2024. április 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Felsőoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  
  
piripiton üzenete
2007.10.01. 18:49
Eszébe jutott-e már valakinek, hogy a felsőoktatásban résztvevő, kis településeken élő diákoknak milyen nehéz a helyzete? Eszébe jutott-e már valakinek az, hogy ezek a fiatalok micsoda diszkriminációnak vannak kitéve? Mire gondolok? Egy városi diáknak akinek esetleg helyben van az egyetem mennyivel kevesebbe kerül a tanulás, mint vidéki társának? A vidéki fiatal kollégiumot, rosszabb esetben, (mint az én gyermekem is) méregdrága albérletet fizet Az utazás költségeiről már nem is beszélve! Nem biztos, hogy az egyetem befejezéséig tudom ezeket finanszírozni. Hogyan ítélik meg? Ez egyéni szociális probléma, vagy mérhetetlen esélyegyenlőtlenség? Szerintem az utóbbi. Most meg még azt a pár Ft-os lakhatási támogatást is pályázni lehet csak ami eddig automatikusan járt a kollégiumot nem kapó diák számára. A kollégiumi férőhelyeket sok esetben olyan diákok foglalják, akik csili-vili új autóval járnak iskolába ( Tisztelet a kivételnek.) A gyerekem jó tanuló, de mi a férjemmel hiába dolgoztunk egy életen át, lehet, hogy sosem lesz diplomája a "piszkos" anyagiak miatt. Ez totális diszkrimináció!
v.mariann üzenete
2007.09.30. 12:45
Tisztelt Szerkesztők!

2006-ban iratkoztam be a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi karára. Záróvizsgát 2009 tavaszán kell tennem. 2009. januárjában betöltöm a 40-ik életévemet.
Kérdésem, hogy kell-e nyelvvizsgát tennem a diploma megszerzéséhez.
csat üzenete
2007.09.29. 09:17
Tisztelt Szerkesztők! Felsőfokú OKJ-s tanfolyamra járok (OKJ száma 55-tel kezdődik), ami 4 féléves, de van plusz 2 kredit félévünk az elvégzésére. Kérdésem az lenne, ha igénybe veszem a kredit féléveket, akkor jár -e a családi pótlék illetve árvasági, mert az iskolában azt mondták, hogy nem, ha "halasztok". Én viszont csak igénybe venném a kreditfélév adta lehetőséget. Vagy ezt (negatív) következmények nélkül nem lehet kihasználni?!
Előre is köszönöm a választ!
lelyla üzenete
2007.09.28. 22:30
Tisztelt Szerkesztők!

Hagyományos alapképzésen kezdtem az egyetemet a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, az utolsó szigorlatom azonban nem sikerült, az újrafelvett tanegységeim száma meghaladja az engedélyezettet, ezért megszűntette az egyetem a hallgatói jogviszonyomat, de felajánlották a BA kimenetet. Azt szeretném tudni, hogy a bachelor fokozatú diplomával taníthatok-e, illetve van-e olyan összesítés, ahol megtalálhatók azok az egyetemek, ahol magyar szakon lehetőség van mesterképzés elvégzésére.
JNora üzenete
2007.09.28. 11:25
Tisztelt Szerkesztők!

2004.-ben létesítettem hallgatói jogviszonyt a főiskolán, költségtérítéses képzésben. Jelenleg 2007.04. hóban született kisfiam után TGYÁS-ben részesülök, szeptembertől pedig GYES-en vagyok. A főiskola tájékoztatása szerint a 2007.-ben született gyermek után nem jár tandíjmentesség. Én az 51/2007. Korm.rend. 36§-ban (melyre levelében a főiskola hivatkozik)ilyen kitételt nem vélek felfedezni. Sőt a kormányrendelet azt sem tartalmazza egyértelműen,hogy mely félév ("adott félév (oktatási időszak) első napján") első napján kell a fent említett TGYÁS, GYES,stb. juttatásokban részesülni a tandíjmentességhez.A kormányrendeletben meghatározott azon kitételnek, hogy 2006.dec.1.-je előtt létesített hallgató jogviszonyt, költségtérítéses képzésben, megfelelek, valamint ezen félév (2007/2008 I.félév) első napjától a fent említett juttatási formákban részesülök.Ezek alapján, azt gondolom nem kellene tandíjat fizetnem a főiskolának. Kérem küldjék meg a fentiek alapján állásfoglalásukat az ügyben. Köszönöm!
bhorvath üzenete
2007.09.28. 09:23
Tisztelt Szerkesztők!

2006.12.31.-e előtt hallgatói jogviszonnyal rendelkeztem ( költségtérítésen )egy főiskolai intézményben. Mivel Gyed-en vagyok, ez év szeptemberétől átjelentkeztem a helyi főiskolára, ahol azt a tájékoztatást kaptam, hogy nem jár a tandíjmentesség, mivel nem ugyanezen a főiskolán volt hallgatói jogviszonyom az előző félévben. Kérdésem az lenne, hogy ezt tényleg kiköti e így a törvény, vagy az iskola saját maga eldöntheti? Szerintem az átjelentkés folyamatos, hiszen tantárgyakat is fogadtatok el a másik intézményből. Tájékoztatásukat köszönöm.
zach1986 üzenete
2007.09.27. 19:20
Tisztelt Szerkesztő!

Tavaly elkezdtem egy gazdasági főiskolát, de aztán rájöttem hogy nekem az orvosin lenne a helyem. Két államilag finanszírozott félév "veszett el". Most a harmadik és negyedik félévem passzív (lesz). Jövőre, ha felvennének az orvosira, akkor az utolsó két félévben kell-e nekem költségtérítést fizetnem vagy nem (feltételezve, hogy államilag fin.ra vesznek fel)? Mert azt hallottam hogy az álam 12 félévet fizet, de azt is olvastam valahol, hogy a 10 félévet meghaladó képzéseknél 14 félév az államilag támogatott keret. A passzív félév pedig nem számít bele a keretbe a legjobb tudomásom szerint. Előre is köszönöm a választ.
A Szerkesztők üzenete
2007.09.26. 17:00
Tisztelt "Rita82"!
 
Az adójóváírással kapcsolatos ügyintézés az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz tartozik. Kérem, keresse meg az APEH Ügyfélszolgálatát a 061-428-5100 telefonszámon, vagy honlapjukon (www.apeh.hu) internetes tájékoztatást kérhet.

Üdvözlettel,
a szerkesztők
A Szerkesztők üzenete
2007.09.26. 16:57
Tisztelt "Cseni"!!
A Felsőoktatási Főosztályunk információja alapján az átjelentkezés lehetséges.
Azt, hogy hogyan, milyen feltételekkel jelentkezhet át, annak az intézménynek a hatáskörébe tartozik eldönteni, amelyikben tovább kívánja folytatni tanulmányait.

Üdvözlettel,
a szerkesztők
royal0 üzenete
2007.09.26. 12:40
Több, mint egy hónapja tettem fel egy számomra sürgős kérdést, amire a mai napig nem kaptam választ. Ennyire "fogas" a kérdés, vagy elkerülte a T.Szerkesztők figyelmét? Vagy döntően a 40 felettiek problémáira szakosodtak?
Üdvözlettel
Tamás
kbedit üzenete
2007.09.25. 11:21
Tisztelt Szerkesztők!
2003júniusában végeztem a BDF-en, sikeres államvizsgát tettem, azonban nyelvvizsga hiányában diplomát nem kaphattam. Lehetőségem van e a határidő nélküli nyelvvizsga letételére vagy ennek lehetősége felsőoktatási intéznmény függő?
nagykata1 üzenete
2007.09.22. 09:53
Tisztelt Szerkesztők!

most olvastam el az alábbi üzeneteket, melyben megtaláltam a kérdésemre a választ. Elnézést, azért köszönöm.

Üdv.
Nk
nagykata1 üzenete
2007.09.22. 09:51
Tisztelt Szerkesztők!

Gyes-en lévő anyuka vagyok, főiskolai diplomával és egy kiegészítő, keresztféléves képzésre szándékozom jelentkezni, mely 2008. februárban kezdődik. Előreláthatólag 2009. októberig leszek gyesen, érdeklődnék, hogy igénybe vehető-e a tandíjmentesség, avagy sem? Nemigazán tudtam már követni a változásokat, tudomásom szerint 2007. februárban végül elfogadták a további mentességet, de nem tudom, hogy ez jövő év februárban így lesz-e még előreláthatólag.
Előre is köszönöm válaszukat.

Nagy Katalin
ede üzenete
2007.09.20. 20:52
Tisztelt szerkesztők!

Válaszát köszönöm. Még egy "apróság". A főiskolától éppen azt a kedvezményt kaptuk meg, hogy a 2004 évben keresztévfolyamon végzetteknek határidő nélkül bármikor le lehessen tenni a nyelvvizsgát. Ebben az esetben mi a teendő ha betöltöm a 40. életévemet.
Válaszát előre is köszönöm.
A Szerkesztők üzenete
2007.09.20. 16:15

Tisztelt "pappzne"!

40. életévüket betöltött hallgatókat megillető - idegen nyelvi követelmények alóli -mentességre vonatkozó rendelkezéseket a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 123.§ (10) bekezdése a következőképpen határozta meg: amennyiben a képesítési követelmények általános nyelvvizsgát írnak elő, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az egyetemi és főiskolai szintű képzésre felvett hallgatók, akik tanulmányaik - első évfolyamon történő - megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik. A felsőoktatási törvény módosításáról szóló 2003. évi XXXVIII. törvény 33. § (6) bekezdése értelmében  e rendelkezést az alapképzésben, szakirányú továbbképzésben azon hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre is alkalmazni kellett, akik e törvény hatálybalépésekor folytatott, illetve a 2003/2004. tanévben első évfolyamon megkezdett tanulmányaik során a szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket, valamint azokra a jelöltekre, akik az intézményi Szabályzatban foglaltak szerint időpont megállapításával engedélyt kaptak a nyelvvizsga követelményeinek záróvizsga-időszakot követő teljesítésére, és ezen időpontig betöltik 40. életévüket.
 
A 2004-ben és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetén a jogszabály tehát csak annak biztosít mentességet, aki a beiratkozás évében betölti a 40. életévét és a jogszabályok alapján nem szaknyelvi, hanem általános nyelvvizsgát kell tennie.
 
Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető
A Szerkesztők üzenete
2007.09.20. 16:13
Tisztelt "mesehaziko"!
 
A 40. életévüket betöltött hallgatókat megillető - idegen nyelvi követelmények alóli -mentességre vonatkozó rendelkezéseket a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 123.§ (10) bekezdése a következőképpen határozta meg: amennyiben a képesítési követelmények általános nyelvvizsgát írnak elő, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az egyetemi és főiskolai szintű képzésre felvett hallgatók, akik tanulmányaik - első évfolyamon történő - megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik. A felsőoktatási törvény módosításáról szóló 2003. évi XXXVIII. törvény 33. § (6) bekezdése értelmében  e rendelkezést az alapképzésben, szakirányú továbbképzésben azon hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre is alkalmazni kellett, akik e törvény hatálybalépésekor folytatott, illetve a 2003/2004. tanévben első évfolyamon megkezdett tanulmányaik során a szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket, valamint azokra a jelöltekre, akik az intézményi Szabályzatban foglaltak szerint időpont megállapításával engedélyt kaptak a nyelvvizsga követelményeinek záróvizsga-időszakot követő teljesítésére, és ezen időpontig betöltik 40. életévüket.
 
A jogszabály tehát csak annak biztosít mentességet, aki a beiratkozás évében vagy a leírt feltételek fennállása esetén a képzési idő alatt betölti a 40. életévét és a jogszabályok alapján nem szaknyelvi, hanem általános nyelvvizsgát kell tennie.
 
Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető
 
A Szerkesztők üzenete
2007.09.20. 16:09
Tisztelt "sztanko59"!

Az egyedülálló szülő által nevelt gyermek alanyi jogú támogatása a 2007. évi költségvetési törvény jóváhagyásakor megszűnt, a 2007/2008. tanévben ingyenes tankönyvellátásra jogosultak köréből tehát kikerültek (2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről, 8. § (4) bek.).
Levele alapján ugyanakkor az Önök esetében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot célszerű megvizsgálni.
A kedvezményre jogosult az a tanuló, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-át, mely 2007-ben 35.269,- Ft. Ha az egy főre jutó havi jövedelem összege ennél alacsonyabb, a település jegyzőjéhez lehet fordulni, kérelmet kell benyújtani, ezt követően a jegyző határozatot hoz a jogosultság meglétéről. A határozat birtokában jogosulttá válnak az ingyenes tankönyvellátásra.
 
Ha az igényjogosultság a támogatás igénylését követő időpont után áll be, az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával teljesítheti az igényt (2001. évi XXXVII. tv. 8. § (7) bek.).
 
Üdvözlettel,
a szerkesztők
A Szerkesztők üzenete
2007.09.20. 16:05
Tisztelt "gálocska"!
 
A 2002/2003-as tanévben vagy azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatókra vonatkozó nyelvvizsga-követelményt a felsőoktatási alapképzési szakok képesítési követelményeinek kreditrendszerű képzéshez illeszkedő kiegészítéséről szóló 77/2002. (IV.13.) Korm.rendelet szabályozta. A közgazdasági szakcsoportba tartozó szakok követelményeit az e rendelet 7. sz. mellékletének 9.1. pontja határozta meg, A hivatkozott rendelet 1.§-a szerint, amennyiben a szakcsoport sajátos képesítési követelményeinek [a 77/2002. (IV.13.) Korm. rendelet] 9. pontjában meghatározott nyelvi követelményei a hallgatók számára kedvezőbbek a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I.18.) Korm. rendeletben meghatározott nyelvi követelményeknél, ott azok alkalmazandók. Ezt a szabályt azokra is alkalmazni kell, akik 2002. január 1-jén hallgatói jogviszonnyal rendelkeztek.

A 40. életévüket betöltött hallgatókat megillető - idegen nyelvi követelmények alóli -mentességre vonatkozó rendelkezéseket a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 123.§ (10) bekezdése a következőképpen határozta meg: amennyiben a képesítési követelmények általános nyelvvizsgát írnak elő, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az egyetemi és főiskolai szintű képzésre felvett hallgatók, akik tanulmányaik - első évfolyamon történő - megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik. A felsőoktatási törvény módosításáról szóló 2003. évi XXXVIII. törvény 33. § (6) bekezdése értelmében  e rendelkezést az alapképzésben, szakirányú továbbképzésben azon hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre is alkalmazni kellett, akik e törvény hatálybalépésekor folytatott, illetve a 2003/2004. tanévben első évfolyamon megkezdett tanulmányaik során a szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket, valamint azokra a jelöltekre, akik az intézményi Szabályzatban foglaltak szerint időpont megállapításával engedélyt kaptak a nyelvvizsga követelményeinek záróvizsga-időszakot követő teljesítésére, és ezen időpontig betöltik 40. életévüket.

Leveléből sajnos nem derül ki a szak neve, amelyen tanulmányokat folytat, ezért arról tudom tájékoztatni, hogy az életkor alapján a mentesség nem illeti meg abban az esetben, amennyiben az adott szakra szaknyelvi vizsgát ír elő a jogszabály. Az újabb oklevél megszerzésére irányuló képzésre tekintettel a mentességre a közgazdasági szakcsoportba tartozó szakok esetében nincs lehetőség.

Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető


A Szerkesztők üzenete
2007.09.20. 16:01
Tisztelt "bugyli65"!
 
A 2001/2002- es tanévben vagy azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatókra vonatkozó nyelvvizsga-követelményt az adott szak képesítési követelményeiről szóló kormányrendelet, valamint a felsőoktatási alapképzési szakok képesítési követelményeinek kreditrendszerű képzéshez illeszkedő kiegészítéséről szóló 77/2002. (IV.13.) Korm.rendelet szabályozta.

A 40. életévüket betöltött hallgatókat megillető - idegen nyelvi követelmények alóli -mentességre vonatkozó rendelkezéseket a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 123.§ (10) bekezdése a következőképpen határozta meg: amennyiben a képesítési követelmények általános nyelvvizsgát írnak elő, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az egyetemi és főiskolai szintű képzésre felvett hallgatók, akik tanulmányaik - első évfolyamon történő - megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik. A felsőoktatási törvény módosításáról szóló 2003. évi XXXVIII. törvény 33. § (6) bekezdése értelmében  e rendelkezést az alapképzésben, szakirányú továbbképzésben azon hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre is alkalmazni kellett, akik e törvény hatálybalépésekor folytatott, illetve a 2003/2004. tanévben első évfolyamon megkezdett tanulmányaik során a szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket, valamint azokra a jelöltekre, akik az intézményi Szabályzatban foglaltak szerint időpont megállapításával engedélyt kaptak a nyelvvizsga követelményeinek záróvizsga-időszakot követő teljesítésére, és ezen időpontig betöltik 40. életévüket.

Leveléből sajnos nem derül ki, hogy Ön a képzési idő alatt töltötte-e be a 40. életévét. Szakmai véleményünk szerint csak akkor mentesülhet a nyelvvizsga követelménye alól, amennyiben a képesítési követelményekben szabályozott képzési idő alatt betöltötte a 40. életévét vagy amennyiben az intézményi Szabályzat időpont megállapításával engedélyt adott a nyelvvizsga követelményeinek záróvizsga-időszakot követő teljesítésére, és ezen időpontig betöltötte a 40. életévét és a követelmény nem szakmai, hanem általános nyelvvizsga. A halasztástól függetlenül illeti meg a mentesség, amennyiben a képzési idő alatt töltötte be a 40. életévét.

Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető


A Szerkesztők üzenete
2007.09.20. 15:59
Tisztelt "ede"!
 
A 40. életévüket betöltött hallgatókat megillető - idegen nyelvi követelmények alóli -mentességre vonatkozó rendelkezéseket a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 123.§ (10) bekezdése a következőképpen határozta meg: amennyiben a képesítési követelmények általános nyelvvizsgát írnak elő, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az egyetemi és főiskolai szintű képzésre felvett hallgatók, akik tanulmányaik - első évfolyamon történő - megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik. A felsőoktatási törvény módosításáról szóló 2003. évi XXXVIII. törvény 33. § (6) bekezdése értelmében e rendelkezést az alapképzésben, szakirányú továbbképzésben azon hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre is alkalmazni kellett, akik e törvény hatálybalépésekor folytatott (2003. július), illetve a 2003/2004. tanévben első évfolyamon megkezdett tanulmányaik során a szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket, valamint azokra a jelöltekre, akik az intézményi Szabályzatban foglaltak szerint időpont megállapításával engedélyt kaptak a nyelvvizsga követelményeinek záróvizsga-időszakot követő teljesítésére, és ezen időpontig betöltik 40. életévüket.

2003. évi XXXVIII. törvény, - amely módosította a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényt - tette lehetővé, hogy a nyelvvizsgát az oklevél megszerzése után határidő nélkül bármikor le lehessen tenni. A 2000. és 2004. között tanulmányokat folytató 40. életévüket betöltött hallgatókat abban az esetben illeti meg a mentesség, amennyiben a jogszabályban meghatározott képzési idő alatt betöltötték a 40. életévüket vagy amennyiben az intézményi Szabályzat időpont megállapításával engedélyt adott a nyelvvizsga követelményeinek záróvizsga-időszakot követő teljesítésére, és ezen időpontig betöltötte a 40. életévét és a követelmény nem szakmai, hanem általános nyelvvizsga.

Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető


rita82 üzenete
2007.09.19. 11:22
Üdvözlet,
2-os levelezős, ktg-térítéses egyetemista vagyok szeretnék érdeklődni hogy az első évre mennyi adójóváírás illet meg -a teljes összeg vagy csak a fele dec végéig-a munkahelyemen nem tudták pontosan megmondani: várom válaszukat elég fontos lenne tudnom: köszönettel
Gitta91 üzenete
2007.09.16. 15:14
Tisztelt Szerkesztőség!
A kétszintű éretségivel kapcsolatban lennének kérdéseim.
Hányszor tehető javító éretségi?Ha az írásbelit követően nem veszek rész a szóbelin akkor az érdemjegyem elégtelen vagy csak érvénytelen az adott tárgyból az éretségi vizsgám?Emelt szintű éretségin csak "idegen" tanár lehet jelen?Az utolsó vagy a legjobb éretségi vizsga számít(javító vizsga esetén)?
Köszönöm
Gitta91 üzenete
2007.09.16. 15:10
Tisztelt Szerkesztőség!
A kétszintű éretségivel kapcsolatban lennének kérdéseim.
Hányszor tehető javító éretségi?Ha az írásbelit követően nem veszek rész a szóbelin akkor az érdemjegyem elégtelen vagy csak érvénytelen az adott tárgyból az éretségi vizsgám?Emelt szintű éretségin csak "idegen" tanár lehet jelen?Az utolsó vagy a legjobb éretségi vizsga számít(javító vizsga esetén)?
Köszönöm
gabbe üzenete
2007.09.15. 08:37
Üdvözlöm! Az lenne az első kérdésem,hogy a bolognai folyamattal,tehát a már működő többciklusú képzésben, törvényes-e a szigorlat,avagy nem jogosult az iskola ilyen számonkérésre? A 2005.évi fels.tr. vagy a módosítások szabályozzák-e hogy a főiskola (államis és nem állami) milyen módon kéri számon a hallgató tudását?
A másik kérdésem pedig,hogy a főiskolánkon tömbösítés történt az órarendben, kéthetente heti 18 óra gyakorlaton vagyunk,a szorgalmi időszakban, ami 15 hetes. Az alábbi paragrafus alapján nem vagyunk jogosultak valamilyen munkadíjra a heti 18 óra ingyenes munkáért? 2005.évi fels.tr.
48. § (3) Ha az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgató gazdálkodó szervezetnél hat hétnél hosszabb összefüggő gyakorlaton vesz részt, részére hetente legalább a legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) havi összege tizenöt százalékának megfelelő hallgatói munkadíjat fizet a gazdálkodó szervezet. A szakmai gyakorlat megszervezésére a felsőoktatási intézmény és a gazdálkodó szervezet megállapodást köthet, amely alapján a hallgatói munkadíjat a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak.


Cseni üzenete
2007.09.14. 17:56
Tisztelt szerkesztőség!

Azt szeretném tudni, hogy mennyi az esélyen annak- hogyha egy főiskolára jelentkezem (pl BGF), ott elvégzem a 3 évet, és aztán szeretnék pl a Corvinus mesterképzésére továbbmenni- hogy átvegyenek?
Credittől függ? Vagy előnyben részesítik az egyetemistákat?
Nem értem teljesen hogy ez hogy működik...
A Szerkesztők üzenete
2007.09.13. 13:35
Tisztelt "Andrea7"!

Tájékoztatom, hogy a felsőoktatási intézmények a TGYÁS, GYES, GYED, GYNT ellátásban részesülő hallgatóinak biztosított kedvezményekről a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló, 2007. augusztus 1-jétől hatályos 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 36. § (1) bekezdése rendelkezik.
Ennek értelmében az a hallgató, aki 2006. december 31-e előtt hallgatói jogviszonyt létesített és ezen időpont előtt költségtérítéses képzésben vett részt, valamint e költségtérítéses képzése során már ezen időpontot megelőzően is és az aktuális tanulmányai alatt is az adott félév (oktatási időszak) első napján terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban vagy gyermeknevelési támogatásban részesült illetve részesül, az adott költségtérítéses szakon, szakképzésben folytatott tanulmányai idején költségtérítés fizetésére nem kötelezhető.
Amennyiben a 2006. december 31-e előtti időszakra vonatkozóan nem teljesül egyszerre a hármas feltétel (1: hallgatói jogviszony;  2: költségtérítéses képzés;  3: TGYÁS, GYES, GYED vagy GYNT ellátás), úgy a kisgyermek után járó ellátásra jogosultak 2007. január 1-jét követően a jogszabály szerint nem jogosultak a "kismamáknak" járó költségtérítés-mentességre, ezt 2007-től a felsőoktatásba való bejutás segítése váltja fel.
Üdvözlettel,
a szerkesztők
Pappzne üzenete
2007.09.12. 14:03
Főiskolai tanulmányaimat 2004.szeptemberében kezdtem meg, jelenleg utolsó éves vagyok a főiskolán. /2007/2008.tanév/ 2007. nyarán betöltöttem a 40. életévemet. Azt szeretném megkérdezni hogy mentesülhetek-e a nyelvvizsga alól
Válaszát előre is köszönöm
royal0 üzenete
2007.09.12. 11:16
Tisztelt Szerkesztő!
Azt szeretném megtudni, hogy kb. mennyi idő múlva kaphatok választ a kérdésemre. (aug.24-én kérdeztem)
Üdv.
Tamás
gálocska üzenete
2007.09.11. 22:22
Tisztelt Cím!

Nyelvvizsga követelménnyel kapcsolatos a kérdésem.

1987-ben szereztem diplomát a sárospataki tanítóképző főiskolán. Akkor nem kellett a diplomához nyelvvizsgát tenni.

2002-ben beiratkoztam a PSZF-re közgazdász szakra, azonban 1 év passzív év után ,csak 2003 őszén kezdtem meg a tanulmányaimat.
Az iskola tanulmányi szabályzata szerint:„Az oklevél kiadásának feltétele az alapképzési szak képesítési követelményeiről szóló kormányrendeletben előfeltételeként előírt államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga követelmény teljesítése.”

Szeretném megkérdezni, hogy mivel nem az első diploma megszerzéséről van szó és az első oklevél megszerzésekor nem volt követelmény a nyelvvizsga, kell-e szakmai nyelvvizsgát tennem a záróvizsgára bocsátáshoz, illetve az újabb oklevél megszerzéséhez.

Továbbá idén betöltöttem a 40. évet, van –e valamilyen kedvezmény ez esetben.

Kérem, amennyiben lehetséges soron kívül válaszolni szíveskedjék. Továbbá kérem, hogy válaszában az aktuális jogszabályi helyeket megjelölni szíveskedjék.

Válaszát előre is köszönöm.

mesehaziko üzenete
2007.09.10. 13:25
T szerkesztőség!
A következőkben szeretném segítségüket kérni.
Férjem 2006 januárjában sikeresen államvizsgázott.Diplomáját nem vehette át a RTFőiskola által meghatározott középfokú c tipusú nyelvvizsga hiányában.Idén novemberben 40. életévét betölti.Szükséges-e a nyelvvizsga letétele?
Tisztelettel és köszönettel
  
 40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok