2022. augusztus 12.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Vélemények a honlapról, egyéb
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 1  2  3  4  5  6  7  8  
  
budai2 üzenete
2007.05.16. 12:13
Kedves kolléga!
Évek óta az unásig szajkózóm, hogy nem megfelelő tankönyvekből tanítják olvasni a gyerekeket ( azért tanítják, mert én legalább 10 áéve a Meixner könyvből, mostmár könyvekből tanítok)addig amíg a tankönyvkiadók csak üzleti szempontokat vesznek figyelembe a könyveiknél és valamilyen ok folytán monopol helyzetbe kerültek, nincs esélyünk velük szemben lépni. Hallottam az Apáczai kiadó vezetőjét egy előadáson beszélni, ahol "mondvacsinált marhaságnak" nevezte az olvasási nehézséget.....mit várunk ezek után. olvastam a levelet, amit az iskoláknak küldött, melyből kiderül, hogy jó kis magyarokat nevelünk.( az nem baj, hogy nem értik mit olvasnak) Attól, hogy homokba dugjuk a fejünk, a probléma még megvan.
Ötletdoboz üzenete
2007.05.15. 21:29
Segítsetek kollégák! Nem hiszem, hogy az alábbiak csak engem zavarnak! Segítsetek, hogy egymásra találjunk! Segítsetek, hogy segíthessünk, hogy megtaláljuk a törvényes módját a demokratikus változtatásnak! Segítsetek, hogy öntudatra ébredjünk! Ha lassanként adagolják a rosszat, béka módjára megfövünk a fazékban! Ébredjetek! A pedagógiával minden megtehető? Az alábbi problémák tényleg a köz akaratából születtek, vagy csak megengedjük, hogy a pedagógia gyakorlatától távol álló elképzelések uralják munkánkat! Sírunk, hogy ez se jó, az se jó, de nem teszünk semmit! Tegyünk! Aki tud segítsen!
Ötletdoboz üzenete
2007.05.15. 21:18
Reformáljunk alulról!
Ha a Meixner olvasás tanítási módszerrel dolgoznánk, már rég nem azon kéne gondolkozzunk, hogyan tanítsuk meg a felsősöket olvasni és írni!
Ötletdoboz üzenete
2007.05.15. 21:14
Reformáljunk alulról!
A társadalom látja a magatartászavart? A téma szerepel a pedagógusképzésben, vagy csak belöknek minket képzetlenül, "oszt csinájjuk, ahogy tuggyuk!" Lehet, hogy kiégünk, lehet, hogy szenved a gyermek, esetleg antiszociális felnőtté lesz tétlenségünk folytán, és szenved a gyermek osztálya is. Mérhető a magatartászavar? Regisztrálható? Kezelhető (nem gyógyszerre gondoltam, mert ez már most is jól megy!)?
Ötletdoboz üzenete
2007.05.15. 21:09
Reformáljunk alulról!

Miért csak felsőben buktatunk, ha akkor alapkészséget fejleszteni késő, és a gyermek már rég rájött, hogy korábbi hitével ellentétben a tanítónéni nem is isten, sőt a világot is képtelen megváltani.
Ötletdoboz üzenete
2007.05.15. 21:07
Reformáljunk alulról!

Minek értékelünk szövegesen, ha az 5-ös és a két szavas szöveg közt tartalomban jelentős különbség csak az utóbbi körülményességében mutatkozik?
Hkristy üzenete
2007.05.14. 10:16
Tisztelt Szerkesztők!

A Miskolci Egyetem közéleti és kultúrális lapjában megjelent 2001-ben egy cikk, Dr. Bíró György tanulmányi rektorhelyettes tollából, a nyelvvizsga képesítési követelményekről.
A cikkben hivatkozik az Oktatási Minisztérium hivatalos értelmezése.
A Miskolci Egyetem dékáni hivatalának munkatársa szerint létezik a minisztériumi értelmezés, amire a cikk írója hivatkozik, de sajnos nem tudja hol elérhető.

Kérdésem, hogy a minisztérium hivatalos értelmezései hol és hogyan érhetőek el?

Várom válaszukat! Köszönöm!


a cikk:
http://www.uni-miskolc.hu/uni/news/mertarchivum/2001.05.23./index.php?oldal=akt4.html

idézet a cikkből:
"ad c/ Aki kiegészítő képzésben vesz részt, az Oktatási Minisztérium hivatalos értelmezése szerint ezen hallgatókra a nyelvi követelmények nem vonatkoznak, amennyiben a főiskolai tanulmányaikat 1997/98. előtt kezdték meg. "
Hkristy üzenete
2007.05.14. 10:15
Tisztelt Szerkesztők!

A Miskolci Egyetem közéleti és kultúrális lapjában megjelent 2001-ben egy cikk, Dr. Bíró György tanulmányi rektorhelyettes tollából, a nyelvvizsga képesítési követelményekről.
A cikkben hivatkozik az Oktatási Minisztérium hivatalos értelmezése.
A Miskolci Egyetem dékáni hivatalának munkatársa szerint létezik a minisztériumi értelmezés, amire a cikk írója hivatkozik, de sajnos nem tudja hol elérhető.

Kérdésem, hogy a minisztérium hivatalos értelmezései hol és hogyan érhetőek el?

Várom válaszukat! Köszönöm!


a cikk:
http://www.uni-miskolc.hu/uni/news/mertarchivum/2001.05.23./index.php?oldal=akt4.html

idézet a cikkből:
"ad c/ Aki kiegészítő képzésben vesz részt, az Oktatási Minisztérium hivatalos értelmezése szerint ezen hallgatókra a nyelvi követelmények nem vonatkoznak, amennyiben a főiskolai tanulmányaikat 1997/98. előtt kezdték meg. "
kata47 üzenete
2007.05.11. 15:34
Tisztelt Szerkesztők!
Az idén végeztem gyógypedagógusként tanulásban akadályozottak pedagógiája szakán, óvodában dolgozom, ahol az alapító okiratnak megfelelően értelmileg sérült gyerekek is járhatnak, jelenleg egy autista és egy enyhe értelmi fogyatékos kisgyerek. Fejlesztőként, óvónői státuszban foglalkoztatnak, heti 32 órában, eddig csoportban dolgoztam. Kérdésem, hogy gyógypedagógusként óvodában dolgozva mennyi a kötelező óraszámom ? Várom válaszukat! Köszönöm!
A Szerkesztők üzenete
2007.05.11. 12:51
Tisztelt "teglasiovoda"!
Ön valószínűeg a 12/2007. (III.14.) OKM rendeletre gondol, amit március 29-én publikáltunk a minisztérium honlapján a közoktatási pályázatok között. A teljes szöveg, az elektronikus igénylés és a kitöltési útmutató az OMAI honlapján olvasható: http://www.omai.hu/main.php?folderID=747.
Ezen kívül az OKM közzétett április 3-án egy rövid összefoglalót a közoktatást érintő miniszteri rendeletekről; ezt itt olvashatja: http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=723&articleID=228888&ctag=articlelist&iid=1.
 
Üdvözlettel,
a szerkesztők
 
teglasiovoda üzenete
2007.05.10. 21:59
A kérdésem: Mikor jelenik meg az oktaási miniszter rendelete, mely a június 10-ig beadható pályázat /képeségkibontakoztató/ alapoja.
A Szerkesztők üzenete
2007.05.08. 16:41
Tisztelt Nádudvari Adrien!
 
Igen, a rendelkezés hatályos. Hivatkozási alapja az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 45.§ (4) bekezdése szerint:
"A vizsgázó érettségi bizonyítványa, ha idegen nyelvből () emelt szintű érettségi vizsgát tett, és sikeresen teljesítette az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgáit, azoknak minden vizsgarészét a részletes követelményekben meghatározott módon,
a) ha legalább 60%-ot ért el, középfokú "C" típusú,
b) 40-59% elérése esetén alapfokú "C" típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül.
Üdvözlettel,
a szerkesztők
Nádudvari Adrien üzenete
2007.05.06. 13:37
Tisztelt Szerkesztők!
Szeretnék érdeklődni: érvényben van-e még az a rendelkezés, hogy az emeltszintű német érettségi vizsga 60% feletti teljesítése automatikusa kiváltja a középfokú nyelvvizsgát.
Köszönettel: Nádudvari Adrien
antai üzenete
2007.04.27. 00:29
T. Szerkesztők!

A 16/2007 (III.14) OKM rendelet a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól tartalmaz egy pontot: (4) Az egy-tizenhárom évfolyamon általános műveltséget megalapozó nappali rendszerű oktatásban, valamint kollégiumi nevelésben részesülő tanuló után igényelt támogatásból - tanulónként legfeljebb 500 Ft összegben - biztosítani kell az adminisztrációs és ügyviteli szoftver működését.

Kérdésem, hogy amennyiben egy fenntartó váltani kíván ügyviteli szoftvert, akkor maximum 500Ft-ot haszálhat fel? (Tavaly kb. 1400-at lehetett.)

Köszönettel: Antal Imre
A Szerkesztők üzenete
2007.04.23. 17:08
Tisztelt "barcsika"!
Tanulói jogviszony keretében iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulókra vonatkozóan - mint minden más közoktatásban részt vevő tanulóra - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezései határozzák meg az alapvető tanulói jogokat és kötelezettségeket, ezek között pl. a foglalkozásokon és szakmai gyakorlaton való részvétel szabályait is (10-12. §).
A törvény 122. §-ának (9) bekezdése az alábbiakat mondja ki:
"Az illetékes miniszter - az oktatásért felelős miniszterrel közösen - a fegyveres erők, rendvédelmi szervek működésének sajátosságaira tekintettel - szabályozhatja a tanulók jogaira és kötelességeire (10-12. §), a pedagógusok jogaira és kötelességeire (19. §) vonatkozó eltérő rendelkezéseket, a tanulói jogviszony létesítéséhez szükséges egészségügyi követelményeket, pályaalkalmassági követelményeket, valamint ezek megállapításának rendjét, a fenntartói irányítási jog ellátásával való megbízást."
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet például - a "rendőr" szakképesítés vonatkozásában - a szakképesítés rendvédelmi jellegéből fakadó többletgaranciák miatt meghatározhat tehát eltérő kötelezettségeket mind a tanulmányi időre, mind a szünetre, de többletjogokat is biztosíthat. (pl. ösztöndíj fizetése). A rendelet 4. §-ának (4) bekezdése meghatározza ennek jogalapját is, ugyanis eszerint a szakközépiskolai felvételi eljárásban előírtakat eredményesen teljesítő, felvételt nyert és a szakközépiskolába beiratkozott jelentkezővel a szakközépiskola szerződést köt a teljes tanulmányi időre. A szerződés tartalmazhatja a fent említett, a levelében is említett eltérő, adott esetben szigorúbb feltételeket.
Üdvözlettel,
 Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes
budai2 üzenete
2007.03.30. 09:26
A pedagógust szabadon verhetik, és ehhez nagyban hozzájárul, a minisztérium, aki NEM áll ki a tanárok mellett, nem védi meg a saját tárcájához tartozó embereket!!!!! Hihetetlen számomra, hogy folyamatosan azt sulykolja a közvéleménybe, hogy alkalmatlan emberek tömege a pedagógus társadalom, ez vezet ide, hogy bárki megverhesse azokat.
budai2 üzenete
2007.03.30. 09:22
Én úgy gondolom, hogy nem azért írunk, mert grafománok vagyunk, nincs szükség arra, hogy papagáj módjára a törvény szövegéből kimásoljanak pár sort, mert bár hülyének néznek bennünket olvasni még tudunk, azért írunk, hogy olyan kérdésre kapjunk választ, amire nem kaptunk választ a jogszabályokból.
Ha állásfoglalást kérünk a saját minisztériumunkból, a végére oda biggyesztik, hogy ez semmire nem kötelez, de nagyon, még csak hivatkozási alapnak senm jó, akkor meg minek????? Érdekel egyáltalán valakit, hogy mivel küzdenek az intézmények, a szülők......dehogy!!!!!
kovi28 üzenete
2007.03.13. 17:06
T. Fórumozók!

Gyors válaszra senki ne számítson!
:o(

Köszi!
sportovi üzenete
2007.03.13. 11:36
Tisztelt Szerkesztők!
Óvodaösszevonásokat terveznek városunkban, 4 óvodaközpont létrehozását, melyhez kb. 9-11 óvodaépület tartozna. Van-e annak akadálya, hogy az újonan kialakított óvodaközpontok székhely nékül legyenek megjelölve? Szeretnénk elérni, hogy az óvodaközpontok székhelye változó legyen, és a sikeres vezetői pályázat után az új vezető dönthesse el, hol legyen az óvodaközpont székhelye. Van- e ennek törvényi akadálya?
Előre is köszönöm mielőbbi válaszukat.
Fulmen üzenete
2007.03.12. 17:19
Tisztelt Szerkesztők!
Nemrég részt vettem a művészettörténet OKTV-n. Ott a felügyelő hölgy tudatta velünk, hogy pár nappal a verseny időpontja után (febr. 21. után) közzé teszik a teszt megoldókulcsát. Az iránt szeretnék érdeklődni, hogy ezt hol lehet megtekinteni, illetve, hogy a tovább jutottakat mikor értesítik?
Előre is köszönöm válaszukat.
barcsika üzenete
2007.03.09. 15:59
Tisztelt Szerkesztőség!

Nem tudom jó helyre írom e kérdésem. Én rendőr tanuló vagyok és az lenne a kérdésem, hogy mi nemkaphatjuk meg a szüneteinket?Pl március 15 stb.Amik valójában járnak!?VAgy az iskolába több órát kell bentlenni egy héten?Pl 24 órás szolgálat?(és másnap reggel úgyanúgy be kell ülni órára?)Ez törvényes?
szoszo üzenete
2007.02.21. 12:19
Tisztelt Szerkesztő!

NAGYON FONTOS!

Nagyon fontos lenne a mihamarabbi válaszuk, mert sok főiskolást érint, és határidős téma. A különböző főiskolákban eltérően értelmezik a rendeletet. Van ahol kaphatnak a bursában részesülők szociális ösztöndíjat, van ahol nem. Mi az oktatási minisztérium állásfoglalása ez ügyban?

A rászorultsági alapon adható juttatások
[az Ftv. 51. §-a (3) bekezdésének c) pontjához]

Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj

15. § (1) A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján - az intézményi térítési és juttatási szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint - egy tanulmányi félévre biztosított, havonta folyósított juttatás.

(2) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban nem részesülő hallgató számára a pályázat alapján megítélt rendszeres szociális ösztöndíj havi összege nem lehet kevesebb, mint az odaítéléskor érvényes hallgatói normatíva öt százaléka.
(3) A rendszeres szociális ösztöndíj megállapítása során előnyben kell részesíteni a felsőoktatási törvény 39. §-a (7) bekezdésében meghatározott hallgatói csoportokat.

(4) Havonta a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva 20%-ának megfelelő összegű támogatást kell nyújtani annak a hallgatónak, aki korábban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) 20. §-a (3) bekezdésének b) pontja alapján rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült, feltéve, hogy

a) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy, vagy

b) mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt, vagy

c) kikerült a nevelésbe vétel alól, vagy

d) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg.

16. § (1) A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére - az intézményi térítési és juttatási szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint - folyósított egyszeri juttatás.

Ez a rendelet vajon azt mondja ki hogy aki bursát kap az nem kaphat szoctámot? Vagy csak szabályozza, hogy aki nem részesül bursában, annak milyen %ú az odaitélendő összeg? Tehát a rendelet alapján aki részesül bursában, az pályázhat e rendszeres szoc.támra?
Köszönöm válaszukat.
A Szerkesztők üzenete
2007.01.30. 13:45
Tisztelt Kis Orsolya!
 
Tájékoztatom, hogy kérdésére a választ az alábbi link alatt találja:
 
Minden év december 15-én megjelenik az Országos Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató, amely tartalmazza a magyarországi felsőoktatási intézmények által a következő tanévre meghirdetett szakokat. A tájékoztató megvásárolható a könyvesboltokban. A bizonyítvány beszámításának részleteiről az intézmény kiválasztása után annak tanulmányi hivatalánál érdeklődhet.
Üdvözlettel,
A szerkesztők
 
kovi28 üzenete
2007.01.29. 12:33
Tisztelt OM!

Akérdésem a következő: fiam 6 osztályos gimnáziumba jár, 8.-os és szeretnénk átjelentkezni 4 osztályos középiskolába. Mi ennek a hivatalos menete, ha nem kell felvételizni a másik iskolába? A jelenlegi iskolában nem "tudnak" jelentkezési lapot adni... Hol lehet azt beszerezni, hova, meddig kell elküldeni, stb.
Köszönettel: Kovács István
iblon üzenete
2007.01.21. 11:34
Tisztelt szerkeztőség!

Az én problémámmal azt hiszem nem vagyok egyedül,gyermekem dyslexias és dyscalculias a középiskolák választásánál nagy nehézséget okozott,hogy kevés információt lehet találni az ilyen iskolákról és programjaikról! Továbbá az ilyen gyermekek központi felvételi vizsga megírásának feltételeiről és pontszámolásáról. Kérem ha tudnak segítsenek, hol tudok ez után érdeklődni. Szerintem nagyon rossz az ez irányú tájékoztatás.
Köszönettel:Iblon
KoBal üzenete
2007.01.21. 09:24
Tisztelt budai2!

Köszönöm, hogy viszonylag hosszú ideje tartó vitánk során végül is megkövetett. Azt hiszem, az Ön által idézett levélnek köszönhetően vitánk lezártnak tekinthető. Elmondhatom, hogy végig tisztességes vitapartnerem volt, s remélem, Ön sincs rossz véleménnyel rólam.

Üzenete végén elhangzott véleménye alapján nyilvánvaló, hogy nem ért egyet a kormány támogatási rendszerével, de vitánk tárgya nem is a törvény minősítése volt, hanem annak értelmezése. Én sem tudtam többet, mint Ön (sőt, inkább jóval kevesebbet!), de én mindig is azt értettem ki a törvényből, amiről az szólt, és amit most az Ön iskolájának is megküldtek. Fogalmam sem volt, hogy az iskolák nagy része ezt miért gondolja másként! Talán azért, mert máshogy akarták(!) értelmezni?
Örülök, hogy a minisztérium végre egy olyan levelet küldött szét az iskoláknak, amelyet már lehetetlenség akár szándékosan, akár tévedésből félreérteni. Kíváncsi lennék, ha a törvényt eddig be nem tartó iskoláktól a támogatásra szoruló szülők egyszer csak visszakövetelnék az elmúlt évek alatt tőlük jogtalanul beszedett nem kis összeget, akkor ezt miből fizetnék vissza. (Persze, a legalább ennyire ludas önkormányzatokkal vállvetve!)

Azért vannak kétségeim affelől, hogy az Ön által idézett levél következtében a jövőben végre valóban ingyenesen jutnak-e a tankönyvekhez az érintettek. Az iskoláknak és az önkormányzatoknak nem ez az érdeke, s szerintem a szülőknek fogalmuk sincs róla, hogy a minisztérium ismételten elmagyarázta az iskoláknak, hogy mi is lenne a kötelességük. A baj eddig sem a törény hiánya volt, hanem annak be nem tartatása. Csak reménykedem, hogy alaptalannak bizonyul a szkepticizmusom!

Legyen kellemes hete!

Üdvözlettel: Kővári Balázs
Kis Orsolya üzenete
2007.01.20. 16:56
Tisztelt Szerkesztőség!
Egy erdélyi diáklány vagyok, és nagyon nehezen találok információkat arről, hogy hogyan tanulhatnék egy magyarországi felsőoktatási intézményben a 2007-2008-as tanévtől.Tudom, hogy az intézmény követelményeinek megfelelően érettségiznem kell bizonyos tárgyakból,de érdekelne,hogy a romániai érettségi bizonyítványomat milyen szintűnek ismerik el? Ha az egyetem nem ismeri el hozott pontként az itteni középiskolás jegyeimet, akkor -70 pont hátránnyal indulok,vagy létezik valamilyen más eljárás? Segítségüket előre is köszönöm. Kis Orsolya
budai2 üzenete
2007.01.19. 22:02
Tisztelt Kővári Balázs !
Mindent visszavonok, Ön tudott valamit amit én nem , tegnap kapta az iskola ezt a levelet
Felhívjuk az iskolák figyelmét, hogy a jogosultak körében bekövetkezett változás nem
érinti a 2006/2007. tanévre megállapított iskolai tankönyvrendelést, a tanulók részére a tankönyvellátáshoz
biztosított normatív és más kedvezményeket. A tanuló részére kölcsönzés útján
biztosított tankönyv az eredeti kölcsönzési ideig a tanulónál maradhat.
A bekezdés fontos új rendelkezése, hogy egyértelműen kimondja az igazgató felelősségét
az ingyenesség biztosításában.
Kiemelten felhívjuk az iskolák figyelmét, hogy az ingyenesség biztosítása a fentiek
közé tartozó tanulók számára kötelező! Törvénysértő tehát minden olyan gyakorlat, amely
bármekkora összegű, a tanítási év bármely időpontjában előírt fizetési kötelezettséget ír elő az
ingyenességre jogosult tanulók vagy szüleik számára.
Ilyen törvénysértő gyakorlat lehet például,
• ha az iskola az „ingyenességet” csak az állami támogatás korábbiakban megjelölt öszszegéig
(11 000 Ft-ig) biztosítja;
• ha az iskola a tankönyveket ingyenesen, de pl. a munkatankönyveket, munkafüzeteket
csak fizetés ellenében biztosítja;
• ha az iskola bármilyen tankönyvet, tankönyveket kivesz a kötelezően megveendő körből
(a „tankönyvcsomagból”), ám azokat a tanítás során a tanulóknak valójában használniuk
kell az órai vagy az otthoni munka során (pl. bizonyos kiegészítő feladatlapok,
-gyűjtemények);
• ha az iskola a tankönyvvé nyilvánítási határozattal nem rendelkező kiadványokat ki
akarja fizettetni;
• ha az iskola a tankönyvjegyzéken nem szereplő tankönyveket ki akarja fizettetni (pl.
idegen nyelv tankönyvek);
• ha az iskola egyes, a „tankönyvcsomag” nagyobb részéhez képest később vagy tanév
közben érkező tankönyveket, tankönyvvé nyilvánítási határozattal nem rendelkező kiadványokat
ki akar fizettetni.
A fenti felsorolás csupán példálózó jellegű. Az itt fel nem sorolt, de az ingyenességet az arra
jogosultaknak teljes mértékben nem biztosító valamennyi gyakorlat törvénysértő.
7
7. A normatív kedvezmények (az ingyenesség) és annak kötelező biztosítása a nem állami,
nem önkormányzati iskolákban
A normatív kedvezmények biztosítása a nem állami, nem önkormányzati iskolák esetében eltér
az előzőekben leírtaktól. A Törvény 8. § (9) bekezdése számukra ugyanis lehetővé teszi,
ha „a tanulói jogviszony fenntartását – írásbeli megállapodásban - fizetési kötelezettséghez”
kötik, úgy a tankönyveket, a tankönyvvé nyilvánítási határozattal nem rendelkező kiadványokat
fizetés ellenében biztosítsák. Ennek összege azonban kizárólag a tanulói tankönyvvásárláshoz
biztosított állami hozzájárulás (2007-ben 11 000 Ft) feletti rész lehet. Vagyis az állami
hozzájárulás összegének megfelelő összeget a nem állami, nem önkormányzati iskoláknak is
biztosítaniuk kell a tankönyvek, tankönyvvé nyilvánítási határozattal nem rendelkező kiadványok
megvásárlásához.
Amennyiben az állami hozzájárulás összege a tankönyvek, tankönyvvé nyilvánítási
határozattal nem rendelkező kiadványok árát fedezi, úgy a nem állami, nem önkormányzati
iskola nem írhat elő a tanuló vagy a szülő számára fizetési kötelezettséget.
Fontos kitétel a Törvény szövegében, hogy a tanulói jogviszony fenntartásához előírt
fizetési kötelezettséget írásbeli megállapodásban kell kikötni. Ennek hiányában a tanuló – az
állami, önkormányzati iskolákba járó tanulókhoz hasonlóan – ingyenesen jogosult a tankönyvekre,
tankönyvvé nyilvánítási határozattal nem rendelkező kiadványokra.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az iskola vallásilag vagy világnézetileg elkötelezett,
úgy a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében oktatott, az elkötelezettséget megjelenítő
tantárgyak (pl. hittan) tanításához használt tankönyveket, tankönyvvé nyilvánítási határozattal
nem rendelkező kiadványokat is ingyenesen kell az iskolának biztosítania a tanulók
részére.
8. A normatív kedvezmények (az ingyenesség) biztosításának lehetőségei
A Törvény értelmében az iskolának az iskolától történő
• tankönyv-kölcsönzés,
• napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele,
• használt tankönyvek biztosítása,
• tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás
útján kell biztosítania az ingyenes tankönyvhöz jutást az arra jogosult tanulóknak. Vagyis az
iskolának nem kell minden jogosultnak megvásárolnia és tulajdonába adnia a használni kívánt
tankönyveket, tankönyvvé nyilvánítási határozattal nem rendelkező kiadványokat, hiszen az
ingyenesség biztosításához a Törvény további három lehetőséget is nevesít.
Megengedett továbbá, hogy az iskola használt tankönyvek kölcsönzésével tegyen eleget
a Törvény előírásainak.
Amennyiben az iskola pénzbeli támogatást kíván nyújtani a tankönyvek megvásárlásához
az ingyenességre jogosult tanulóknak, úgy a fenntartótól kapott támogatás összegének
egészével szabadon gazdálkodhat az ingyenesség biztosítása érdekében. Vagyis a rendelkezésre
álló pénzügyi keretet az évfolyamok, osztályok között átcsoportosíthatja, mivel az állami
hozzájárulás nem tanulóhoz kötött. Az ingyenesség biztosításához többletforrást jelent
2006-hoz képest a tanulónkénti 1 000 Ft-os általános hozzájárulás is.
A Törvény szerint a fenntartói támogatásból elsősorban a normatív kedvezményeket
kell biztosítani.
HÁLA AZ ÉGNEK ÍGY LEGALÁBB NEM KELL GONDOLKODNOM, HOGY MIBŐL TANÍTOK!!! AZ INGYEN TANKÖNYVRE JOGOSULTAK MAJD ELDÖNTIK. EZEK SZERINT SEMMI OLYAN KÖNYVET NEM HASZNÁLHATOK AMI NEM FÉR BELE A 11000 FT-BA, MERT ŐKET NEM ÉRHETI HÁTRÁNY , TEHÁT MEGVETEM AZT A KÖNYVET AMI UGYAN OLCSÓ, DE LEGALÁBB NEM LEHET BELŐLE OKTATNI .......VÉGÜL IS ÍGY MEGINT CSAK AZOKAT BÜNTETEM AKIK FIZETNEK, HÁT GRATULÁLOK......
budai2 üzenete
2006.12.29. 21:04
Kedves Könyves Kálmán!
Megtalálhatod a Költségvetési törvényben, melyet az Ország háza honlapon az elfogadott törvények között találod.
Kkálmán üzenete
2006.12.28. 20:25
Nem tudom, hogy kinek címezzem
Az államtitkár még novemberben azt nyilatkozta, hogy változni fog az ingyentankönyvre jogosultak köre. Én, mint az iskola tankönyvfelelőse azóta is gúvadt szemmel figyelem a híradásokat, az állítólag illetékes minisztérium honlapját, a közlönyöket, de egy árva hitelesnek mondható tájékoztatást vagy üzenetet stb. nem találtam sehol. Kérdésem a következő: változott-e a jogosultak köre, és ha igen, hogyan? Gyors segítséget kérek! Help! Hilfe!
Könyves Kálmán
  
 1  2  3  4  5  6  7  8  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok