2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Közoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
 53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  
  
baloghevaedit üzenete
2006.09.10. 21:10
Az utóbbi években az intézményvezetők adminisztrációs terhe nőtt. Úgy gondolom, hogy ezzel a módosítással (munkaidő kimutatások, azok teljesítésének ellenőrzése,stb)még nagyobb teher lesz a vezetők vállán és egyre kevesebbet tudnak foglalkozni az "igazi" vezetői munkával, ami nem az adminisztrációról szól.Úgy érzem ez a módosítás sem volt kellőképpen előkészítve. Vagy kapnak az iskolák segítséget az adminisztráció vezetéséhez?
boni üzenete
2006.09.05. 17:55

A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló (nemrég módosított)138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerint kollektív szerzôdés, ennek hiányában a munkáltató határozza meg, hogy a munkaidô óvodai foglalkozásokkal, tanítási órákkal, kollégiumi foglalkozásokkal (a továbbiakban együtt: tanítás) le nem kötött részében melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak a nevelési-oktatási intézményben, és melyek azok a feladatok, amelyeket a nevelési-oktatási intézményen kívül lehet teljesítenie. A nevelési-oktatási intézményekben vezetett munkaidô-nyilvántartásnak tartalmaznia kell a tanítással le nem kötött munkaidô keretében ellátott feladatokat, külön megjelölve a nevelési-oktatási intézményben és a nevelési-oktatási intézményen kívül ellátott feladatokat. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a munkaidô-nyilvántartás vezetésének eljárási szabályait.
Továbbá 11/B. § (1) bekezdése szerint a munkáltató a nevelési-oktatási intézmény munkatervének részeként feladatellátási tervet készít, melyben feltünteti a Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész II/18. pontja alapján elrendelésre kerülô tanításban közreműködô pedagógusok névsorát, továbbá a Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész II/9. pontja alapján a nevelô és oktatómunkával összefüggô egyéb feladatok végrehajtásában részt vevô pedagógusok névsorát, valamint a várható feladatokat és a közreműködôk névsorát. A személyre szóló feladatmegosztást legalább hét nappal korábban a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A feladatellátási tervet a szorgalmi idô elsô félévére és második félévére külön-külön kell elkészíteni, és a Kt. 57. § (2) bekezdése alapján a nevelôtestület részére véleményezés céljára benyújtani.
(2) A munkáltató a feladatellátási tervben meghatározott feladatok elosztása során az egyenlô bánásmód követelményét köteles megtartani. Ennek érdekében a tanítás elrendelésénél, illetôleg az egyéb feladatok szétosztásánál biztosítani kell az arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelôtestület tagjai között.

Kérdésem a fentiekkel kapcsolatban, hogy a dolgozatok javítása tanítással le nem kötött munkaidô keretében ellátott feladatnak minősül? Ki és milyen módon határozza meg, hogy egy tanár pl. mennyi időt tölt füzet, dolgozat, stb. javítással? Vagy hogy lehet igazolni az evvel kapcsolatos munkavégzés idejét? Egész más ugyanis ez az arány egy magyar tanárnál és már mondjuk egy testnevelés, vagy számítás-technika tanárnál!

(Csak egy példa: ha egy 2-3 oldalas fogalmazást veszünk alapul, oldalanként 5 perc javítási idővel - 25 fős osztálylétszám mellett 4-6 órás javítási időt kapunk -és ekkor még csak 1 osztályban 1 dolgozatot írattunk! (Egy magyar nyelvtan és irodalom tanárnál a heti 2-3 dolgozat sem ritka!)

Álláspontom szerint az egyenlő bánásmód követelményéhez tartozna az is, ha az ilyen plusz munkákat is tanítással le nem kötött munkaidô keretében ellátott feladatnak vennék és a munkáltató (vagy a kollektív szerződés)ezt figyelembe véve állapítaná meg a tanítással le nem kötött munkaidô keretében ellátott feladatokat! Amennyiben a munkálatató a fenti jogszabályban meghatározott "feladatellátási tervben" ilyen szempontokat nem vesz figyelembe és ennek ellenére a nevelőtestület a tervet elfogadja, megtámadható-e - és ha igen, akkor hol - az ilyen terv?

Előre is köszönök minden választ!

boni
A Szerkesztők üzenete
2006.08.21. 10:15
Kedves Látogatók!

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium újrainduló fórumának ebben a témakörében a közoktatásról szóló törvény módosításáról várjuk a hozzászólásokat. Amennyiben kérdést szeretnének intézni a Minisztériumhoz, kérjük ne a fórumon tegyék, hanem írjanak az info@okm.gov.hu e-mail címre, ahol kérdéseiket eljuttatják a szakterületre.

A szerkesztők
 53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok