2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Közoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  
  
A Szerkesztők üzenete
2008.02.05. 10:41

Tisztelt "sziszka"!

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 130. §-a rendelkezik a szabadságról, amelyet a követezőkben idézek:
„130. § (1) A munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg, amely alap- és pótszabadságból áll.
(2) A munkaviszony szünetelésének időtartamára a következő esetekben jár szabadság:
a) a keresőképtelenséget okozó betegség tartamára;
b) a szülési szabadság tartamára;
c) a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság [138. § (5) bekezdés] első évére;
d) a harminc napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság tartamára;
e) a tartalékos katonai szolgálat idejére, és
f) minden olyan munkában nem töltött időre, amelyre a munkavállaló távolléti díj-, illetve átlagkereset-fizetésben részesül.”

Úgy véljük, a szülést megelőző évben munkáltatója kiadta a szabadságát. Mivel gyermeke január 20-án született, feltételezhető, hogy január 1-jétől már szülési szabadságon volt. Amennyiben nem, erre az időtartamra, a szülési szabadság idejére, valamint a fizetés nélküli szabadság egy évére illeti meg a szabadság. Feltéve, hogy a feltételek fennállnak - vagyis, ha azt az apa nem vette igénybe -, jogosult a gyermekek után járó pótszabadságra is [Mt. 132. § (2) bekezdés].

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtására kiadott 138/1992.(X. 8.) Korm. r. 10. §-a (2) bekezdésének c) pontja lehetővé teszi, hogy a munkáltató a tárgyévi pótszabadságból 15 napot igénybe vegyen, ha a szabadság kiadására a szorgalmi időben kerül sor. Az igénybevétel az egész évet el nem érő törtévben időarányos lehet.

Üdvözlettel:
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes       

A Szerkesztők üzenete
2008.02.05. 10:33
Tisztelt "Macsu"!
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés g) pontja értelmében "a területi pótlék annak, aki olyan községi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben dolgozik - ideértve a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott, községi önkormányzat területén tagintézményként működő nevelési-oktatási intézményt is -, amelyik szerepel a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelettel kiadott jegyzékben a Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések között".
 
Mindezek alapján, ha a társulás központja nem a hátrányos helyzetű településen található a tagintézményben dolgozó pedagógusoknak jár a területi pótlék.
 
Üdvözlettel:
Csillag Márta
főosztályvezető
A Szerkesztők üzenete
2008.02.05. 10:30
Tisztelt "kokézi"!
 
A minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 17/2007. (III. 14.) OKM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-ának (8) bekezdése valóban azt tartalmazta, hogy a rendelet 2. § szerinti támogatás csak abban az esetben folyósítható a kedvezményezett részére, ha a rendelet 4. számú mellékletében foglalt, a "jó gyakorlat" nyilvánosságra hozatalához történő hozzájárulásra vonatkozó nyilatkozatot a pályázathoz csatoltan megküldi az OKM Támogatáskezelő részére. A rendelet 4. számú melléklete szerint pedig a pályázók ahhoz járultak hozzá, hogy a "teljesítmény motivációs pályázati alap" igénybevételére benyújtott pályázat mellékleteként megküldött, adott közoktatási intézmény intézményi minőségirányítási program mérési, értékelési rendszerre vonatkozó, illetve a pedagógus vagy alkalmazotti teljesítményértékelési rendszer bemutatására vonatkozó részét, mint "jó gyakorlatot" az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján és egyéb hivatalos kiadványában közzétehessük.
Ennek megfelelően a pályázati rendszer lezárultát követően (2007 novemberében) megkezdődött a "jó gyakorlatok" kigyűjtése a pályázatokból, ezek rendszerezése, és mindebből egy kiadvány elkészítése. A kiadvány előreláthatólag február elejére fog elkészülni és ekkor tesszük közzé. Kérem, hogy továbbra is kísérje figyelemmel honlapunkat.
 
Üdvözlettel,
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes
Forrainé üzenete
2008.02.04. 21:40
Lehet, hogy türelmetlennek tűnök, de a 496. üzenet alatt szereplő kérdésemre még nem kaptam megnyugtató választ. Kérem segítsenek, mert ez tantestületünk számára is fontos lenne.
Tisztelettel és köszönettel: Forrainé Kószó Györgyi
zsukri üzenete
2008.02.04. 14:10
Tisztelt Szerkesztőség!

Szeretném megkérdezném, hogy ha rendelkezem érettségivel, és szeretnék egy középszintű tárgyból ismétlő érettségi vizsgát tenni szintén középszinten, akkor melyik eredmény számít?
A jobbikat számítják bele a felvételinél, vagy mindenképpen a legutolsó eredményt?

Köszönettel:

M.K.
bondarll üzenete
2008.02.02. 14:24
Kedves blili,

A "munkáltató" képviselője az Ön igazgatója. Bár nem ismerem az Ön kvalitását, írásából az anyagi sérelmek zöreje mellett a szakmai önérzet kicsengését is vélem - hiszen nem a Munkaügyi Bíróságon panaszkodott. Ennek figyelembe vételével érzelmi töltöttségem - és szerény munkajogi ismereteim - noszogtatására segítségként az alábbi együttérző véleményemet nyílvánítom ki.
Az Ön munkahelyi vezetőjét "fenntartó" nevezte ki, ennek megfelelően leginkább csupán bér- és költségkifizetési fékek alapján intézkedik. Másodlagosak az emberi dimenziók.
Tehát az Ön bérét, járandóságát minden áron vissza kell tartani! Mondom minden áron!
A Kárpát-medensze erősen terhelt "légkörében" eddigiekben egyértelmüen ezt tapasztaltam.
Jó egészséget és egy szebb jövőt kívánok.
Egy volt közalkalmazott,
ma nyugdíjas, de pedagógus!
Üdvözlettel B. Elek
blili üzenete
2008.02.01. 14:37
Tisztelt Minisztérium!

Közalkalmazott pedagódus vagyok. Gyermekeim születése utáni szabadságomat töltöm 2007. októberétől GYES mellett. A munkáltatóm határozatban a pótszabadságom napjait összesen 48 munkanappal csökkentett a 138/1992. Kormányrendelet 10. §-nak c. pontjára hivatkozva, illetve a Kjt. 57. §. (3) alapján. Jogosan járt-e el a munkáltatóm?
Munkajogászokat, közoktatási szakértőket kérdezve az ő álláspontjuk, hogy a munkáltatóm nem veheti igénybe az évi 15 munkanap erejéig, hogy foglalkoztasson, mivel arra az időszakra, melyre járó szabadságomat jelenleg töltöm (TGYÁS, GYED, táppénz) a munkáltatóm gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot engedélyezett, s ez eleve kizárja, hogy foglalkoztasson, illetve visszamenőleg senkit sem lehet igénybe venni.
Kérem az Önök álláspontját ebben az ügyben.
Köszönettel: Lilien
bondarll üzenete
2008.02.01. 11:32
Kedves Fórumtársak,
Igazán jó érzés volt találkozni - gondolom nemes szándékú akarattal - a közoktatási törvény módosításának tervezésével. Mégiscsak észrevették mostmár az államigazgatási szinteken is, hogy ezzel is nagyon el lett szúrva valami 1990-91-92-93-ban, no és a gyakorlatával.
Döntési jogosultságot vettek ki annak a szakmai testületnek a kezéből, akik egyedül képesek voltak garantálni azt, hogy közoktatásunk szinvola a világ élvonalába kerülhetett. A 90-es évek kezdetén elindult egy zuhanórepülés, amely egyre meredekebben zajlik napjainkban is!
Röviden az okok:
Fogalomzavar van: nyelvünkben történelmi folyamatban megalkotott szavaknak kiürült a fogalomtartalma, így
1. össze-vissza alkalmazzuk azokat
pedagógia-oktatás, nevelés-gondozás, iskola-tanoda, kollégium-diákszállás, pedagógus-tanár, diák-tanuló, hivatás-szakma stb.
2. Komplexen egybetartozó, egymást lefedő fogalomköröket
mereven szétválasztjuk egymástól:
bölcselet-természettudomány, humán-reál, politika-szakma,
civil szféra-politikai szféra, etika-etológia, humánökológia-közgazdaságtan, fenntartó-üzemeltető stb.
Az ISKOLA egy történelmi képződmény, egy szellemi kondíció, amely rendszerint az élet praktikumaiból következően alakult ki akkor és ott, ahol intenzíven értelmes tevékenység zajlott, és érdemesnek látszott ezt az utánpótlás képzésében és nevelésében alkalmazni. Eldöntötték a politikusok, hogy érdemes, de a szakmai tartalmához csupán ajánlásokat, véleményeket adhattak. Nevetségesnek látszik ilyen távlatból, hogy azoknak a vezetőjeit, vagy munkatársait egy államigazgatás nevezte volna ki. Kevesebb, mint primitív az a szemlélet, amelyik négyzetméternek, kilogrammnak, darabnak, liternek, oldalnak Ft/főnek degradálja az iskolát. Az így kreált intézményrendszer nem más, mint egy pont- és papírelosztó hely! Nyílván sokak nem értenek egyet a fentiekkel, ezt viszont én megértem. Ha fórum akkor legyen vita, hogy ne csak mi, hanem nálunk fontosabbak is tanulhassanak belőle.
Végül idézem egy magas vezető egy mondatát:
"Nekem mindegy, hogy hány pedagógust kell elküldeni, csak a maradék jól dolgozzon!"
Hej Rigó! Rigó, te részeges ló megittuk a zab árát.
Hej Rigó! Rigó....együtt isszuk a kárát.
Ugye, ebben a dalban nem a ló a részeges?
Megköszönve a kölcsönös türelmet és jószándékot
Bondár Elek
A Szerkesztők üzenete
2008.01.31. 15:52
Tisztelt "Éva81"!
 
A pedagógus alkalmazásának képesítési feltételeiről a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. § rendelkezik. Az ebben foglaltak szerint nincs olyan előírás, mely szerint az általános iskola alsó tagozatán tanítóknak az informatikai alapvizsga letétele kötelező lenne. 
 
Üdvözlettel:             
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes 
A Szerkesztők üzenete
2008.01.31. 15:50

Tisztelt "ellenőr"!

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 66. § (2) bekezdése értelmében akkor, ha a közalkalmazottnak a munkaköre ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség mellett a kinevezésében feltüntetett további szakképesítésre, szakképzettségre is szükség van, és azzal a közalkalmazott rendelkezik, az (1) bekezdés szerint járó garantált illetménye
a) egy további szakképesítés esetén legalább 5%-kal,
b) kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 8%-kal növekszik.

A Kjt. végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének III/9. pontja szerint azokban a munkakörökben, amelyek betöltéséhez jogszabály kötelező erővel nem határoz meg végzettséget, szakképesítést vagy szakképzettséget, a közalkalmazottat a meglevő legmagasabb végzettsége és szakképesítése alapján kell besorolni azokon a kereteken belül, amelyek a munkakör fizetési osztályát meghatározhatják.
Amennyiben a közalkalmazottat más szakképesítése alapján korábban a "B" fizetési osztályba sorolták be, a besorolás alapja a dajka szakképesítés megszerzésével a munkakör ellátására képesítő dajka szakképesítés lesz a hivatkozott III/9. pont b) pontja alapján, mivel a besorolást eszerint kell elvégezni, ha a másik szakképesítés nem jogosítja magasabb fizetési osztályra. A  másik szakképesítés - nagy valószínűséggel - nem jöhet szóba mint további szakképesítés, mivel azt a munkaidő 10 %-ában a dajka munkakörben nem hasznosítják.
Véleményünk szerint nem minősül "további" szakképesítésnek a munkakör ellátására képesítő dajka szakképesítés akkor sem, ha a fizetési osztályt az érettségi bizonyítvány alapján állapították meg.
 
Üdvözlettel:             
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes
baka üzenete
2008.01.29. 20:45
Iskolánk évek óta a Nebuló Könyvház Kft-vel bonyolítja a tankönyvrendelést. A kft. a munka megkönnyítésére 2 éve ingyenesen megrendelő és tankönyvárusító-elszámoló (számlaadó) programot bocsájtott az iskolák részére, amelyet eredményesen használunk.
A napokban megjelent minisztériumi közlemény értelmében a tankönyvrendelést a KIR-en keresztül kell lebonyolítani. Ez azt jelenti, hogy ismét duplájára nő az adminisztrációs munka, hiszen a KIR rendszer a tankönyvek eladásában nem tud segíteni, így ahhoz, hogy augusztusban árusítani tudjunk, két adatbázist kell feltölteni. Ki fogja ezt megcsinálni? Gondolom, más iskoláknak is gondot okoz ez.
aknaj üzenete
2008.01.28. 16:36
Tisztelt Szerkesztők! Ikreim 2003. 06.03-án születtek. Mikor válnak tankötelessé? Köszönettel:aknaj
A Szerkesztők üzenete
2008.01.28. 15:29
Tisztelt Rácz Tiborné!
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerint az iskolai oktatás ötödik-hatodik évfolyamán a szakrendszerű oktatáshoz a tantárgynak megfelelő szakos tanári vagy a műveltségi területnek megfelelő képesítést nyújtó tanítói szakképzettségre van szükség. Ezenkívül a 17. § (1) bekezdésének b) pontja lehetővé teszi azt is, hogy a testnevelés tantárgyat az első évfolyamon testnevelés szakos tanár tanítsa.
 
A nem szakrendszerű oktatás tekintetében kívánja meg a 17. § (8) bekezdése a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő ismeretek elsajátítását.
 
Üdvözlettel:                                                                                                         
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes                           
A Szerkesztők üzenete
2008.01.28. 12:53
Tisztelt Adél!
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 127. §-ának (8) bekezdése szerint az emelt szintű oktatás kivételével az iskolai oktatás ötödik évfolyamán az adott tantárgy oktatására és pedagógus-munkakör betöltésére jogosít a szakkollégium elvégzését igazoló tanítói végzettség és szakképzettség.
 
A közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetésének jogcímeit a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. §-a (1) bekezdésének a)-d) pontjai tartalmazzák. A felmentés indokolásának valósnak és okszerűnek kell lennie. A levelében megjelölt ok önmagában nem felel meg a felmentési jogcímek egyikének sem.
 
A felmentés ellen az illetékes munkaügyi bírósághoz lehet fordulni.
 
Üdvözlettel:                                                                                                         
           
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes
A Szerkesztők üzenete
2008.01.28. 12:51
Tisztelt "Kék Lilla"!
 
A Nemzeti alaptanterv módosítását követően szükségessé vált a helyi tantervek módosítása. Az intézmények munkájának támogatására a minisztériumban a Nat 2007 követelményeinek megfelelően felülvizsgálatra kerültek a 17/2004. (V.20.) OM rendelet mellékletében található kerettantervek. A jogszabálytervezet 2007. november 7-én felkerült a minisztérium honlapjára.
 
Üdvözlettel:
 
Csillag Márta
főosztályvezető
 
Ditke1987 üzenete
2008.01.27. 15:02
Tisztelt Minisztérium!
Általános iskolában tanítok német nyelvet már 20 éve.Több, mint 10 éve már tanítok alsó tagozatban is, tehát 1-4.évfolyamig.Diplomám megnevezése: általános iskolai tanár. Kérdésem: El kell-e végeznem a 120 órás továbbképzést az 5-6.évfolyamot illetően.( Iskolánkban emelt szintű nyelvoktatás folyik.)Valamint azt szeretném tudni, mennyire tartják Önök azt igazságosnak, ha valaki levelezőn két év kiegészítő tanítói szakot végzett németből, és ő taníthat 5.és 6.évfolyamon, mi, akik pedig négy évig tanultunk nappalin, nem lennénk erre alkalmasak? Vagy amit eddig csináltunk, az Önök szerint semmi volt??
Válaszukat várva
köszönettel : egy pedagógus
Nagymama üzenete
2008.01.27. 12:10
Tisztelt Minisztérium.
Nem tudom, hogy milyen fórumon fejezhetném ki teljes felháborodásom a következők miatt. Előzőleg megjegyezném, hogy 64 éves vagyok két egyetemi diplomám van,( Gödöllőn végeztem agrár szakmérnök vagyok valamint a pénzügyi és számviteli főiskolát is sikerrel vettem be.) tehát van fogalmam a felvgételikről, vizsgákról és megmérettetésekről.
Az unokám 8. osztályos négyes ötös tanuló, tegnap írta a közös központi felvételit, melyet izgalommal olvastunk a megoldó kulccsal együtt.
Kérdezném ezzel kapcsolatban a következőket, mi ma az oktatás célja megtudni mit tud a gyerek, vagy bebizonyítani, hogy az alapfokú oktatás egy fabatkát sem ér, ami nem igaz!!!!
Aki ezeket a feladatokat összeállította nincs tisztában azzal, hogy a mai gyerekek mit tanulnak az iskolában, vagy nagyon tisztában van vele és a gyerekeket felhasználva próbál példát statuálni arra, hogy az általános iskolai pedagógusokra nincs szükség, mert a gyerekek nem tudnak semmit.
Roppant érdekesnek tartom azt, hogy most döbbennek rá arra, hogy a tanulók nem tudnak olvasni számolni (pedig ez egyértelműen az önök hibája!!!!!!!) de azt nem veszik figyelembe, hogy míg én és az én gyerekeim még szombaton is jártunk iskolába, és napi 5-6 óránk volt, nem kellett egy egy tantárgyon belül ennyi fölösleges ismeretet megtanulni. Ma lényegtelen dolgokkal, specialitásokkal bombázzák őket, amit az én időmben csak azok tanultak akik olyan pályára szerettek volna menni, a középiskolai tananyag lekerült az általános iskolába, minek mikor ma csak 5 nap a tanítás és nem lehet napi 5 óránál több tanítási óra, ebbe kell besűríteni a túlzott ismeretanyagot!!!!Ezt Önök tették Ilyenné , Hiszen Önök szablyák meg törvényileg, hogy milyen ismeretanyagot kell a gyereknek elsajátítani, a tanár csak a módszert választhatja meg nem azt, hogy mit tanít.
A mai gyerekek nem butábbak és tehetségtelenebbek, mint a régiek, de egy maratoni sprintté változtatták a tantárgyak tanulását, melyenek következtében a gyerekekből kiölték a természetes kíváncsiságot az érdeklődést, és stresszel teli útálattá változtatták ezeket az éveket.Végigszáguldanak az olvasáson a matematikán, gátfutó sebességgel gyűrik le a földrajzot kémiát fizikát biológiát a történelemről már ne is beszéljünk, hol van már a szépirodalom, a versek az élvezetes tapasztaláson alapuló oktatás ma csak a fejét kapkodja mindenki!!!
A tanárok többsége sem szakbarbár ( mind a két lányom tanár az egyik nyelvtanár a másik gyógypedagógus), de meg kell felelniük az Önök mércéjének.
Higyjék el nem megoldás a szöveges értékelés és a nem szakrendszerű oktatás a kompetencia alapú oktatásról már ne is beszéjünk. Olvasták Önök, mert én vettem a fáradságot és végig rágtam magam a NAT ezen fejezetén, józan paraszti ésszel megáldott régi!!!! tanítók kompetencia alapon oktattak, mert őket nem ostorral zavarták egy futópályán.
Akkor az volt fontos, hogy a gyerek a 8 év alatt biztos olvasás tudással rendelkezze és értse azt amit olvas, ki tudjon tölteni egy csekket egy kérdőívet egy űrlapot.. ismerjen és szívesen olvasson könyveket és verseket, ma egy 50-60 éves hajléktalan zűllött alalk nagyobb irodalmi ismeretekkel rendelkezik, mint egy egyetemista, tudjon számolni ( fejben is )legyen általános ismerete azt őt körülvevő világról!!! Ma mi a cél ??? A kompetenci alapú oktatásban is ezt fogalmazzák meg akkor hol a differencia, ott hogy a tananyag ennek szöges ellentéte és azt is Önök állítják össze.
ki mit nem ért?? Milyen hátsó szándékaik vannak ezzel. Remélem nem azok amikre ezek után én gondolok???
Tisztelettel Turcsányi Sándorné nagymama, nyugdíjas agrármérnök
Forrainé üzenete
2008.01.25. 19:27
Tisztelt Szerkesztők!
A nem szakrendszerű oktatással kapcsolatos témában érdeklődöm. A www.okm.gov.hu oldalon a követekző olvasható:Felhívjuk a figyelmet továbbá arra is, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv I. keretei között a HEFOP 3.1. intézkedés pályázatainak keretében támogatást nyert intézmények azon pedagógusai, akik 120 órás továbbképzésben vettek részt a pályázat megvalósítása során, megfelelnek azoknak a követelményeknek, amelyeket a nem szakrendszerű oktatás végzéséhez az 1993. évi LXXIX. törvény 17. § (8) bekezdése előír. Feltétel azonban, hogy a felkínált 30 órás tanfolyamokból 4x30 óra elvégzését igazoló tanúsítvánnyal rendelkezzenek. (Ezeknek a tanfolyamoknak jól azonosítható száma van a tanúsítványokon.)
A mi intézményünkben is részt vettek kollegák a HEFOP 3.1.4. pályázaton belül ilyen képzésen, de a végzettséget igazoló dokumentumokon 30 órás képzés van.Így kollegáim 2*30 órás képzést tudhatnak magukénak. Viszont a HEFOP 2.1.5. pályázat keretén belül Hatékony tanulómegsimerési technikák, illetve Kooperatív technikák című szintén 2*30 órás képzésben vettek részt.
Kérdésem csak annyi, hogy miért a HEFOP 3.1 intézkedés került be az elfogadható dokumentumok közé?
Néhány kollega végzi a nem szakrendszerű 120 órás tanfolyamát ugyanaz a képzés anyaga.

Köszönettel: Forrainé Kószó Györgyi
troja32 üzenete
2008.01.24. 15:07
Tisztelt Szerkesztők!

Jelenleg mérnök-tanári főiskolai diplomával rendelkezem, de szeretnék gimnáziumban tanítani, és érettségiztetni is.
Feruártó szeretném elkezdeni levelezőn a Dunaújvárosi Főiskolán a mérnök-tanári mesterszakot.Kérdésem az, hogy ez elegendő-e terveim megvalósításához, vagy probáljam meg inkább a Debreceni Egyetem informatika szakát

Válaszukat előre is köszönöm.
Tisztelettel:
Andrea
A Szerkesztők üzenete
2008.01.23. 14:29
Tisztelt Tóth Sándor!
 
A nem szakrendszerű oktatásra jogosító továbbképzésekről, a 120 órás képzés tananyagrendszeréről, a jogalkotói szándék szerint érdemes gondolkodni.  A 3.1. HEFOP intézkedés - többek között - a nem szakrendszerű oktatásra, a meghosszabbított alapozó képzésre vonatkozó filozófia kifejtése volt a kompetencia-alapú oktatás keretei között, azon belül a 3.1.2., a 3.1.3-as, valamint a 3.1.4-es pályázatok készítették fel az intézményeket az új tartalmak bevezetésére. A 4x30 órás felkészítésben tehát a tartalom a döntő, amely a fentiek szerint a pedagógiai, pszichológiai ismereteket, a tanítás-tanulásszervezés új eljárásait, a kompetencia-alapú oktatást helyezi előtérbe a 10-12 éves korosztály fejlesztésében.
Azért jelentettük meg a beszámítható továbbképzésekre vonatkozó közleményt, mert a nem szakrendszerű oktatásra felkészítő 120 órás speciális tanfolyamok kiválasztásához segítséget kértek kollégáink. Nem foglalkozunk külön-külön az akkreditált képzések tartalmával. Erre a továbbképzésről szóló jogszabályban meghatározott eljárás és akkreditációs szakértői hálózat hívatott. Az intézmények vezetőinek felelőssége annak eldöntse, hogy mely képzésekre irányítja a tantestület tagjait, illetve hogyan biztosítja a "nem szakrendszerű" oktatás személyi feltételeit.
 
Üdvözlettel:
Brassói Sándor
főosztályvezető-helyettes
A Szerkesztők üzenete
2008.01.23. 14:23
Tisztelt 000x!
 
Szeretném tájékoztatni, a közoktatási intézmények (általános és középiskolák) nem tartoznak a minisztérium felügyelete alá, közvetlen felettes szervük a fenntartó, amelyik az esetek nagy részében az önkormányzat oktatási hivatala, de lehet egyház, alapítvány, stb. is. Az iskola pedagógia programját, amelyben szabályozzák többek között az órák számát, az értékelés módját stb. a fenntartó hagyja jóvá, illetve a fenntartó gyakorolja a munkáltatói jogkört az igazgató fölött. Mindezek alapján javasoljuk, hogy keresse meg panaszával az iskola fenntartójának illetékesét. Amit levelében leír, abból nem derül ki, hogy miért vannak angol órák szombaton, hogyan értékelik a tanulókat. De mindezek ügyében az illetékes fenntartó vizsgálatot indíthat.
 
Üdvözlettel,
Brassói Sándor
Főosztályvezető-helyettes
 
bedo üzenete
2008.01.23. 08:31
Tisztelt Szerkesztők!
1991-ben szereztem matematika-fizika szakos főiskolai diplomát.1995-től az ELTE-re jártam ahol számítástechnika szakos tanárként végeztem 1999 februárjában. Közben 1998 februárjától 2001 szeptemberéig gyesen voltam és emiatt "más" dolgok kötötték le a figyelmemet.A várakozási időmet nem csökkentették egy évvel arra hivatkozva, hogy egyetemi tanulmányaimat még 1998 előtt, a továbbképzésről szóló jogszabály hatályba lépése előtt kezdtem el.Jogos-e a panaszom és ha igen ennyi év után érvényesíteni tudom-e igazamat?

Válaszukat előre is köszönöm!
aknaj üzenete
2008.01.22. 18:17
Tisztelt Szerkesztők! Ikreim 2003.06.03-án születtek. Mikor válnak tankötelessé? Köszönettel: aknaj
Medvegy üzenete
2008.01.22. 09:02
Tisztelt Szerkesztő! Történelem és angol szakos tanár vagyok. A történelem szakot egyetemen végeztem /2003/, az angolt most fejezem be, főiskolai képzésere járok. Egy olya iskolában tanítok, ahol gimnáziumi és általános iskolai osztályok egyaránt vannak. Azt szeretném megkérdezni, hogy az angolt milyen évfolyamokon taníthatok? Hallottam, hogy 2010 után módosulni fog a jelenlegi helyzet. Tudna nekem ez ügyben segíteni, pl hol lehetne pontosan utána nézni a várható változásoknak? Előre is köszönöm, Tisztelettel, Medvegy János, Szeged
Tasnádi Tünde üzenete
2008.01.21. 15:00
Tisztelt Szerkesztő!
Fiam 9. osztályos tanuló egy szakközépiskola nulladik évfolyamán, melynek célja, hogy az angol nyelvet jó szinten elsajátítsa. Heti 15 órában tanulják iskolai keretek között az angolt, de sajnos fél év elteltével nem látok lényeges előrehaladást. Férjem Hollandiában fog dolgozni februártól, így lehetősége lenne magával vinni gyermekünket, ahol reményeink szerint megtanulhatná a nyelvet. Van -e arra lehetőség, hogy fiam hazai tanulmányait felfüggesszem a tanév hátralevő idejére, és szeptemberben folytassa. Hollandiában szükséges -e iskolába íratni erre az időre? Kell -e osztályozó vizsgát tennie, ha visszatér? Kérem, segítsen a kérdések megválaszolásával.
Tisztelettel köszönöm válaszát.
aggódó üzenete
2008.01.16. 21:12
Tisztelt Szerkesztők!
Gyermekem ebben a tanévben második osztályos tanuló. Délelőtt tanulnak, délután napközis foglalkozás van. Ma hallottam a tanító nénitől, hogy jövőre iskolaotthonos rendszerben fognak tanulni. Tudomásom szerint minden újítást csak felmenő rendszerben lehet bevezetni, azaz a kezdő évfolyamokon. Ráadásul meg sem kérdezték a szülőket, de még a pedagógusokat sem. Amiatt is aggódom, hogy hogyan tud majd zenébe, táncra járni a gyermekem. Másrészt már nem is akartam, hogy jövőre napközis legyen. Megteheti-e ezt velünk az iskolavezetés? Válaszukat nagyon várom és előre is köszönöm.
unikornis üzenete
2008.01.15. 21:26
Tisztelt Szerkesztő! Tisztelt Fórumozók!
Az intézményeknek december végéig kellett elkészíteni Gyakornoki Szabályzatukat.
Kell-e gyakornoki vizsgát tennie ez év végén annak a kolleginának, akit pályakezdőként határozott idejű szerződéssel vettek fel Gyes-en lévő helyettesítésére szeptemberben?
Most kapta a kezébe a szabályzatot.
Köszönöm előre is a választ: unikornis
vsh üzenete
2008.01.15. 11:46
Alsóban tanító, tanítói végzettségű és ének spec. koll.-al rendelkező pedagógus kaphatja-e az 5 %-os illetménykiegészítést, ha alsóban éneket tanít. Valóban csak akkor kaphatja, ha 5-6. osztályban tanítja az éneket? Milyen törvényben lehet ennek utánanézni? Ha eddig kapta, el lehet-e venni?
Alsós napközis tanító +német tanítói diplomával németet is tanít 1-4 oszt-ban, jár e neki az 5 %
Köszönöm válaszukat.
S mariann üzenete
2008.01.10. 19:31
Tisztelt szerkesztők!
Tanácsukat társulás témakörben kérném.Röviden: Óvódánk kistérségi társulásban társult 1 éve a szomszédos falu óvódájához.A hivatalos munkáltatónk ennek a falunak a polgármesteri hivatala, mi mint tag óvóda szereplünk.1 éve mindennemű juttatásból ki vagyunk rekesztve.Pedagógusnapi jutalom,nőnapi kedveskedés ,üdülési csekk és a legújabb évvégi jutalom.Indoklás :mi tagintézmények vagyunk és a költségvetés úgy van megcsinálva hogy elkülönül intézményenként.Nekik van pénzük a helybeli dolgozóinak,a mi falunknak nincs.Az idei költségvetést is úgy alakul hogy már előrre tudják hogy mi nem kapjuk meg ezeket jövőre sem, sőt ők még plussz juttatásokat is terveznek mint keresetkiegészítés.Nem értjük a minisztérium kitalálta a társulási formát, a munkáltatónk ugyanaz egybe vannak az értekezletek, a tervek ,ugyan az az óvoda vezetőnk,lehetséges hogy mi éveken keresztül semmibe se részesüljünk.Amennyiben nem teljesen érdekelt a válaszban szeretném a segítségét kérni kinek továbbítsam ezt a levelet.A törvényben van különbség tagóvodai dolgozók tekintetében és tényleg így lenne hogy mi nemtartozunk sehová???? köszönöm Mariann
A Szerkesztők üzenete
2008.01.10. 13:19
Tisztelt "verocs"!
 
Az Alkotmány 70/H. § (1) szerint: " A haza védelme a Magyar Köztársaság minden állampolgárának kötelessége." A polgári védelmi kötelezettség férfiakra 18-55., nőkre 18-50. éves korukig terjed ki. Amennyiben Ön magyar állampolgár, és a fenti korcsoportok valamelyikébe tartozik, ez a kötelezettség Önt is terheli. A polgári védelem megszervezése és irányítása államigazgatási feladat, amelyet az államigazgatási, az önkormányzati szervek és a hivatásos polgári védelmi szervek látnak el. A polgári védelmi kötelezettség részletes szabályait az 1996. évi XXXVII. törvény  állapítja meg. 
A közoktatási intézmény vezetőjének feladata, többek között: hogy meghatározza a katasztrófa-, a tűz- és a polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendjét az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, irányítja és ellenőrzi a felkészülési és a védekezési időszakra meghatározott feladatok végrehajtását; elrendelés esetén kidolgoztatja az intézmény veszélyeztetettségének megfelelő veszély elhárítási terveket, és azt egyezteti a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság területi szervével; végrehajtja intézményére vonatkoztatható feladatokat; együttműködik a felkészülés, a védekezés, a kárfelmérés, valamint a katasztrófa következményeinek felszámolása és helyreállítása során a katasztrófavédelem területi szervezeteivel, az intézmény működési helye szerint illetékes polgármesterrel, továbbá a minisztérium ágazati védekezési munkabizottságával.
Fentiekből következik, hogy amennyiben ilyen esemény következik be, és a pedagógus a közoktatási intézményben tartózkodik, gyermekek, tanulók felügyeletét látja el, az intézményvezető utasítása szerint köteles eljárni. Az intézményvezető pedig a szabályzatokban rögzítettek szerint intézkedik. Felteszem, hogy ezeket a vezetői utasításokat minden alkalmazott jól ismeri.
 
Üdvözlettel,
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető - helyettes                                                                  
 
  
 44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok