a jogi egyetemre, mások azt hogy nem kell a bizonyítványban szereplő tárgyakból viszgázni.
Vagy esetleg mindkét lehetőség lehetséges, ha igen akkor melyik egyetem melyiket fogadja el?
Egyes egyetemek mennyire veszik figyelembe azt, hogy melyik egyetem jogi asszisztens képzésére jártam amikor sikerült a felvétei?

Előre is köszönöm válaszukat az osztályom nevében is!
soliber üzenete
2008.01.29. 22:21
Tisztelt Szerkesztők!

Jelenleg Egészségügyi Főiskolai karra járok, eddig 11 félévet használtam fel az államilag finanszirozott képzésből (ebből 4-et ugyanezen intézmény másik szakán). A 2008 tavaszi félévre az iskolától egy csekket kaptam, miszerint átkerültem költségtérítéses képzésre.
A kérdéseim a következők:
- Mindenhol 12 félévről olvasok, nekem miért kellene a 11. félévtől fizetnem?
- Valamint 2007 áprilisa óta GyAS, valamint jelenleg GYED-en vagyok. Ilyen esetben nem mentesülök a fizetés alól?

Válaszukat előre is köszönöm.
abalog001 üzenete
2008.01.29. 17:31
Tisztelt Szerkesztők!

A 321-es válaszban (292-es kérdés) Önök az említett rendelet 2007- szeptember 12-én hatályba lépett szövegét idézték. A korábban, 2007. augusztus 1-től 2007- szeptember 11-ig hatályos szöveg szerint:

36. § (1) Az a hallgató, aki
a) 2006. december 31-je előtt létesített hallgatói jogviszonyt és
aa) költségtérítéses képzésben vett részt és az adott félév (oktatási időszak) első napján terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesült, vagy
..., és
b) e rendelet hatálybalépésének napján az aa) vagy az ab) pontok szerinti feltételeknek eleget tesz,
az adott szakon, szakképzésben folytatott tanulmányok idején költségtérítés fizetésére nem kötelezhető.

A Rendelet a költségtérítési fizetési kötelezettség alóli mentesüléshez való jogot az adott félév (oktatási időszak) első napján fennálló tényálláshoz köti, ez a jog aznap keletkezik. A félév első napján (általában szeptember 3) pedig még a korábbi szöveg volt hatályban, ami alapján véleményem szerint "zsebi32" jogosult lenne a kedvezményre.

Kérem szíves állásfoglalásukat a kérdésben.

eryka üzenete
2008.01.29. 15:12
Tisztelt Szerkesztő!

Levelező oktatásban járok gimnáziumba. A német nyelvet választottam érettségi tantárgynak. Két éves az iskola, mert előtte szakmunkásképzőbe jártam , 3 éves iskolába. A gimnáziumban csak egy évig tanultuk a német nyelvet. Kéthetente 5 óraszámban.Az iskolánk azt mondta hogy évvégén teszünk egy osztályozó vizsgát, és ez elég arra hogy német nyelvből érettségit tehessünk. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha nincs meg a 138 óraszámom, akkor is érettségizhetek-e német nyelvből?
Válaszát előre is köszönöm.
sacika üzenete
2008.01.29. 08:17
Tisztelt Szerkesztők.
Al Pedagógia szakos nevelőként végeztem 2007-ben. 2003-ban kezdtem a főiskolát. 1997-től közalkalmazottként dolgozom, a jelen pillanatban is, egy szociális intézményben. A nyelvizsga menességet én is megkaphatom-e, ha közalkalmazott vagyok. igaz nem Szociális Munkásként végeztem, de tudomásom szerint, ők mentességet kaphatnak a nyelvizsga alól. A válaszát előre is köszönöm.
albert üzenete
2008.01.28. 23:02
Tisztelt szerkeztők.
Kérdésem van: most vagyok 5-öd éves költségtéritéses hallgató. Minden félévben a tandíjat fizettem. Azért voltam költségtéritéses mert külföldi állampolgár voltam. Most azonban megkaptam az állampolgárságat. Eddig jol tanultam (tan.átlag:4,4). Az a kérdésem, hogy átmehetek-e államilag finanszirozat képzésre és hogyan tudok visszaigényelni az eddig befizetett tandíjakat (mivel állám finanszirozza 8 félévet)? Előre is köszönöm!
A Szerkesztők üzenete
2008.01.28. 15:27
Tisztelt "zsebi32"!
 
A Tanulmányi Osztály Önt jól tájékoztatta. A hatályos jogszabály alapján Önnek a további félévekben is fizetnie kell a költségtérítést.
 
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése  értelmében az, aki
1.      2006. december 31-e előtt költségtérítéses képzésben hallgatói jogviszonyt létesített (vagyis egy konkrét szakra, szakképzésre felvételt nyert és arra beiratkozott), valamint
2.      e költségtérítéses képzése során a 2007. augusztus 1-jét megelőző valamelyik félév (oktatási időszak) első napján TGYÁS-ban, GYES-ben, GYED-ben vagy GYET-ben részesült és ennek alapján már ténylegesen mentesült a költségtérítés megfizetése alól, továbbá
3.      az aktuális, jelenlegi félév (oktatási időszak) első napján is GYES-ben, GYED-ben, stb. részesül,
az az adott költségtérítéses szakon, szakképzésben folytatott tanulmányai idején költségtérítés fizetésére nem kötelezhető."
 
Üdvözlettel,
a szerkesztők
A Szerkesztők üzenete
2008.01.28. 15:23
Tisztelt "Csaba65"!
 
Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet a számvitel mesterképzési szak esetében a mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi nyelvvizsga vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga letétele, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
 
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 150. §-ának (1) bekezdése kimondja, ha az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzésének az előfeltétele az általános nyelvvizsga megléte, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaiknak első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát.
 
A levelében foglaltak szerint a 42. életévét Ön már betöltötte, és a hivatkozott miniszteri rendelet értelmében a számvitel mesterképzési szakon a mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga, illetve ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges, így szakmai véleményünk szerint mentesülhet ezen általános nyelvvizsga alól életkorára tekintettel számvitel szakon.
 
A mentesítés tekintetében a felsőoktatási intézmény fog eljárni, így kérem szíveskedjék majd kérelmével az intézményhez fordulni.
 
 
Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető
 
Ricsi_91 üzenete
2008.01.28. 14:10
Tisztelt szerkesztők!Az én kérdésemre is legynek szívesek válaszolni!Sürgős lenne!
A Szerkesztők üzenete
2008.01.28. 12:57
Tisztelt "epokid"!
 
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvvizsga-követelmény teljesítési határidejével kapcsolatban felvilágosítást kérő levelére válaszolva arról tudom tájékoztatni, hogy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény értelmében a nyelvvizsga teljesítése az oklevél kiadásának a feltétele és nincs határidőhöz kötve.
 
Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető
 
A Szerkesztők üzenete
2008.01.28. 12:56
Tisztelt István!
 
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvvizsga-követelmény teljesítésével kapcsolatban felvilágosítást kérő levelére válaszolva arról tudom tájékoztatni, hogy a 77/2002. (IV.13.) Korm.rendelet, - amely az újabb oklevél megszerzéséért tanulmányokat folytató hallgatók számára egyes szakok esetében nem írt elő újabb nyelvi követelményt -  jelenleg már valóban nem hatályos. Önnek azonban a tanulmányainak megkezdésekor hatályos jogszabályok alapján előírt nyelvi követelményt kell teljesítenie és nem a tanulmányainak befejezésekor hatályos követelményt, ezért a mentesség is megilletheti.
 
Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető
Maya82 üzenete
2008.01.26. 16:26
Tisztelt Szerkesztők!
A következő lenne a problémám: államilag finanszírozott főiskolai szintű diplomát szereztem 2000-ben. Így az államilag finanszírozott 12 félévből 6-ot felhasználtam, a maradék 6-ot felhasználhatom-e egységes osztatlan képzésre? Az osztatlan képzés másik képzési ciklusnak felel meg? Válaszukat előre is köszönöm! Maya
csizmask üzenete
2008.01.15. 17:35
(311. folytatás)
Tisztelt Szövényi Zsolt!
Most vettem észre, hogy a 304-es hozzászólásában is "végbizonyítvány" van. A "Felsőoktatási tájékoztató 2007." c. kiadványban viszont záróvizsga! (85. old, lap alja körül)Ezek szerint mégsem tekinthető hiteles tájékozódási forrásnak a Tájékoztató? Az "Ami a Tájékozatatóból kimaradt" kiadványban sincs erre a változásra semmi utalás. Személy szerint Ön is a záróvizsgás változatot idézte 2007.04.06-i válaszában.


Ricsi_91 üzenete
2008.01.15. 15:27
Valaki válaszolna a kérdésemre?
  
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok