2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tisztelt Érdeklődő!

2010. augusztus 17.
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61.§ (1) bekezdése értelmében "A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, valamint arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetve terjessze." A közérdekű adat fogalmát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény határozza meg. Ennek értelmében közérdekű adat "az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső adat." Az Alkotmányban foglalt jog érvényesülését ugyanezen törvény 20.§-a biztosítja annak kimondásával, miszerint "a közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek az adatot kezelő szerv a kérelem tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon napon belül, közérthető formában tesz eleget". Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet kimondja továbbá, hogy "a közérdekű adatok megismerését valamennyi államháztartási körbe tartozó szervnek kötelessége elősegíteni."

Az idézett rendelkezések érvényesülése érdekében a volt Oktatási és Kulturális Minisztérium elkészítette a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjéről szóló szabályzatot, amelyet megtekinthet itt.

Az alábbiakban tájékoztatni kívánjuk Önt a Szabályzatban foglalt, az igények benyújtásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.

Az igényt személyesen szóban, írásban (levélben, telefaxon, e-mailben, stb.), valamint a Szabályzatban meghatározott esetben telefonon lehet előterjeszteni. Amennyiben Ön másolatok készítésére igényt tart, úgy igényét személyesen, postai úton (Jogi Főosztály, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.), vagy e-mailben (adatigenyles@nefmi.gov.hu) terjesztheti elő. Amennyiben a megismerni kívánt adatokat személyesen kívánja megtekinteni, és másolat készítésére nem tart igényt, az igényt telefaxon (+36-1-302-4843) is benyújthatja. Az igényt személyesen a volt Oktatási és Kulturális Minisztérium Ügyfélszolgálati Irodáján (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani. Az írásban benyújtott igénynek a következőket szükséges tartalmaznia:
  • az ügyfél neve,
  • az ügyfél levelezési címe,
  • az ügyfél napközbeni elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím),
  • az igényelt adatok pontos meghatározása,
  • nyilatkozat arra nézve, hogy az adatokat személyes bemutatás során kívánja megismerni, vagy másolatok készítését igényli,
  • másolatok igénylése esetében azok átvételének módja (személyesen vagy postai úton), továbbá aláírt kötelezettségvállalási nyilatkozat az ezzel kapcsolatos költségek megfizetéséről.
Az igények megfelelő módon történő benyújtásának megkönnyítése érdekében a Minisztérium formanyomtatványt készített, amelyet megtalálhat a volt Oktatási és Kulturális Minisztérium Ügyfélszolgálati Irodáján, illetve letölthet innen.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 19/A.§ (1) bekezdése értelmében a döntés-előkészítéssel összefüggő adat a keletkezését követő 10 éven belül nem nyilvános. Kérelemre azonban az adatok megismerését a szerv vezetője e határidőn belül is engedélyezheti. Amennyiben Ön nem nyilvánosnak minősülő adatot kíván megismerni, igényét az általános szabályok szerint nyújthatja be. Az igényben elő kell adni a megismerni kívánt adatok körének pontos meghatározását, az igény előterjesztésének indokait, továbbá nyilatkozni kell az esetlegesen igényelt másolatok számáról. Az igény teljesíthetőségéről az oktatási és kulturális miniszter dönt. Felhívjuk a figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján az igény teljesítése a szerv vezetőjének mérlegelési jogkörébe tartozik, így a nem nyilvános adatok megismerését csupán indokolt esetben engedélyezi.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok