2023. március 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény a pedagógus-szakvizsgáról

2002. április 3.

KözleményA közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX törvényben meghatározott szakvizsgázott pedagógus munkakör betöltésének képesítési feltétele a pedagógus-szakvizsga követelményeinek teljesítése.

 1. Az Oktatási Közlöny 2002. február 14-én megjelent 3/I. száma tartalmazza a 41/1999. (X.13.) OM rendelet alapján a felsőoktatási intézmények által meghirdetett pedagógus-szakvizsga programokat. Ezen közlemény 1. számú melléklete a Nyíregyházi Főiskola további programjáról ad információt.

 2. Továbbra is teljesíthető a pedagógus-szakvizsga követelménye a felsőoktatási intézményekben indított alábbi szakirányú továbbképzésekben:

  • a közoktatási vezető szakirányú továbbképzési szak [(8/1997. (II. 18.) MKM rendelet],

  • a tanügyigazgatási szakértő szakirányú továbbképzési szak [(11/1997. (II. 18.) MKM rendelet],

  • a vezető óvodapedagógus szakirányú továbbképzési szak [(13/1997. (II. 18.) MKM rendelet],

  • a pedagógiai értékelési szakirányú továbbképzési szak [(12/1999. (III. 8.) OM rendelet],

  • a tantervfejlesztési szakirányú továbbképzési szak [(12/1999. (III. 8.) OM rendelet) rendelet],

  • a gyakorlatvezetői tanítói szakirányú továbbképzési szak [(28/1999. (VII. 6.) OM rendelet],

  • az óvodai szakértő szakirányú továbbképzési szak [(29/1999. (VII. 6.) OM rendelet],

  továbbá a kormányrendeletben szabályozott klinikai és pedagógiai szakpszichológusi szakvizsga, amelyet a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet ismert el munkakör betöltése szempontjából pedagógus-szakvizsgával egyenértékű képesítésnek.

  A fentiszakirányú továbbképzési szakokat indító felsőoktatási intézményekről az Oktatási Közlöny 2001. december 27-én megjelent 35. száma ad tájékoztatást. 3. 2001. szeptemberétől a pedagógus-szakvizsga képesítési követelményeiről szóló 41/1999. (X.13. OM rendeletet módosító 20/2001. (VI.30.) OM rendelet 2. számú melléklete alapján több egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettségre épülő szakirányú továbbképzési szakon a közoktatási feladatokhoz kapcsolódó speciális szakképzettség megszerzésére irányuló tanulmányokkal egyidőben teljesíthető a pedagógus-szakvizsga követelménye is.

  E közlemény 2. számú melléklete ad információt a felsőoktatási intézmények által indítandó azon szakirányú továbbképzési szakokról, amelyeken 2002. szeptemberétől induló új évfolyamokon a pedagógus-szakvizsga követelménye is teljesíthető. Ezen intézmények többsége az adott szakirányú továbbképzésben már oklevelet szerzettek számára további 2 féléves képzésben ajánl lehetőséget a pedagógus-szakvizsga követelményeinek teljesítésére.Felsőoktatási Főosztály
1. számú mellékletPedagógus-szakvizsgára felkészítő képzésFelsőoktatási intézmény neve: Nyíregyházi FőiskolaA pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésért felelős kar megnevezése: Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar (4401 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.).A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása.A program pontos megnevezése: TANULÁSI ZAVAROK FELISMERÉSE ÉS KEZELÉSE (DISZLEXIA, DISZGRÁFIA, DISZKALKULIA)Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: tanító, óvodapedagógus, főiskolai szintű magyar nyelv és irodalom szakos tanár.Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, óvodapedagógus, magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár.A jelentkezés feltétele: felsőfokú, főiskolai szintű végzettségéstanító, óvodapedagógus, illetve magyar nyelv és irodalom szakos tanár szakon szerzett szakképzettségtovábbá 3 év pedagógus-munkakörben szerzett gyakorlat.Tájékoztatás a programról:

A képzés a tanulási zavarok azon területeivel foglalkozik, amelyek az olvasás, írás zavarát jelentik és az ezzel összefüggő számolási problémákat tárják fel. Ezen ismeretek beilleszthetőek a mindennapi oktató-nevelő munka folyamatába.

A képzés során a tantárgyak ismeretei egymással integráltan, egymást kiegészítve szolgálják azt a célt, hogy a pedagógusok az e zavarokkal küszködő gyerekeket egyszerűbb esetekben kiszűrjék és speciális eljárásokkal felzárkóztassák. Ennek érdekében közvetít a képzés biológiai, pszichológiai, nyelvészeti, gyógypedagógiai, logopédiai ismereteket, amelyek segítenek az okok feltárásában, a tünetek felismerésében, illetve a korrekcióban. Ezen zavarok kezelésében kiemelten szerepelnek a normál pedagógiai gyakorlatban alkalmazható prevenciós és redukációs módszerek.

A képzés eredményeként a résztvevő pedagógusok olyan módszerek, eszközök birtokába juthatnak, amelyekkel biztosabb alapon tudják azonosítani és kiválasztani a tanulási zavarokkal küszködő gyerekeket és szakszerűen megoldani a speciális problémákat. Képesek lesznek megállapítani a kompetencia-határokat, s megszervezni a felzárkóztatást. A képzés 360 óra, amelyben a 180 óra kötelező tanulmányi terület mellett 180 óra a fenti program képzési ideje.A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:neve: Jeneiné Novák Erzsébet

elérhetősége: Nyíregyházi Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézet

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

telefon: 42/440-130

e-mail:kepzesi@zeus.nyf.hu
2. számú melléklet

I. Felsőoktatási intézmény neve: Apor Vilmos Katolikus Főiskola1.

A program pontos megnevezése: roma társadalom ismerete szakirányú továbbképzési szak

(21/2000. (VIII.3.) OM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Petőcz Jánosné dr. főiskolai tanár, tanszékvezető

elérhetősége: Apor Vilmos Katolikus Főiskola Zsámbék, Zichy tér 3. 2072

telefon: 23/342-122-162

e-mail:petocz@avkf.hu

A jelentkezés helye: Apor Vilmos Katolikus Főiskola Zsámbék, Zichy tér 3.

határideje: 2002. augusztus 15.

II. Felsőoktatási intézmény neve: Berzsenyi Dániel Főiskola

1.

A program pontos megnevezése: egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakirányú továbbképzési szak

(6/1998. (III.25.) MKM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

Az egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakirányú továbbképzési szakon már oklevelet szerzettek számára a pedagógus-szakvizsga követelményei teljesítésének képzési ideje: 2 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Kiss Judit

elérhetősége: Berzsenyi Dániel Főiskola

Egészségtudományi Tanszék

9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

telefon: 94/313-892/258

e-mail:mental@fs2.bdtf.hu

A jelentkezés helye: Berzsenyi Dániel Főiskola

Egészségtudományi Tanszék

9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

időpontja: 2002. augusztus 31.2.

A program pontos megnevezése: tánc- és drámapedagógiaszakirányú továbbképzési szak

(20/1999. (IV.21.) OM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A tánc- és drámapedagógiaszakirányú továbbképzési szakon már oklevelet szerzettek számára a pedagógus-szakvizsga követelményei teljesítésének képzési ideje: 2 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Antal László

elérhetősége: Berzsenyi Dániel Főiskola

Rekreációs Tanszék

9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

telefon: 94/313-892/211

e-mail:tonibacsi@freemail.hu

A jelentkezés helye: Berzsenyi Dániel Főiskola

Rekreációs Tanszék

9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

időpontja: 2002. augusztus 31.

III. Felsőoktatási intézmény neve: Eszterházy Károly Főiskola

III/A. A szakirányú továbbképzésért felelős kar megnevezése: Gazdasági- és Társadalomtudományi Fakultás1.

A program pontos megnevezése: társadalom- és állampolgári ismeret szakirányú továbbképzési szak

(18/1999. (IV.21.) OM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A társadalom- és állampolgári ismeret szakirányú továbbképzési szakon már oklevelet szerzettek számára a pedagógus-szakvizsga követelményei teljesítésének képzési ideje: 2 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Szabó Zsuzsanna

elérhetősége: Eszterházy Károly Főiskola

3300. Eger, Eszterházy tér 1.

telefon: (36) 520-400/2120

e-mail: szazsu@ektf.hu

A jelentkezés helye: Eszterházy Károly Főiskola

Tanulmányi Osztály

Rózsahegyi Józsefné

3300 Eger, Eszterházy tér 1.

határideje: 2002. augusztus 31.2.

A program pontos megnevezése: játék és szabadidő pedagógus szakirányú továbbképzési szak (25/1999.(VII.6.) OM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A játék és szabadidő pedagógus szakirányú továbbképzési szakon már oklevelet szerzettek számára a pedagógus-szakvizsga követelményei teljesítésének képzési ideje: 2 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Szabó Zsuzsanna

elérhetősége: Eszterházy Károly Főiskola

3300 Eger, Eszterházy tér 1.

telefon: (36) 520-400/2120

e-mail: szazsu@ektf.hu

A jelentkezés helye: Eszterházy Károly Főiskola

Tanulmányi Osztály

Rózsahegyi Józsefné

3300. Eger, Eszterházy tér 1.

határideje: 2002. augusztus 31.

3.

A program pontos megnevezése: mozgókép- és médiakultúra szakirányú továbbképzési szak

(9/1998. (III.25.) MKM rendelet)A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A mozgókép- és médiakultúra szakirányú továbbképzési szakon már oklevelet szerzettek számára a pedagógus-szakvizsga követelményei teljesítésének képzési ideje: 2 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Szabó Zsuzsanna

elérhetősége: Eszterházy Károly Főiskola

3300 Eger, Eszterházy tér 1.

telefon: (36) 520-400/2120

e-mail: szazsu@ektf.hu

A jelentkezés helye: Eszterházy Károly Főiskola

Tanulmányi Osztály

Rózsahegyi Józsefné

3300. Eger, Eszterházy tér 1.

határideje: 2002. augusztus 31.

4.A program pontos megnevezése: család- és gyermekvédelem pedagógiája szakirányú továbbképzési szak

(33/1999. (VIII.24.) OM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A család- és gyermekvédelem pedagógiája szakirányú továbbképzési szakon már oklevelet szerzettek számára a pedagógus-szakvizsga követelményei teljesítésének képzési ideje: 2 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Szabó Zsuzsanna

elérhetősége: Eszterházy Károly Főiskola

3300 Eger, Eszterházy tér 1.

telefon: (36) 520-400/2120

e-mail: szazsu@ektf.hu

A jelentkezés helye: Eszterházy Károly Főiskola

Tanulmányi Osztály

Rózsahegyi Józsefné

3300. Eger, Eszterházy tér 1.

határideje: 2002. augusztus 31.5.

A program pontos megnevezése: egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakirányú továbbképzési szak

(6/1998. (III.25.) MKM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

Az egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakirányú továbbképzési szakon már oklevelet szerzettek számára a pedagógus-szakvizsga követelményei teljesítésének képzési ideje: 2 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Szabó Zsuzsanna

elérhetősége: Eszterházy Károly Főiskola

3300 Eger, Eszterházy tér 1.

telefon: (36) 520-400/2120

e-mail: szazsu@ektf.hu

A jelentkezés helye: Eszterházy Károly Főiskola

Tanulmányi Osztály

Rózsahegyi Józsefné

3300. Eger, Eszterházy tér 1.

határideje: 2002. augusztus 31.6.

A program pontos megnevezése: tanulási és pályatanácsadás szakirányú továbbképzési szak

(3/1999. (II.1.) OM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A tanulási és pályatanácsadás szakirányú továbbképzési szakon már oklevelet szerzettek számára a pedagógus-szakvizsga követelményei teljesítésének képzési ideje: 2 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Szabó Zsuzsanna

elérhetősége: Eszterházy Károly Főiskola

3300 Eger, Eszterházy tér 1.

telefon: (36) 520-400/2120

e-mail: szazsu@ektf.hu

A jelentkezés helye: Eszterházy Károly Főiskola

Tanulmányi Osztály

Rózsahegyi Józsefné

3300. Eger, Eszterházy tér 1.

határideje: 2002. augusztus 31.

III/B. A szakirányú továbbképzésért felelős kar megnevezése: Bölcsészettudományi Kar1.

A program pontos megnevezése: tánc- és drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak

(20/1999.(IV.21.) OM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A tánc- és drámapedagógia szakirányú továbbképzési szakon már oklevelet szerzettek számára a pedagógus-szakvizsga követelményei teljesítésének képzési ideje: 2 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Szabó Zsuzsanna

elérhetősége: Eszterházy Károly Főiskola

3300 Eger, Eszterházy tér 1.

telefon: (36) 520-400/2120

e-mail: szazsu@ektf.hu

A jelentkezés helye: Eszterházy Károly Főiskola

Tanulmányi Osztály

Rózsahegyi Józsefné

3300. Eger, Eszterházy tér 1.

határideje: 2002. augusztus 31.

IV. Felsőoktatási intézmény neve: Eötvös József Főiskola

A szakirányú továbbképzésért felelős kar megnevezése: Pedagógiai Fakultás1.

A program pontos megnevezése: roma társadalom ismerte szakirányú továbbképzési szak

(21/2000. (VIII.3.) OM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Raicsné dr. Horváth Anikó

elérhetősége: 6500. Baja, Szegedi út 2.

telefon: 79/321-655

e-mail:raicsne@ejf.hu

A jelentkezés helye: 6500. Baja, Szegedi út 2.

határideje: 2002. június 30.

V.Felsőoktatási intézmény neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem

A szakirányú továbbképzésért felelős kar megnevezése: Bölcsészettudományi Kar, Tanárképző Főiskolai Kar, Természettudományi Kar.1.

A program pontos megnevezése: tehetségfejlesztési szakirányú továbbképzési szak

(29/1997. (IX.16.) MKM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A tehetségfejlesztési szakirányú továbbképzési szakon már oklevelet szerzettek számára a pedagógus-szakvizsga követelményei teljesítésének képzési ideje: 2 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: dr. H. Nagy Anna

elérhetősége: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23.

telefon: 266-92-06

A jelentkezés helye: ELTE Tanárképzési Koordinációs Központ

1056 Budapest, Szerb u. 21-23.

határideje: 2002. július 1.2.

A program pontos megnevezése: diáktanácsadás szakirányú továbbképzési szak

(39/2001. (X.24.) OM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A felsőoktatási diáktanácsadási szakirányú továbbképzési szakon (30/1997. (IX.16.) MKM rendelet) már oklevelet szerzettek számára a pedagógus-szakvizsga követelményei teljesítésének képzési ideje: 2 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: dr. H. Nagy Anna

elérhetősége: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23.

telefon: 266-92-06

A jelentkezés helye: ELTE Tanárképzési Koordinációs Központ

1056 Budapest, Szerb u. 21-23.

határideje: 2002. július 1.3.

A program pontos megnevezése: pedagógiai pszichológia szakirányú továbbképzési szak

(5/1998. (IX.29.) OM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A pedagógiai pszichológia szakirányú továbbképzési szakon már oklevelet szerzettek számára a pedagógus-szakvizsga követelményei teljesítésének képzési ideje: 2 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: dr. H. Nagy Anna

elérhetősége: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23.

telefon: 266-92-06

A jelentkezés helye: ELTE Tanárképzési Koordinációs Központ

1056 Budapest, Szerb u. 21-23.

határideje: 2002. július 1.4.

A program pontos megnevezése: tanácsadás-pszichológia szakirányú továbbképzési szak

(5/1998. (IX.29.) OM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A tanácsadás-pszichológia szakirányú továbbképzési szakon már oklevelet szerzettek számára a pedagógus-szakvizsga követelményei teljesítésének képzési ideje: 2 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: dr. H. Nagy Anna

elérhetősége: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23.

telefon: 266-92-06

A jelentkezés helye: ELTE Tanárképzési Koordinációs Központ

1056 Budapest, Szerb u. 21-23.

határideje: 2002. július 1.5.

A program pontos megnevezése: drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak

(8/1998. (XII.1.) OM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A drámapedagógia szakirányú továbbképzési szakon már oklevelet szerzettek számára a pedagógus-szakvizsga követelményei teljesítésének képzési ideje: 2 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: dr. H. Nagy Anna

elérhetősége: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23.

telefon: 266-92-06

A jelentkezés helye: ELTE Tanárképzési Koordinációs Központ

1056 Budapest, Szerb u. 21-23.

határideje: 2002. július 1.6.

A program pontos megnevezése: mozgókép- és médiakultúra szakirányú továbbképzési szak

(9/1998. (III.25.) MKM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A mozgókép- és médiakultúra szakirányú továbbképzési szakon már oklevelet szerzettek számára a pedagógus-szakvizsga követelményei teljesítésének képzési ideje: 2 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: dr. H. Nagy Anna

elérhetősége: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23.

telefon: 266-92-06

A jelentkezés helye: ELTE Tanárképzési Koordinációs Központ

1056 Budapest, Szerb u. 21-23.

határideje: 2002. július 1.7.

A program pontos megnevezése: társadalom- és állampolgári ismeret szakirányú továbbképzési szak

(18/1999. (IV.21.) OM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A társadalom- és állampolgári ismeret szakirányú továbbképzési szakon már oklevelet szerzettek számára a pedagógus-szakvizsga követelményei teljesítésének képzési ideje: 2 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: dr. H. Nagy Anna

elérhetősége: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23.

telefon: 266-92-06

A jelentkezés helye: ELTE Tanárképzési Koordinációs Központ

1056 Budapest, Szerb u. 21-23.

határideje: 2002. július 1.8.

A program pontos megnevezése: család- és gyermekvédelem pedagógiája szakirányú továbbképzési szak

(33/1999. (VIII.24.) OM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A család- és gyermekvédelem pedagógiája szakirányú továbbképzési szakon már oklevelet szerzettek számára a pedagógus-szakvizsga követelményei teljesítésének képzési ideje: 2 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: dr. H. Nagy Anna

elérhetősége: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23.

telefon: 266-92-06

A jelentkezés helye: ELTE Tanárképzési Koordinációs Központ

1056 Budapest, Szerb u. 21-23.

határideje: 2002. július 1.9.

A program pontos megnevezése: játék- és szabadidő pedagógus szakirányú továbbképzési szak

(25/1999. (VII.6.) OM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A játék- és szabadidő pedagógus szakirányú továbbképzési szakon már oklevelet szerzettek számára a pedagógus-szakvizsga követelményei teljesítésének képzési ideje: 2 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: dr. H. Nagy Anna

elérhetősége: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23.

telefon: 266-92-06

A jelentkezés helye: ELTE Tanárképzési Koordinációs Központ

1056 Budapest, Szerb u. 21-23.

határideje: 2002. július 1.10.

A program pontos megnevezése: Montessori-pedagógia szakirányú továbbképzési szak

(34/1999. (VIII.24.) OM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A Montessori-pedagógia szakirányú továbbképzési szakon már oklevelet szerzettek számára a pedagógus-szakvizsga követelményei teljesítésének képzési ideje: 2 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: dr. H. Nagy Anna

elérhetősége: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23.

telefon: 266-92-06

A jelentkezés helye: ELTE Tanárképzési Koordinációs Központ

1056 Budapest, Szerb u. 21-23.

határideje: 2002. július 1.11.

A program pontos megnevezése: múzeumpedagógia szakirányú továbbképzési szak

(35/1999. (VIII.24.) OM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A múzeumpedagógia szakirányú továbbképzési szakon már oklevelet szerzettek számára a pedagógus-szakvizsga követelményei teljesítésének képzési ideje: 2 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: dr. H. Nagy Anna

elérhetősége: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23.

telefon: 266-92-06

A jelentkezés helye: ELTE Tanárképzési Koordinációs Központ

1056 Budapest, Szerb u. 21-23.

határideje: 2002. július 1.12.

A program pontos megnevezése: humánmenedzsment szakirányú továbbképzési szak oktatási menedzsment szakirány

(29/1997. (IX.16.) MKM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A humánmenedzsment szakirányú továbbképzési szak oktatási menedzsment szakirányon már oklevelet szerzettek számára a pedagógus-szakvizsga követelményei teljesítésének képzési ideje: 2 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: dr. H. Nagy Anna

elérhetősége: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23.

telefon: 266-92-06

A jelentkezés helye: ELTE Tanárképzési Koordinációs Központ

1056 Budapest, Szerb u. 21-23.

határideje: 2002. július 1.

V.Felsőoktatási intézmény neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem

A szakirányú továbbképzésért felelős kar megnevezése: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar1.

A program pontos megnevezése: nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus szakirányú továbbképzési szak

(10/1997. (II.18.) MKM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus szakirányú továbbképzési szakon már oklevelet szerzettek számára a pedagógus-szakvizsga követelményei teljesítésének képzési ideje: 2 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Dr. Torda Ágnes

elérhetősége: 1097 Budapest, Ecseri út 3.

telefon: 3-481-306

e-mail:torda@bghs.hu

A jelentkezés helye: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar

időpontja: 2002. május-június.2.

A program pontos megnevezése: fogyatékosok együttnevelési (integrációs) pedagógiája szakirányú továbbképzési szak

(10/1997. (II.18.) MKM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A fogyatékosok együttnevelési (integrációs) pedagógiája szakirányú továbbképzési szakon már oklevelet szerzettek számára a pedagógus-szakvizsga követelményei teljesítésének képzési ideje: 2 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Dr. Torda Ágnes

elérhetősége: 1097 Budapest, Ecseri út 3.

telefon: 3-481-306

e-mail:torda@bghs.hu

A jelentkezés helye: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar

időpontja: 2002. május-június.

V.Felsőoktatási intézmény neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem

A szakirányú továbbképzésért felelős kar megnevezése: Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar1.

A program pontos megnevezése: tanító, fejlesztési (differenciáló) szakirányú továbbképzési szak

(28/1997. (IX.16.) MKM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Kalmár Péterné

elérhetősége: csütörtök, péntek 09-16 óra között

telefon: 487-81-50

e-mail:kalmarpe@kincsem.btf.hu

A jelentkezés helye: 1126 Budapest, Kiss J. altb. u. 40.

határideje: 2002. május 31.2.

A program pontos megnevezése: óvodapedagógus, fejlesztési szakirányú továbbképzési szak

(28/1997.(IX.16.) MKM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Kalmár Péterné

elérhetősége: csütörtök, péntek 09-16 óra között,

telefon: 487-81-50

e-mail:kalmarpe@kincsem.btf.hu

A jelentkezés helye: 1126 Budapest, Kiss J. altb. u. 40.

határideje: 2002. május 31.

VI. Felsőoktatási intézmény neve: Kaposvári Egyetem

A szakirányú továbbképzésért felelős kar megnevezése: Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar1.

A program pontos megnevezése: óvodapedagógus, fejlesztési szakirányú továbbképzési szak

(28/1997. (IX.16.) MKM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

Az óvodapedagógus, fejlesztési szakirányú továbbképzési szakon már oklevelet szerzettek számára a pedagógus-szakvizsga követelményei teljesítésének képzési ideje: 2 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Podráczky Judit

elérhetősége: Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar

7401 Kaposvár, Bajcsy-Zs. E. u. 10.

telefon: 82/319-011/171

e-mail:ica@csoki.csvmtkf.hu

A jelentkezés helye: Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar Óvodapedagógia Tanszék, Podráczky Judit

határideje: 2002. május 31.

VII.Felsőoktatási intézmény neve: Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola1.

A program pontos megnevezése: tanító, fejlesztési (differenciáló) szakirányú továbbképzési szak

(28/1997. (IX.16.) MKM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Kovács Andrásné

elérhetősége: Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola

4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7.

telefon: 52/518-536

e-mail:panna@kfrtkf.hu

A jelentkezés helye: Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola

4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7.

határideje: 2002. augusztus 31.

VIII. Felsőoktatási intézmény neve: Nyíregyházi Főiskola

A program pontos megnevezése: felnőttoktatási szakértő szakirányú továbbképzési szak

(12/1997. (II.18.) MKM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A felnőttoktatási szakértő szakirányú továbbképzési szakon már oklevelet szerzettek számára a pedagógus-szakvizsga követelményei teljesítésének képzési ideje: 2 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Dr. Venter György tanszékvezető főiskolai tanár

elérhetősége: Nyíregyházi Főiskola Neveléstudományi és Szociálpedagógia Tanszék

44oo Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

telefon: 42/4o2-488/115

e-mail: ventergy@zeus.nyf.hu

neve: Szikora Ildikó Felvételi Iroda vezetője

elérhetősége: Nyíregyházi Főiskola Felvételi Iroda

44oo Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

telefon: 42/4o2-488/166

e-mail:felvi@nyf.hu

A jelentkezés helye: Nyíregyházi Főiskola Felvételi Iroda

44oo Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

időpontja: 2002. augusztus.2.

A program pontos megnevezése: egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakirányú továbbképzési szak

(6/1998. (III.25.) MKM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Dr. Venter György tanszékvezető főiskolai tanár

elérhetősége: Nyíregyházi Főiskola Neveléstudományi és Szociálpedagógia Tanszék

44oo Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

telefon: 42/4o2-488/115

e-mail: ventergy@zeus.nyf.hu

neve: Szikora Ildikó Felvételi Iroda vezetője

elérhetősége: Nyíregyházi Főiskola Felvételi Iroda

44oo Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

telefon: 42/4o2-488/166

e-mail:felvi@nyf.hu

A jelentkezés helye: Nyíregyházi Főiskola Felvételi Iroda

44oo Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

időpontja: 2002. augusztus.3.

A program pontos megnevezése: drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak

(8/1998. (XI.1.) OM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A drámapedagógia szakirányú továbbképzési szakon már oklevelet szerzettek számára a pedagógus-szakvizsga követelményei teljesítésének képzési ideje: 2 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Dr. Venter György tanszékvezető főiskolai tanár

elérhetősége: Nyíregyházi Főiskola Neveléstudományi és Szociálpedagógia Tanszék

44oo Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

telefon: 42/4o2-488/115

e-mail: ventergy@zeus.nyf.hu

neve: Szikora Ildikó Felvételi Iroda vezetője

elérhetősége: Nyíregyházi Főiskola Felvételi Iroda

44oo Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

telefon: 42/4o2-488/166

e-mail:felvi@nyf.hu

A jelentkezés helye: Nyíregyházi Főiskola Felvételi Iroda

44oo Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

időpontja: 2002. augusztus.4.

A program pontos megnevezése: ember-, erkölcs- és vallásismeret szakirányú továbbképzési szak

(16/2001. (V.25.) OM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Dr. Venter György tanszékvezető főiskolai tanár

elérhetősége: Nyíregyházi Főiskola Neveléstudományi és Szociálpedagógia Tanszék

44oo Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

telefon: 42/4o2-488/115

e-mail: ventergy@zeus.nyf.hu

neve: Szikora Ildikó Felvételi Iroda vezetője

elérhetősége: Nyíregyházi Főiskola Felvételi Iroda

44oo Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

telefon: 42/4o2-488/166

e-mail:felvi@nyf.hu

A jelentkezés helye: Nyíregyházi Főiskola Felvételi Iroda

44oo Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

időpontja: 2002. augusztus.

IX.Felsőoktatási intézmény neve: Nyugat-Magyarországi Egyetem

A szakirányú továbbképzésért felelős kar megnevezése: Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar

1.

A program pontos megnevezése: család- és gyermekvédelem pedagógiája szakirányú továbbképzési szak

(33/1999. (VIII.24.) OM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A család- és gyermekvédelem pedagógiája szakirányú továbbképzési szakon már oklevelet szerzettek számára a pedagógus-szakvizsga követelményei teljesítésének képzési ideje: 2 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Dr. Závoti Józsefné

elérhetősége: Pedagógiai Tanszék

9400 Sopron, Ferenczy u.5.

telefon: 99/512-825

e-mail:zavoti@bepf.hu

A jelentkezés helye: Pedagógiai Tanszék

9400 Sopron, Ferenczy u.5.

határideje: 2002. augusztus 31.

X. Felsőoktatási intézmény neve: Pécsi Tudományegyetem

A szakirányú továbbképzésért felelős kar megnevezése: Illyés Gyula Főiskolai Kar1.

A program pontos megnevezése: óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés szakirányú továbbképzési szak

(4/1998. (II.13.) MKM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

Az óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés szakirányú továbbképzési szakon már oklevelet szerzettek számára a pedagógus-szakvizsga követelményei teljesítésének képzési ideje: 2 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Strung Csilla

elérhetősége: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1

telefon: 74/528-300/1005

e-mail:betti@igyfk.pte.hu

A jelentkezés helye: PTE-IGYFK Továbbképzési és Marketing csoport

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

határideje: 2002. június 15.

XI. Felsőoktatási intézmény neve: Szent István Egyetem

A szakirányú továbbképzésért felelős kar megnevezése: Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar1.

A program pontos megnevezése: pályaorientációs tanár szakirányú továbbképzési szak

(19/1999. (IV.21.) OM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A pályaorientációs tanár szakirányú továbbképzési szakon már oklevelet szerzettek számára a pedagógus-szakvizsga követelményei teljesítésének képzési ideje: 2 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Dr. Teérné Elekes Judit

elérhetősége: Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatal

2103 Gödöllő, Páter Károly u.1.

telefon: 28/522-000/1905

A jelentkezés helye: Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatal

2103 Gödöllő, Páter Károly u.1.

határideje: 2002. május 31.

XII. Felsőoktatási intézmény neve: Tessedik Sámuel Főiskola

A szakirányú továbbképzésért felelős kar megnevezése: Pedagógiai Főiskolai Kar1.

A program pontos megnevezése: ember-, erkölcs- és vallásismeret szakirányú továbbképzési szak

(16/2001. (V.25.) OM rendelet)

A szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Nagy Jenőné továbbképzési vezető

elérhetősége: TSF-PFK 5540 Szarvas, Szabadság u. 4.

telefon: (66) 214-454 /fax: (66) 214-454/

e-mail:nagyjenone@szv.tsf.hu

A jelentkezés helye: TSF-PFK Továbbképzési Iroda 5540 Szarvas, Szabadság u. 4.

határideje: 2002. április 15.2.

A program pontos megnevezése: mentálhigiénés szakirányú továbbképzési szak

(9/1997. (II.18.) MKM rendelet)A szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Nagy Jenőné továbbképzési vezető

elérhetősége: TSF-PFK 5540 Szarvas, Szabadság u. 4.

telefon: (66) 214-454 /fax: (66) 214-454/

e-mail:nagyjenone@szv.tsf.hu

A jelentkezés helye: TSF-PFK Továbbképzési Iroda 5540 Szarvas, Szabadság u. 4.

határideje: 2002. április 15.3.

A program pontos megnevezése: roma társadalom ismerete szakirányú továbbképzési szak

(21/2000. (VIII.3.) OM rendelet)

A szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Nagy Jenőné továbbképzési vezető

elérhetősége: TSF-PFK 5540 Szarvas, Szabadság u. 4.

telefon: (66) 214-454 /fax: (66) 214-454/

e-mail:nagyjenone@szv.tsf.hu

A jelentkezés helye: TSF-PFK Továbbképzési Iroda 5540 Szarvas, Szabadság u. 4.

határideje: 2002. április 15.4.

A program pontos megnevezése: óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés szakirányú továbbképzési szak

(4/1998. (II.13.) MKM rendelet)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányokkal együtt a szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a képzési idő: 5 félév.

Az óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés szakirányú továbbképzési szakon már oklevelet szerzettek számára a pedagógus-szakvizsga követelményei teljesítésének képzési ideje: 2 félév.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Nagy Jenőné továbbképzési vezető

elérhetősége: TSF-PFK 5540 Szarvas, Szabadság u. 4.

telefon: (66) 214-454 /fax: (66) 214-454/

e-mail:nagyjenone@szv.tsf.hu

A jelentkezés helye: TSF-PFK Továbbképzési Iroda 5540 Szarvas, Szabadság u. 4.

határideje: 2002. április 15. 

 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok