2022. június 27.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az oktatás területét érintő európai uniós jogszabályok listája

2010. február 11.
2009. február 1. A szövegszerű joganyagok az eur-lex.europa.eu internetes oldalon, illetve az Európai Unió Tanácsának nyilvántartásában érhetők el.
 
Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés (EKSz) 149. cikke
 
Rendeletek:
 • Az Európai Parlament és a Tanács 1339/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról (átdolgozás) (HL L 354., 2008.12.31., 82-93. o.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 294/2008/EK rendelete (2008. március 11.) az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról (HL L 97., 2008.4.9., 1-12. o.)
 • A Bizottság 198/2006/EK rendelete (2006. február 3.) a vállalati szakképzésre vonatkozó statisztikákról szóló 1552/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (EGT vonatkozású szöveg)
  (HL L 32., 2006.2.4., 15-33. o.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 1552/2005/EK rendelete (2005. szeptember 7.) a vállalati szakképzésre vonatkozó statisztikákról (EGT vonatkozású szöveg)
  (HL L 255., 2005.9.30., 1-5. o.)
 • A Tanács 337/75/EGK rendelete (1975. február 10.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról (HL L 39., 1975.2.13., 1-4. o.) és módosításai: 1946/93/EGK rendelet, 1131/94/EK rendelet, 251/95/ EK rendelet, 354/95/EK rendelet, 1655/2003/EK rendelet, 2051/2004/EK rendelet
Irányelvek:
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről (EGT vonatkozású szöveg) (HL L 255., 2005.9.30., 22-142. o.)
 • A Tanács 2004/114/EK irányelve (2004. december 13.) a harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából történő beutazásának feltételeiről
  (HL L 375., 2004.12.23., 12-18. o.)
 • A Tanács 2004/83/EK irányelve (2004. április 29.) a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról (HL L 304., 2004.9.30., 2-2. o.)
 • A Tanács 2004/81/EK irányelve (2004. április 29.) a harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményektől érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről (HL L 261., 2004.8.6., 3-3. o.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérőlEGT vonatkozású szöveg. (HL L 158., 2004.4.30., 77-123. o.)
 • A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról (HL L 16., 2004.1.23., 44-53. o.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól (HL L 299., 2003.11.18., 9-19. o.)
 • A Tanács 2003/9/EK irányelve (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról (HL L 31., 2003.2.6., 18-25. o.)
 • A Tanács irányelve (1977. július 25.) a migráns munkavállalók gyermekeinek oktatásáról 77/486/EGK
  (HL L 199., 1977.8.6., 32-33. o.)
Határozatok:
 • A Tanács határozata (2009. november 27.) az aktív polgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek európai évéről (2011) (HL L 17., 2010.1.22., 43-49. o.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 1298/2008/EK határozata (2008. december 16.) a harmadik országokkal történő együttműködésen keresztül a felsőoktatás minőségének javítására és a kultúrák közötti megértés előmozdítására irányuló Erasmus Mundus 2009-2013 cselekvési program létrehozásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
  (HL L 340., 2008.12.19., 83-98. o.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 1351/2008/EK határozata (2008. december 16.) az Internetet és egyéb kommunikációs technológiákat használó gyermekek védelmére irányuló többéves közösségi program létrehozásáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 348., 2008.12.24., 118-127. o.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 1350/2008/EK határozata (2008. december 16.) a kreativitás és innováció európai évéről (2009) (EGT-vonatkozású szöveg)
  (HL L 348., 2008.12.24., 115-117. o.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
  (HL L 145., 2008.6.4., 227-233. o.)
 • A Tanács határozata (2006. december 18.) az építészeti oktatási és képzési tanácsadó bizottság tagjainak és póttagjainak kinevezéséről
  (HL C 320., 2006.12.28., 1-2. o.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 1719/2006/EK határozata (2006. november 15.) a 2007 és 2013 közötti időszakra a Cselekvő ifjúság program létrehozásáról (HL L 327., 2006.11.24., 30-44. o.) és módosítása: Az Európai Parlament és a Tanács 1349/2008/EK határozata (2008. december 16.) (HL L 348., 2008.12.24., 113-114. o.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 1720/2006/EK határozata (2006. november 15.) az egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról (HL L 327., 2006.11.24., 45-68. o.) és módosításai: Az Európai Parlament és a Tanács 1357/2008/EK határozata (2008. december 16.) (HL L 350., 2008.12.30., 56-57. o.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 1719/2006/EK határozata (2006. november 15.) a 2007 és 2013 közötti időszakra a Cselekvő ifjúság program létrehozásáról
  (HL L 327., 2006.11.24., 30-44. o.) és módosítása: Az Európai Parlament és a Tanács 1349/2008/EK határozata (2008. december 16.) HL L 348., 2008.12.24., 113-114. o.
 • 2006/644/EK: A Bizottság határozata (2006. szeptember 20.) a többnyelvűséggel foglalkozó magas szintű munkacsoport létrehozásáról
  (HL L 263., 2006.9.23., 12-13. o.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 1904/2006/EK határozata (2006. december 12.) a 2007-2013-as időszakra az aktív európai polgárságot támogató Európa a polgárokért című program létrehozásáról (HL L 378., 2006.12.27., 32-40. o.) és módosítása: Az Európai Parlament és a Tanács 1358/2008/EK határozata (2008. december 16.) (HL L 350., 2008.12.30., 58-59. o.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2241/2004/EK határozata (2004. december 15.) a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass)(HL L 390., 2004.12.31., 6-20. o.)
 • 2004/223/EC: Council Decision of 26 February 2004 laying down the Rules of the Advisory Committee on Vocational Training
  (HL L 68., 2004.3.6., 25-26. o.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2318/2003/EK határozata (2003. december 5.) az európai oktatási és szakképzési rendszerekben az információs és kommunikációs technológia (IKT) hatékony integrációja érdekében többéves (2004-2006) program (elektronikus tanulási program) elfogadásáról (HL L 345., 2003.12.31., 9-16. o.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 291/2003/EK határozata (2003. február 6.) a sporton keresztül történő nevelés 2004. évi európai évének létrehozásáról
  (HL L 43., 2003.2.18., 1-5. o.) és módosítása: Az Európai Parlament és a Tanács 786/2004/EK határozata (2004. április 21.) az Európai Unió bővítésének figyelembevétele érdekében a referenciaösszegek kiigazítása tekintetében (HL L 138., 2004.4.30., 7-11. o.)
 • Decision No 1934/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 on the European Year of Languages 2001
  (HL L 232., 2000.9.14., 1-5. o.)
 • 95/431/EC: Decision No 2493/95/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 1995 establishing 1996 as the 'European year of lifelong learning'
  (HL L 256., 1995.10.26., 45-48. o.)
 • 94/844/EC: Commission Decision of 19 December 1994 establishing specific common programmes for the vocational training of customs officials, with regard to preferential systems, the control of containers, processing under customs control, and warehouse regimes (Matthaeus programme)
  (HL L 352., 1994.12.31., 29-37. o.)
 • 93/588/EEC: Council Decision of 29 October 1993 on the adoption of a programme of Community action on the subject of the vocational training of indirect taxation officials (Matthaeus-Tax)
  (HL L 280., 1993.11.13., 27-29. o.)
 • 93/15/EEC: Commission Decision of 16 December 1992 establishing specific common programmes for the vocational training of customs officials, with regard to inward processing, temporary admission and transit (Matthaeus programme)
  (HL L 10., 1993.1.16., 19-26. o.)
 • 93/23/EEC: Commission Decision of 11 December 1992 setting out the application arrangements of Council Decision 91/341/EEC providing for the adoption of a programme of community action for the vocational training of customs officials (Matthaeus Programme)
  (HL L 16., 1993.1.25., 13-17. o.)
 • A Tanács határozata (1992. március 16.) az Eurotecnettel és a Force-szal foglalkozó egységes tanácsadó bizottság létrehozásáról, valamint a 89/657/EGK és a 90/267/EGK határozat módosításáról
  (HL L 75., 1992.3.21., 51-52. o.)
 • 92/39/EEC: Commission Decision of 13 December 1991 prescribing certain provisions of implementation for the Council Decision of 20 June 1991 on the adoption of a programme of Community action for the vocational training of customs officials undergoing initial training (the Matthaeus programme)
  (HL L 16., 1992.1.23., 14-18. o.)
 • A Tanács határozata (1985. szeptember 16.) a gyógyszerészképzési tanácsadó Bizottság létrehozásáról
  (HL L 253., 1985.9.24., 43-44. o.)
 • A Tanács határozata (1985. június 10.) az építészeti oktatási és képzési tanácsadó Bizottság létrehozásáról
  (HL L 223., 1985.8.21., 26-27. o.)
 • Commission Decision No 359/83/ECSC of 8 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Coal and Steel Community
  (HL L 43., 1983.2.15., 14-15. o.)
 • A Tanács 354/83/EGK, EURATOM rendelete 1983. február 1-jei az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség levéltárainak a nyilvánosság számára történő megnyitásáról
  (HL L 43., 1983.2.15., 1-3. o.)
 • A Tanács határozata (1978. július 25.) a fogorvosképzési tanácsadó bizottság létrehozásáról
  (HL L 233., 1978.8.24., 15-16. o.)
 • A Tanács határozata (1977. június 27.) az ápolóképzési tanácsadó Bizottság létrehozásáról
  (HL L 176., 1977.7.15., 11-12. o.)
 • A Tanács határozata (1975. június 16.) az orvosképzési tanácsadó bizottság létrehozásáról
  (HL L 167., 1975.6.30., 17-18. o.)
 • A Tanács határozata (1963. április 2.) a közös szakképzési politika megvalósítása általános elveinek megállapításáról
  (HL 63., 1963.4.20., 1338-1341. o.)
Az oktatási területet érintő, nem kötelező jellegű európai uniós jogszabályok:
 
Ajánlások:
 
Iskolai oktatás:
 • Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2001. február 12.) az iskolai oktatás minőségének értékelése terén folytatandó európai együttműködésről
  (HL L 60., 2001.3.1., 51-53. o.)
Felsőoktatás:
 • Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2006. február 15.) a felsőoktatás terén a minőségbiztosítással kapcsolatos további európai együttműködésről
  (HL L 64., 2006.3.4., 60-62. o.)
 • 98/561/EC: Council Recommendation of 24 September 1998 on European cooperation in quality assurance in higher education
  (HL L 270., 1998.10.7., 56-59. o.)
 • 75/367/EEC: Council Recommendation of 16 June 1975 on the clinical training of doctors
  (HL L 167., 1975.6.30., 21-21. o.)
Szakképzés:
 • 89/601/EEC: Commission Recommendation of 8 November 1989 concerning the training of health personnel in the matter of cancer
  (HL L 346., 1989.11.27., 1-7. o.)
 • 70/449/CEE: Recommandation du Conseil, du 29 septembre 1970, adressée aux États membres au sujet de l'utilisation de la monographie professionnelle européenne pour la formation d'ouvriers qualifiés sur machines-outils
  (HL L 219., 1970.10.5., 1-30. o.)
 • 66/484/EEC: Commission Recommendation of 18 July 1966 to the Member States on the promotion of vocational guidance
  (HL 154., 1966.8.24., 2815-2819. o.)
Egész életen át tartó tanulás:
 • Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2008. április 23.) az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének létrehozásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
  (HL C 111., 2008.5.6., 1-7. o.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (HL L 394., 2006.12.30., 10-18. o.)
Mobilitás:
 • A Tanács ajánlása (2008. november 20.) a fiatal önkéntesek európai mobilitásáról (HL C 319., 2008.12.13., 8-10. o.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2006. december 18.) a Közösségen belüli, oktatási és képzési célú transznacionális mobilitásról: az európai mobilitásminőségi charta (EGT vonatkozású szöveg)
  (HL L 394., 2006.12.30., 5-9. o.)
 • Recommendation of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers
  (HL L 215., 2001.8.9., 30-37. o.)
Egyéb, nem kötelező jellegű dokumentumok:
 
Iskolai oktatás:
 • A Tanács 2009. november 26-i következtetései a migráns hátterű gyermekek oktatásáról (HL C 301., 2009.12.11., 5-8. o.)
 • Council Resolution of 25 November 2003 on making school an open learning environment to prevent and combat early school leaving and disaffection among young people and to encourage their social inclusion (Official Journal C 295 , 05/12/2003 P. 0003 - 0004)
 • Council Conclusions of 16 December 1997 on the evaluation of quality in school education
  (HL C 1., 1998.1.3., 4-5. o.)
 • Council Conclusions of 22 September 1997 on safety at school
  (HL C 303., 1997.10.4., 3-4. o.)
 • Declaration by the Council and the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 16 December 1997 on respecting diversity and combating racism and xenophobia
  (HL C 1., 1998.1.3., 1-1. o.)
 • Resolution of the Council and the representatives of Member States' Governments meeting within the Council of 23 October 1995 on the response of educational systems to the problems of racism and xenophobia
  (HL C 312., 1995.11.23., 1-3. o.)
 • Conclusions of the Council of 21 June 1994 on cultural and artistic aspects of education
  (HL C 229., 1994.8.18., 1-2. o.)
 • Az európai iskolák alapszabályát megállapító egyezmény PREAMBULUM
  (HL L 212., 1994.8.17., 3-14. o.)
 • Resolution of the Council and the Ministers for Education meeting within the Council of 31 May 1990 concerning integration of children and young people with disabilities into ordinary systems of education (HL C 162., 1990.7.3., 2-3. o.)
 • Resolution of the Council and the Ministers for Education meeting within the Council of 31 May 1990 concerning integration of children and young people with disabilities into ordinary systems of education (OJ C 162, 3.7.1990, p. 2-3)
 • Resolution of the Council and the ministers of Education meeting within the Council of 14 December 1989 on measures to combat failure at school
  (HL C 27., 1990.2.6., 1-2. o.)
 • Resolution of the Council and the Ministers of Education meeting within the Council of 22 May 1989 on school provision for children of occupational travellers
  (HL C 153., 1989.6.21., 1-2. o.)
 • Resolution of the Council and the Ministers of Education meeting within the Council of 22 May 1989 on school provision for gypsy and traveller children
  (HL C 153., 1989.6.21., 3-4. o.)
 • Resolution of the Council and of the Ministers of Education meeting within the Council of 23 November 1988 concerning health education in schools
  (HL C 3., 1989.1.5., 1-3. o.)
 • Resolution of the Council and the Ministers of Education meeting within the Council on the European dimension in education of 24 May 1988
  (HL C 177., 1988.7.6., 5-7. o.)
 • Resolution of the Council and the Ministers of Education meeting within the Council on Environmental education of 24 May 1988
  (HL C 177., 1988.7.6., 8-10. o.)
 • Resolution of the Council and the Ministers for Education, meeting within the Council, of 9 June 1986, on consumer education in primary and secondary schools
  (HL C 184., 1986.7.23., 21-23. o.)
 • Resolution of the Council and of the Ministers for Education, meeting within the Council, of 3 June 1985 containing an action programme on equal opportunities for girls and boys in education
  (HL C 166., 1985.7.5., 1-4. o.)
 • Resolution of the Council and of the Ministers of Education, meeting within the Council, of 9 February 1976 comprising an action programme in the field of education (HL C 38., 1976.2.19., 1-5. o.)
Felsőoktatás:
 • A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében 2009. november 26-án ülésező képviselői által elfogadott következtetések az oktatás szerepének a teljes körűen működő tudásháromszög keretében való fejlesztéséről (HL C 302., 2009.12.12., 3-5. o.)
 • A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott állásfoglalás a bírák, ügyészek és igazságügyi alkalmazottak Európai Unión belüli képzéséről
  (HL C 299., 2008.11.22., 1-4. o.)
 • A Bizottság Közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek - Az egyetemek korszerűsítési programjának megvalósítása - Oktatás, kutatás és innováció /* COM/2006/0208 végleges */
 • A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által megfogalmazott állásfoglalás Európa szellemi tőkéjének mozgósításáról: a felsőoktatás lisszaboni stratégiához való teljes körű hozzájárulásának lehetővé tétele (Hivatalos Lap C 292 , 24/11/2005 o. 0001 - 0002)
 • Convention setting up a European University Institute
  (HL C 29., 1976.2.9., 1-10. o.)
Szakképzés:
 • A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott következtetések a szakoktatás és szakképzés (VET) területén való fokozott európai együttműködés jövőbeni prioritásairól (HL C 18., 2009.1.24., 6-10. o.)
 • A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott következtetések a szakoktatás és szakképzés (VET) területén való fokozott európai együttműködés jövőbeni prioritásairól (a 2004. november 15-i tanácsi következtetések felülvizsgálata) (HL C 298., 2006.12.8., 8-11. o.)
 • Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsának felülvizsgált eljárási szabályzata (A Tanács 2006. július 24-én fogadta el)
  (HL C 182., 2006.8.4., 2-4. o.)
 • Council Resolution of 19 December 2002 on the promotion of enhanced European cooperation in vocational education and training
  (HL C 13., 2003.1.18., 2-4. o.)
 • Az igazgatótanács határozata az Európai Képzési Alapítvány dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésrőlEGT vonatkozású szöveg. (97/C 369/11)
  (HL C 369., 1997.12.6., 10-11. o.)
 • Council Resolution of 5 December 1994 on the quality and attractiveness of vocational education and training
  (HL C 374., 1994.12.30., 1-4. o.)
 • Resolution of the Council and the Ministers for Culture meeting within the Council of 7 June 1991 on the training of arts administrators
  (HL C 188., 1991.7.19., 1-2. o.)
 • Council Resolution of 18 December 1990 on the comparability of vocational training qualifications
  (HL C 109., 1991.4.24., 1-2. o.)
 • General guidelines for drawing up a Community action programme on vocational training
  (HL C 81., 1971.8.12., 5-11. o.)
Felnőttkori tanulás:
 • A Tanács következtetései (2008. május 22.) a felnőttkori tanulásról (HL C 140., 2008.6.6., 10-13. o.)
 • A Bizottság Közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Cselekvési terv a felnőttkori tanulásról - Tanulni sohasem késő /* COM/2007/0558 végleges */
Oktatás és képzés:
 • A Tanács következtetései (2009. május 12.) az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszeréről (Oktatás és képzés 2020) (HL C 119., 2009.5.28., 2-10. o.)
 • A Tanács 2009. november 26-i következtetései a tanárok és az iskolavezetők szakmai fejlődéséről (HL C 302., 2009.12.12., 6-9. o.)
 • A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott következtetések (2008. május 22.) a kreativitás és az innováció oktatás és képzés révén való előmozdításáról
  (HL C 141., 2008.6.7., 17-20. o.)
 • A Tanács állásfoglalása (2007. november 15.) az oktatásról és képzésről mint a lisszaboni stratégia egyik fő hajtóerejéről (HL C 300., 2007.12.12., 1-2. o)
 • Communication from the Commission - The new generation of community education and training programmes after 2006 /* COM/2004/0156 final */
 • A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott következtetések az oktatás és a képzés hatékonyságáról és méltányosságáról (HL C 298., 2006.12.8., 3-6. o.)
 • A Bizottság közleménye - Az oktatás és képzés korszerűsítése: kulcs Európa jólétéhez és társadalmi kohéziójához - A Tanács és a Bizottság 2006. évi közös időközi jelentése az "Oktatás és képzés 2010" munkaprogram megvalósításáról {SEC(2005) 1415} /* COM/2005/0549 végleges */
 • Az oktatás és képzés korszerűsítése: Kulcs Európa jólétéhez és társadalmi kohéziójához - A Tanács és a Bizottság 2006. évi közös időközi jelentése az Oktatás és képzés 2010 munkaprogram megvalósításában elért haladásról (HL C 79., 2006.4.1., 1-19. o.)
 • Council Resolution of 13 July 2001 on the role of education and training in employment related policies
  (HL C 204., 2001.7.20., 1-2. o.)
 • Council Conclusions of 13 July 2001 on the follow-up of the report on concrete future objectives of education and training systems
  (HL C 204., 2001.7.20., 6-7. o.)
 • Council Resolution of 17 December 1999 on 'Into the new millennium': developing new working procedures for European cooperation in the field of education and training
  (HL C 8., 2000.1.12., 6-7. o.)
 • Council Conclusions of 17 February 1997 on local community development through education and training
  (HL C 70., 1997.3.6., 3-4. o.)
Többnyelvűség, nyelvoktatás:
 • A Tanács állásfoglalása (2008. november 21.) az európai többnyelvűségi stratégiáról (HL C 320., 2008.12.16., 1-3. o.)
 • A Tanács következtetései (2008. május 22.) a többnyelvűségről (HL C 140., 2008.6.6., 14-15. o.)
 • A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Többnyelvűség: európai tőke és közös elkötelezettség {SEC(2008) 2443} {SEC(2008) 2444} {SEC(2008) 2445}/* COM/2008/0566 végleges */
 • Council Resolution of 14 February 2002 on the promotion of linguistic diversity and language learning in the framework of the implementation of the objectives of the European Year of Languages 2001
  (HL C 50., 2002.2.23., 1-2. o.)
 • Council Resolution of 16 December 1997 on the early teaching of European Union languages
  (HL C 1., 1998.1.3., 2-3. o.)
 • Council Resolution of 31 March 1995 on improving and diversifying language learning and teaching within the education systems of the European Union
  (HL C 207., 1995.8.12., 1-5. o.)
Egész életen át tartó tanulás:
 • A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által 2009. május 12-én elfogadott következtetések az oktatási és képzési intézmények, valamint a szociális partnerek, különösen a munkáltatók közötti partnerségnek az egész életen át tartó tanulás összefüggésében való megerősítéséről (8986/09 EDUC 70 SOC 269 COMPET 226)
 • A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által kialakított állásfoglalás (2008. november 21.) a pályaorientációnak az egész életen át tartó tanulás stratégiáiba való fokozottabb integrálásáról (HL C 319., 2008.12.13., 4-7. o.)
 • A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által megfogalmazott következtetések a készségek, képességek és kompetenciák fejlesztésének a lisszaboni célkitűzések megvalósításában betöltött szerepéről
  (HL C 292., 2005.11.24., 3-4. o.)
 • Council Resolution of 27 June 2002 on lifelong learning
  (HL C 163., 2002.7.9., 1-3. o.)
Kutatás:
 • A Bizottság közlemenye az Európai Tanácsanak - A növekedésre és a foglalkoztatásra vonatkozó megújított partnerség végrehajtása - A tudás jelképének fejlődése : az Európai Technológiai Intézet /* COM/2006/0077 végleges */
Mobilitás:
 • A Tanács és a tagállamok kormányainak a 2008. november 21-i Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott következtetések a fiatalok mobilitásáról (HL C 320., 2008.12.16., 6-9. o.)
 • Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 14 December 2000 concerning an action plan for mobility
  (HL C 371., 2000.12.23., 4-10. o.)
eLearning, informatika:
 • Council Resolution of 13 July 2001 on e-Learning
  (HL C 204., 2001.7.20., 3-5. o.)
 • Council Conclusions of 22 September 1997 on education, information and communication technology and teacher- training for the future
  (HL C 303., 1997.10.4., 5-7. o.)
 • Council Resolution of 6 May 1996 relating to educational multimedia software in the fields of education and training
  (HL C 195., 1996.7.6., 8-11. o.)
 • Resolution of the Council and the Ministers for Education, meeting within the Council, of 19 September 1983 on measures relating to the introduction of new information technology in education
  (HL C 256., 1983.9.24., 1-2. o.)
Készségek, képességek, kompetenciák:
 • A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Új munkahelyekhez szükséges új készségek - A munkaerő-piaci és a képzettségi igények előrejelzése és összehangolása {SEC(2008) 3058}/* COM/2008/0868 végleges */
 • A Tanács állásfoglalása (2007. november 15.) az új munkahelyekhez szükséges új készségekről (HL C 290., 2007.12.4., 1-3. o.)
 • A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által megfogalmazott következtetések a készségek, képességek és kompetenciák fejlesztésének a lisszaboni célkitűzések megvalósításában betöltött szerepéről (Hivatalos Lap C 292 , 24/11/2005 o. 0003 - 0004)
Indikátorok:
 • A Tanács következtetései (2007. május 25.) az oktatásra és képzésre vonatkozó lisszaboni célkitűzések tekintetében elért haladás nyomon követésére szolgáló mutatók és referenciaértékek összefüggő keretrendszeréről (HL C 311., 2007.12.21., 13-15. o.)
 • A Bizottság Közleménye Az oktatásra és képzésre vonatkozó lisszaboni célkitűzések tekintetében elért haladás nyomon követésére szolgáló mutatók és referenciaértékek összefüggő keretrendszere /* COM/2007/0061 végleges */
 • Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unióban a többnyelvűség és a nyelvtanulás előmozdítására vonatkozó intézkedésekről: az európai nyelvi kompetenciamutató (2005/2213(INI)) (HL C 296E ., 2006.12.6., 271-273. o.)
 • A Tanács következtetései az Európai Nyelvi Kompetenciamutatóról (HL C 172., 2006.7.25., 1-3. o.)
 • A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak - Az Európai Nyelvi Kompetenciamutató /* COM/2005/0356 végleges */
Információ, statisztika:
 • Council Resolution of 5 December 1994 on the promotion of education and training statistics in the European Union
  (HL C 374., 1994.12.30., 4-6. o.)
 • Resolution of the Council and the Ministers of Education meeting within the Council of 25 November 1991 on education research and statisics in the European Community
  (HL C 321., 1991.12.12., 1-1. o.)
 • Resolution of the Council and Ministers for Education, meeting within the Council of 6 December 1990 concerning the Eurydice Education Information Network in the European Community
  (HL C 329., 1990.12.31., 23-24. o.)
Fiatalok:
 • A Tanács állásfoglalása (2009. november 27.) az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés megújított keretéről (2010-2018) (HL C 311., 2009.12.19., 1-11. o.)
 • A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésez; képvisel;i által elfogadott következtetések az ifjúságpolitika területén folytatott európai együttműködés jelenlegi keretének értékelésér;l és a megújított keret jövőbeli kilátásairól (2009. május 11.) (9169/09 JEUN 26 EDUC 73 SOC 280)
 • A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott állásfoglalás (2008. november 20.) a fiatalok egészségéről és jólétéről (HL C 319., 2008.12.13., 1-3. o.)
 • A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott következtetések (2008. november 21.) a fiatalok felkészítése a XXI. századra: az iskolák területén folyó európai együttműködés programjáról (HL C 319., 2008.12.13., 20-22. o.)
 • A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott állásfoglalás (2008. május 22.) a hátrányos helyzetű fiatalok részvételéről (HL C 141., 2008.6.7., 1-3. o)
 • A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott állásfoglalás (2007. május 25.): Egyenlő lehetőségek teremtése minden fiatal számára - Teljes társadalmi részvétel (HL C 314., 2007.12.22., 1-3. o.)
 • A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott 2007. május 25-i következtetések az ifjúságpolitika területén folytatott európai együttműködés jövőbeli kilátásairól (HL C 314., 2007.12.22., 24-26. o.)
 • A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által 2007. május 16-án elfogadott állásfoglalás a fiatalok önkéntes tevékenységeire vonatkozó közös célkitűzések végrehajtásáról (HL C 241., 2008.9.20., 1-6. o.)
 • A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott következtetések (2007. november 16.) a fiatalok lehetőségeinek kihasználását és aktív társadalmi részvételét célzó ifjúságpolitika transzverzális megközelítéséről (HL C 282., 2007.11.24., 16-19. o.)
 • A Tanácsnak és a tagállamok Tanács keretében ülésező kormányképviselőinek a következtetései az Európai Ifjúsági Paktum végrehajtásáról (HL C 70., 2006.3.22., 1-2. o.)
 • A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által megfogalmazott állásfoglalás a fiatalok tájékoztatására vonatkozó közös célkitűzések végrehajtásáról
  (HL C 141., 2005.6.10., 5-6. o.)
 • A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által megfogalmazott állásfoglalás a fiatalok tájékoztatására vonatkozó közös célkitűzések végrehajtásáról (Official Journal C 141 , 10/06/2005 P. 0005 - 0006)
 • Council resolution of 25 November 2003 on common objectives for participation by and information for young people
  (HL C 295., 2003.12.5., 6-8. o.)
 • Joint Declaration by the Council and the representatives of the governments of the Member States meeting within the Council of 5 May 2003 - on "the social value of sport for young people"
  (HL C 134., 2003.6.7., 5-5. o.) ű
 • Communication from the Commission to the Council - Follow-up to the White Paper on a New Impetus for European Youth. Proposed common objectives for a greater understanding and knowledge of youth, in response to the Council Resolution of 27 June 2002 regarding the framework of European co-operation in the youth field /* COM/2004/0336 final */
 • Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 27 June 2002 regarding the framework of European cooperation in the youth field
  (HL C 168., 2002.7.13., 2-5. o.)
 • Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 14 February 2002 on the added value of voluntary activity for young people in the context of the development of Community action on youth
  (HL C 50., 2002.2.23., 3-5. o.)
 • Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council of 28 June 2001 on promoting young people's initiative, enterprise and creativity: from exclusion to empowerment
  (HL C 196., 2001.7.12., 2-4. o.)
 • A Tanácsnak és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselőinek nyilatkozata (2001. június 28.) az interneten megnyilvánuló rasszizmus és idegengyűlölet elleni fellépésről a fiatalok között végzett tevékenység fokozásával (2001/C 196/01) (HL C 196., 2001.7.12., 1-1. o.)
 • Resolution of the Council and of the representatives of the governments of the Member States, meeting within the Council, of 14 December 2000 on the social inclusion of young people
  (HL C 374., 2000.12.28., 5-7. o.)
 • Resolution of the Council and of the Ministers for Youth meeting within the Council of 17 December 1999 on the non-formal education dimension of sporting activities in the European Community youth programmes
  (HL C 8., 2000.1.12., 5-5. o.)
 • Council Resolution of 5 October 1995 on cooperation with third countries in the youth field
  (HL C 296., 1995.11.10., 11-12. o.)
 • Council Resolution of 31 March 1995 on cooperation in the field of youth information and studies concerning youth
  (HL C 207., 1995.8.12., 5-7. o.)
 • Conclusions of the Council and the Ministers for Youth meeting within the Council of 30 November 1994 on the promotion of voluntary service periods for young people
  (HL C 348., 1994.12.9., 2-3. o.)
 • Resolution of the Council and of the Ministers meeting within the Council of 26 June 1991 on priority actions in the youth field
  (HL C 208., 1991.8.9., 1-2. o.)
 • Resolution of the Council and of the Ministers for Education, meeting with the Council of the 5 December 1985 extending for one year certain measures taken to improve the preparation of young people for work and to facilitate their transition from education to working life
  (HL C 328., 1985.12.18., 3-3. o.)
 • Resolution of the Council and of the Ministers for Education, meeting within the Council, of 12 July 1982 concerning measures to be taken to improve the preparation of young people for work and to facilitate their transition from education to working life
  (HL C 193., 1982.7.28., 1-2. o.)
 • Resolution of the Council and of the Ministers of Education meeting within the Council of 15 January 1980 concerning measures to be taken to improve the preparation of young people for work and to facilitate their transition from education to working life
  (HL C 23., 1980.1.30., 1-2. o.)
 • Resolution of the Council and of the Ministers of Education, meeting within the Council, of 13 December 1976 concerning measures to be taken to improve the preparation of young people for work and to facilitate their transition from education to working life
  (HL C 308., 1976.12.30., 1-3. o.)
Egyéb:
 • A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott következtetések (2007. november 15.) a tanárképzés minőségének javításáról (HL C 300., 2007.12.12., 6-9. o.)
 • Melléklet Megállapodás az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között a felsőoktatásban, a szakoktatásban és a szakképzésben történő együttműködésre irányuló program megújításáról
  (HL L 346R., 2006.12.9., 34-40. o.)
 • Megállapodás az Európai Közösség és Kanada kormánya között a felsőoktatás, a képzés és az ifjúság területén történő együttműködési keret létrehozásáról
  (HL L 397., 2006.12.30., 15-21. o.)
 • A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának - A Közösség lisszaboni programjának végrehajtása : A vállalkozói készségek előmozdítása az oktatás és a tanulás révén /* COM/2006/0033 végleges */
 • Council conclusions of 25 November 2003 on the "Development of human capital for social cohesion and competitiveness in the knowledge society"
  (HL C 295., 2003.12.5., 9-10. o.)
 • Megállapodás az Európai Közösség és Kanada Kormánya közötti felsőoktatási és képzési együttműködési program megújításáról
  (HL L 71., 2001.3.13., 16-22. o.)
 • Council Conclusions of 22 September 1997 on the communication concerning the White Paper 'Teaching and learning towards the learning society'
  (HL C 303., 1997.10.4., 8-8. o.)
 • Jegyzőkönyv az oktatási, tudományos és kulturális anyagok importjáról szóló megállapodáshoz
  (HL L 134., 1979.5.31., 14-22. o.)
 • Council Resolution of 6 June 1974 on the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications (HL C 98., 1974.8.20., 1-1. o.)
 • Resolution of the Ministers of Education, meeting within the Council, of 6 June 1974 on cooperation in the field of education
  (HL C 98., 1974.8.20., 2-2. o.
Az oktatás területét érintő jogesetek az Európai Bíróság gyakorlatából (ítéletek)
 • C-127/08. "Metock" ügy (2008. július 25.) 2004/38/EK irányelv - Az uniós polgároknak és családtagjaiknak a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga - Harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagok - A fogadó tagállamba az uniós polgárral való házasságkötést megelőzően beutazó, harmadik ország állampolgárságával rendelkező személyek
 • C-209/03 "Bidar" (2005. március 15) Uniós polgárság - EK 12. és EK 18. cikkei - Támogatott kölcsön formájában nyújtott hallgatói támogatás - Rendelkezés, amely ilyen kölcsön odaítélését a tagállam területén letelepedett diákokra korlátozza.
 • C-147/03 (2005. július 7.) Bizottság vs. Ausztria- Tagállami kötelezettségszegés - Az EK 12., 149. és 150. cikk - Az egyetemi oktatásba való bejutás feltételei - Hátrányos megkülönböztetés.
 • 152/82. Sandro Forcheri és Marisa Marino vs. Belgium (1983. július 13.) École ouvriere supérieure. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Justice de paix de Bruxelles (4e canton) - Belgium.
 • 293/83. Françoise Gravier kontra Ville de Liege (1985. február 13.) Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Tribunal de premiere instance de Liege - Belgiu
 • 197/86. Steven Malcolm Brown v The Secretary of State for Scotland. (1988. június 21.)
  Reference for a preliminary ruling: Court of Session, Outer House (Scotland) - United Kingdom.
  Non-discrimination - Access to university education - Training grants.
 • 39/86 Judgment of the Court of 21 June 1988.
  Sylvie Lair v Universität Hannover.
  Reference for a preliminary ruling: Verwaltungsgericht Hannover - Germany.
  Non-discrimination - Access to university education - Training grants.
 • 42/87. Judgment of the Court of 27 September 1988.
  Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium.
  Failure of a State to fulfil its obligations - Discrimination on grounds of nationality - Access to vocational training.
 • 263/86 Judgment of the Court of 27 September 1988.
  Belgian State v René Humbel and Marie-Thérčse Edel.
  Reference for a preliminary ruling: Justice de paix de Neufchâteau - Belgium.
  Non-discrimination - Access to education - Enrolment fees.
 • 389/87 és 390/87. Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 15 March 1989.
  G. B. C. Echternach and A. Moritz v Netherlands Minister for Education and Science.
  References for a preliminary ruling: Commissie van Beroep Studiefinanciering - Netherlands.
  Non-discrimination - Access to education - Study finance.
 • C-379/87. Judgment of the Court of 28 November 1989.
  Anita Groener v Minister for Education and the City of Dublin Vocational Educational Committee.
  Reference for a preliminary ruling: High Court - Ireland.
  Free movement of workers - Knowledge of an official language of the host country.
 • C-4/91. Judgment of the Court (Third Chamber) of 27 November 1991.
  Annegret Bleis v Ministere de l'Education Nationale.
  Reference for a preliminary ruling: Tribunal administratif de Paris - France.
  Free movement of workers - Secondary school teachers.
 • C-109/92. Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 7 December 1993.
  Stephan Max Wirth v Landeshauptstadt Hannover.
  Reference for a preliminary ruling: Verwaltungsgericht Hannover - Germany.
  Financing of studies - Services - Non-discrimination.
 • C-3/90. Judgment of the Court of 26 February 1992.
  M. J. E. Bernini v Minister van Onderwijs en Wetenschappen.
  Reference for a preliminary ruling: College van Beroep Studiefinanciering - Netherlands.
  Non-discrimination - Access to education - Study finance.
 • C-357/89. Judgment of the Court of 26 February 1992.
  V. J. M. Raulin v Minister van Onderwijs en Wetenschappen.
  Reference for a preliminary ruling: College van Beroep Studiefinanciering - Netherlands.
  Non-discrimination - Access to education - Study finance.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok