2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Közoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  
  
szinena üzenete
2008.06.14. 16:42
Tisztelt Szerkesztők!
Gyermekem 5.osztályos nehezen megy neki a matematika. Félévkor kettes volt matematikából, most a jegyei alapján
2,4 es volt az átlaga a nagydolgozatai 3-as, 2-es eredményűek voltak. A Tanárnő megbuktatta, mondván, hogy vigyem ideggyógyászhoz, mert orvosi eset, és Ő nem számol átlagot,és ez a gyerek nem tud szorozni, osztani, összeadni kivonni.Akkor a dolgozatait ki írta meg? Mit tehetek mint szülő ? Reklamálhatok valahol, hogy a jegyei alapján ez nem bukás, vagy el kell fogadnom, hogy végig tanuljuk a nyarat és a kedves Tanárnőnek rossz napja lesz és ismétel a gyerek ? Van erre valami megoldás ? vagy teljesen ki vagyunk szolgáltatva a Tanárnőnek ?
ovped üzenete
2008.06.05. 16:47
Tisztelt Minisztérium! Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a pedagógus társadalomban az óvodapedagógusok kötelező óraszáma(32) majdnem 10 órával több a többi pedagógus kollégához képest. A tanítással le nem kötött órák bevezetése még fokozza az óvodapedagógusok leterhelését, mivel még 8 órával többet dolgoznak az intézményben, indokolatlanul megrövidítve a regenerálódásra szánt időt.A napi 6,5 óra óraközi szünetek nélkül 3-6 éves gyerekek között felér más munkahelyen eltöltött 10 órával. De itt gyermek életekről van szó, egy pillanatra sem lehet kikapcsolni. 6,5 óra után 2-3 óra regenerálódásra lenne szüksége az óvodapedagógusoknak ahhoz, hogy másnapra felkészüljenek és kipihenhessék magukat. Bár a törvény leírja, hogy intézményen kívül is le lehet tölteni a tanítással le nem kötött órákat, de mivel a rendelkezés teret ad a vezetőknek arra, hogy kötelezhessék az óvodapedagógusokat az intézményben letölteni, ezzel él is a legtöbb vezető, legalábbis Szegeden ez a helyzet. Kérem sok ezer óvodapedagógus nevében, hogy szíveskedjenek felülbírálni a tanítással le nem kötött órák számát az óvodapedagógusok esetében. Egyáltalán az óvodapedagógusokra vonatkozik ez, vagy csak a tanítókra, tanárokra?Üdvözlettel.
A Szerkesztők üzenete
2008.06.04. 10:39
Tisztelt "BM68"!
 
A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység jogszabályi hátterét a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 34. és 35. §-a, valamint a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet tartalmazza.
A szakértői bizottságok tevékenységét, működését összefoglaló ismertetést talál minisztériumunk honlapján is (A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység).
 
Üdvözlettel,
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető helyettes
 
egy anonym diák üzenete
2008.06.03. 17:33
Tisztelt Minisztérium!
Egy törvénymódosítási kezdeményezéssel fordulok önökhöz.
Ennek tárgya a következő: Amennyiben egy adott diák az órán mutatott magatartásával és az órán (nem)végzett munkájával, nemcsak a környezetét (ami lássuk be: már így is helytelen) zavarja a tanulásban, de szánt szándékkal (és ebből gyakorlatilag sportot űzve) szabotálja az órákat tekintet nélkül minden diáktársára, úgy vélem ezen esetekben a szaktanári, vagy az osztályfőnöki figyelmeztetés semmit sem ér.
Ezek után a módosítási javaslatom a következő lenne:3-5 diák kezdeményezhesse egy másik társuk az iskolából, de legalább az osztályból való eltávolítását. Ez a javaslat az osztályfőnökhöz, vagy az igazgatóhoz kerülne, aki az érintett tanárok és diákok meghallgatása után, ezen személyek jelenlétében hirdetné ki döntését, mely szerint az érintett diák maradhat-e az osztályban, avagy egyáltalán az iskolában.
Köszönöm...
Logopédus üzenete
2008.05.29. 09:43
Tisztelt, Szerkesztők! Az alábbi kérdésre szeretnék Önöktől választ kapni: Jár-e gyógypedagógiai pótlék Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben dolgozó logopédus kollégának, ha óvodában, iskolában végez beszédterápiát (nem csak SNI-s) gyerekekkel. Köszönöm
Szigaby üzenete
2008.05.29. 08:33
Érdeklődni szeretnék, ha rendelkezem C típusú államilag elismert angol nyelvű középfokú nyelvvizsgával és 10. osztályos vagyok egy nyelvi előképzős gimnáziumban, akkor kaphatok-e felmentést a jövő tanévtől az angol órák látogatása alól, illetve készülhetek-e magánúton közép vagy emeltszintű érettségire? Mikor tehetem le leghamarabb az érettségit angol nyelvből? Mi a menete az érettségire való jelentkezésnek akkor, ha nem abban az iskolában szeretném letenni, ahol most tanulok? Köszönöm!
szamizdat üzenete
2008.05.28. 20:24
Másik kérdésem:

Fizetésemelést igértek idénre (5%), de fizetésemelés helyett az alapbérem 0 Ft-tal változott, azonban a nyelvvizsgapótlékomat megemelték. Jogos-e fizetésemelés gyanánt/helyett nyelvvizsgapótlékot emelni?
szamizdat üzenete
2008.05.28. 20:21
Tisztelt Szerkesztőség!

Az idei kifizetendő (?) 13. havi fizetésem ügyében fordulok Önökhöz.

Az OKM egyik háttérintézményében dolgozom, munkavállalóként tavaly nyár eleje óta. Fizetésemet a Magyar Államkincstártól kapom az Intézeten keresztül. Tavaly ősztől év végéig az fizetésemmel együtt kaptam részarányosan a 13. havi fizetést.

Idén 2008-ban kb márciustól kezdték el nekünk utalni részarányosan a 13. havi fizetést. Nekem június közepén megszűnik a munkaviszonyom és azt szeretném tudni, hogy a 13. havi fizetés részarányosan január óta jár-e, illetve erről külön dönt-e minden intézmény, továbbá kérhetem-e, hogy azt janurárra visszamenőleg fizessék ki?

Számításaim szerint, ha csak márciustól kapom, akkor összesen 3,5/10-ed részét kaptam meg a fizetésemnek, ha pedig januártól kapnám, akkor 5.5/12-et részt kapnék kézhez, amely között elég nagy különbség van.

Mit tehetek ilyenkor és tulajdonképpen mennyi jár(na)?
macski üzenete
2008.05.25. 15:26
Tisztelt Szerkesztők!

Német nyelvtanárként dolgozom egy általános iskolában,2002-ben diplomáztam. Jelenleg GYES-en vagyok, angolul tanulok, megszereztem a középfokú C típusú nyelvvizsgát. Szeretném megtudni, hogy nyelvtanárként, ha szeretnék egy másik idegen nyelvet tanítani, elegendő-e a felsőfokú C típusú nyelvvizsga? (ált.iskolában tanítanék)Vagy el kell-e végeznem az angol nyelvtanári szakot, mert az átképzős rendszer megszűnésével, emelt szintű érettségit kell tenni és a bolognai rendszer 3 +2 év, szóval újabb 5 év egyetem, semmit nem jelent egy nyelvtanári diploma e szempontból? Mert a metodika, módszertan szerintem ugyanaz.
Köszönöm előre is válaszukat!!
Sürgős lenne!!!!!!!!!!!
Óvónő üzenete
2008.05.24. 19:29
Tisztelt Minisztérium!

Kérdésem: tervezik-e a jövőben, hogy a közoktatási intézményekben pedagógusként és egyben minőségi támogató szervezet vezetőként/tagként dolgozó alkalmazottak órakedvezményben részesüljenek??
A minőségfejlesztést a kötelező órákon felül végezni - egyet jelent azzal, hogy az ember szinte az intézményben tölti az idejét - és még így sem végez a munkával. A családom már lázadozik, hisz mindig későn megyek haza. Az igaz ugyan, hogy minőségügyi vezetőként kapok bruttó 15 ezer forintot, de abból nettóban még 5 ezer sem marad nekem. Szóval ezt a munkát szerelemből tesszük - de nagyon jó lenne, ha legalább órakedvezményünk lenne! Tisztelettel: egy hullafáradt óvónő és egyben minőségügyi vezető
A Szerkesztők üzenete
2008.05.21. 13:15
Tisztelt "polgarmesterE"!
 
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 3. számú melléklet "16.6.2. pont szerinti hozzájárulás akkor igényelhető a községi gyermekek, tanulók után, ha az óvodai, és/vagy általános iskolai feladat ellátását legalább két település tekintetében a fenntartó a területileg érintett többcélú kistérségi társulással/társulásokkal kötött írásos együttműködési megállapodás alapján vállalja. A hozzájárulás az együttműködési megállapodásban foglalt azon községi gyermekek, tanulók után igényelhető, akiknek neveléséről, oktatásáról a nem állami intézmény fenntartója gondoskodik. Az igénylésnél a 3. számú melléklet 16.6.1-16.6.2 pontjában foglalt további feltételeket értelemszerűen a helyi önkormányzatokkal azonosan kell figyelembe venni."
 
A fentiek alapján látható, hogy a kiegészítő hozzájárulás igénylésénél figyelmen kívül hagyandó a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, a nem állami, nem önkormányzati fenntartókra vonatkozó kedvezmény.
 
Üdvözlettel:
Csillag Márta
főosztályvezető
A Szerkesztők üzenete
2008.05.21. 13:14
Tisztelt "Cserika"!
 
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII számú törvény (Mt.) 134. § a szabadság kiadásáról - többek között - az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
 
  " (1) A szabadság kiadásának időpontját - a munkavállaló előzetes meghallgatása után - a munkáltató határozza meg.
(2) Az alapszabadság egynegyedét - a munkaviszony első három hónapját kivéve - a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét a szabadság kezdete előtt legkésőbb tizenöt nappal be kell jelentenie. Ha a munkavállalót érintő olyan körülmény merül fel, amely miatt a munkavégzési kötelezettség teljesítése számára személyi, illetőleg családi körülményeire tekintettel aránytalan vagy jelentős sérelemmel járna, a munkavállaló erről haladéktalanul értesíti a munkáltatót. Ebben az esetben a munkáltató az alapszabadság egynegyedéből összesen három munkanapot - legfeljebb három alkalommal - a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban, a tizenöt napos bejelentési határidőre vonatkozó szabály mellőzésével köteles kiadni. A munkavállaló a munkáltató felszólítása esetén a körülmény fennállását a munkába állásakor haladéktalanul igazolni köteles.
(3) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni."
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (Vhr.) 11. §-a szerint:
"11. § (1) A pedagógusnak az iskolában az őszi, a téli és tavaszi szünet munkanapjai tanítás nélküli munkanapok.
(2) A pedagógus szabadságát - a tizenhat évesnél fiatalabb gyermek után járó pótszabadság kivételével - elsősorban a nyári szünetben, óvodákban a június 1-jétől augusztus 31-ig tartó időszakban kell kiadni. Ha a szabadság a nyári szünetben nem adható ki, akkor azt az őszi, téli vagy a tavaszi szünetben, a szünet munkanapjait meghaladó szabadságnapokat pedig a szorgalmi időben, illetve a nevelési év többi részében kell kiadni."
 
A Mt. 107. § h) pontja értelmében a munkáltató munkavállalót bármikor mentesítheti  a munkavégzési kötelezettség  alól, következésképpen kérelemre fizetés nélküli szabadság adható, ám erre a munkáltató nem köteles. Az engedély nélkül történő távolmaradás - megítélésünk szerint - fegyelmi vétségnek minősül.
 
A munka díjazásának hatályos szabályai nem adnak lehetőséget az ún. szívességi helyettesítésre.
 
Összegezve:
-        a szabadságot a munkáltató adja ki,
-        a munkavégzés alóli mentesítés (fizetés nélküli szabadság) engedélyezése a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozik.
 
Az "X-előlap" feltehetően helyileg rendszeresített nyomtatvány, kitöltéséhez nem tudunk tájékoztatást adni.
 
Üdvözlettel:                                                                       
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes
A Szerkesztők üzenete
2008.05.21. 13:12
Tisztelt "Ovped"!
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. r. 16. §-ának (6) bekezdése szerint az óradíj 50 %-ának megfelelő helyettesítési díj jár az óvodapedagógusnak legfeljebb heti két órára, ha az átfedési időben egyedül látja el az óvodai csoporttal kapcsolatos feladatokat.
Amennyiben a munkáltató az előzőkben ismertetett helyettesítési díjat az érintett óvodapedagógusnak nem biztosítja, az igény érvényesítésére a munkáltatóval szemben a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. 199. §-a alapján munkaügyi jogvitát lehet kezdeményezni. A keresetlevelet az illetékes munkaügyi bírósághoz kell benyújtani.
A munkaügyi jogvita keretébe nem tartozó, az óvoda működésével összefüggő kérdéseket a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 104. §-a szerinti törvényességi ellenőrzés keretében a fenntartó vizsgálhatja.
 
Üdvözlettel:                                                                      
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes
brigi89 üzenete
2008.05.18. 15:14
tisztelt szerkztőség

én szeretnék egy kérdésemre választ kapni én nőiruha készítőként tanulok és szeretném a tanulmányaimat magántanulóként folytatni és szretném megtudni hogy a gyakorlat miatt erre lenne e esélyem előre is köszönöm
BM68 üzenete
2008.05.18. 09:13
Tisztelt Szerkesztők!

Általános Iskolákban megjelenő "furcsaság" miatt érdeklődök.
Magukat "Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottságnak" titulálják. Nem átallanak orvoslásban használatos kifejezéseket alkalmazni (diagnózis, vizsgálat) nem átallják felülbírálni pedagógusok véleményét (p. akkor is valamilyen "tanulási zavart" diagnosztizálnak, ha a tanár 4-es osztályzattal illeti az általános ismeretek elsajátítását). Bizar úgymond kuruzsláshoz hasonló szerintük "rehabilitációt" tartanak, gondolom pénzért, és gondolom bizonyos létszám feltétele mellett. Bizar, hivatalosnak tűnő "behívókat" küldenek, az a látszatot keltve, mintha fel lennének hatalmazva, hogy a JAVASLAT vizsgálatra kötelezhetnek bárkit. Hiszékeny, nem elhivatott tanárok, akik cak munkalehetőségnek tekintik a tanári pályát, erkölcstelen dolgokra hajlamosak vetemedni e szélhámos társaság (Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság ) közreműködésével. Ki ér rá "ilyenekkel" pereskedni???

macski üzenete
2008.05.18. 00:15
Tisztelt Szerkesztők!

Német nyelvtanárként dolgozom egy általános iskolában,2002-ben diplomáztam. Jelenleg GYES-en vagyok, angolul tanulok, megszereztem a középfokú C típusú nyelvvizsgát. Szeretném megtudni, hogy nyelvtanárként, ha szeretnék egy másik idegen nyelvet tanítani, elegendő-e a felsőfokú C típusú nyelvvizsga? (ált.iskolában tanítanék)Vagy el kell-e végeznem az angol nyelvtanári szakot, mert az átképzős rendszer megszűnésével, emelt szintű érettségit kell tenni és a bolognai rendszer 3 +2 év, szóval újabb 5 év egyetem, semmit nem jelent egy nyelvtanári diploma e szempontból? Mert a metodika, módszertan szerintem ugyanaz.
Köszönöm előre is válaszukat!!
struco üzenete
2008.05.17. 23:23
Tisztelt Szerkesztők!
Aki nyelvvizsga hiánya miatt nem kapta meg a diplomáját, alkalmazható-e tanárként? Illetve létezik-e türelmi idő?
Válaszukat tisztelettel köszönöm: Pappi
Halaszy üzenete
2008.05.14. 13:17
Tanórán kivüli foglalkozás megtartására Bt-vel köthetek szerződést .
Válaszukat előre is köszönve.mor
igi üzenete
2008.05.13. 21:05
Tisztelt Szerkesztőség!

Az a kérdésem, hogy középiskolában lehet-e tanítani főiskolai diplomával?

A munkahelyemen eddig az volt a bevett gyakorlat, hogy akinek csak főiskolai diplomája van egy tárgyból (jelen esetben informatikából), az 9-10. évfolyamon taníthat. Érettségire már egy egyetemi diplomával rendelkező kolléga készítette fel a diákokat.

Ez a gyakorlat állítólag nem törvényes, és az intézmény szeptemberig kapott határidőt, hogy ezt megszüntesse.

Válaszukat előre is köszönöm: igi
rami üzenete
2008.05.11. 19:50
Tisztelt Szerkesztőség!

Óvodapedagógusi oklevélel rendelkezem. Betölthetek-e a végzettségemmel általános iskolában napközis nevelői munkakört? Melyik fizetési kategóriába kell az intézmény vezetőjének sorolni: E vagy F?
Köszönöm válaszukat!
kerdoelekek üzenete
2008.05.10. 19:07
Tisztelt Szerkesztőség!

A kérdésem arra vonatkozna, hogy milyen következményekkel jár, ha az érettségi vizsgát követően kiderül, hogy az egyik érettségiztető szaktanár jogtalanul volt alkalmazva (nem rendelkezik magyarországon érvényes egyetemi végzettséggel, ráadásul nem honosítja állítólagos külföldi végzettségét)?
E miatt nem kell az érettségit újra megcsinálni?

A másik kérdés, hogy jogszerűen van-e alkalmazva a fent említett tanár? Amennyiben nem, kinek a jogköre/felelőssége "rendet tenni"?

Köszönettel: Egy aggódó szülő
Daelon üzenete
2008.05.08. 20:10
Tisztelt Szerkesztők,

aziránt érdeklődnék (ahogy már korábban a 'Cirill' nevet használó fórumozú is -ezidáig válasz nélkül-), hogy az 1995-ben a Juhász Gyula tanárképző főiskolán az orosztanárok átképzéssel szerzett 'német szakos nyelvtanár'-i diplomával milyen munkaköröket lehet betölteni egy általános iskolában?

édesanyámmal ugyanis azt közölték a munkahelyén, hogy alsó tagozatban nem taníthat tovább (30 év gyakorlattal a háta mögött!!) az új jogszabály szerint.

amennyiben lehetséges, pontos megjelölést szeretnék a válaszra, törvényszámmal, paragrafussal.

segítségüket előre is köszönöm,

Végvári Attila
nebuló üzenete
2008.05.06. 21:17
Tisztelt Szerkesztők!

Azt szeretném megtudni, hogy létezik-e valamilyen központi határozat arról, hogy egy felsőfukú nyelvvizsga (C1) érvényesíthető-e a középiskolában valamilyen módon.
Kérdésem főként arra irányul, hogy akinek ilyen nyelvvizsgája van, év végi, illetve 12. félévi osztályzatként 5-öst kap-e?
Van iskola, ahol ez így van, de a mienk nem veszi figyelembe, hogy rendelkezik-e valaki nyelvvizsgával.
Min múlik, hogy a nyelvvizsgáért év végi ötös jár, és a házirendbeli szabályokat meg lehet-e változtatni a Diákönkormányzatnak valamilyen indoklással - utalással egy rendeletre?

Tisztelettel:
Fenyves Bánk
A Szerkesztők üzenete
2008.05.05. 16:36
Tisztelt "cserzsi"!

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 78. § (1) bekezdése értelmében a huszonöt, harminc, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.

A figyelembe vehető közalkalmazotti jogviszonyokat a Kjt. 87/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A TIT-nél fennállott munkaviszonyt a jubileumi jutalomra való jogosultság megállapításához - a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 209. § alkalmazásával - csak abban az esetben lehet számításba venni, amennyiben 1992. július 1-je előtt áthelyezéssel szűnt meg, és minden munkahely-változás áthelyezéssel történt.

Alapítványi fenntartású iskola nem tartozik a Kjt. hatálya alá.
 
Üdvözlettel:                                                                      
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes         
A Szerkesztők üzenete
2008.05.05. 16:34
Tisztelt "Gabi60"!

A pedagógiai szakszolgálatnál pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak szakvizsga kötelezettségéről a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 26. § (8) és (10) bekezdései rendelkeznek
 
"(8) 2006. január 1-jétől a pedagógiai szakszolgálat intézményében, pedagógus-munkakörben történő foglalkoztatásnál előnyben kell részesíteni azt, aki rendelkezik szakvizsgával.
 
(10) 2010. január 1-jétől a pedagógiai szakszolgálat intézményében, pedagógus-munkakörben történő foglalkoztatásra új közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony azzal létesíthető, aki rendelkezik szakvizsgával."
 
A rendelet szerint a szakvizsga kötelezettség az új alkalmazottakra vonatkozik.
 
Üdvözlettel:                                                                      
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes         
A Szerkesztők üzenete
2008.05.05. 16:31
Tisztelt "AL1971"!
A tanulók és a szülők szabad iskolaválasztását a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. §-a szabályozza. A jogszabályt itt kikeresheti: Hatályos jogszabályok elektronikus gyűjteménye.
Ön az iskola igazgatójához fordulhat konkrét felvilágosítást kérve a felvétel feltételeiről.
Üdvözlettel,
a szerkesztők
catamaran üzenete
2008.05.05. 15:04
A mai napon történt érettségi vizsgához lenne néhány kérdésem:
1.A középiskolások nem tanulják Peteleit sem Vas-sal nem foglalkoznak , Ancsel Éváról sem tudják ki volt ő, akkor önök milyen jogon írják bele a középszintű tételsorba?
2.Az emelt szintű vizsgán József Attila és a Nyugatosok szerepeltek ez jóval könnyebb téma , nem keverte meg valaki a tételsort?
3.Ha nem keverteék meg hanem tudatosan tették,akkor óriási hiba történt!!!!!!!
A Szerkesztők üzenete
2008.05.05. 12:52

Tisztelt "rszg"!

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21. §-a értelmében
"(1) A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre történő kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. A kinevezést és annak elfogadását írásba kell foglalni."

A levelében írtak szerint az Ön közalkalmazotti jogviszonya 2007. 09. 01. napjával jött létre. A közalkalmazotti jogviszony kezdő időpontjának hónapokkal később történő módosítására nincs lehetőség.

Üdvözlettel:             
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes        

Rafia üzenete
2008.04.28. 17:19
Tisztelt Szerkesztők!

A kéttannyelvű képzésben részesülő diákok választhatják-e a normál érettségit a kéttannyelvű helyett? Azaz tehetnek-e középszintű érettségit angol nyelvből, illetve érettségizhetnek-e az angolul tanult tantárgyakból magyar nyelven, ha ezt választják, figyelembe véve természetesen azt, hogy ezáltal nem kaphatnak kéttannyelvű bizonyítványt?

Köszönöm mielőbbi válaszukat!
szcszltn üzenete
2008.04.28. 13:48
Tisztelt Szerkesztők!

Tudom, hogy már többször volt itt téma, mégis kérem, hogy szíveskedjenek felvilágosítani a 40 évesek nyelvizsgájával/diplomaszerzésével kapcsolatban.
Vagyis, hogy az utolsó módisítások szerint mikor kell a 40. életévet betölteni, hogy felmentést kaphassak nyelvvizsgából?

Köszönöm szépen!

Üdvözlettel: szcszltn
  
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok