2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Közoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  
  
molnarju üzenete
2008.01.08. 21:08
Tisztelt Szerkesztők!

Egy közgazdasági szakközépiskolában tanítok, ahol eddig a viselkedéskuktúra és a kommunikáció tantárgyakat 9. ill. 10. évfolyamon a gépírás tanár tanította. Kérdésem a következő: taníthatja-e ezeket a tantárgyakat egy német szakos kolléga? Illetve van-e valamilyen törvényi szabályozás arra vonatkozóan, hogy az említett tantárgyakat milyen szakos tanár oktathatja középiskolában?
Köszönettel:
Kovács Árpádné
hajer üzenete
2008.01.08. 12:34
A hétévenkénti kötelező továbbképzés elvégzése után csökkentjük a fizetési fokozatban a várakozási időt. A következő 3 évet honnan számítjuk, a csökkentett várakozási időtől vagy az eredetitől?
Válaszát előre is köszönöm!
Amanda üzenete
2008.01.03. 17:10
Tisztelt Szerkesztőség! Megdöbbenve hallottam a magántanulók lehetőségeinek és jogainak korlátozásáról szóló új határozatot, miszerint a magántanulók nem tehetnek évközbeni vizsgákat, valamint nem jogosultak egy tárgyból egy féléven belül részvizsgákat tenni. Úgy érzem, ez nem igazságos azokkal szemben, akik egészségügyi okok, vagy élsportoló mivoltuk miatt lesznek magántanulók. Azzal, hogy nem vesznek részt a tanórákon, és egymaguk próbálják megtanulni a jelentős tananyagot, sokszor idő szűkében és segítség nélkül, alapból hátrányos helyzetbe kerülnek, az egyetlen évvégi vizsga pedig a javítás esélyét is elveszi tőlük. Nem hiszem, hogy egyszeri és egy időpontban lévő 15 tárgyas vizsgára bárki is képes lenne fél éves vagy egész éves anyagból felkészülni tisztességesen, hiszen a magántanulóknak is az ötös nem pedig a kettes a cél. Úgy gondolom, ha túl magas a magántanulók száma, akkor azon kéne szigorítani inkább, hogy ki lehet magántanuló, nem pedig azon, hogy ezek után hogyan képes boldogulni. Szeretném megkérdenzi, hogy van e bármilyen lehetőségük a magántanulóknak, hogy többszöri vizsgalehetőséget, segítséget kapjanak a jó eredményhez. Előre is köszönöm válaszukat!

Tisztelettel: Gaál Zsuzsanna
tufted üzenete
2008.01.03. 12:42
T. Szerkesztőség! 2003-2007-ig folytattam tanulmányokat az SZTE-JGYPK-n, költségtérítéses rendszerben. Az utolsó félévem átlaga kitűnő volt. 2007-ben ugyanabban az intézményben folytatom tanulmányaimat. Érdeklődöm, hogy az előző év alapján igényelhettem volna állami finanszírozást? Vagy csak az újonnan megkezdett tanév /2. félév/ végén kérhetek átsorolást?
Előre is köszönöm válaszukat!
olter üzenete
2007.12.30. 11:24
Tisztelt Szerkesztőség!
Érdekelne, hogy mikor, milyen jogcímen szüneteltetheti a tanítást egy iskola? A gyermekem iskolájában rövid időn belül kétszer sztrájkoltak a pedagógusok, emiatt kénytelen voltam szabadságot kivenni. Mindezt tetézték most azzal, hogy a téli szünetet meghosszabbították, és csak 7-én kezdenek tanítani. Ezt a szülőkkel nem egyeztették, reális indoka nincs. Tudomásomra jutott, hogy az ott tanító tanárok akartak pár "plusz" napot, bár úgy tudom, hogy nekik nem jár a szünet, hanem az tanítás nélküli munkanap kell, hogy legyen a számukra. Viszont nekem újabb 2 nap "kényszerszabadságot" kell kivennem. Jogos ez? Ráadásul szombatonként akarják ezeket az órákat bepótolni. Nos, ezzel kapcsolatban is vannak kisfogásaim, ugyanis nem elég az ünnepek miatti gyakori munkanap-átcsoportosítás, most még ezen kívül is menjen be a gyerek az iskolába. Mi olyan egyház hívői vagyunk, akik hitüket a gyülekezetben szombatonként gyakoroljuk. Szeretnénk, ha ezt a jogunkat csak nagyon indokolt esetben korlátoznák.
golemi üzenete
2007.12.29. 22:13
Nem nagy dolog csupán érdekelne egy valami. A Munkavédelmi Technikus képesitéshez régen műszaki technikusi képesités kellet, ma elég egy gimnáziumi érettségi . Most vagy a szinvonal csökkent vagy a lobbisták győztek ismét. Nem értem . Ma egy ápolónő is lehet munkavédelmis és ezzel nincs is gond amig nem áll munkába. Biztosan profin tud sebet ellátni . De kérem , hol kapot kiképzés hegesztésből egyéb forgácsoló,préselő , elekromos technológiából, stb. Nem egy megkeserdet munkavédelmis vagyok de nekem feltétel volt technikum megléte.Ha tud valaki kérem valaszoljon , csak az érdeklődés miatt.

Az okj változása miatt irtam ezeket a sorokat.
kokézi üzenete
2007.12.25. 10:14
Minden kedves olvasónak,(hozzászólónak, szerkesztőnek ...)áldott, békés, szeretetteljes ünnepeket kívánok!
ellenőr üzenete
2007.12.19. 14:35
Polgári védelemről szóló tv.:
POLGÁRI VÉDELMI KÖTELEZETTSÉG
20. § (1) A polgári védelmi kötelezettség - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel (a továbbiakban: lakcím) rendelkező magyar állampolgár férfiakra 16-60, nőkre 18-55 éves korukig terjed ki [Hvt. 132. §].
(2) Mentes a polgári védelmi kötelezettség alól:
a) a terhes nő, terhességének megállapításától kezdve;
b) a gyermekét saját háztartásában nevelő anya, a gyermek 6 éves koráig;
c) a gyermekét saját háztartásában egyedül nevelő szülő, a gyermek 14 éves koráig;
d) a szülő, ha 3 vagy ennél több 14 éven aluli gyermekét gondozza;
e) aki a vele közös háztartásban élő, állandó ápolásra vagy gondozásra szoruló egyenes ági rokonát vagy házastársát egyedül látja el;
f) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki egészségi állapota folytán a kötelezettség teljesítésére alkalmatlan.
21. § A polgári védelmi kötelezettségét munkaköre ellátásával, közmegbízatása gyakorlásával teljesíti:
a) az országgyűlési képviselő;
b) az európai parlamenti képviselő;
c) a miniszter, az államtitkár, a szakállamtitkár, a vezetői megbízású, valamint ügyköre szerint polgári védelmi feladatot ellátó köztisztviselő és közalkalmazott;
d) a jegyző;
e) a bíró, az ügyész, a közjegyző, a bírósági végrehajtó;
f) a fegyveres erők tényleges állományú, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja, e szervek alkalmazottja;
g) az egészségügyi államigazgatási szerv köztisztviselője;
h) a kórházi, a járóbeteg- és alapellátást végző orvos és szakképzett szakdolgozó;
i) az állami mentőszolgálat dolgozója;
j) a készenléti szolgálatot ellátó önkéntes tűzoltó;
k) a közfeladatot ellátó ágazati védekezési szervezet tagja;
l) a hivatását gyakorló lelkész.
22. § (1) A polgári védelmi kötelezettség az adatszolgáltatási, a bejelentési, a megjelenési kötelezettséget és a polgári védelmi szolgálatot foglalja magában.
(2) A polgári védelmi megjelenési és szolgálatadási kötelezettség teljesítését, valamint a település azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálataira történő beosztást a kötelezett lakcíme szerint illetékes polgármester határozatban rendeli el. A határozatot a köziratok kezelésének szabályai szerint tárolja a kötelezettség megszűnését követő öt évig.

Ha nem tartozik valamelyik mentesség alá, akkor igen.

A Szerkesztők üzenete
2007.12.19. 14:24
Tisztelt "Babzsu"!
 
Ön által feltett kérdést nem csak a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 128. §-ának (20) bekezdése (ez csupán egy átmeneti rendelkezés), hanem a Kt. 17. §-ának (8) bekezdése is szabályozza. Ez utóbbi joghely értelmében: "Nem szakrendszerű oktatásban a tanár akkor taníthat, ha legalább százhúsz órás pedagógus-továbbképzés vagy szakirányú továbbképzés keretében történő felkészülés keretében elsajátította a hat-tizenkét éves korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő pedagógiai, pszichológiai ismereteket és az eredményes felkészítéséhez szükséges módszereket."
 
Tehát amennyiben Ön olyan 120 órás pedagógus továbbképzést végzett el, amelynek keretében elsajátította a hat-tizenkét éves korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő pedagógiai, pszichológiai ismereteket és az eredményes felkészítéséhez szükséges módszereket, akkor tanári végzettséggel és szakképzettséggel is taníthat a nem szakrendszerű oktatásban.
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján (www.okm.gov.hu) a Közoktatás rovat alatt megtalálható a fenti célnak megfelelő egyes pedagógus továbbképzések listája (közvetlenül itt: http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=723&articleID=229867&ctag=articlelist&iid=1)
 
Üdvözlettel,
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes
ellenőr üzenete
2007.12.19. 14:17
Tisztelt szerkesztők!

Azt szeretném tudni, hogy ha az óvodában valakit dajka munkakörben foglalkoztatnak érettségivel vagy valamilyen nem dajka szakképzettséggel, de később az illető a dajka szakképzettséget is megszerzi, akkor azt - illetmény növelő - további szakképesítésként kell-e elismerni?
Éva81 üzenete
2007.12.18. 14:36
Tisztelt Minisztérium!
Szeretném megtudni, hogy 2010-től valóban alkalmazás feltétele-e az általános iskola alsó tagozatán tanítóknak az informatikai alapvizsga. Ha igen, akkor esetleg felmentést kapnak-e az addigra 50. évüket betöltő tanítók?
Köszönöm segítségüket, boldog békés ünnepeket kívánok:
Éva
Kék Lilla üzenete
2007.12.17. 23:19
Tisztelt Minisztérium!
Közeledik dec. 31., ami a helyi tanterv átdolgozásának határideje. Mi, egy vidéki általános iskola dolgozői már sok energiát fektettünk ebbe a munkába, de sajnos a módszertani anyagok kínálata oly mértékben korlátozott, hogy az már a minőségi munkát veszélyezteti. Az elérhető országos módszertani képzéseketis igénybe vettük, amik nem sokat segítettek, és felkutattunk minden elérhető információt. A minisztériumi mintatanterv csak tavaszra készül el, ami igénybe vehető, az egy nagy kiadó teljes programja és egy másik nagy kiadó a napokban az Internetre feltett nem teljes körű anyaga. A kiadói mintaprogramok még nem akkreditáltak. Így dolgozunk, de mivel nem tantervfejlesztők, hanem tanítők és tanárok vagyunk, nem lehetünk abban biztosak, hogy a munkánk megfelelő színvonalon készül el.
Ilyen feltételek mellett hogyan várja el a Minisztérium az iskoláktól a határidő teljesítését? Milyen megoldásokat kínálnak a sokak által indokoltan felvetett problémára?
Köszönettel és ünnepi üdvözlettel: Kék Lilla
A Szerkesztők üzenete
2007.12.13. 11:17
Tisztelt"Budai2"!
 
A közoktatás normatív finanszírozásával kapcsolatban írt levelére válaszolva felhívom szíves figyelmét arra, hogy az Ön által leírt számítás hibás.
A 2 550 000 forint/teljesítmény-mutató/év nem az egy csoportra biztosított támogatás összege, hanem az a fajlagos összeg, amelyet a költségvetési törvényben meghatározott képlet alapján történő számításnál alapul kell venni.
Mind a képletet - Tm1=(T/O1) x Teh -, mind annak értelmezését megtalálja a költségvetési törvény 3. számú mellékletében.
A sajátos nevelési igényű tanulók támogatásánál - is - a közoktatási alaphozzájárulás a különböző évfolyamokon különböző mértékű, s ehhez adódik hozzá a létszám alapján biztosított kiegészítő hozzájárulás, amely - a 240 ezer forintos fajlagos összeg meghatározott százaléka.
 
Üdvözlettel,
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes
A Szerkesztők üzenete
2007.12.13. 11:14
Tisztelt "j.gyorgyi"!
 
A törvény szövege nem utal a helyi tanterv átdolgozásában sem a formára, sem az átdolgozás mélységére. Ez olyan tartalmi kérdés, amely a helyi tanterv műfaja mellett, a pedagógiai gyakorlat tartalmait érinti.
Ne feledkezünk meg arról, hogy a nem szakrendszerű oktatás egyik fontos feladata, hogy kezelni tudja az eltérő tanulói fejlettségi szintet, és megadja a lehetőséget ahhoz, hogy a tanuló beérje társait, felzárkózzon az átlaghoz, meghatározott időn belül elérje a helyi tanterv elvárt követelményeit. Az iskoláknak a helyi tantervükben kell meghatározni, hogy a kötelező és nem kötelező időkeret mekkora hányadát fordítják majd szakrendszerű és mekkora hányadát nem szakrendszerű oktatásra - a törvényben meghatározott keretek között. Sem a tanulásszervezési eljárásokban, sem a tanítási módszerek kiválasztásában, sem abban a kérdésben, hogy inkább tanítók vagy inkább tanárok tanítsanak, nem foglalt állást a  törvényhozó, hiszen nyilvánvaló, hogy minden iskola más összetételű, eltérő képességű tanulókkal rendelkezik, éppen ezért semmiképp sem indokolt minden iskolára egységesen kötelező szervezési időkereteket és oktatásszervezési, pedagógiai-módszertani előírásokat megszabni. Az alapozó funkció tartalmának és hatékonyságának a növelése elsősorban a magyar nyelv és irodalom, valamint és a matematika műveltségi területeken (tantárgyaknál) látszik leginkább indokoltnak. A felmérések és a vizsgálatok, az alapkészségekben, ezeken a területeken jeleztek leginkább problémákat. Indokolt a NAT alapján beépíteni a helyi tantervbe a kompetenciafejlesztés feladatait, ahogyan azt a törvény 2007. december 31-ig előírja.
 
Üdvözlettel,
Csillag Márta
főosztályvezető
kokézi üzenete
2007.12.12. 17:49
Közlemény a teljesítménymotivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 17/2007. (III.14.) OKM rendelet alapján támogatásban részesülő intézményfenntartókról
2007. szeptember 25.
Kérdésem: hol lehet megtekinteni a nyertes pájázatokat?
Tudomásom szerint a "nyilvánosság" is szerepelt apályázati kiírásban, mint "Jó gyakorlat".
Köszönettel! KOkézi
Marczis György üzenete
2007.12.12. 07:35
Tisztelt Minisztérium!
A gyulai Erkel Ferenc Gimnázium KT elnöke vagyok. Állásfoglalásukat kérem a pedagógusok túlóra díjának kiszámítása ügyében. Eddig a törvény a közismert "osztószámot" a kötelező óra(20)*4,33-mal számolta. Így a túlóra díját az alapbér/87 adta. Mivel a kötelező óraszám 22-re, így az osztószám 95-re (10%-kal nőtt)változott. Jól értelmezem, a pedagógusok túlóradíja ezek szerint 10%-kal csökkent? Nyugtassanak meg, rosszul gondolom!
Kollégái nevében:
Marczis György
ts52 üzenete
2007.12.10. 14:06
Iskolánkból szinte minden pedagógus elvégezte a "Hatékony iskolát mindenkinek" (Sulinova), valamint többen projektpedagógiai képzést is.
A nem szakrendszerű oktatásra jogosító 120 órás képzés tananyagrendszerével ez szépen összecseng (másképpen nem tenne kivételt a minisztérium a HEFOP-os pályázatokon nyertes intézmények pedagógusaival, akik hasonló felkészítést kaptak.
Kérdésem: Hogyan számíthatók be a fenti akreditált képzések a 120 órás nem szakrendszerű oktatásra felkészítő képzésekbe? Egy-egy modulként? Ha igen, milyen modulokat kell még teljesíteni?
Tisztelettel: Tóth S.
gödöllő_old üzenete
2007.12.04. 14:19
Tisztelt Minisztérium!

Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás nevében a következő kérdéssel fordulok Önökhöz:


A Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás közoktatás területén Megállapodásos formában a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a nevelési tanácsadást, és a logopédiai ellátást látja el kistérségi szinten.

A közoktatási törvény 89/A § (5) bekezdés értelmében a többcélú kistérségi társulás az általa ellátott feladatokra- önálló intézkedési tervet készít!

A 2008.évre vonatkozó Költségvetési törvény 8 melléklet IV fejezet alapján járó kötött felhasználású normatív támogatás 2007. novemberi igénylésénél az igénylőlapon feltétetelként jelent meg, hogy a Társulásnak vállalnia kell a közoktatási törvény 85 § (4) bekezdése szerinti önálló intézkedési terv készítését 2008. szeptember 01-ig.

Kérdésünk: A Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulásnak mely feladatra vonatkozóan kell intézkedési tervet készíteni? Kizárólag az általa megállapodásos formában ellátott pedagógiai szakszolgálatokra, vagy a 85 §- (4) szerinti részletezettséggel, valamennyi NEM TÁRSULÁS által fenntartott intézményre, és településre vonatkozóan is?

Köszönettel:

Kovács Gergő
Adél üzenete
2007.12.03. 17:45
Tisztelt Szerkesztők!
A következő probléma megoldásában szeretném a véleményüket kikérni.
Munkáltatóm szerint tanítói diplomámmal és testnevelés szakkollégiumi végzettségemmel nem taníthatok 5-6. osztályokban testnevelést. Erre veló hivatkozással felmentéssel megszüntette a munkaviszonyomat.
A Szerkesztők üzenete
2007.12.03. 13:51
Kedves Maria59!

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 66. §-ának (2) bekezdése szerint akkor, ha a közalkalmazottnak a munkaköre ellátásához a kinevezésében feltüntetett további szakképzettségére is szükség van, illetménye egy további szakképzettség esetén 5 %-kal, kettő vagy több további szakképzettség esetén 8 %-kal növekszik. A "H" fizetési osztályban a növekedés 7 %, illetve 10 % a 66. § (3) bekezdése alapján.

A Kjt. végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm r. 14/A. §-ának (1) bekezdése szerint a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakat a Kjt. 66. § (2) bekezdése alapján az illetménynövekedés akkor illeti meg, ha a besorolása alapjául szolgáló iskolai végzettsége és szakképzettsége mellett - a kinevezésben feltüntetett - további szakképzettségét a kötelező óra legalább 10 %-ában hasznosítja. Ha a számítás során az egészszámhoz kapcsolódó töredékszám a 2 tizedet nem haladja meg, lefelé, egyéb esetben kéthavi tanítási időkeretre vetítve - a kerekítés általános szabályai szerint kell a 10 %-ot megállapítani.

Tájékoztatom arról, hogy az említett kormányrendelet 14/A. §-ának (2) bekezdése rendelkezik a kinevezésben feltüntetett további szakképzettség hasznosítás mértékétől függetlenül történő figyelembevételéről.

Az illetménynövekedés megállapításával kapcsolatos vitás kérdések eldöntése az illetékes munkaügyi bírósághoz tartozik.

Üdvözlettel
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes
sziszka üzenete
2007.12.03. 13:31
Tisztelt szerkesztőség!
Pedagógusként dolgozok egy szakközépiskolában, de jelenleg GYED-en vagyok. Jan 20.-án tölti a gyermekem a 2 évet és szeretnék visszamenni dolgozni úgy, hogy január 20-tól kivenném a felgyülemlett szabadságomat. A munkáltatóm 30 napot emleget, de több ismerősöm aki hasonló helyzetben volt 3 hónapos szabadságról beszél. Milyen törvényre hivatkozva keressem meg ezzel az üggyel a munkáltatót? Tényleg évi 45 nap jár-e és mind a 2 évre? Ha a 2006 és2007-es évet számoljuk az közel 90 nap lenne. Jól számolok?
Rácz Tiborné üzenete
2007.11.30. 22:38
Kedves Szerkesztőség! Testnevelő tanári diplomám van! Érdeklődnék, hogy taníthatok-e 5.6. osztályban testnevelést? Vagy el kell végeznem valamilyen továbbképzést? 25 éve tanítok egy testnevelés tagozatos iskolában, 1-8. évfolyamig.
A Szerkesztők üzenete
2007.11.28. 08:42
Tisztelt L (Lilla)!

Természetismeret tantárgyat taníthatja a természetismeret és környezetkultúra szakirányú továbbképzési szakkal rendelkező, valamint biológia - bármely, illetve földrajz - bármely szakos pedagógus.

A munkáltató kompetenciájába tartozó, helyben eldöntendő kérdés, hogy az említett szakképzettségekkel rendelkező pedagógusok közül az adott tanévben melyik pedagógust bízza meg a feladattal.


Üdvözlettel
dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes
verocs üzenete
2007.11.26. 20:21
Tisztelt Szerkesztők!

Köszönöm a 443. szám alatt feltett kérdésemre adott részletes választ. Kérdésem azonban továbbra is az, hogy a városi polgári védelmi feladatok ellátásában részt kell-e vennie a pedagógusnak, (városi szinten, iskolán kívül) és magára kell-e hagynia ebben az esetben tanítványait, adott esetben elsős kisgyermekeket?
A Szerkesztők üzenete
2007.11.26. 11:05
Tisztelt verocs!

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztályához intézett megkeresésében a polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos pedagógusi kötelezettség felől érdeklődik.

Az alábbiakban a Magyar Köztársaság Alkotmánya, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. Törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok alapján tájékoztatom.
A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárokat polgári védelmi kötelezettség terheli.
A polgári védelmi kötelezettség célja fegyveres összeütközés vagy annak veszélye és katasztrófahelyzet esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint az állampolgárok felkészítése azok hatásának leküzdésére és a túlélés feltételeinek megteremtésére.
A polgári védelmi kötelezettség férfiakra 18-55., nőkre 18-50. éves korukig terjed ki.
A polgári védelmi kötelezettség részletes szabályait külön törvény, az 1996. évi XXXVII. törvény állapítja meg.
A polgári védelmi felkészítés követelményeiről szóló 13/1998. (III. 6.) BM rendeletben foglaltak alapján a tanulók felkészítése a tanulók életkori sajátosságainak figyelembevételével, differenciáltan történik.
A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól a 37/2001. (X. 12.) OM rendelet alapján tájékozódhatunk. Az oktatási ágazat intézményei, elsősorban területi érintettségük esetén, de alkotmányos kötelezettségük teljesítése érdekében is, bevonhatók, illetve közreműködők lehetnek a védekezésben, valamint a katasztrófa, az általa okozott kár következményeinek felszámolásában.
A tanulók, a hallgatók és a pedagógusok katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi felkészítése elsősorban a természeti csapások, a tűz, az ipari balesetek elleni védekezéshez, a tömeges sérülést okozó balesetek következményeinek felszámolásához szükséges ismeretek átadásával történik.

Üdvözlettel,
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető - helyettes
000x üzenete
2007.11.23. 20:36
T. Szerkesztőség!

16 éves lányom kereskedelmi szakközépiskolába jár. Az Of.-e elrendelte, a havi egyszeri szombantonkénti tanítást hat órában,(angolt tanít) ami most nagy teher, mert az ünnepek közötti időt is most kell "ledolgozniuk". Nincsenek lemaradva, szerintem így akarja az óraszámait növelni, hogy több fizetést kapjon, és ez egész évben így lesz. Kérdésemre, hogy amikor is ezen a napon megbetegszik a gyerek hogyan igazoljam, az volt a válasza, hogy 1-2 alkalommal hiányzik, az nem gond, de ha többször előfordul lépni fog.
Előszeretettel ordibálja a gyerekeknek, hogy az iskolában nincsen demokrácia, az van amit a tanárok akarnak.
Ezenkívül amit sérelmezek, úgy osztogatja az egész osztálynak az intőt, mint ovodásoknak a cukrot szokták.
Pár perc késésért of.-i intőt kapott a lányom, pedig az ő magatartásával tényleg soha semmi gond nem volt, mindig négyes, ötös volt a magaviselete.Sajnos vele nem lehet megbeszélni a problémát, mert nagyon indulatos ember. Azt szeretném megtudni, jogos-e az angol óraszámok emelése, a heti hét óra melett, ill. az of.-i intő milyen esetben adható?
Egyáltalán ki bírálja felül a pedagógusok "túlkapásait?
Az Igazgató nővel sem tudjuk megbeszélni a gondunkat, mert ő is ugyan azt fújja, mint az Of.
Tisztelettel, egy aggodó édesanya
Babzsu üzenete
2007.11.22. 21:03
Kérdésem a nem szakrendszerű oktatással kapcsolatos: A 128.§ (20) bekezdése alapján a ötödik-hatodik évfolyamon a felső tagozatos pedagógus (aki nem tanított alsó tagozatban) tölthet-e be nem szakrendszerű oktatásban pedagógus munkakört abban az esetben, ha elvégzett 120 órás pedagógus továbbképzést?
Köszönöm!
csakegyszülő üzenete
2007.11.22. 12:39
Kérdésem a következő: ha valaki a nyolc általános után szakképesitést szerzett, majd középiskolában érettségizett, és egy évfolyamot elvégzett egy főiskolán is, szintén nappalin, de azt az iskolát otthagyta, jelenleg pedig szintén első évfolyamos nappali tagozaton egy egyetem és már betöltötte a 24. életévét, milyen állami támogatást vehet igénybe, ha van 3 kiskoru testvére is? Van-e korhatár a kedvezményekre , illetve csak az egy főre eső jövedelem számit?? Hány éves korig veszik figyelembe ha valakinek kiskoru testvérei vannak, és nagycsaládosnak minősülnek. Van-e egyáltalán korhatár, hány éves korig lehet valaki államilag finanszirozott egyetemi hallgató? Milyen kötelező költségei vannak?
Köszönöm.
A Szerkesztők üzenete
2007.11.21. 15:28
Tisztelt radizs!

Tájékoztatom, hogy a családi pótlékkal a Szociális és Munkaügyi Minisztérium foglalkozik. Javaslom, hogy vegye fel velük a kapcsolatot (06-1/475-5700, 06-1/475-5800, ügyfelszolgalat@szmm.gov.hu).

Szilágyi Judit Osztályvezető Asszony megbízásából
Buzga Adrienn Oktatási és Kulturális Minisztérium Ügyfélszolgálati Iroda
L üzenete
2007.11.20. 10:15
Tisztelt Szerkesztőség!
November 9. -én kérdéssel fordultam Önökhöz!! A mai napig nem kaptam rá választ!!Köszönöm szépen!!
Tudják,van egy olyan mondás: Jó munkához idő kell ....... .
  
 45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok