2022. augusztus 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Vélemények a honlapról, egyéb
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 1  2  3  4  5  6  7  8  
  
A Szerkesztők üzenete
2007.10.31. 16:37

Tisztelt "3x Anyuka"!

Megkeresésére tájékoztatom, hogy az erdei iskolát a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) be-kezdése a hagyományos (tanórai és tantermi) szervezési formáktól eltérő módon szervezett kötelező tanórai, vagy nem kötelező (választható) tanórai, illetőleg egyéni foglalkozásnak tekinti. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjában két módon szerepelhet az erdei iskoláztatás, kötelező jelleggel, ekkor az iskola fedezi a költségeket, illetve nem kötele-ző módon, ekkor más forrás(ok)ból valósulhat meg a program. (Közoktatási tv. 114.§ "(4) Az ingyenes szolgáltatások körében a nevelési program, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, mindenki számára előírt tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozást, erdei iskolát a nevelési-oktatási intézmény költségvetésének terhére lehet szervezni"
Tehát fentiekből következik, hogy amennyiben az iskola kidolgozta és pedagógiai programja tartalmazza az erdei iskola keretén belüli tananyag elsajátítását, úgy az iskola saját költségvetésének terhére szervezi a programot, a támogatás az iskola költségvetéséből szer-vezhető - de külső forrásból is lehet támogatást biztosítani, amennyiben azok rendelkezésre állnak -, s a szülőktől közvetlenül nem kérhet költségtérítést. Továbbra is kérhet azonban térí-tést az iskola az erdei iskolai programjához, akkor, ha azt a választható órakeret terhére szer-vezik, és a tanulói részvétel ezen önkéntes. Ennek megfelelően az ott átadott ismereteket nem kérik számon a résztvevő tanulókon, így érdemjegyet sem adhatnak.

Az önkormányzatok által fenntartott iskolák alapítványaiba csak "önkéntes" alapon kérhetik a szülők befizetéseit.

Üdvözlettel:
Csillag Márta
főosztályvezető

Sheila üzenete
2007.10.30. 17:33
Most olvasom, hogy több diákot vár a szaktárca a múzeumokba.Igen, ez nagyon szép, de mikor vigye el a vidéki pedagógus a diákokat akármilyen múzeumba vagy netán kirándulásra, talán szombaton vagy vasárnap? És a saját pénzén(vonat,belépő stb.), mert ugye mégsem kérhetjük ezt a tanulóktól vagy a szülőktől. Tudniillik a tanítási idő szent és sérthetetlen(kivéve 1)igazgatói napot néhány iskolánál.
Daisy üzenete
2007.10.12. 09:22
Hol kaphatunk segítséget, hogy egy zsarnok tanárral szemben megvédhessük a gyerekeinket: ha bárki szólni mer, azonnali betartás a gyereknek. Nem tudjuk miért alkalmazzák, amikor nem tartja meg az óráit, alkoholista, szülőt, gyereket manipulál ( mindez egy művészeti iskolában, ahova tandíjat fizetünk)Vigyük másik iskolába a gyereket,20km-re, igen ám, de a gyerekek ide szeretnek járni a barátok stb miatt, velük toljunk ki? Legutóbbi eset: országos bemutató, a tanár úr sörözik éjjel, miközben a gyerekek nem mehetnek a szállásra hajnali 4-ig, magyarázat: felnőtt felügyelet nélkül nem nem lehettek, a felnőtteknek ugyanis fontos megbeszélés volt.
Szerintünk a kisérő tanár első számú dolga a gyerek. Aki szóvá merte tenni, annak a gyerekei máris ki lettek sakkozva a következő bemutatóból, mitöbb a tanár úr a szülőt fütyörészve "hallgatta végig". Hogyan lehetne elérni pl, hogy az illető ne legyen ott a bemutatókon, kül-és belföldi szerepléseken, hiszen nem is ő tanítja az adott csoportot!
A Szerkesztők üzenete
2007.10.11. 16:44
Kedves "sztanko59"!
Nem értjük a hozzászólásának okát, minden kérdésre válaszolunk, ami időbe telik, hol kevesebb, hol több időbe, de minden kérdéssel foglalkozunk. Mire gondolt pontosan, melyik kérdésre nem kapott választ?
A szerkesztők 
csakegyszülő üzenete
2007.10.03. 17:09
Kérdésem a következő: lehet-e a gyerekeket iskolai tanitási idő alatt (egész délelőtt) portaszolgálatra beosztani? Ezáltal igazoltan hiányzik az órák alól. Már negyedik osztálytól be vannak osztva, minden nap más gyerek, délelőtt és délután is. A délutánnal nincs gondom, de délelőtt milyen jogon veszik ki az oktatás alól?? Igazolt hiányzás?? És a számonkérés?? Minden gyereket beosztanak, jó és rossz tanulót egyaránt, a számonkérésnél,feleltetésnél vagy dolgozatirásnál az hogy valaki nem érti mert portás volt, és nem hallotta amit a tanár magyarázott, nem lehet kifogás.. Szerintem korlátozzák az oktatáshoz való jogaiban őket. Vagy nem kötelesek minden órán résztvenni??? Ráadásul a folyosó ahol ülnek fűtetlen, a folyosón egyáltalán nincs fűtés, és az hogy a lábukhoz tesznek egy villanyradiátort szerintem nem jó megoldás.
Szeretnék választ kapni a kérdéseimre. Köszönöm.
sztanko59 üzenete
2007.10.03. 09:38
Tisztelt Szerkesztők!
Kérdések özönét találom a fórumon, válaszokat annál kevésbé. Azért nem válaszolnak mert nem a megadott fórum témához kapcsolódik a kérdés, (ez esetben ezeket a kérdéseket hol lehet feltenni) esetleg időhiány miatt nem kapunk választ a kérdéseinkre?
tanárok üzenete
2007.09.29. 21:57
Fogadott nagypapa édesapja a holland határon halt meg,édesanyja Auschwitzben...Ma este beszélgettünk.Említettem neki,hogy '45 telén ha ott valaki azt mondja egy SS tisztnek,hogy 3 év múlva lesz egy Izrael nevű zsidó állam,hát...egyetértettünk abban,hogy enyhe kifejezés,hogy nem hittek volna neki.
No,de hát az élet bonyolult és mindenkinek tennie kell a maga dolgát,mint ahogy 45 után tette,akinek ezt kelett.
Dolgunk,hogy a búzát elválasszuk a pelyvától.
Dolgunk,hogy a velünk való megnyilvánulásaik által az emberek kinyilvánítsák azt,hogy érdemesek-e arra,hogy az általuk hitt vagy nem hitt, de azért áhított mennyországba jussanak.
Dolgunk,hogy lojálisak legyünk azzal,aki jót tesz velünk.
És vele lojálisak is vagyunk.
Oka?
Becsület,emberi tartás,közösségvállalás, úgy is szoktuk mondani:van bennünk ennyi...
Na és nem hagyjuk magunkat...
tanárok üzenete
2007.09.29. 21:38
Mint a kacsa a vízben...a partról nem látszik semmi,de odalent a víz alatt tapossa a vizet.
Kvázi lehetne ars poetica.
Na azért annál több.
lory01 üzenete
2007.09.22. 09:19
Az lenne a kérdésem, hogy lehet -e érettségit honosítani?

én ukrajnában végeztem a középiskolát, vizsgáztam matematika, irodalom, történelemből, idegennyelvből és a szakmai tárgyaimból! De a bizonyítványomban nincs benne az érettségi szó!
mivel akkor nem volt ilyen volt általános iskola középiskola, technikum....
Akkor ez most minek számít?

Ha valaki segítene nagyon megköszönném!
Előre is köszönöm a választ!
Tisztelettel:


lory01
lory01 üzenete
2007.09.22. 08:50
Az lenne a kérdésem, hogy lehet -e érettségit honosítani?

én ukrajnában végeztem a középiskolát, vizsgáztam matematika, irodalom, történelemből, idegennyelvből és a szakmai tárgyaimból! De a bizonyítványomban nincs benne az érettségi szó!
mivel akkor nem volt ilyen volt általános iskola középiskola, technikum....
Akkor ez most minek számít?

Ha valaki segítene nagyon megköszönném!
Előre is köszönöm a választ!
Tisztelettel:


lory01
morgolodo üzenete
2007.09.21. 22:18
Tisztelt 3x Anyuka. Bár nem vagyok illetékes, de tudom hogy az erdei iskolai táborokra ebben az évben már nem írtak ki pályázatot. Amíg volt pályázati lehetőség akkor sem nyert minden iskola és nem is lehetett a teljes összegre pályázni. A szülők döntenek a szülői értekezleten hogy milyen költségeket vállalnak. A szülőtársakat kell meggyőznie. Az iskolák azért hoznak létre alapítványokat mert így a szülők támogathatják a gyermekük iskoláját hogy jobb körülményeket biztosítsanak. Sajnos a normatíva lassan a fűtésre sem elég.
morgolodo üzenete
2007.09.21. 22:12
Más. Ma a tv2 bemondta, hogy tilos a tornasor, mert blablabla.. A szülők a tvből tájékozódnak nem az oktatási törvényből. Úgy tudom sem a törvény sem a NAT nem változott tegnap. Kérjenek helyreigazítást a tévétől.
morgolodo üzenete
2007.09.21. 22:10
Az OECD -t ki tájékoztatta a magyar tanárok óraszámáról. A kötelező óraszám már tavaly is 20 volt + kettő elrendelt. Most mindenkinek 22 szorozva 37 tanítási héttel az 814. Az adminisztrációról az anyák napi műsorról, kerékpártúráról stb ne is beszéljünk ,mert ezek egy OECD országban sem feladata a tanárnak, ott csak tanítani kell.
A Szerkesztők üzenete
2007.09.20. 16:29
Tisztelt "avarga90"!

Itt talál információkat a témáról: http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=912 .

Üdvözlettel,
a szerkesztők
3x Anyuka üzenete
2007.09.20. 15:00
Azt szeretném megtudni, hogy állami általános iskolákban külömböző alapítványokat hoznak létre. Természetesen ezekbe a szülőkkel a gyerekek után " tagdíjat" fizettetnek. A probléma ott kezdődik amikor 3.gyerek az iskola tagja és két-három alapítványba is elkérnek 500-1000 Ft-okat, mondván hogy éppen az iskola mit akar megvásárolni. A másik kérdésem hogy az erdei táborok kötelezőek-e. Nekem 20000 Ft-ba került öt nap erdeitábor, bár a médiákban az jelent meg hogy az iskolák pályázhatnak erdei táborozásra, nálunk vagy nem pályáztak vagy eltették?
avarga90 üzenete
2007.09.16. 18:19
Azt szeretném megkérdezni, hogy a honlapon hol találom a külföldi érettségik honosítását leíró jogszabályokat endeleteketleírásokat

legfőképpen az érdekelne, hogy melyik országól fogadják el az érettségit
enyedi üzenete
2007.09.13. 14:37
Teljesen egyetértek. Egyre több a tankönyv és egyre rosszabbak. Az ősrégi tananyag újra meg újra rendezése folyik. Az egyik ötödikes matematika könyvet pl. két évenként "átdolgozva" kiadják. Az átdolgozás azt jelenti, hogy az egyes fejezetek közötti sorrend megváltozik. Nevetséges. Csak hogy ne lehessen a tankönyveket örökölni. Egy hatodikos gyermek anyukájaként fel vagyok háborodva és el vagyok keseredve. Borzasztóan elavult a magyar oktatás tematikailag és módszertanilag is.
A Szerkesztők üzenete
2007.09.05. 16:00
Tisztelt "Határ"!
Kérem, írjon a sulinet.hu munkatársainak, az impresszumukban megtalálja az e-mail címeiket: http://www.sulinet.hu/tart/cikk/R/0/28855/1
 
Üdvözlettel,
a szerkesztők
Határ üzenete
2007.09.03. 15:51
T. Szerkesztők!

Már kérdeztem, és nem hiszem el, hogy nem tudnak válaszolni: HOL A SULINET FÓRUM?
babybill üzenete
2007.08.31. 15:25
Tisztelt szerkeztő!
Az idén egy szakközépiskola 5. éves diákja leszek. Mivel úgy gondoltam, hogy az év nem lesz túl nehéz és az érettségim is megvan jelentkeztem az egyik egyetem levelező tagozatára, ahova fel is vettek. A jelentkezés előtt az egyetemen megkérdeztem, hogy probléma-e, ha a másik iskolát és azt egy idejűleg fogom végezni a 2007-2008-as tanévben. Azt mondták, hogy ez nem probléma. Most a szakközépiskolában azzal álltak elő, hogy egy jogszabályban az áll, hogy nem tanulhatok egyszerre két különböző fokon.
Nem hallottam eddig ilyesmit, ezért fordulok Önökhöz.
Kérem amennyiben tudnak válaszolják meg nekem, hogy valóban akadályozza-e valami azt, hogy egyszerre egy közép és egy felsőoktatási intézmény tagja legyek?!
Mielőbbi válaszukat előre is köszönöm! e-mail:baby_bill@citromail.hu
ocsaine üzenete
2007.08.30. 09:43
T.Szerkesztők!
Érdeklődnék,hogy a tankönyvtámogatáshoz hozzá jár-e a munkafüzet támogatás?
Köszönettel:Ócsainé
A Szerkesztők üzenete
2007.08.28. 10:32
Tisztelt "gesan"!

Kérjük, hogy ha valami mondanivalója van, közölje azt számunkra is értelmezhető módon.
 
Ezekkel a "klónozásokkal" csak akadályozza a többi hozzászólót, fórumozót, és érdemben nem közöl semmit. Ha üzenni akar nekünk valamit, akkor kérjük, fogalmazza meg, ahogy azt mások is teszik. Ha csak ennyit akar mondani, akkor köszönjük, megkaptuk, nem kell többször elküldenie.

Ha továbbra is folytatja a fórum akadályoztatását, kénytelenek leszünk letiltani a felhasználók közül. 

Üdvözlettel,
a szerkesztők
Timi_80 üzenete
2007.08.24. 14:25
Tisztelt Szerkesztő!

Remélem tud nekem segíteni. Nyelvvizsga hiányában még nem kaptam meg a tanítói diplomámat (államvizsga megvan, csak a nyelvvizsgapapír hiányzik még). Ha alkalmaznak egy intézményben, mennyi időm van arra, hogy megszerezzem a nyelvvizsgát? Van- e valamilyen megkötés ezzel kapcsolatban? Hallottam olyat, hogy egy év, de biztosat senki nem tudott mondani. Remélhetőleg tud válaszolni a kérdésemre!?!

Tisztelettel: B. Tímea

U.i.: Elnézést, ha rossz helyre írom a kérdésemet, de talán ez nem akadályozza meg Önöket a válaszadásban!
A Szerkesztők üzenete
2007.08.23. 14:02
De, van ilyen igénylőlap, a 23/2004-es OM-rendelet 5. számú melléklete. A jogszabálykeresőben ezeket az adatokat megadva kiadja a szöveget: http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso 
De célszerű az iskolánál (is) érdeklődi.
 
Továbbá felhívom szíves figyelmét, hogy ma megjelent honlapunkon a Tanévkezdő kiadvány http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=723&articleID=229626&ctag=articlelist&iid=, valamint a közoktatási törvény 2007. szeptember 1-jétől hatályos szövege.
 
Üdvözlettel,
a szerkesztők
palcsi86 üzenete
2007.08.22. 15:17
Köszönöm a választ!
De sajnos ebből nem tudtam meg, hogy hol van ilyen igénylőlap. Vagy nincs is ilyen, hanem a jegyzőhöz kell egyből fordulni?
A Szerkesztők üzenete
2007.08.22. 09:00

Ingyenes tankönyvellátással kapcsolatban ajánlom a legfrissebb tájékoztatónkat: http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=723&articleID=229620&ctag=articlelist&iid=1.

A szerkesztők

palcsi86 üzenete
2007.08.20. 20:23
Sziasztok!
A segítségeteket szeretném kérni. A helyi lapban olvastam, hogy lehet ingyenes tankönyveket igényelni, és az igénylőlapot az OM honlapjáról lehet letölteni. Sehol sem találom. Tudna nekem segíteni valaki, hogy hol keressem?
Előre is köszönöm.
Határ üzenete
2007.08.14. 21:06
Nem tudok bejutni a Sulinet Fórumba. Megszűnt?
tanárok üzenete
2007.07.29. 01:37
Gesan, kérlek helyesen aktualizáld az általad látott filmeket.
gesan üzenete
2007.07.10. 20:26
KLÓNÁLLAM!!!!
KLÓNÁLLAM!!!
KLÓNÁLLAM!!
  
 1  2  3  4  5  6  7  8  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok