2023. december 5.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Közoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  
  
budai2 üzenete
2007.01.19. 09:18
A sok hivatalos szöveget magyarítva.
Én nem használhatom a továbbiakban a játékház játákvár játékváros játékország tankönyvcsaládot, mert ha azt használom nem férek bele a 11000 ft-ba és van olyan gyerek az osztályomban nem is kevés , aki jogosult rá. Igaz hogy ezek a gyerekek "dyszesek" tehát éppen ezért haladunk ezekkel a könyvekkel. Nem használhatom mert az intézmény szegény és nem tudja biztosítani számukra az ingyenességet, ezért a többi gyerek aki ki tudná fizetni, ki kell neki fizetni az sem használhatja. Ennek következtében át kell írni a pedagógiai programot, melyben rözítve vannak a tankönyvek. Ez a vicces!!! Ez után már csak a pala tábla jöhet!!! Nem azt mondom, hogy bizonyos iskolákkal esetleg nem szaladt el a ló.... mert biztos , hogy van ilyen. de az mégis csak túlzás, hogy a jogosultság szabja meg a pedagóghiai tartalmat. Rossz a szájíz...Jogosultság.....amit a papíron bevallott jövedelem alapján állapítanak meg, a papír mindent elbír.....
budai2 üzenete
2007.01.19. 09:02
Felhívjuk az iskolák figyelmét, hogy a jogosultak körében bekövetkezett változás nem
érinti a 2006/2007. tanévre megállapított iskolai tankönyvrendelést, a tanulók részére a tankönyvellátáshoz
biztosított normatív és más kedvezményeket. A tanuló részére kölcsönzés útján
biztosított tankönyv az eredeti kölcsönzési ideig a tanulónál maradhat.
A bekezdés fontos új rendelkezése, hogy egyértelműen kimondja az igazgató felelősségét
az ingyenesség biztosításában.
Kiemelten felhívjuk az iskolák figyelmét, hogy az ingyenesség biztosítása a fentiek
közé tartozó tanulók számára kötelező! Törvénysértő tehát minden olyan gyakorlat, amely
bármekkora összegű, a tanítási év bármely időpontjában előírt fizetési kötelezettséget ír elő az
ingyenességre jogosult tanulók vagy szüleik számára.
Ilyen törvénysértő gyakorlat lehet például,
• ha az iskola az „ingyenességet” csak az állami támogatás korábbiakban megjelölt öszszegéig
(11 000 Ft-ig) biztosítja;
• ha az iskola a tankönyveket ingyenesen, de pl. a munkatankönyveket, munkafüzeteket
csak fizetés ellenében biztosítja;
• ha az iskola bármilyen tankönyvet, tankönyveket kivesz a kötelezően megveendő körből
(a „tankönyvcsomagból”), ám azokat a tanítás során a tanulóknak valójában használniuk
kell az órai vagy az otthoni munka során (pl. bizonyos kiegészítő feladatlapok,
-gyűjtemények);
• ha az iskola a tankönyvvé nyilvánítási határozattal nem rendelkező kiadványokat ki
akarja fizettetni;
• ha az iskola a tankönyvjegyzéken nem szereplő tankönyveket ki akarja fizettetni (pl.
idegen nyelv tankönyvek);
• ha az iskola egyes, a „tankönyvcsomag” nagyobb részéhez képest később vagy tanév
közben érkező tankönyveket, tankönyvvé nyilvánítási határozattal nem rendelkező kiadványokat
ki akar fizettetni.
A fenti felsorolás csupán példálózó jellegű. Az itt fel nem sorolt, de az ingyenességet az arra
jogosultaknak teljes mértékben nem biztosító valamennyi gyakorlat törvénysértő.
7
7. A normatív kedvezmények (az ingyenesség) és annak kötelező biztosítása a nem állami,
nem önkormányzati iskolákban
A normatív kedvezmények biztosítása a nem állami, nem önkormányzati iskolák esetében eltér
az előzőekben leírtaktól. A Törvény 8. § (9) bekezdése számukra ugyanis lehetővé teszi,
ha „a tanulói jogviszony fenntartását – írásbeli megállapodásban - fizetési kötelezettséghez”
kötik, úgy a tankönyveket, a tankönyvvé nyilvánítási határozattal nem rendelkező kiadványokat
fizetés ellenében biztosítsák. Ennek összege azonban kizárólag a tanulói tankönyvvásárláshoz
biztosított állami hozzájárulás (2007-ben 11 000 Ft) feletti rész lehet. Vagyis az állami
hozzájárulás összegének megfelelő összeget a nem állami, nem önkormányzati iskoláknak is
biztosítaniuk kell a tankönyvek, tankönyvvé nyilvánítási határozattal nem rendelkező kiadványok
megvásárlásához.
Amennyiben az állami hozzájárulás összege a tankönyvek, tankönyvvé nyilvánítási
határozattal nem rendelkező kiadványok árát fedezi, úgy a nem állami, nem önkormányzati
iskola nem írhat elő a tanuló vagy a szülő számára fizetési kötelezettséget.
Fontos kitétel a Törvény szövegében, hogy a tanulói jogviszony fenntartásához előírt
fizetési kötelezettséget írásbeli megállapodásban kell kikötni. Ennek hiányában a tanuló – az
állami, önkormányzati iskolákba járó tanulókhoz hasonlóan – ingyenesen jogosult a tankönyvekre,
tankönyvvé nyilvánítási határozattal nem rendelkező kiadványokra.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az iskola vallásilag vagy világnézetileg elkötelezett,
úgy a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében oktatott, az elkötelezettséget megjelenítő
tantárgyak (pl. hittan) tanításához használt tankönyveket, tankönyvvé nyilvánítási határozattal
nem rendelkező kiadványokat is ingyenesen kell az iskolának biztosítania a tanulók
részére.
8. A normatív kedvezmények (az ingyenesség) biztosításának lehetőségei
A Törvény értelmében az iskolának az iskolától történő
• tankönyv-kölcsönzés,
• napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele,
• használt tankönyvek biztosítása,
• tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás
útján kell biztosítania az ingyenes tankönyvhöz jutást az arra jogosult tanulóknak. Vagyis az
iskolának nem kell minden jogosultnak megvásárolnia és tulajdonába adnia a használni kívánt
tankönyveket, tankönyvvé nyilvánítási határozattal nem rendelkező kiadványokat, hiszen az
ingyenesség biztosításához a Törvény további három lehetőséget is nevesít.
Megengedett továbbá, hogy az iskola használt tankönyvek kölcsönzésével tegyen eleget
a Törvény előírásainak.
Amennyiben az iskola pénzbeli támogatást kíván nyújtani a tankönyvek megvásárlásához
az ingyenességre jogosult tanulóknak, úgy a fenntartótól kapott támogatás összegének
egészével szabadon gazdálkodhat az ingyenesség biztosítása érdekében. Vagyis a rendelkezésre
álló pénzügyi keretet az évfolyamok, osztályok között átcsoportosíthatja, mivel az állami
hozzájárulás nem tanulóhoz kötött. Az ingyenesség biztosításához többletforrást jelent
2006-hoz képest a tanulónkénti 1 000 Ft-os általános hozzájárulás is.
A Törvény szerint a fenntartói támogatásból elsősorban a normatív kedvezményeket
kell biztosítani.
Ezt a levelet tegnap kapta az iskola. ezek szerint oda a szabad tankönyvválasztás a pedagógus szabadsága, mmert az akinek ingyen jár a tankönyv határozza meg hogy mit , miből taníthatunk.
TANÍTHATUNK?????????????????????????
Kis iskola a miénk NINCS PÉNZÜNK!!!!!!!!!, de céltábla van a homlokunkon!!!! IDE LŐJETEK
Cs.Sz.B. üzenete
2007.01.17. 11:29
Tisztelt Szerkesztőség!
Kérdésem a felvételi többletpontokra vonatkozik.Azt szeretném megtudni, hogy pontosan ki az a hártányos helyzetü ember aki többletpontot kaphat?És hogy aki árvasági ellátásban részesül az jogosult e többletpontokra?
Válaszukat előre is köszönöm!
kokézi üzenete
2007.01.17. 00:15
Én eddig csak olvastam a fórumot /fóbiám van az irással/.
De kit érdekel, hogy ki, mit ír? 119 hozászólás!
Bármit megtehetnek velünk! Szerintem meg is érdemeljük!
Ha minden pedagógós (és a szimpatizánsok???)napi egy üzenetet küldene talán bedöglene a szerver!(valami csak történne)
-budai2, gyula8 ne adjátok fel
kiviszem üzenete
2007.01.16. 20:44
"az intézmények elfogadják a Magyar Rektori Konferencia ajánlását, és nem kívánnak eltérni az éves tandíj megajánlott mértékétől, amely így a 2008/2009-es tanévben alapképzésben 105.000 forint" EZ LESSZ AZ ÁLLAMILAG FINANSZIROZOTT SZAK,Alig jöttünk el az egyetemek által rendezett tájékoztatóról ahol azt mondták,ha jól tanul az a diák akit államilag finanszirozottként vettek fel 2007-ben,nem lessz költségtéritéses.HÁT EZ AKKOR MI? GONDOLTAK ESETLEG AZ ÁTLAG CSALÁDOK ÁTLAGJÖVEDELEMBŐL ÉLŐ GYERMEKEIRE?Kérnék választ,hogy önök szerint 2 gyermek felsőfokú továbbtanulását hogyan lehet megoldani?
budai2 üzenete
2007.01.14. 18:45
Kedves Pipa!
A költségvetési törvény tartalmaz erre nézve iránymutatást valamint akkor kell ezt a lépést meglépni, ha az intézmény kevesebb, mint 8 évfolyammal működne, ezért kellett vizsgálni ebben a tanévben az osztálylétszámokat ( jelenlegi 6.-7. osztályokét ) valamint az 1. osztályok várható létszámát. Egyébként a törvény nem kötelez egyetlen fenntartót sem, hogy társuljon, de tartsa fenn az iskolát, ha tudja. Az látszik szintén a költségvetési törvényben, hogy preferálja a kistérségi társulásokat, de azokat már meg kellett alakítani. Ezen a lapon is talász segítséget!!!
Pipa üzenete
2007.01.13. 21:45
Tisztelt Szerkesztők!

A következő kérdéssel fordulok Önökhöz. MMegteheti-e a fenntartó, hogy továbbra is önállóan tartja fent a község Általános Iskoláját, vagy mindenképpen társulnia kell?
Meddig kell eldöntenie az Önkormányzatnak, hogy tagintézménnyé alakítja az iskoláját? Jelenleg 125 tanulóval működik.
Társulhat-e, úgy hogy a gyerekek továbbra is a községben járjanak iskolába.

Várom mielőbbi, gyors válaszukat!

Tisztelettel: Pipa
kokézi üzenete
2007.01.13. 01:14
-markieva- A 3. kérdéshez: eddig sem kellett vezetni, jan. 12-től határozat is van. Az OM honlapon megtalálod!
markieva üzenete
2007.01.12. 12:24
Tisztelt Illetékes!!!
1.
Megteheti-e a fenntartó a költségvetés tervezésekor, hogy a nem kötelező órákat és az egyéni foglalkozásokat létszámarányosan finanszírozza minden évfolyamon?
Tehát, nem a kötelező óra törvényben meghatározott százalékának megfelelően biztosítja ezeket a járulékos órákat, hanem annak annyi százalékát, ahány százaléka az osztály tanulói létszáma a maximális osztálylétszámnak.
Pl: 8. évfolyamon 64 tanulónk van, ez a max.létszám 71%-a. A törvény a nem kötelező foglalkozások 30%-át, azaz 7,5 órát engedélyezne, ami 22,5 óra lenne. Ehelyett a fent említett 71%-os létszám miatt, csak 15,975 órát biztosít a fenntartó ezen az évfolyamon.
Ugyanez érvényes az egyéni foglalkozásra is, ahol 8. évfolyamon a 6 óra helyett csak 4,26 órát biztosít.
2.
A képességvizsgáló és rehabilitációs intézet javaslata alapján magántanulóként heti 10 órában foglalkozunk egy tanulóval. Erre az órakeretet biztosította a fenntartó, viszont szerinte ez egyéni foglalkozásnak minősül, tehát az szeretné, hogy "grátisz" órában végezzék a kollégák.
Lehet-e az ilyen magántanulós óra "grátisz"?

3.
A tanítási időkeret mellet kitöltjük a munkaidő nyilvántartó lapokat is. Van-e olyan határozat, jogszabály, ami ezt eltörölte, vagy a továbbiakban is vezessük ezt a munkaidő nyilvántartást?

Szívesen veszek mindenféle útmutatást, segítséget, választ a fenti témákban.

Köszönöm

gyula8 üzenete
2007.01.11. 21:43
Kedves Kollégák!
egyetértek Vathjoe véleményével: ideje a sorsunkat a kezünkbe venni, mert más úgysem teszi meg! Hajrá! Ne hagyjuk magunkat porig alázni! Álljunk ki azért, ami a hitvallásunk! Álljunk a gyerekeinkért! Éljenek a Pedagógusok 8meg a csajok)!
vathjoe üzenete
2007.01.11. 12:24
Sanyi0627-nek

Javaslom, hogy tanulmányozd a 2005.évi CXXXIX. törvényt a felső oktatásról. Az alábbi 40.§ abból van.
sok sikert kívánok!
40. § (1) A hallgató

a) kérheti, hogy a fennálló hallgatói jogviszonya keretében további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokat folytathasson,

b) kérheti átvételét másik felsőoktatási intézménybe,

c) másik felsőoktatási intézménnyel vendéghallgatói jogviszonyt létesíthet,

d) másik felsőoktatási intézménnyel további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt létesíthet.

(2) A vendéghallgatói jogviszony keretében a hallgató a tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányokat folytat. Vendéghallgatói jogviszony akkor létesíthető, ha ahhoz az a felsőoktatási intézmény, amellyel a hallgató hallgatói jogviszonyban áll, hozzájárul. A hozzájárulást a felsőoktatási intézmény akkor tagadhatja meg, ha a vendéghallgatói jogviszony keretében szerzett krediteket nem tudja beszámítani a hallgató tanulmányaiba. A további (párhuzamos) hallgatói jogviszony másik oklevél vagy bizonyítvány megszerzése céljából létesíthető.

(3) A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. A hallgatónak - a képzési időszak megkezdése előtt - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint be kell jelentenie, hogy folytatja-e tanulmányait, vagy az adott képzési időszakban hallgatói jogviszonyát szünetelteti. Nem jelentkezhet be az a hallgató, aki az időarányos fizetési kötelezettségének nem tett eleget. A hallgató államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésbe való besorolása egy tanév időtartamra szól. A felsőoktatási intézmény a hallgató besorolásáról e törvény rendelkezései alapján hoz döntést.

(4) Az átvételnek és a vendéghallgatói jogviszony létesítésének, a további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokba való bekapcsolódásnak a feltételeit a fogadó felsőoktatási intézmény határozza meg.

budai2 üzenete
2007.01.11. 09:14
Tisztelt Szerkesztők, Illetékesek!
Én csak érdeklődni szeretnék, hogy a hivatalosan megjelent törvénymódosítás szövege miért nem egyezik azzal a szöveggel ( teljesen eltér attól) amit az országgyűlés elfogadott????
Itt az oktatási törvény módosítására gondolok ez alatt a 30§(7) 52§(6;11) 121§(29.a.b.), értem, mivel az országgyűlés elfogadta azt a módositást, hogy a sajátos nevelési igényt a szakértői bizottságok 2008. január 1-ig állapíthatják meg a dys-szes gyermekekre, mindem határidőt eltoltak egy tanévvel. Ezzel szemben a törvény amit alkalmaznunk kell a normatíva igénylésnél, a tantárgyfelosztásnál, valamint a kötelező és nem kötelező órák kiosztásánál, milyen óra melyik gyermeknek mio alapján jár, teljesen ellentmond egymásnak. Van olyan paragrafus, melyet "módosítottak", tehát a dyszes nem SNI , de a másik szerint kötelezően jár neki a rehab, még a százalékot is megadja, a másik szerint nem jár neki csak jogosult, az 52§(11) alapján, a határidőket sem a tervezettet sem a módosítottat nem hozza sehol, ez vicc...az ingyenes tankönyvre jogosultság megállapításánál ugyan ez a helyzet..a tankönyveket már rendelni kell!!!
így az egész nem értelmezhető. Az még szebb, hogy az országház honlapján is a tervezett szöveg olvasható egybeszerkesztve, de közben az efogadott módosítások közt ott az érvényes tartalom....ami annak ellentmond...a dalból idézve " Ki érti ezt ? Ki érti ezt ?? Én Nem "
vathjoe üzenete
2007.01.10. 14:38
Üdv "rabszolgák"=pedagógusok!

A "13. havinak" már a számfejtésén dolgoznak. Legkésőbb ez év január 16-án utalják.
Egyébbként csak "benéztem, és kicsit csodálkoztam néhány kérdésen. Ideje kezetekbe venni sorsotok, jobban tájékozódni a jogszabályokban.
A holnapi nap is eljön.
Sanyi0627 üzenete
2007.01.08. 20:42
Tisztelt Szerkesztőség!

Fontos kérdésben szeretnék segítséget kérni.
2006 ban felvételt nyertem egy vidéki egyetemre, de nem akarom itt folytatni a tanulmányaimat.2007-es felvételi során ujra jelentkezem más intézménybe.
A bökkenő, hogy árvasági ellátásban részesülök, és ha megszünik a tanulói jogviszonyom, akkor elesek ettől a támogatástól.. Ami azt jelenti, hogy még a következő félévben is ide kell járnom.
De nem vizsgáztam semmiből, és nem tudom, hogy felvehetem e a második félévet.
Ezt szabályozza a kredit rendszer?, első félévben is össze kell gyűjtenem egy adott kreditszámot?
nem tudom hogyan oldjam meg a dolgokat..
Előre is köszönöm a segítséget!
gyula8 üzenete
2007.01.08. 15:59
Kedves Piczur!
Októberben terjesztették elő a 138/1992 (X.8)korm. rendelet módosítását ( ezt itt a jogszabályokban is megtalálod), de tudtommal még nem fogadták el. Ennek ellenére iskolámban már nem kell vezetni a munkaidő nyílvántartást az iskolai tanórákon és szabadidős foglalkozásokon kívül eső időről.
Viete: olvasd át figyelmesen az oktatási törvény módosítását ( 6-7 §): éppen erről van benne szó! A törvényt itt a lapon is megtalálod! Mindenkinek jó munkát!
viete üzenete
2007.01.08. 09:14
Sziasztok!Tudna nekem valaki segíteni??
Igaz az,hogy a 2007/2008-as tanévben már nem indul újra nyelvi előkészítő osztály?
Köszönöm!
Mindenkinek szép napot és jó tanítást!!! :-)
viete üzenete
2007.01.08. 09:11
Sziasztok!Tudna nekem valaki segíteni??
Igaz az,hogy a 2007/2008-as tanévben már nem indul újra nyelvi előkészítő osztály?
Köszönöm!
Mindenkinek szép napot és jó tanítást!!! :-)
piczur üzenete
2007.01.07. 19:10
Látom,vannak itt jogban jártasabbak,mint én.Segítséget kérnék.
Kellene annak az OM rendelet módosításnak a száma,amelyben benne van pontosan,hogy CSAK A KÖTELEZŐ ÓRÁKAT KELL VEZETNI, plussz a két grátiszt.És a többi idővel nem kell elszámolni.
Van olyan kolléga,aki vezet munkaidőnyilvántartást a kötelezőkön kívül?
Mindent előre is köszi!
piczur üzenete
2007.01.07. 19:07
Szia! Semmitől.Nálunk is volt már ilyen.Nem is egyszer.Képtelenek vagyunk bármit is tenni...megkapjuk,hogy a napközisek nem dolgoznak,vagy legalábbis nem látják a többiek,hogy dolgoznánk.
gyula8 üzenete
2007.01.07. 09:48
Kedves lbiagiotti!
2006-ban módosították az 1993.évi törvényt, melynek 16-18§-a szólt az alkalmazás feltételeiről. Ezekben történtek változások, de egyik sem érint téged.Azonban nem vagyok abban biztos, hogy nem kerükte le valamilyen rendelet a figyelmemet, ezért azt javaslom, tedd fel olyan helyen, ahol válaszolnak is rá: menj az Ofoe honlapjára és a Tanácsadóban kérdezd meg! BÚÉK!!!
lbiagiotti üzenete
2007.01.06. 20:51
Kedves gyula8!
Köszönöm az információt. Meg is találtam a törvényt. Most készülök olvasni. A gondom az, hogy 2006. szeptember 1-től egy módosítás került bele úgy tudom. És azt szerettem volna megtudni, hogy 2006. szept. 1. UTÁN is taníthatok-e.
Van egy kolleganőm, neki középfokú "C" nyelvvizsgája és biol. szakos diplomája van. Most elsőéves Nyíregyházán angolszakon. Ő azt mondta, hogy sem ő sem én nem taníthatunk. Kicsit össze vagyok zavarodva. Ha még esetleg tudsz valamit megköszönném a segítséget.
És BUÉK. :))
Laura
gyula8 üzenete
2007.01.06. 09:59
Információim szerint több vidéki iskolában az igazgatók közölték, hogy nem lesz 13.havi, mert a kormány szerint a 2006. évre "járót" már kifizették 2006 januárjában. Ha így van, akkor valójában egy évit "elloptak" tőlünk! De hallottam azt is, hogy megkapjuk: igaz, olyan lesz, mint a kéthavi túlórák - levonják majd az egészet adóba!
kohariandi üzenete
2007.01.04. 22:03
Sziasztok, kedves kollégák!
Nem tudjátok véletlen, hogy kapunk-e az idén nulladik vagyis 13. havi fizetést?
gyula8 üzenete
2007.01.02. 08:37
Azt hiszem, legalább ezt megérdemeltük volna:
BÚÉK minden kollégának, szerencséseb, sikeresebb, élhetőbb Új Esztendőt kívánok! :)
gyula8 üzenete
2006.12.29. 07:51
Kedves lbiagiotti!
Utánanéztem, ezt találtam: taníthatsz. Olvasd el:
2002. évi XXI. törvény

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
gyula8 üzenete
2006.12.22. 21:25
Kedves Kolléga!
A szerkesztők utóljára október elején merészkedtek közénk, azóta nem válaszoltak egyetlen feltett kérdésre sem! Majd mi megpróbálunk utánanézni! Üdvözlet!
lbiagiotti üzenete
2006.12.22. 15:24
Tisztelt Szerkesztők!
Az idegen nyelv oktatásával kapcsolatban szeretnék önöknek két kérdést feltenni!
Az első kérdésem: Taníthat-e jelen pillanatban angolt az a pedagógus, akinek középfokú "C" tipusú nyelvvizsgája van, pedagógus végzettségű és most elsőéves hallgató angolnyelv szakon.
A másik kérdésem, hogy az a tanító, aki angol műveltség területen szerezte a diplomáját hatodik osztályig biztosan taníthat-e angolt vagy esetleg erre van még elhetősége 7. és 8. évfolyamon is.
Válaszukat előre is köszönöm.
E-mail-ben küldött válaszukat is szívesen fogadom.
E-mail címem: lbiagiotti@freemail.hu
lbiagiotti üzenete
2006.12.22. 15:22
Tisztelt Szerkesztők!
Az idegen nyelv oktatásával kapcsolatban szeretnék önöknek két kérdést feltenni!
Az első kérdésem: Taníthat-e jelen pillanatban angolt az a pedagógus, akinek középfokú "C" tipusú nyelvvizsgája van, pedagógus végzettségű és most elsőéves hallgató angolnyelv szakon.
A másik kérdésem, hogy az a tanító, aki angol műveltség területen szerezte a diplomáját hatodik osztályig biztosan taníthat-e angolt vagy esetleg erre van még elhetősége 7. és 8. évfolyamon is.
Válaszukat előre is köszönöm.
E-mail-ben küldött válaszukat is szívesen fogadom.
E-mail címem: lbiagiotti@freemail.hu
Maci üzenete
2006.12.21. 21:34
Kedves Hiller Pisti!
Boldog Karácsonyt Neked, én egy gimnáziumba jártam Veled, de nem ezt vártan tőled. Te ennél okosabb voltál, kár, hogy elragadott a pénz heve. Sajnálom.De örülök, hogy neked jobb karácsonyod lesz, mint több ezer pedagógusnak, akik felett Te rendelkezel. Meg a táncoskomikus. Legalább Neked boldog újévet.
valaki777 üzenete
2006.12.20. 11:09
Kellemes ünnepeket mindenkinek! Kívánom, hogy erre a pár napra mindenki el tudja felejteni ezt sok rosszat!

Egyébként nálunk a vezetőség tett róla, hogy kellemes legyen. Nem hogy nem kapunk semmit pluszba karácsony előtt, mint más iskolákban a kollégák, de még a bankkártya használati hozzájárulás 2000 forintját sem adják ki. Gondolom, ha 10000 forint lenne azt is elvenné.
  
 53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok