2022. augusztus 9.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Vélemények a honlapról, egyéb
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  
  
budai2 üzenete
2006.12.26. 11:26
Tisztelt Kővári Balázs!
Valószínű, hogy soha nem fogunk egyetérteni, mert Ön nem akarja megérteni amit én a legelején mondtam.
1. Az a tankönyv amit annak nyilvánítottak a tankönyvjegyzék szerint. Tehát nem biztos, hogy az a könyv amiből a gyermekeink tanulnak és a tankönyv szó szerepel a címében az az is.
2. a támogatottak köre a tartós kategóriából kerül ki ( ami minőségileg jobb lehetőleg kemény borítójú, és tartalmában is időtálló )
3. az oktatást segítő az iskolában a tantárgyakhoz használt könyvek közül rengeteg nem tartozik a tankönyv meghatározás alá. Az már a pedagógus és az iskola szuverén joga, hogy ezekből mennyit alkalmaz.
4. a törvény a tankönyvek ingyenességét írja elő!!!!Példa
Földrajz tantárgynál 1 db tankönyvet igen, ha a jegyzékben szerepel az elfogadott tankönyvek között , de a munkafüzetet nem a dolgozat füzetet nem és a térképet nem lehet, tilos a támogatott listába tenni.
5. az iskolák pedagógiai programja kötelezően tartalmazza azokat a tankönyveket és egyébb a tanításhoz szükségesnek tartott eszközöket amit az adott iskola fontosnak tart. Ezt a szülőknek is el kellett fogadni az intézmény csak így használhatja azokat, ezektől eltérni tilos!!!!
a jövő évi költsévetési törvény még érdekesebb ebben a vonatkozásban ajánlom figyelmébe!!!!!
Kellemes ünnepeket és nyugodtabb új évetkívánok Önnek Kókainé
KoBal üzenete
2006.12.23. 14:27
Tisztelt budai2!

Lépten nyomon hallom, hogy pénzügyileg sikeres önkormányzatok mellett bizony szép számmal akadnak kevésbé sikeresek is. Nem állítom, hogy az adott önkormányzat tehet a pénzügyi nehézségeiről, de az tuti, hogy az önkormányzatnak nincs joga mérlegelni, hogy végre kívánja-e hajtani törvényi kötelezettségeit vagy sem. Az ön érvének az is ellentmond, hogy azok az önkormányzatok is (tisztelet a kivételnek!) minden évben "megspórolják" azt a pénzt, melyet a tankönyv-támogatásra kellene fordítaniuk, melyeknek ez semmiféle anyagi nehézséget nem okozna.
A bajt én továbbra is abban látom, hogy a kormány alkotott egy törvényt, melynek a betartatásáról nem gondoskodik.

Annak ellenére, hogy úgy tűnik, sosem fogunk egyetérteni, kellemes Karácsonyt és sikeres új évet kívánok Önnek!

Üdvözlettel: Kővári Balázs
budai2 üzenete
2006.12.18. 12:15
Tisztelt KoBal!
A mi kis városunk és fenntartónk 850.000.000.ft hiánnyal küzd, lassan munkabért sem tud fizetni és nem tudja csak hitelből finanszírozni a kötelező feladatok ellátását, nem áll módjában az állami normatíván felül a tankönyvvásárlást támogatni.
KoBal üzenete
2006.12.16. 09:39
Tisztelt budai2!

Én nem a milliomos 3 gyermekesek közé tartozom, így sokat jelentene számunkra a valóban ingyenes tankönyvhöz jutás. Ha gazdagok lennénk, higgye el, még le is mondanék a támogatásról (bár tudom, hogy sok jómódban élő ember nem ezt teszi). A törvény egyébként úgy rendelkezik, hogy a jogosultak számára az ingyenes tankönyvellátás a fenntartó, vagyis az önkormányzat kötelessége. Ezen kötelessége teljesítésében az állam rászorulónként 10.000,- Ft-tal segíti az önkormányzatokat. Tehát az állam nem vállalja át az önkormányzatok feladatát, csupán besegít egy bizonyos összeggel. Ebből viszont az következik, hogy amikor az iskolához csupán az államtól kapott 10.000,- Ft jut el gyerekenként, akkor az önkormányzat nem teljesítette törvényi kötelezettségét. Reagálásából sejtettem, hogy ön valószínűleg pedagógus. Amikor én az iskola felelősségéről beszéltem, akkor a vezetőségre céloztam. Az iskola kötelessége annyi, hogy minden évben igényelje az önkormányzattól az ingyenes tankönyellátásra jogosultak számára az állami hozzájáruláson felül szükséges önkormányzati támogatást. Ez két okból nem jut el az iskolákhoz: vagy az iskola nem adja le az igényét, vagy az önkormányzat szándékosan visszatartja ezt az összeget. A szülők az iskoláktól kell, hogy megkapják a támogatást, így ennek elmaradása esetén természetes, hogy náluk is fognak panaszt tenni.
Mint fenti álláspontomból láthatja, egyáltalán nem tételezek fel rosszindulatot a pedagógusokról, hiszen nekik abból, hogy a rászoruló gyerekek ingyen jutnak-e tankönyvhöz vagy sem, nem származik anyagi hasznuk. Meg sem fordult a fejemben, hogy az iskola megkapja ugyan, de zsebre teszi a támogatás egy részét! Abban azonban feltételezem az iskola felelősségét, hogy gyakorlatilag semmit sem tesz azért, hogy az őt (vagyis a diákjait) megillető támogatáshoz hozzájusson. A szülők előtt széttárja a karját, és csak azt hajtogatja, hogy csupán 10.000,- Ft-ot kapott az önkormányzattól, és úgy gondolja, hogy ezzel a felelősséget teljes mértékben át is hárította a fenntartóra. Lehet, hogy voltak olyan iskolák (bár én nem hallottam róluk), melyek megpróbálták törvényes úton (a jegyzőhöz, esetleg még a bírósághoz is fordultak) behajtani a jussukat, hiszen enélkül képtelenek teljesíteni a kötelezettségüket, de én ilyenről nem hallottam, és biztos vagyok benne, hogy az iskolák hozzáállására nem is ez a jellemző.
Főbűnösnek pedig a Minisztériumot tartom, mivel tisztában van ezzel a helyzettel, mégsem tett ellene semmi érdemlegeset!

Üdvözlettel: Kővári Balázs
budai2 üzenete
2006.12.14. 09:46
Tisztelt Kobal !!
Két szempontból is érintett vagyok, hiszen mint pedagógus részt veszek a tankönyvek rendelésében , és mint szülő akinek 2 áltatlános iskolás gyermeke van. Nem érdekelnek az ön jövedelmi viszonyai ( hiszen mint 3 gyermekes akár milliomos is lehet , de ez nem számít a támogatásnál ). Mineden támogatásra jogosult egységesen 10000 ft tankönyvtámogatást kapott a 2006/2007-es tanévben ( Tessék a minisztériumban utána járni). A fiam iskolájában a 7. osztályos tankönyvek 19800 ft-ba kerültek, abban az iskolában ahol én tanítok 16000 ft-ba akkor aZ ÖNNEK JÁRÓ 10000 FT TÁMOGATÁS TESSÉK ELÁRULNI HOGYAN FUTJA EZT????? Egyébként a minisztérium szigórú tételes gyermekenkénti elszámolást kér a tankönytámogatás felhasználásáról, gondolja, hogy ebből a pénzből még el lehet rakni ??? Akkor Ön igazán naív vagy eleve rosszindulatot feltételez minden pedagógusról. Valószínűleg rossz a tapasztalata, de ezt nagyon sajnálom444
KoBal üzenete
2006.12.12. 23:36
Tisztelt budai2!

Valamit félreérthetett az üzenetemben, amiből aztán arra következtetett, hogy én azt gondolom, mindenkinek ingyen járnak a tankönyvek. Talán ez lenne az ideális, ezzel szemben azonban a törvény elég világosan behatárolja azok körét, akiknek a tankönyv valóban ingyen kell(ene), hogy járjon. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak közé tartoznak a 3 gyermekes családok is, s a törvény ezen a ponton érint minket is. Nem említettem ugyan a munkafüzetek témakörét, mivel azonban ön erre is kitért, megemlíteném, hogy a törvény teljes tankönyvcsomagról szól, melybe a munkafüzetek is beletartoznak. Miután sok iskola ezt nem vette figyelembe, a Minisztérium közleményt adott ki az esetleges félreértések elkerülése végett. Nem tudom, hogy ön, budai2, milyen jövedelemmel rendelkezik, de feltételezem, hogy ön sem ismeri az én jövedelmi viszonyaimat. Így nem is tudom, és nem is akarom megítélni, hogy ön "megérdemelné-e" az ingyenes tankönyvhöz jutást vagy sem. Abban azonban biztos vagyok, hogy nekünk járna az ingyenes tankönyvcsomag, de ezt az iskolák nem biztosítják, mert így több pénz marad náluk. Lehetséges, hogy szükségük is van minden forintra, de sérelmezem, ha többek között az én át nem adott támogatásommal gyarapítják az iskola kasszáját. Biztos vagyok benne, hogy a Minisztérium tisztában van ezzel a helyzettel, hiszen nagyon sok iskola kijátsza a tankönyvtámogatási törvényt. A Minisztérium is sok helyen büszkén hangoztatja, hány gyermeknek biztosítja az ingyenes tankönyvhöz jutást, miközben a valóságban ez a szám csupán töredéke a hangoztatottnak! Két iskolás gyermekem van, s a meg nem kapott tankönyvtámogatás miatt évente több tízezer forinttól esünk el. Úgy gondolom, ha a törvény biztosítja valakinek az ingyenes tankönyvcsomagot, akkor az iskola vagy az önkormányzat nem tehetné meg, hogy azt visszatartja. Én erről írtam az üzenetemben.

Tisztelettel: Kővári Balázs
Nessza üzenete
2006.12.05. 15:15
Azt hallottam,hogy ha valaki csak államilag támogatott szakokat jelöl meg, de nem veszik fel az elsőként választottra, akor hiába elég a pontszáma a második helyen megjelölt államilag támogatott szakra, már csak költségtérítésesre kerülhet be, bárhova is adta be a jelentkezését!Igaz ez?
bajzaki üzenete
2006.12.05. 14:38
Üdvözlet, én csupán Újfalusi Gábor Úr e-mail elérhetőségét, vagy olyan telefonszámot, ahol elérhetem, kerestem. De egyszerűbb volt regisztrálva itt megkérdezni. Tudja valaki?
(bajzaki@gmail.com)
Köszönettel: Bajzák István
budai2 üzenete
2006.12.05. 10:33
Tisztelt KoBal!
Én ugyan nem a szerkesztő vagy a minisztérium vagyok, de érdekes volt amit írt! A tankönytámogatás nem azt jelenti, hogy most, már mindenkinek minden ingyen van!!!! ez soha sem volt így!!! Nekem nem jár támogatás én mindig a tejes árat fizettem, bár nem vagyok gazdag, senkit nem érdekelt, hogy ki tudom- e fizetni a két gyermekem 35000 ft-os tankönyveit. A TANKÖNYVEK a támogatottaknak tényleg "ingyen" vannak, de elnézést a munkafüzet a dolgozat füzet, amibe a gyerek beleír, és már azt másik gyermek nem tudja használni az hagy ne legyen már ingyenes. az ingyenes tankönyvet az iskolák könyvtáraiba vissza kell adni, hogy azokat a következő évfolyam is használhassa . Legközelebb a füzetet és a ceruzát is mások vegyék meg!!!!! Talán az uzsonnát is mi csomagoljuk??? Senki mellett nem álltak puskával, hogy 4-5 gyereket vállaljon, mindezek mellett bátor embernek tartom Őket, de mindenki akkora családot tervezzen, amekkorát tisztességgel becsülettel el tud látni, és nem a többiektől várni a gondoskodást!!! Egyébként nem egy 3 gyerekes családot tudok, ahol sokkal magasabb az egy főre jutó jövedelem, mint az én 2 gyeremekes családomban. Neki volt ingyen könyv, nekem nem.
kokézi üzenete
2006.11.23. 00:03
szintén próba
KoBal üzenete
2006.11.17. 11:24
Tisztelt Szerkesztőség!

Régi, ám változatlansága miatt újra és újra visszatérő probléma ezen a fórumon is a tankönyvtámogatás meg nem adása. A Minisztériumhoz a kezdetektől fogva érkeznek a visszajelzések, hogy az iskolák 95 százaléka nem biztosítja az érintettek számára az ingyenes tankönyvellátást. Az iskolák döntő többsége évek óta nótóriusan csupán az állami hozzájárulás mértékével csökkenti a költségeket, a többit azonban továbbra is kifizetteti a szülőkkel. A Minisztérium tud erről, ám azon kívül, hogy itt a fórumon, vagy egy közleményben (2003.09.04.) igazat adnak a panaszkodó szülőknek, igazából semmit sem tesznek a törvények betartatása érdekében. Vagyis tulajdonképpen az iskolák a kezdetektől fogva a Minisztérium asszisztálása mellett sértik meg a törvényben foglaltakat, és fosztják meg a családokat a jogos támogatástól. Nem hiszem el, hogy ha a Minisztérium a visszásságokról értesülvén vette volna a fáradságot, és minden iskolának küldött volna egy levelet, melyben utasítja őket a törvényekben foglaltak betartására, akkor ez a legtöbb iskola hozzáállását nem befolyásolta volna kedvezően.
Kérdésem, hogy a Minisztérium a közeljövőben tesz-e valamit annak érdekében, hogy a rászorulók ténylegesen hozzájussanak a támogatáshoz, vagy továbbra is eltűri a törvénytelenséget?

Tisztelettel: Kővári Balázs
godorj üzenete
2006.10.10. 20:03
"próba"
prixy üzenete
2006.09.29. 14:13
Merre telálom a tavalyi érettségi feladatsorokat?
btbeni üzenete
2006.09.17. 21:49
,,
k.andrea üzenete
2006.09.15. 12:32
Tisztelt Szerkesztőség!

Egy évek óta tartó probléma megoldásában kérem segítségüket. Az érintett intézmények nevét nem szeretném feltüntetni. A történet összetett és hihetetlennek tűnhet, a mindennapjainkat nehezíti. Ha röviden szeretném összefoglalni „Harc az érettségi megszerzéséért” címet adnám, legkisebb irónia nélkül.
Az öcsém szívproblémái miatt testnevelésből könnyített tornát végezhet. A javaslatot – a területileg illetékes rendelőintézet kardiológiai szakvéleménye alapján – a háziorvosunk adta ki.
A 9. osztályt háromszor ismételte (első 2 alkalommal a városi Szakképző Intézetben (I.), ahonnan „eltanácsolták” a gyengébb képességű tanulóknak megfelelő Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézetbe(II.)). A 9. osztály harmadszori ismétlésekor a II. intézmény javaslatára a Megyei Gyógypedagógiai Szakértői Központ vizsgálata alapján: „dyscalculiás. A módosított 1993. évi LXXIX. Közoktatási Törvény 30. §-ának 9. bekezdése értelmében a matematika tantárgy értékelés alóli mentesítése javasolt.” A javaslatot a II. intézmény és pedagógusok elfogadták, így a 9. és a 10. osztályt – bár 4 év alatt, de – sikeresen elvégezte. Azonban 2005 októberében II. intézmény „megszűnt”, összevonásra került az I. intézménnyel.
A 2006. évkezdéskor új matematika szaktanár és testnevelő szaktanár vette át a tanulókat.
Ezen új szaktanárok nem fogadják el „felmentéseit”; matematikából új kérelem beadását kérte szaktanárunk az igazgató Úr felé, testnevelő szaktanárunk pedig tudni akarja pontos kórképet (mivel az szerencsére nem látható) és sportorvostól reumatológián át ortopédiágig jutottunk eddig. Természetesen szakorvosok jelezték – sajnos szaktanár felé nem – hogy orvosi titoktartási fogadalmuk megakadályozza őket ilyen jellegű információ kiadásában.

A kérdésem az lenne hogy szaktanárként felülbírálható-e Gyógypedagógiai Szakértői Központ / háziorvos javaslata, és kötelezhető-e a tanórákon aktív részvételre(pl. ha gyógytornára kell járnia az felmenti-e a testnevelés óra alól); amennyiben nem milyen határozat/törvény alapján kell javaslatot elfogadnia vagy milyen intézményhez fordulhatnánk a további problémakeresés megelőzése érdekében.
Attól tartok jogos a feltevésünk, miszerint ha nem alapozzuk meg megfelelően a felmentések jogosságát, további akadályokat gördítenek elénk az elkövetkező 2 évben. Iskolaváltásra nincs lehetőség, mert ez az egyetlen a városban és nem szeretnénk a baráti köréből kiszakítani városváltással.
Segítségüket várva és előre is köszönve,

Tisztelettel: Kovács Andrea
bimba üzenete
2006.09.05. 15:46
Tisztelt Szerkesztők!
Volna egy kérdésem amelyre sehol sem találtam meg a választ.
Jelenleg államilag finanszírozott nappali tagozatra járó főiskolás vagyok.Arra gondoltam, hogy emellett szeretnék elvégezni egy nappali OKJ-s tanfolyamot.Van-e erre valamilyen lehetőségem anélkül,hogy levelezős lennék(egyéni tanrend vagy valamilyen hasonló mód mellyel csak vizsgáznék a főiskolán,de az órák látogatása alól felmentést kaphatnék)a hallgatói szabályzatban csak egy másik főiskola párhuzamos képzéséről láttam információt.előre is köszönöm a választ!Tisztelettel:Melinda
Zsófika üzenete
2006.09.05. 10:31
Tisztelt Szerkesztők!
Középiskolai kollégiumban dolgozom és mindig keresgélem a kollégiumokat érintő információkat. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megújult honlapján, az oktatás résznél,közoktatás, közoktatási intézmények fejezeteknél keresném a közoktatási kollégiumot.
Szeretném, ha a kollégiumokra vonatkozó jogszabályok is egy helyen fellelhetőek lennének , az aktualítások, a pályázatok.
Itt a fórumon szívesen olvasnám az ország más kollégiumainak
kérdéseit, gondjait. Jelenleg legjobban az érdekelne, hol és hogyan indítják a kollégiumi nevelőtanárok kéthavi tanítási időkeretének bevezetését.
Várom a szerkesztők üzenetét, tisztelettel: Zsófika
A Szerkesztők üzenete
2006.08.30. 17:08
 
Kedves Ibolya!
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 1. sz. melléklet Harmadik rész II/18. jelenleg hatályos szövege szerint:
 
"18. A munkáltató elrendelheti, hogy a pedagógus - a rendes munkaidőn belül - a munkakörére, beosztására - e törvényben vagy megállapodásban - megállapított kötelező órájánál többet tanítson, ha erre a nevelő és oktató munka zavartalan megszervezése érdekében szükség van. Az ily módon teljesített kötelező óráért a munkáltató óradíjat köteles fizetni. Az elrendelhető tanítási órák száma - kormányrendeletben meghatározott kivétellel - egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat tanítási órát nem haladhatja meg. Az óradíj összege nem lehet kevesebb a Munka Törvénykönyve rendkívüli munkaidőben végzett munkáért járó díjazás megállapítására vonatkozó rendelkezései alapján számítható óradíj összegénél. A Kormány rendeletben állapítja meg a kötelező órát meghaladó tanítás elrendelésének feltételeit, valamint az óradíj megállapításának szabályait."
 
[A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi LXXI. törvény 20. §-ának (4) bekezdése egyébként majd módosítja a keresett rendelkezést az alábbiak szerint, de a módosítás csak 2007. szeptember 1-jén lép hatályba!]
 
20. § (4) A Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész II/18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"18. A munkáltató elrendeli, hogy a pedagógus - a rendes munkaidőn belül, a munkakörére, beosztására megállapított kötelező órájánál, munkaköri feladatként, külön díjazás nélkül - többet tanítson, ha erre egyéni foglalkozás, szabadidős foglalkozás, tanórán kívüli foglalkozás megtartása érdekében szükség van. Az így elrendelt órák száma egy héten a két órát nem haladhatja meg. A munkáltató, ha szükséges, óradíj fizetése mellett is elrendelhet további tanítást. Egyéni foglalkozás, szabadidős foglalkozás, tanórán kívüli foglalkozás megtartása óradíj fizetése mellett akkor rendelhető el, ha előtte a díjazás nélküli foglalkozást elrendelték. Az óradíj összege nem lehet kevesebb a Munka Törvénykönyve rendkívüli munkaidőben végzett munkáért járó díjazás megállapítására vonatkozó rendelkezései alapján számítható óradíj összegénél. A Kormány rendeletben állapítja meg a további tanítás elrendelésének feltételeit, valamint az óradíj megállapításának szabályait. Az elrendelés adott tanévre szólhat."]
 
Üdvözlettel,
A szerkesztők
sz.ibolya üzenete
2006.08.29. 20:47
sajnos nem találtam meg a Kt. 1 számú melléklet II. fejezet 18. pontját. ebben kérnék segítséget. előre is köszönöm!
Fiumei Éva üzenete
2006.08.22. 14:12
Gratulálok!
Az egészet átböngésztem, elégedett vagyok, pedig az elmúlt években kevés dologra lehetett ezt rámondani a közoktatás terén.Átlátható, rendezett, információhoz hozzáférést biztosító honlap. Remélem, így is marad! Üdvözlettel: Fiumei
A Szerkesztők üzenete
2006.08.21. 10:21
Kedves Látogatók!

Örömmel üdvözöljük az Oktatási és Kulturális Minisztérium megújult honlapján! A két tárca összevonása remek alkalom volt arra, hogy a két internetes honlap tartalmát átvéve, újakkal kiegészítve, új külsővel jelenhessen meg ez a régi-új minisztérium. A honlap kialakításának fő szempontja az volt, hogy áttekinthető legyen, és Önök minél könnyebben találhassák meg az Önöket érdeklő információkat. A fő rovatok a minisztérium öt fő területét mutatják: oktatás, kultúra, nemzetközi kapcsolatok, egyház és tudomány. A rovatokon belüli menüpontokban pedig megtalálják részletesen a szakterületek információit, tájékoztatóit, letölthető dokumentumait. Reméljük, hogy a honlap elnyeri az Önök tetszését, építő (vagy egyéb) kritikáikat ebben a topicban oszthatják meg velünk és fórumozó társaikkal. Jó böngészést!

A szerkesztők
 1  2  3  4  5  6  7  8  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok