2023. december 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Felsőoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  
  
andrea7 üzenete
2007.09.08. 18:15
Tisztelt Szerkesztők!

A következőben szeretném a segítségüket kérni:
Jelenleg a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola harmad éves, költségtérítéses, levelezős, óvódapedagógus hallgatója vagyok és október 20-ára vagyok kiírva az első gyermekemmel.
Ha jól értelmezem a jelenlegi törvényeket, akkor erre a félévre még nem jár nekem tandíjmentesség, mert a beiratkozás napján nem részesülök még sem gyes-ben, sem gyed-ben.
Gondoltam, hogy a Tgyás-t megigényelném már a szülés előtt, de akkor is csak októbertől lennék gyesen, így gondolom még mindig nem járna tandíjmentesség, azaz a szeptember hónap miatt kéne kifizetnem az egész félév tandíját!
Az iskolánkban a TO-on azt a tájékoztatást adták, hogy most be kell fizetnem az egész féléves tandíjat, de visszamenőleg a gyes-en töltött hónapokra visszaigényelhetem azt.
A kérdésem a következő lenne: tényleg van -e erre lehetőség, és ha igen, akkor milyen úton, milyen kérvénnyel, hol tehetem ezt meg!
Segítségüket előre is köszönöm!

Köszöntettel!
bacskayne üzenete
2007.09.07. 20:57
Tisztelt Szerkesztők!
Tisztelt Felsőoktatási Intézmény!

Szeretném segítségüket kérni!
2006-ban felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar igazgatásszervezői szakára,költségtérítéses,levelező tagozatra.
Már volt egy diplomám,amit a Nyíregyházi Főiskolán szereztem az első évben költségtérítéses képzésben voltam,utána 2 évig államilag finanszírozott képzésben.Ettől függetlenül jelentkezhettem volna e állami képzésre?
Most jön az egész dolog lényege: 2007. január 28-án megszületett a babánk. Sajnos én veszélyeztetett terhes voltam,így 2006-ban nem kezdtem el tanulmányaimat,passzív félévem volt.
2007.szeptember 7-én elmentem beiratkozni,szerettem volna elkezdeni az első félévemet azonban azt a választ kaptam,hogy fizetnem kell tandíjat,aminek az összege 110000 ft.
Mivel a gyerek januárban született és a törvénynek,vagy rendeletnek amit hozott a kormány visszamenőleges hatálya van.Vagyis ha dec-ig született volna meg nem kellene tandíjat fizetnem.Még szerencse,hogy nem decemberben hanem januárban született,mert koraszülött lenne.Így nem iratkoztam be,mivel nem tudok félévente ennyi összeget kifizetni.
Kérdésem: Miért kell tandíjat fizetnem mikor 2006-ban nyertem felvételt? Most én felvételiztem vagy a gyermekem? Mi köze van a gyermek születésének a tandíjhoz?
Köszönöm válaszukat. Kérem,hogy rendelet számot is írjanak levelükben ahol ez le van írva!Továbbá tájékoztatást szeretnék kérni arra vonatkozóan,hogy milyen lehetőségeim vannak.
Deliverance üzenete
2007.09.07. 17:14
Tisztelt Szerkesztők!

Azt szeretném kérdezni, hogy az államvizsga letétele után mennyi időm van még letenni a nyelvvizsgát ahhoz, hogy még az érvényes legyen és diplomát kapjak!?
Előre is köszönöm a választ!
actimel üzenete
2007.09.07. 11:48
T. OKM!

Ne haragudjanak de nincs időm végig olvasni a kérdéseket, én egy nagyon egyszerű kérdésre szeretnék választ kapni.
Kötelesek -e elfogadni a főiskolák, egyetemek a diplomához az eszperanto vagy a lovari nyelvizsgát?
Ezt törvény szabályozza vagy az iskola dönthet -e úgy hogy elfogadja vagy nem?
Köszönöm előre is!
Bélabácsi üzenete
2007.09.06. 23:58
Tisztelt Szerkesztők!

A következő lenne a kérdésem. A Nyíregyházi Főiskolán végeztem 2006-ban. A diplomámat nem kaptam meg a nyelvvizsga hiánya miatt, csak egy tanusítvány. Jelenleg tanítok egy iskolában. Tavaly a fizetésemet "F" kategóriában állapították meg, az idén viszont csak "E" kategóriában a diploma hiánya miatt.
Ha tanári munkát végezhetek tanusitvánnyal, azzal nem jár tanári fizetés?

Köszönettel!
A Szerkesztők üzenete
2007.09.05. 16:16
Tisztelt "amazon1966"!
 
Nem értelmezhető az "OKJ-s nappali levelező képzés" fogalma. A munkarend iskolai rendszerben vagy nappali, vagy levelező, egyszerre a kettő nem lehet.
 
A nappali költségtérítéses képzésről feltételezhető, hogy felsőoktatási intézményben létesített hallgatói jogviszonyról van szó.
 
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 40.§ (1) bekezdése szerint: "A hallgató kérheti, hogy a fennálló hallgatói jogviszonya keretében további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokat folytathasson.

Az átvételnek és a vendéghallgatói jogviszony létesítésének, a további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokba való bekapcsolódásnak a feltételeit a fogadó felsőoktatási intézmény határozza meg."

 
A tanulói jogviszony keretében a hallgatói jogviszonnyal párhuzamosan folytatott tanulmányokat jogszabály nem tiltja.
 
Üdvözlettel,
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes
A Szerkesztők üzenete
2007.09.05. 16:07
Tisztelt Papp Erika!
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 66. §-ának (2) bekezdése szerint az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. A szülő nem köteles ebbe az iskolába beíratni gyermekét.
A törvény 13. §-a alapján a szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga. E szülői jog gyakorlásának azonban csak akkor van reális esélye, ha a tanuló lakóhelyéről elérhető a választott iskola, s az rendelkezik a felvételhez szükséges férőhellyel. Ha a szülő egy másik település iskoláját választja, érdeklődnie kell a választott iskola igazgatójánál a felvételi lehetőségről. Ha ott a tanuló felvételének nincs akadálya, gyermeke a választott iskolába járhat.
Üdvözlettel:
Dr. Varga Mária Beáta s.k.
főosztályvezető-helyettes

A Szerkesztők üzenete
2007.09.05. 16:05
Tisztelt Bordás József!
 
A tanulmányi és vizsgakövetelmények változtatásával kapcsolatban írt levelére válaszolva a következőkről tudom tájékoztatni.
 
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 58.§-ának (9) bekezdése szerint új vagy módosított tanulmányi és vizsgakövetelmények bevezetésére felmenő rendszerben kerülhet sor. A felmenő rendszer a törvény értelmező rendelkezése alapján olyan képzésszervezési elv, amely alapján az új vagy módosított tanulmányi és vizsgakövetelményt azoktól a hallgatóktól lehet megkövetelni, akik a bevezetését követően kezdték meg a tanulmányaikat, illetve azoktól, akik azt megelőzően kezdték meg tanulmányaikat, de választásuk alapján az új vagy módosított tanulmányi és vizsgakövetelmények alapján készülnek fel.
 
A módosított követelmények felmenő rendszerben történő bevezetésére vonatkozó rendelkezést a korábbi, 1993. évi LXXX. törvény 87/E.§-a is tartalmazta 2005  októbere óta.
 
Szakmai véleményünk szerint - a törvény rendelkezései alapján - a felsőoktatási intézmény jogosulatlanul változtatta meg visszamenőleges hatállyal a tanulmányi és vizsgakövetelményeket, és jogosulatlanul módosította ez alapján a már lezárt index bejegyzéseit.
 
Üdvözlettel:
Dr. Rádli Katalin
főosztályvezető-helyettes
ede üzenete
2007.08.31. 17:55
Tisztelt szerkesztő.

Elnézést, hogy megint a 40 éveseket érintő nyelvvizsga mentességgel zavarom önöket, de egy kis pontosításra van szükségem.
Ha valaki a régi ftv szabgályai szerint 2000-ben kezdi meg tanulmányait, 2004 januárjában államvizsgázik, megkapja azt a mentességet, hogy csak az államvizsga után, meg nem határozott időn belűl kell nyelvvizsgát tennie, amennyiben az eltelt idő alatt 2007-ben betölti a 40. életévét kell-e rá is alkalmazni az új ftv-t.

Van-e az új törvénynek visszaható hatálya. Lehet, hogy én értelmezem rosszúl, de a 2005. évi CXXXIX. törvény 151 szakasz(5) bekezdése és 152 szakasz(4) bekezdése erről rendelkezik.

Mert érzésem szerint ez a rendelkezés hátrányosan érinti azopkat, akik a régi szabályok szerint kezdték illetve fejezték be tanulmányaikat.

Válaszukat előre is köszönöm.
babybill üzenete
2007.08.29. 18:10
Tisztelt szerkeztő!
Az idén egy szakközépiskola 5. éves diákja leszek. Mivel úgy gondoltam, hogy az év nem lesz túl nehéz és az érettségim is megvan jelentkeztem az egyik egyetem levelező tagozatára, ahova fel is vettek. A jelentkezés előtt az egyetemen megkérdeztem, hogy probléma-e, ha a másik iskolát és azt egy idejűleg fogom végezni a 2007-2008-as tanévben. Azt mondták, hogy ez nem probléma. Most a szakközépiskolában azzal álltak elő, hogy egy jogszabályban az áll, hogy nem tanulhatok egyszerre két különböző fokon.
Nem hallottam eddig ilyesmit, ezért fordulok Önökhöz.
Kérem amennyiben tudnak válaszolják meg nekem, hogy valóban akadályozza-e valami azt, hogy egyszerre egy közép és egy felsőoktatási intézmény tagja legyek?!
Mielőbbi válaszukat előre is köszönöm!
bugyli65 üzenete
2007.08.29. 10:14
Tisztelt Szerkesztő!
2001-ben iratkoztam be főiskolára, de közben szülés miatt két évet halsztottam. Idén államvizsgáztam, de a diplomámat még nem kaptam meg,mert nincs nyelvvizsgám. 2005-ben töltöttem be a 40. évemet, de azt mondták, hogy kell a nyelvvizsga, mert a halasztás nem számít bele és én 2005-ben végeztem volna a főiskolán. Valóban így van ez?
A másik kérdésem is hasonló, idén egyetemre jelentkeztem, mivel már betöltöttem a 40. évemet nem kell nyelvvizsga oda, ugye?
Válaszukat előre is köszönöm!
almev üzenete
2007.08.28. 19:45
Tisztelt Szerkesztő!
A következő kérdéssel fordulok Önhöz: angol-német szakos tanár vagyok egy szakközépiskolában. Az iskola vezetősége változtatásokban gondolkodik, és a közeljövőben bővítjük profilunkat idegenforgalmi szakképzéssel. Az lenne a kérdésem, hogy idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú végzettségemmel(nem diplomás!) és a 2 nyelvszakos diplomámmal taníthatnék-e szakmai tárgyat?
Válaszukat előre is köszönöm!
A Szerkesztők üzenete
2007.08.28. 10:32
Tisztelt "gesan"!

Kérjük, hogy ha valami mondanivalója van, közölje azt számunkra is értelmezhető módon.
 
Ezekkel a "klónozásokkal" csak akadályozza a többi hozzászólót, fórumozót, és érdemben nem közöl semmit. Ha üzenni akar nekünk valamit, akkor kérjük, fogalmazza meg, ahogy azt mások is teszik. Ha csak ennyit akar mondani, akkor köszönjük, megkaptuk, nem kell többször elküldenie.

Ha továbbra is folytatja a fórum akadályoztatását, kénytelenek leszünk letiltani a felhasználók közül. 

Üdvözlettel,
a szerkesztők
royal0 üzenete
2007.08.24. 21:37
Tisztelt SZerkesztő!
A következőkre szeretnék választ kapni: Állami finanszírozású nappali tagozatos egyetemi hallgató vagyok. Az 5.évet sikeresen befejeztem. Az államvizsgát (nyelvvizsga hiányában) a 6.évben szeretném letenni. Közben gyermekem született, ezért munkát szeretnék vállalni, amire lehetőségem is lenne. Kérdésem, mik a lehetőségeim, milyen szerződéssel vállalhatok munkát (határozatlan időre) a tanulói jogviszony mellet? Kérem mielőbbi válaszát, mert nagyon sürgős lenne a tárgyaláshoz, felelős döntésem meghozatalához. Bármilyen megoldás szóbajöhet.Előre is köszönöm.
Tamás
Timi_80 üzenete
2007.08.24. 12:35
Tisztelt Szerkesztő!

Remélem tud nekem segíteni. Nyelvvizsga hiányában még nem kaptam meg a tanítói diplomámat (államvizsga megvan, csak a nyelvvizsgapapír hiányzik még). Ha alkalmaznak egy intézményben, mennyi időm van arra, hogy megszerezzem a nyelvvizsgát? Van- e valamilyen megkötés ezzel kapcsolatban? Hallottam olyat, hogy egy évig alkalmazhatnak csak, de biztosat senki nem tudott mondani. Remélhetőleg tud válaszolni a kérdésemre!?!

Tisztelettel: B. Tímea
idisz üzenete
2007.08.24. 08:29
Tisztelt Dr. Sárvári Judit!

Köszönöm a válaszát, bár számomra nagyon elkeserítő.
További jó munkát kívánok!
Tisztelettel:
Tomayer Zoltánné
A Szerkesztők üzenete
2007.08.23. 14:05
Tisztelt Tomayer Zoltánné!
Tekintettel arra, hogy Ön a szakra vonatkozó képzési idő alatt (a beiratkozástól a záróvizsgáig) nem töltötte be 40. életévét, teljesítenie kell a nyelvvizsga követelményt, hogy megkaphassa oklevelét.
 
Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
Idegennyelvi koordinátor
 
A Szerkesztők üzenete
2007.08.23. 13:50
Tisztelt Horkics Mihály!

A leírtak alapján Önnek nem kell nyelvvizsgát tenni. A 40. életév betöltése a záróvizsga előtt mentesíti az általános nyelvvizsga követelménye alól.
 
Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
Idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2007.08.22. 09:27
Tisztelt "Babcis"!
A kormányrendelet, mely biztosította (jelenleg már nem biztosítja) a kismamáknak a tandíjmentességet, a felsőoktatásban résztvevő hallgatókra vonatkozott.
Amennyiben valaki közoktatási intézményben folytatja tanulmányait felnőttként, a 11. és a 12. évfolyamon térítési díj fizetésére köteles.
Üdvözlettel,
a szerkesztők
A Szerkesztők üzenete
2007.08.22. 09:17
Tisztelt Vanda!
 
A felsőoktatási törvény előírásai szerint egy személy 12 félévig folytathat államilag támogatott képzésben tanulmányokat, ugyanakkor az is szerepel a törvényi előírások között, hogy egy szinten - adott esetben főiskolai szinten vagy alapképzésben - egy oklevél szerezhető ilyen formában.
 
Amennyiben tehát még nem szerzett államilag támogatott képzésben oklevelet, lehetősége van államilag támogatott képzésre járni 12 félévet.
Amennyiben volt hallgatói jogviszonya valamely felsőoktatási intézménnyel államilag támogatott képzés keretében, de nem szerzett oklevelet, az igénybevett félévek beleszámítanak a 12 szemeszterbe.

Üdvözlettel,
a szerkesztők
 
A Szerkesztők üzenete
2007.08.22. 09:13
Tisztelt "sappy"!
 
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (vizsgaszabályzat) 53. § (4) bekezdés a) és b) pontja alapján a vizsgázóknak - amennyiben a két tanítási nyelvű oktatásban jutottak el az érettségi vizsgáig - mindenképpen a két tanítási nyelvű vizsgarend szerint kell vizsgázniuk. Tehát kötelező idegen nyelv a célnyelv, továbbá a célnyelven tanult tantárgyak közül legalább kettőből - annak valamennyi tételéből - célnyelven kell vizsgázniuk. (Vagyis a tanulók nem választhatják azt, hogy "lemondanak" a két tanítási nyelvű érettségi vizsgáról, számukra kötelező a két tanítási nyelvű vizsgarend szerint vizsgázni.)
A vizsgázó saját maga választhatja meg, hogy a célnyelven tanult tantárgyak közül melyikből tesz célnyelven érettségi vizsgát. Ha a kötelező és a kötelezően választható vizsgatárgyak esetében nincs meg a két célnyelven letett vizsgatárgy, akkor hatodik vizsgatárgyat is választania kell.
A vizsgaszabályzat csak azt határozza meg, hogy kötelező idegen nyelv a célnyelv, az érettségi vizsga szintjéről nem rendelkezik, tehát középszinten is lehet érettségi vizsgát tenni a kötelező célnyelvből (csak ebben az esetben nem lehet az adott idegen nyelvből felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítványt szerezni.) 
A jelenleg hatályos rendelkezések 2003-ban léptek életbe, és minden két tanítási nyelvű oktatásban részt vevő tanulónak ezek alapján kell érettségi vizsgát tenni, ezt nem lehet "kiváltani" azzal, hogy nem kapott megfelelő tájékoztatást.
Ha kérelmével kapcsolatban Ön szerint nem korrekt módon jártak el, a középiskola fenntartójához fordulhat.
Üdvözlettel,
a szerkesztők
 
picilány88 üzenete
2007.08.21. 10:38
az lenne a kérdésem hogy a költségtérítéses képzésen résztvevő hallgatóknak valóban semmilyen juttatás nem jár?bérlet,ösztöndíj,laktám....stb előre is köszönöm a választ
horkics750 üzenete
2007.08.17. 00:27
Tisztelt Szerkesztők!

1992-ben szereztem főiskolai diplomát /SZIKTMF/, nyelvvizsgára nem volt szükség. Egyetemi tanulmányaimat 2003 szeptemberben kezdtem meg kiegészítő levelező képzés keretében /BME/. 2007 áprilisában betöltöttem 40. életévemet, júniusban befejeztem tanulmányaimat, sikeresen államvizsgáztam. Kérdésem, hogy ez esetben másoddiplomámhoz ill. átvételéhez kell-e nyelvvizsga, vagy mentesülök alóla?
Köszönettel: Horkics Mihály
idisz üzenete
2007.08.16. 21:43
Tisztelt Sárvári Judit!
Köszönöm a válaszát.
Az utolsó mondatához pontosítom a kérdésem: 2000. szeptemberében keztem meg a főiskolai tanulmányaimat távoktatási tagozaton, 2005. júniusában államvizsgáztam, s idén, 2007. szeptemberében töltöm be a 40. életévemet.
A fenti pontosítások alapján szeretném kérdezni, hogy megkapom a diplomámat a 40. életévem betöltésekor vagy nem.
Válaszát előre is köszönöm és további jó munkát kívánok!
Üdvözlettel:
Tomayer Zoltánné (Tné Edit)
ede üzenete
2007.08.16. 15:52
Köszönöm válaszát, mégha rámnézve nem is kedvező.
A Szerkesztők üzenete
2007.08.16. 11:41
Tisztelt "blili"!
 
A felsőoktatási intézmények terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS), gyermekgondozási segély (GYES), gyermekgondozási díj (GYED) vagy gyermeknevelési támogatás (GYNT) ellátásban részesülő hallgatóinak biztosított kedvezményekről a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló, 2007. augusztus 1-jétől hatályos 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése rendelkezik a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény felhatalmazása alapján. Ennek értelmében az a hallgató, aki 2006. december 31-e előtt hallgatói jogviszonyt létesített (vagyis egy konkrét szakra vagy szakpárra illetve szakképzésre felvételt nyert és arra beiratkozott) és ezen időpont előtt költségtérítéses képzésben vett részt, valamint e költségtérítéses képzése során már ezen időpontot megelőzően is és az aktuális tanulmányai alatt is az adott félév (oktatási időszak) első napján terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban vagy gyermeknevelési támogatásban részesült illetve részesül, az adott költségtérítéses szakon, szakképzésben folytatott tanulmányai idején költségtérítés fizetésére nem kötelezhető.
Amennyiben a 2006. december 31-e előtti időszakra vonatkozóan nem teljesül egyszerre a hármas feltétel (1: hallgatói jogviszony; 2: költségtérítéses képzés; 3: TGYÁS, GYES, GYED vagy GYNT ellátás), úgy a kisgyermek után járó ellátásra jogosultak 2007. január 1-jét követően a jogszabály szerint nem jogosultak a "kismamáknak" járó költségtérítés-mentességre. Mivel Ön ezen időpont után kezdte meg tanulmányait, a jogszabály szerint nem jogosult költségtérítés-mentességre.
A költségtérítés nem egyezik meg a képzési hozzájárulással.
A felsőoktatási törvény 125/A. §-ában meghatározott képzési hozzájárulás a 2007 szeptemberétől államilag támogatott alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatókra vonatkozik, 2008 szeptemberétől kezdődően. Ez alól kivételt képeznek a hátrányos helyzetűek, vagyis nekik nem kell képzési hozzájárulást fizetniük. A 2007. február 12-én bejelentett változás alapján a szorgalmi időszak (pl. félév) első napján GYES-en, GYED-en, stb. lévő államilag támogatott képzésre felvételt nyert hallgatóknak nem kell majd a képzési hozzájárulást kifizetni a jogosult félévre.
 
Üdvözlettel,
a szerkesztők
A Szerkesztők üzenete
2007.08.16. 11:29
Tisztelt "ede"!
 
Az Ftv. 2004. szeptember 1-jétől hatályos 123. §-ának (10) bekezdése szerint amennyiben a 86. § (2) bekezdése szerint a képesítési követelmények általános nyelvvizsgát írnak elő, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az egyetemi és főiskolai szintű képzésre felvett hallgatók, akik tanulmányaik - első évfolyamon történő - megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik.
 
A hivatkozott rendelkezést a 2003. évi XXXVIII. törvény ugyancsak 2004. szeptember 1-jétől hatályos 33. §-ának (6) bekezdése alapján, az alapképzésben, szakirányú továbbképzésben azon hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre is alkalmazni kell, akik e törvény hatálybalépésekor folytatott, illetve a 2003/2004. tanévben első évfolyamon megkezdett tanulmányaik során a szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket, valamint azokra a jelöltekre, akik az intézményi szabályzatban foglaltak szerint időpont megállapításával engedélyt kaptak a nyelvvizsga követelményeinek záróvizsga-időszakot követő teljesítésére, és ezen időpontig betöltik 40. életévüket."
 
A fentiek értelmében az Ftv. 123. §-ának (10) bekezdésében foglaltakat a törvény hatályba lépésekor (2003. VII. 1-jén) tanulmányokat folytató azon hallgatókra is alkalmazni kell, akik a képesítési követelményben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket.
 
A 2006. március 1-jétől hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: új Ftv.) - 2006. március 1-jével - hatályon kívül helyzete az Ftv-t, valamint az azt módosító 2003. évi XXXVIII. törvényt, azonban az Ftv-ben és a végrehajtási rendeleteiben meghatározottak az irányadóak, ugyanis az új Ftv. 160. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy 62. §-ban foglalt nyelvi követelményeket az új Ftv. alapján indított képzések és kiadott oklevelek tekintetében kell alkalmazni. Valamint az új Ftv. 158. §-ának (2) bekezdése azt is kimondja, hogy azok a hallgatók, akik a felsőoktatásban a tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, azt a felsőoktatási intézmények által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési követelmények szerint fejezhetik be, és az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján főiskolai szintű végzettséget tanúsító, illetve egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szereznek.
 
A 2006. március 1-jétől hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: új Ftv.) - 2006. március 1-jével - hatályon kívül helyzete az Ftv-t, valamint az azt módosító 2003. évi XXXVIII. törvényt, de ennek 150.§-a is megismétli, hogy a nyelvi követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaik - első évfolyamon történő - megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/16. tanévben tesznek záróvizsgát.
 
A fentiekből következik, hogy akkor kapja meg oklevelét, amikor teljesíti a nyelvvizsga-követelményt.
 
Üdvözlettel,
 
Dr. Sárvári Judit
idegennyelvi koordinátor
A Szerkesztők üzenete
2007.08.16. 10:59
Tisztelt "vidra"!

Az Ftv. 2004. szeptember 1-jétől hatályos 123. §-ának (10) bekezdése szerint amennyiben a 86. § (2) bekezdése szerint a képesítési követelmények általános nyelvvizsgát írnak elő, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az egyetemi és főiskolai szintű képzésre felvett hallgatók, akik tanulmányaik - első évfolyamon történő - megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik.
 
A hivatkozott rendelkezést a 2003. évi XXXVIII. törvény ugyancsak 2004. szeptember 1-jétől hatályos 33. §-ának (6) bekezdése alapján, az alapképzésben, szakirányú továbbképzésben azon hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre is alkalmazni kell, akik e törvény hatálybalépésekor folytatott, illetve a 2003/2004. tanévben első évfolyamon megkezdett tanulmányaik során a szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket, valamint azokra a jelöltekre, akik az intézményi szabályzatban foglaltak szerint időpont megállapításával engedélyt kaptak a nyelvvizsga követelményeinek záróvizsga-időszakot követő teljesítésére, és ezen időpontig betöltik 40. életévüket."
 
A fentiek értelmében az Ftv. 123. §-ának (10) bekezdésében foglaltakat a törvény hatályba lépésekor (2003. VII. 1-jén) tanulmányokat folytató azon hallgatókra is alkalmazni kell, akik a képesítési követelményben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket.
 
A 2006. március 1-jétől hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: új Ftv.) - 2006. március 1-jével - hatályon kívül helyzete az Ftv-t, valamint az azt módosító 2003. évi XXXVIII. törvényt, azonban az Ftv-ben és a végrehajtási rendeleteiben meghatározottak az irányadóak, ugyanis az új Ftv. 160. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy 62. §-ban foglalt nyelvi követelményeket az új Ftv. alapján indított képzések és kiadott oklevelek tekintetében kell alkalmazni. Valamint az új Ftv. 158. §-ának (2) bekezdése azt is kimondja, hogy azok a hallgatók, akik a felsőoktatásban a tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, azt a felsőoktatási intézmények által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési követelmények szerint fejezhetik be, és az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján főiskolai szintű végzettséget tanúsító, illetve egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szereznek.
 
A 2006. március 1-jétől hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: új Ftv.) - 2006. március 1-jével - hatályon kívül helyzete az Ftv-t, valamint az azt módosító 2003. évi XXXVIII. törvényt, de ennek 150.§-a is megismétli, hogy a nyelvi követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaik - első évfolyamon történő - megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/16. tanévben tesznek záróvizsgát.
 
A fentiekből következik, hogy akkor kapja meg oklevelét, amikor teljesíti a nyelvvizsga-követelményt.
 
Üdvözlettel,
 
Dr. Sárvári Judit
idegennyelvi koordinátor
A Szerkesztők üzenete
2007.08.16. 10:57
Tisztelt Tné Edit!
Az Ftv. 2004. szeptember 1-jétől hatályos 123. §-ának (10) bekezdése szerint amennyiben a 86. § (2) bekezdése szerint a képesítési követelmények általános nyelvvizsgát írnak elő, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az egyetemi és főiskolai szintű képzésre felvett hallgatók, akik tanulmányaik - első évfolyamon történő - megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik.
 
A hivatkozott rendelkezést a 2003. évi XXXVIII. törvény ugyancsak 2004. szeptember 1-jétől hatályos 33. §-ának (6) bekezdése alapján, az alapképzésben, szakirányú továbbképzésben azon hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre is alkalmazni kell, akik e törvény hatálybalépésekor folytatott, illetve a 2003/2004. tanévben első évfolyamon megkezdett tanulmányaik során a szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket, valamint azokra a jelöltekre, akik az intézményi szabályzatban foglaltak szerint időpont megállapításával engedélyt kaptak a nyelvvizsga követelményeinek záróvizsga-időszakot követő teljesítésére, és ezen időpontig betöltik 40. életévüket."
 
A fentiek értelmében az Ftv. 123. §-ának (10) bekezdésében foglaltakat a törvény hatályba lépésekor (2003. VII. 1-jén) tanulmányokat folytató azon hallgatókra is alkalmazni kell, akik a képesítési követelményben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket.
 
A 2006. március 1-jétől hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: új Ftv.) - 2006. március 1-jével - hatályon kívül helyzete az Ftv-t, valamint az azt módosító 2003. évi XXXVIII. törvényt, azonban az Ftv-ben és a végrehajtási rendeleteiben meghatározottak az irányadóak, ugyanis az új Ftv. 160. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy 62. §-ban foglalt nyelvi követelményeket az új Ftv. alapján indított képzések és kiadott oklevelek tekintetében kell alkalmazni. Valamint az új Ftv. 158. §-ának (2) bekezdése azt is kimondja, hogy azok a hallgatók, akik a felsőoktatásban a tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, azt a felsőoktatási intézmények által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési követelmények szerint fejezhetik be, és az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján főiskolai szintű végzettséget tanúsító, illetve egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szereznek.
 
A 2006. március 1-jétől hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: új Ftv.) - 2006. március 1-jével - hatályon kívül helyzete az Ftv-t, valamint az azt módosító 2003. évi XXXVIII. törvényt, de ennek 150.§-a is megismétli, hogy a nyelvi követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaik - első évfolyamon történő - megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/16. tanévben tesznek záróvizsgát.
 
A fentiekből következik, hogy a nyelvvizsga-mentesség attól függ az Ön esetében, hogy mikor kezdte meg tanulmányait.
 
Üdvözlettel,
 
Dr. Sárvári Judit
Idegennyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2007.08.16. 10:52
Tisztelt "zsani28"!

Leírása alapján tanulmányaira a felsőoktatási szakok képesítési követelményeinek kreditrendszerű képzéshez illeszkedő kiegészítéséről szóló 77/2002. (IV. 13.) kormányrendelet vonatkozik, amelynek mellékletei tartalmazzák a különböző szakokra vonatkozó, eltérő előírásokat. A szociális szakcsoport sajátos képesítési követelményeiről szóló 11. számú melléklete szerint újabb oklevél megszerzésekor az első oklevél nyelvi előírása érvényes. Amennyiben akkor még ilyen nem volt, úgy most sem kell nyelvvizsgát tennie.
 
Üdvözlettel,
 
Dr. Sárvári Judit
Idegen nyelvi koordinátor
  
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok