2024. április 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Felsőoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  
  
gesan üzenete
2007.07.12. 12:45
KLÓNBÜROKRÁCIA!!!!
KLÓNÁLLAM!!!
sappy üzenete
2007.07.12. 00:27
Tisztelt Szerkesztőség!
Elnézést, ha nem ez a megfelelő topik.
2003 óta vagyok egy francia kéttannyelvű gimnázium diákja. Mivel ez a tagozat öt éves, jövőre fogok érettségizni. Ha jól tudom, 2005-ben tették kötelezővé a kétnyelvű érettségit. Érdeklődnék, hogy kötelezhetnek-e engem a francia nyelvű érettségire, amennyiben sem a felvételi időszakában, sem a következő két évben nem kaptam tájékoztatást, hogy nem lesz más választásom.
A probléma miatt kérvényeztem egy osztályváltást is, melyet elutasítottak. A másik kérdésem arra irányulna, hogy megfelelő eljárás-e, ha a kérvényemben szereplő érvekre mindössze egy nemleges választ kaptam mindenféle magyarázat nélkül, még csak nem is írásban.
Köszönöm a segítségüket.
meseboltvolt üzenete
2007.07.11. 19:34
Tisztelt OKM!
A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban alapvető hibát találtam és ez téves információt ad a felvételizőnek a pontszámításnál.
Az OFIK információszolgálata már 1 hete nem tud választ adni erre a problémára.
Mit tehetek, hogy a felvételi eljárásról szóló 2007. évre vonatkozó rendelet szerint megkapjam az általam és a kormányrendelet szerint is jogosnak ítélt plusszpontjaimat?
gesan üzenete
2007.07.10. 20:27
KLÓNBÜROKRÁCIA!!!!
KLÓNÁLLAM??
gesan üzenete
2007.07.10. 20:25
KLÓNÁLLAM!!!!
KLÓNÁLLAM!!!
KLÓNÁLLAM!!
pemar üzenete
2007.07.10. 15:03
Tisztelt Szerkesztők!
Jelenleg 3. TTK-s diplomámat végzem (2006. szept.). Korábbi szintén TTK-s diplomáim még nyelvvizsga nélkül kellett megszereznem. Kötelező nyelvvizsgát tennem? Ha nem, milyen törvényi hivatkozásaim lehetnek?
Válaszukat előre is köszönöm!
lzsolesz üzenete
2007.07.10. 08:17
Tisztelt Szerkesztők!

Nyelvvizsgával kapcsolatos kérdésem lenne.
1996-ban kezdtem főiskolai tanulmányaimat az akkori MEDFK-n, most DUF, ahol kettő passzív évem volt, majd 2001-ben átjelentkeztem a GDF-re. Jelenleg záróvizsga előtt állok. Nyelvvizsgám még nincs. A kérdésem arra irányulna, hogy az MEDFK-n megszereztem a nyelvi záróvizsgát, ami tudtommal abban az időszakban elegendő volt a diploma átvételéhez. Jelen esetben, azt leszámítva, hogy átjelentkeztem a GDF-re vonatkozik-e vajon rám e szabály, vagy nem, vagy rosszul informált vagyok és rám a GDF szabályzata vonatkozik?
A Szerkesztők üzenete
2007.07.09. 15:42
Tisztelt K. László!
 
A felsőoktatási intézménynek szabályzatban kell meghatároznia a kreditrendszerű oktatásnak megfelelően a tanulmányi követelményeket. Ha egy tárgy háromszor vehető fel és a harmadik alkalommal sem sikerül teljesíteni, akkor a hallgatói jogviszony megszűnhet.
 Nappali és levelezős tagozaton is azonosak a követelmények, hisz azonos értékű oklevél kerül kiadásra.
           
Üdvözlettel:
dr. Rádli Katalin s.k.
főosztályvezető-helyettes
A Szerkesztők üzenete
2007.07.09. 15:39
Tisztelt Frida79!
A felsőoktatási törvény a záróvizsgát, mint a tanulmányokat befejező vizsgát határozza meg, amely szóbeli és írásbeli részből és szakdolgozat, diploma készítéséből áll. Minden további szabályozás intézményi hatáskör.
 Ön korábban az 1993. évi törvény alapján kezdte tanulmányait. A törvény alapján a képesítési követelményről szóló 160/1997. (IX. 16.) Korm. rendeletet kell figyelembe venni.
 Előzetesen nem köteles az intézmény jogszabály alapján tételsort adni.
 A vizsga általában komplex vizsga, amelyen a megszerzett tudásról kívánnak meggyőződni.
           
Üdvözlettel:
dr. Rádli Katalin s.k.
főosztályvezető-helyettes
gesan üzenete
2007.07.05. 13:55
Te is KLÓN vagy?
babcis üzenete
2007.07.03. 17:22
Tisztelt Szerkesztők!
2003-ban kezdtem egy esti tagozaton az érettségit 2004-BEN szültem tehát gyesen voltam .És én ugy olvastam a rendeleteket , hogy aki korrában kezdte meg tanulmányait és gyesen van NEM KÖTELEZHETIK TANDIJ FIZETÉSRE.Mégis 2006.NOV.26. A 2006-2007 -ES tanév első félévében bekellet fizetnem 12.600FT ,máskulönben megszünteték volna a jogviszonyomat.És 2007.FEB.pedig 18.900FT-ot kellett ujra fizetnem második félévre.KÖSZÖNÖM ELÖRE IS A SEGITSÉGET
gesan üzenete
2007.07.02. 17:31
KLÓNÁLLAMOCSKA klón tanárokkal és klón tanárnőkkel.
JUJ!!!!
ede üzenete
2007.07.02. 12:02
Tisztelt Szerkesztők!
Hasonló kérdésem lenne nekem is. 2004. januárjában keresztévfolyamon államvizsgáztam. Ez évben (július)töltöm be a 40. életévemet. Kell-e nyelvvizsgát tennem a diplomához?
vidra üzenete
2007.07.02. 10:25
Tisztelt Szerkesztő!
Nyelvvizsgával kapcsolatos kérdésem lenne, melyik törvény rendelkezik a diplomához előírt nyelvvizsga-szabályokról? Idén diplomáztam,36 éves vagyok, ha nem lesz 40 éves koromig nyelvvizsgám, akkor megkapom a diplomám anélkül is?
Válaszát előre is köszönöm, ha lehet kérném az e-mail címemre kfbb@citromail.hu
gesan üzenete
2007.06.30. 16:34
Klónállam=Klónállamocska
blili üzenete
2007.06.29. 13:56
Tisztelt Szerkesztők!

A felsőoktatási törvény módósításával kapcsolatban érdeklődnék.
2007 febuárjában kezdtem tanulmányaimat szakirányú továbbképzés keretében. Az akkori rendelet értelmében tandíjat fizettettek a GYES-e, GYED-en levőkkel is.
A most módosított törvény szerint nem kell tandíjat fizetniük a kismamáknak, vagyis a terhességi-gyermekágyi segélyben, a gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülőknek.
Ez vonatkozik-e azokra a kismamákra is akik már hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, vagy csak a most felvettekre?
Válaszukat előre is köszönöm!
gesan üzenete
2007.06.28. 16:34
KLÓNÁLLAMOCSKA
gesan üzenete
2007.06.28. 16:33
KLÓNÁLLAM
zsani28 üzenete
2007.06.25. 13:58
Tisztelt Szerkesztők!

2000-ben végeztem el az óvóképző főiskolát. Akkor még nem kellett államilag elismert nyelvvizsga, hanem iskolán belül vizsgáztunk. Feltétel az volt, hogy négyes vagy ötösnek kellett lennie, csak akkor kaptunk diplomát.
2004-ben kezdtem el járni szociális munkás szakra, jövőre (2008)végzek.Egy ismerősöm mondta, hogy milyen jó hogy nem kell nyelvizsgáznom(egyébként alapfokú C kell)mivel másoddiplomás vagyok. Mert hogy neki van olyan ismerőse 3 is aki mind a második diplomáját végezte és nem kellett nekik nyelvvizsga mivel az első diplomához sem kellett.
Nem tudom hol nézzek utána vagy hogy lehetséges-e ez.
Válaszukat előre is köszönöm!!!!
A Szerkesztők üzenete
2007.06.25. 11:39
Tisztelt "muhero"!
 
A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 19. §-a szabályozza a nyelvvizsgák alapján adható többletpontokat. A rendelet nem tesz különbséget nyelvek szerint, így természetesen az eszperantó nyelvből letett államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga után is jár a többletpont.
 
Üdvözlettel,
Dr. Bakos Károly
főtanácsos
 
A Szerkesztők üzenete
2007.06.25. 11:32
Tisztelt "pindúr" !
Kérjük, hogy a minimálbérrel kapcsolatos kérdésével forduljon a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz: ugyfelszolgalat@szmm.gov.hu.
Üdvözlettel,
a szerkesztők
A Szerkesztők üzenete
2007.06.25. 11:21
Tisztelt Ádám!

A levelében foglaltak szerint Ön 1996-ban nyert felvételt valamelyik felsőoktatási intézmény államilag finanszírozott képzésre. Az Ön tanulmányai megkezdésekor a (2006. március 1-jétől hatályon kívül helyezett) felsőoktatásról szóló 1993. évi törvény a továbbiakban: Ftv.) szabályai voltak az irányadók. Az Ftv. 1996. IX. 1-jétől hatályos 124/E. §-ának d) pontja kimondta, hogy első alapképzés: az első főiskolai vagy az első egyetemi végzettség és szakképzettség megszerzését eredményező képzés.
 Az állami támogatás tekintetében a 2006. szeptember 1-jétől hatályos, a felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 175/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdése a) pontja az alábbiak szerint rendelkezik: államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak minősül az államilag finanszírozott képzésre felvett, és 1997. január 1. előtt hallgatói jogviszonyt létesített személy ezen jogviszonyának keretében tanulmányainak befejezéséig.
 Ön a hallgatói jogviszonya létesítésekor hatályos Ftv.,valamint a 175/2006. (VIII. 24.) Korm. rendelet fent hivatkozott rendelkezése alapján szakmai véleményünk szerint az adott intézménnyel létrejött jogviszonya keretében tanulmányai befejezéséig államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak minősül. Valószínűsítjük a levele alapján, hogy az adott szakon folytatott képzés nem eredményezte az első főiskolai vagy az első egyetemi végzettségét és szakképzettségét.
Tájékoztatom azonban arról is, hogy a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 28. §-ának (1) bekezdése a hallgatói jogviszony szüneteltetésével kapcsolatban kimondta, a hallgatói jogviszony az intézményi szabályzatban meghatározott módon, összesen négy félévig szüneteltethető, amely két félévvel, különleges méltányosságot indokoló okból legfeljebb a képzés időtartamának megfelelő ideig meghosszabbítható. A szüneteltetéssel kapcsolatban a szabályzatban foglaltakról az intézmény tud Önnek bővebb felvilágosítást adni.
 
 
Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető
 
idisz üzenete
2007.06.24. 21:51
Tisztelt OM!
2007. évben töltöm be a 40. életévemet. 2005. júniusában sikeres államvizsgát tettem, a diplomámat nyelvvizsga hiányában nem kaptam meg.Nyelvvizsgára külön megkötés nincs, a 40 éves mentesség esetén megkaphattam volna a diplomámat. Kérdésem, hogy idén, ha betöltöm a 40. életévemet, megkapom-e a diplomámat? A főiskolámnál tavaly decemberben azt a felvilágosítást kaptam, hogy nem, de egy ismerősöm tavaly márciusban államvizsgázott, majd szeptemberben betöltötte a 40. életévét és megküldték számára a diplomáját, nyelvvizsga letétele nélkül, s tanulmányait ugyan úgy mint én, a "régi" felősoktatási törvény hatálya alatt kezdte meg.
Válaszukat előre is köszönöm!
Tisztelettel:
Tné Edit
gesan üzenete
2007.06.24. 21:07
KLÓNÁLLAM!!!!
KLÓNOK HAZA!!
otoslaci üzenete
2007.06.24. 15:35
Tisztelt OM!

Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz (nappali tagozatos hallgató), miszerint harmadjára felvett tantárgyból nem sikerült eredményes vizsgát tennem, és van-e arra valamilyen lehetőség hogy tanulói jogviszonyom ne szűnjék meg hanem pl.: átjelentkezzek levelezős tagozatra vagy bármilyen más megoldás?Tanulmányaimat 2003 szeptemberében kezdtem.
http://www.nyf.hu/others/docs/tanulmanyi/tvsz.pdf - 17. § 2. bekezdés szerint arra is van lehetőségem hogy fél év halasztás után kérelmezzem hallgatói jogviszonyom visszaállítását?
Kérem ez ügyben segítsenek!
Várom mielőbbi válaszukat!
Köszönettel, K. László
Frida79 üzenete
2007.06.20. 18:34
Tisztelt Szerkesztőség!

Idén államvizsgázom egészségtan tanár szakon. Szeretnék érdeklődni, hogy van-e valamilyen formai követelmény a záróvizsgálval kapcsolatban? Értem ez alatt, hogy köteles-e az intézmény, iskola záróvizsga tételsort adni a hallgatóknak vagy egyszerűen mondhatja azt, hogy a három év anyagából bármit kérdezhetnek?
Előre is köszönöm gyors válaszukat!
pindúr üzenete
2007.06.11. 15:32
Tisztelt szerkesztőség!
Szeretném megkérdezni, hogy mennyi az érettségizett minimálbér pontos összege?
Válaszukat előre is köszönöm.
hmara üzenete
2007.06.10. 22:25
Tisztelt szerkesztőség!
2005 decemberén záróvizsgát és az államvizsgát is megcsináltam Mennyi időm van a nyelvvizsga letételére?Egyáltalán az államvizsgám elvesszhet?Azt tudom hogy a záróvizsga az igen 2 év után.De az Államvizsga??
Nagyon nehezen megy nekem a nyelvtanulás már 2 éve próbálkozom mindhiába.Mit tehetek?Tényleg nagyon sokat tanulok.Felmentés lehetséges,ez buta kérdés igaz, nem lehet hogy van ilyen?Diszlexia vagy ...
Még egy fontos kérdés ,hogy az eszperantó és a lovári nyelvvizsgákat minden egyetemen el kell fogadniuk?Mind a 2 államilag elimert nyelv?Azt hallottam hogy az eszperantó a legegyszerűbb nyelv, csak mielőtt belekezdek azért megkérdezem önöket.Köszönöm válaszukat Tamara
gigoca üzenete
2007.06.09. 19:39
Tisztelt Szerkesztők, Dr. Bakos Úr!

Idén nyertem felvételt Doktori Iskolába (ELTE). Tanulmányaimat nem most ősszel, hanem jövőre, 2008. szeptemberében kezdeném meg. Szeretném megkérdezni, hogy a doktori oktatásban is kell képzési hozzájárulást fizetni (a törvényben csak az alapképzésre és az MA-képzésre láttam információt), illetve változik-e az ösztöndíjas képzési forma (megszűnik, átalakul stb.).

Köszönettel, G. Anikó
muhero üzenete
2007.06.08. 16:45
Tisztelt Szerkesztőség!
"C"típusú középfokú eszperantó nyelvvizsgám van. Szeretném tudni, hogy az egyetemi felvételinél kaphatok-e ezért 7 pontot. Ha igen, szeretném megkérdezni a jogszabály számát.
Köszönöm
  
 40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok