2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Közoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  
  
kyra03 üzenete
2006.11.09. 22:21
Pedagógus szakvizsga előtt állok. Amikor tanulmányaimat megkezdtem, a munkáltató nem kötött velem tanulmányi szerződést, a továbbképzési tervben azonban szerepeltetett. A tanulás költségein 80-20% arányban osztozom a munkaadómmal. Kötelező óráimat teljesítem H-CS-ig. A képzés Pénteken és szombaton egész nap tart.
Főnököm ma azzal lepett meg, hogy a 40 órát teljesítenem kell 4 nap alatt, mert a továbbképzésben eltöltött idő nem számít bele a heti munkaidőbe. Várom szíves válaszukat.
kka üzenete
2006.11.07. 22:46
Tisztelt Szerkesztők!
Intézményünk 2 éve pályázaton egy nemzetközi projekt részese lehetett. A zárófeladat előtt állunk és a KT. módosítása miatt lehet, hogy megbukik az egész? A tanulók különböző alprogramokban vesznek részt (természetesen pedagógus vezetésével). A készített munkákat be kell mutatniuk, de nem az intézmény falain belül. A pedagógus ott is a munkájukat szervezi, irányítja. Megteheti-e a munkáltató, hogy a munkavállalót a szokásos munkavégzési helyén kívüli munkavégzésre kötelezi, ezalatt a munkavállaló a munkáltató irányítása és utasítása alapján végzi munkáját?(Mt.105.§) Ezekre a napokra mentesül a tanítási órák megtartása alól, de a tanulókkal közvetlen foglalkozásokat tart. Ha nem megoldható, hogy a pedagógus tanítási időkeretébe ezeket a foglalkozásokat beszámítsuk, akkor az a furcsa helyzet áll elő, hogy az a tanár, aki a szabdidejét is feláldozza, a program után esedékes helyettesítés esetén még ingyen dolgozik (akár 20 órát is) vagy a többi héten esedékes többletóráinak díjazása is elmarad, mert elnyeli a programban való részvétele miatt elmaradt órák száma! Nem lesz olyan pedagógus, aki az ilyen jellegű munkát, feladatot a tanulóink épülése, fejlődése érdekében felvállalja.
Igazából optimális megoldást keresek. Ebben kérem a segítségüket! Köszönöm.
kka üzenete
2006.11.07. 22:28
Tisztelt Szerkesztők!
Hogy érvényesítheti a napközis munkaközösség vezető az egyéni órakedvezményét? Pl. 23 órája van, ez heti 1 többletórát eredményezne, de ha levonom az elrendelt heti 2 tanórán kívüli foglalkozást, akkot -8 órája lesz.
kka üzenete
2006.11.07. 22:24
Tisztelt Szerkesztő!
A napközis tanár szakórát helyettesít. A többletóra számításánál le kell vonni heti 2 tanórán kívüli foglalkozást (elrendelve a tantárgyfelosztásban) mivel a napközi fogalalkozás annak minősül. (Kt.53.§) Ez azt jelenti, hogy a 17. szakóráját lehet csak díjazni?
gyógypedagógus üzenete
2006.11.05. 20:49
Tisztelt Szerkesztők!
Úgy gondolom,hogy sem tiszteletlen nem voltam sem trágár a rendszer mégsem enged fel budai2 néven .Miért??
tuce71 üzenete
2006.10.27. 08:06
Tisztelettel kérdezem, hogy az őszi szünet alatt kötelezhetnek-e, hogy szabadságot vegyek ki?
Óvónő üzenete
2006.10.25. 12:09
Tisztelt Szerkesztők!
Az új Kt. értelmében a munkálató határozza meg,(kollektív szerződés hiányában) hogy az óvodai foglalkozásokkal le nem kötött (kötelező órán felüli) munkaidőben mely tevékenységek, feladatok végzendők az intézményben, és melyek azok, amelyek intézményen kívül. Kérdésem az, hogy van-e valamilyen rendelet, vagy szabályozás arra, hogy a munkáltató mit sorolhat az intézményen belüli feladatok közé? Mert ha nincs, akkor pedagógusok igen kiszolgáltattá váltak. A vezető saját jogkörben, kénye-kedve szerint akár arról is dönthet, hogy a kötelező órán felüli munkaidőt teljes mértékben az intézményben töltsük. A másik kérdésem az, hogy ha a kötlező órán felüli időt nem kell intézményben töltenem, akkor ezzel az idővel el kell-e számolnom? kötelezhet-e arra a munkáltatóm, hogy tételesen felsoroljam, mivel, milyen feladat végzésével töltöttem el a kötelező órán felüli de a rendes munkaidőn belüli időmet? (magyarul: mit csináltam otthon?)
gyógypedagógus üzenete
2006.10.23. 21:20
Tisztelt Szerkesztők!
Most módosították a törvényt. Mindent pontosan szigorúan szabályoztak. Kérdésem a következő. Atörvény rendelkezéseit, felülírhítjí-e a költségvetési törvény???
dozsa üzenete
2006.10.20. 10:21
Iskolánkban óraadóként dolgozik heti 2 órában egy testnevelő. Amennyiben sportversenyre kell kísérnie a tanulókat, akkor a saját iskolájában a tanítási órákra nem kap fizetést. Lehet-e megbízással ügyeleti óradíjat fizetni, vagy az óraadónak is bele kell, hogy férjen a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatok körébe a versenyre kísérés?
godorj üzenete
2006.10.10. 20:15
Üdv!A másik kérdésem:szakközépiskolai érettségi után a szakmai képzésre (tavasszal leadott igazolás ellenére )szeptemberben ki kellet fizetni a tankönyveket,hogy majd majd visszaadják,de okt. 06.-án közölték,hogy nincs meg az igazolás( az osztályban még két gyereknek)és nem fizetnek vissza semmit. mit lehet ilyenkor tenni?ha lehet pontos törvényi,rendelet hivatkozás kellene( a 23. üzire is.) előre is köszönöm.
godorj üzenete
2006.10.10. 20:07
Üdv!Kérdésem a következő:alapítványi iskola esetén is ingyenes a tankönyv nagycsalád esetén vagy csak az állami támogatás mértékéig ill. a munkafüzetekre nem érvényes a támogatás?
godorj üzenete
2006.10.10. 20:04
??
gallonebk üzenete
2006.10.10. 18:23
A 18. és a 17. hozzászóláshoz a gallone@vipmail címre szíveskedjenek válaszolni. Köszönettel.
ghajosa üzenete
2006.10.10. 11:47
A közoktatási tv módosításával kapcsolatban kérdezni szeretném a következőket:
A beteg pedagógus helyettesítését hogyan számoljuk el elrendelt órák, elmaradt elrendelt órák esetében és ha nincs elrendelt óra?
szgyajka üzenete
2006.10.10. 07:56
Kérdésünk a Közoktatási Törvény módosításával kapcoslatban a következő:
1.)Ha a pedagógus szombaton tart órát - iskolarendszerű felnőtt képzés keretében:

a.) Kötelező óraszámban,
b.) 40 órán belül elrendelt túlórában,

Ezekben az esetekben milyen juttatás jár a pedagógusnak?

2.) A továbbiakban is adható-e megbízás MÁK-on keresztüli számfejtéssel vizsgával, vizsgaelőkészítéssel kapcsolatban a dolgozónak?
gallonebk üzenete
2006.10.08. 13:02
a 17. hozzászóláshoz szeretném mégkérdezniaz alábbiakat: 1. A 2008-ban tovább tanulók, hány nyelvvizsgáért vihetnek többletpontot?
2. Az érettségivel szerzett pontokat kétszerezhetik-e, vagy nekik a hozott pontokat is vinni kell.
3. Mit jelent a 100+200+200 pontos pontrendszer?
gallone@vipmail.hu
gallonebk üzenete
2006.10.08. 12:57
1.Lányom kéttannyelvű német idegenforgalmi szakközépiskolába jár 2008-ban fog érettségizni.Jelenleg még nincs nyelvvizsgája. Emeltszintű érettségit milyen tantárgyakból és hány %-ra kell teljesítenie ahhoz, hogy felsőfokú nyelvvizsgát kapjon?
2.Felsőfokú tanulmányait is előreláthatólag 2008-ban kezdi.Hány nyelvvizsgáért vihet többletpontot?
Választ, kérem szíveskedjenek az alábbi email címre küldeni: gallon@vipmail.hu
A Szerkesztők üzenete
2006.10.04. 16:03
A munkaidőnek a tanítással le nem kötött részében munkaköri feladatként végezhető neveléssel, oktatással összefüggő feladatokról a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 1. számú melléklet Harmadik rész 9.) pontja rendelkezik, amely rendelkezés nem lezárt, mert az egyes feladatok felsorolását az "így különösen" fordulat előzi meg. A kérdésként feltett, dolgozatok javításával kapcsolatos feladat a törvény fogalmazásban úgy jelenik meg, hogy a pedagógus " értékeli a gyermekek, tanulók teljesítményét".
A módosított 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 7. §-ának - Ön által is idézett - (1) bekezdése azt írja elő, hogy a munkaidő-nyilvántartásnak külön megjelölve kell tartalmaznia az intézményben és az intézményen kívül ellátható feladatokat. A munkaidő-nyilvántartás az Mt. 140/A. §-ában minden munkáltatóra előírt kötelezettség, amelyet olyan adattartalommal kell végezni, hogy abból megállapítható legyen a rendes és rendkívüli munkaidő, az ügyelet és készenlét kezdő és befejező időpontja. A kötetlen munkaidő felhasználására nincs nyilvántartási kötelezettség.
Azt, hogy a dolgozatok javítására milyen időtartam számítható be a 40 órás heti munkaidőbe, a munkáltatónak kell meghatároznia a gyakorlati tapasztalatok alapján. Az igazgató a dolgozatjavítással nem érintett pedagógusok részére bizonyára meg tud határozni olyan nevelő- és oktató munkával összefüggő feladatot, amelyet nem ad ki pl. a magyartanárnak. Abban az esetben, ha a tanítás és a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatok teljesítésének időtartama átlépi a heti 40 órát, vagy - ha bevezetik - a kéthónapos munkaidőkeretet (ez nem azonos a tanítási időkerettel), a többletmunkáért az Mt. szerinti díjazás jár. A személyre szóló feladatmegosztás követni tudja azt, hogy a munkaidő-keretet összességében ne kelljen átlépni.
Amennyiben - feltételezése szerint - a munkaterv részét képező feladatellátási terv az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény rendelkezéseit sérti, az ellen az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz kell fordulni.
A szerkesztők
 
A Szerkesztők üzenete
2006.10.04. 16:02
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt módosító 2006. évi LXXI. törvény által keletkezett adminisztratív feladatok ellátásához az Oktatási és Kulturális Minisztérium az internetes honlapján augusztus 24-án feladatellátást értelmező, végrehajtást segítő segédanyagot tett közzé. A segédanyag a célnak megfelelő nyilvántartási lapokkal, számítógépes táblázatkezelő programmal egészült ki. A segédanyag a közoktatási intézményektől érkezett kérdésekre adott válaszokkal folyamatosan kiegészül. A Közoktatási Főosztály folyamatosan válaszol az elektronikus úton, telefonon, illetve levélben feltett kérdésekre.
A szerkesztők
A Szerkesztők üzenete
2006.10.04. 16:00
2007. szeptember 1-jétől az Ön által kérdezett területen a kötelező óraszámok az alábbiak:
 
- tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók középiskolájában, szakiskolájában
 21
 - napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó tanító, tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók általános iskolájában, középiskolájában, szakiskolájában
 22
A szerkesztők
A Szerkesztők üzenete
2006.10.04. 15:59
Angolból előrehozott érettségi vizsgát gyermeke leghamarabb a 2007. évi május-júniusi vizsgaidőszakban tehet, amennyiben előtte teljesíti a vizsgára bocsátás feltételeit, azaz az angol nyelv tanulásához előírt jegyeket osztályozó vizsga keretében megszerzi. A 4/2006. (II. 24.) OM rendelet a 2006/2007-es tanév rendjéről megadja az írásbeli vizsgák pontos időpontját is, amely az önök esetében 2007. május 10. 8 óra.
Államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt csak akkreditált nyelvvizsga központok adhatnak ki. Az akkreditáció biztosítja, hogy ne legyen minőségi különbség a nyelvvizsgáztató helyek között. Természetesen a nyelvvizsgák feladatrendszere nem mindig egyezik meg teljes egészében, de adott szinteken mindegyiknek a megfelelő készségeket, képességeket, tudást kell mérnie. A nyelvvizsgákról bővebb információt kaphat a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál, honlapjuk a www.nyak.hu.
A szerkesztők
A Szerkesztők üzenete
2006.10.04. 15:57
A kötelező óraszámot meghaladó tanítási órák után az óradíjat minden esetben ki kell fizetni a pedagógusnak, feltéve, hogy ezekkel az órákkal a tanítási időkeretet is túllépi. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) módosítása úgy rendelkezik, hogy az egyéni foglalkozás, szabadidős foglalkozás, tanórán kívüli foglalkozás megtartása óradíj fizetése mellett akkor rendelhető el, ha előtte a díjazás nélküli (max. heti 2 óra) foglalkozást elrendelték (Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész II/18. pontja).
E rendelkezés alapján tehát a tanítási órák után az óradíj fizetése akkor is kötelező, ha a munkáltató nem rendelte el, hogy a többletórát tanítási órával teljesítő pedagógus egyéni foglalkozást, szabadidős foglalkozást vagy tanórán kívüli foglalkozást tartson.
A Szerkesztők
A Szerkesztők üzenete
2006.10.04. 15:57
Minisztériumunk a honlapon közzétett tájékoztató anyaggal, általános útmutatóval és a leggyakrabban feltett konkrét kérdések megválaszolásával segíti a kéthavi időkeret kiszámítását. A kieső napokkal a törvényben meghatározott esetekben és mértékben a tanítási időkeret csökkenthető. Óradíj a tanítási időkereten felül teljesített órák után, a törvényben meghatározott módon fizethető. Tájékoztatónk tartalmazza, hogy a tanítási napok kiszámításakor figyelmen kívül kell hagyni a szabadon meghatározható tanítás nélküli munkanapokat és tanítási szünnapokat (Kt. 52. § (2) bek.), így az őszi, téli és tavaszi szünet munkanapjait, a munkaszüneti napokat is. A tanítási időkeretet a keresőképtelenség időtartamával is csökkenteni kell.
Javasolom, hogy kérdéseivel keresse meg az intézmény vezetőjét, illetve a munkáltatói jog gyakorlóját. Tájékoztatom, hogy a jogszabályok értelmezésére csak és kizárólagosan annak van joga, aki a jogszabály végrehajtásáért felelős. Munkaügyi kérdésekben ez a személy az intézmény vezetője, illetve a munkáltatói jog gyakorlója.
A szerkesztők
A Szerkesztők üzenete
2006.10.04. 15:54

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletet a 186/2006. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosította. A kormányrendelet 7. §-ának (1) bekezdése szerint a nevelési-oktatási intézményekben meg kell határozni, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket az intézményben, és melyek azok a feladatok, amelyeket az intézményen kívül lehet ellátni. Amennyiben az intézmény rendelkezik kollektív szerződéssel, az említett meghatározást a kollektív szerződésben kell szabályozni, ha nincs kollektív szerződés, akkor ezeket a kérdéseket a munkáltató dönti el. Kollektív szerződéses rendezés, vagy munkáltatói döntés tárgyát képezi tehát az, hogy a dolgozatjavítás, felkészülés intézményben végzendő, vagy azon kívül ellátható feladat lehet-e.

A hivatkozott 7. § (1) bekezdése előírja azt is, hogy az intézményben vezetett munkaidő-nyilvántartásnak külön megjelölve kell tartalmazni az intézményben, illetőleg az intézményen kívül ellátott feladatokat. A munkaidő-nyilvántartás egyéb adattartalma a Munka Törvénykönyve minden munkáltatóra érvényes 140/A. §-ából következik. A szóban forgó 7.§ (1) bekezdése szerint a munkaidő-nyilvántartás vezetésének eljárási kérdéseit az intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell megállapítani.

A szerkesztők

Forrainé üzenete
2006.10.01. 21:23
Többféle lehetőség kínálékozik az újfajta munkaidő elszámolásra. Kérdésem az, hogy ha egy kollegám kötelező órája 20, és 3 órát ezen kívül még a könyvtárban tölt többlettanításnak számít és munkabért kap rá vagy előbb el kell rendelni neki a heti 2 elrendelhető órát és így 1 óra túlórája lesz. sajnos, ahogy belemélyedek, egyre bizonytalanabbá válok.Köszönöm a segítséget.
balogh59 üzenete
2006.09.26. 20:09
A munkaidő elszámolásáról:
(Remélem válaszokat is kapunk a fórumon!)
Az iskolánkban a heti 40 órát akrják elszámoltatni velünk. 20 kötelező + az egyéb tevékenység. Először is nem akarom elhinni. Na igen mi van ha mégis ezt akarják, hogyan ellenőrizhető, hogy otthon 3 órát töltöttem el dolgozat javítással?? Ami nem ellenőrizhető azt miért kell adminisztrálnom? Olvastam az Önök segédletét:
"Abban az esetben pedig, ha a pedagógus a kötelező órák teljesítésével le nem kötött munkaköri feladatait az intézményen kívül tejesíti - és az Mt. 140/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján munkaideje felhasználását maga határozza meg, nyilvántartási kötelezettség nélkül -, az intézményen kívül teljesített munka időtartamát a munkáltatónak nem kell nyilvántartania; ennek megfelelően az egyes órakeretek kiszámításakor figyelmen kívül kell hagyni."
Nem ez jelenti azt a munkát amit a felkészülésre, javításra,... fordítok? Amennyiben igen akkor erről el kell számolnom?
Szeretném azt hinni, hogy a 40 órával való elszámolás csak helyi túlkapás.
Tisztelettel:Balogh Tibor
valaki777 üzenete
2006.09.19. 12:24
Középiskolában dolgozom, a 20 kötelező órám felett még 4 tanórám van, tehát 24 órám van egy héten.
Hogy van az, hogy ha én végig dolgozom a szeptembert és az októbert, az október 23-a (amikor nekem 6 órám van és nem 4) és az őszi szünet miatt kevebb túlórát fognak kifizetni, mint amennyit én megtartottam?
Átgondolta valaki ezt az új számolási módot? Ha meg táppénzen leszek, akkor nem elég hogy táppénzt kapok csak, még az addig megtartott túlóráimból is levonnak órákat. Érdekes... Tanítson az ember, és ne legyen beteg mert azért dupla bünti jár?????? Így aztán lehet spórolni a pedagóguson.
budai2 üzenete
2006.09.18. 16:03
Minden változtatást elfogadok, hiszen gyógypedagógusként így is sokkal több időt töltöttem munkával, mint a kötelező óraszámom, csak eddig ezt ki is fizették. Kicsi iskolában tanítok ( évfolyamonként 1-1- osztály + 2 összevont osztály az SNI enyhefokban ért fogy. nem integrálható gyermekeknek ) Az iskolába 1 magyar ének szakos tanár van 24 az összes magyar és ének óra + osztályfőnök, úgy kell értenünk, hogy nem kapja meg az heti 5 órára a munkabérét ( havi 20-25 ) csak majd valamikor december - januárban ez roppant érdekes ! Ez nem szakkör, felzárkóztatás ...stb ez a törvény szerinti óraszám a 4 évfolyamon. Nemcsak Ő jár így , hanem mi gyógypedagógusok is. az összevonás miatt eleve 6 tanervi túlóránk keletkezik, valamint mi látjuk el az integrálva oktatott több, mint 30 SNI- részképességzavarral küzdő normál illetve integráltan oktatott enye értelmi sérült gyermek pedagógiai habilitációját , amire az intézmény megkapja az emelt normatívát!!!! Nálam ez havi viszonylatban 40- 45 túlóra. ki fogja ezt nekem kifizetni. Vagy azt válasszam, hogy menjek el másik iskolába hagyjam ellátatlanul a saját gyerekeinket, kössek ott szerződést, mert ott ez nem túlmunka és kifizetik. Gondolom, hogy ez a probléma minden olyan intézményt érint, ahol 1 adott szakosból csak egy van , és nem megoldható az, hogy más tanárt hivjon 10-15 km-ről 1 osztály miatt, csak azért mert a saját kollégának alkalmazottnak a törvény megtiltja a túlmunka kifizetését. nevetséges
SzKarSz üzenete
2006.09.14. 06:51
A gyerekem 10-es (gimnáziumban), angolból érettségiznie kellesz. Középfokú nyelvvizsgája már van, előrehozott érettségit szeretne tenni angolból. Ezt leghamarabb mikor teheti meg?
A különböző nyelvvizsga központok által szervezett nyelvvizsgák között van-e színvonalbeli különbség? Konkrétan a TELC, illetve a BME érdekelne ebből a szempontból.
Maci üzenete
2006.09.12. 20:53
Tisztelt OKM!
Nyomdahiba, vagy komolyan gondolják, hogy a fogyatékosok iskoláiban jövőre a napközisek kötelező óraszáma 1 azaz egy órával növekszik, miközben a gyógypedagógiai tanárok órái 2 azaz kettő órával? (Forrás: az önök honlapja).
  
 53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok