2024. február 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A "Próbaérettségi 2004" programja

2004. december 17.
Az előzmények

A 2005-ben belépő új érettségi vizsga fejlesztésének részeként két alkalommal is próbaérettségire került sor. A 2003-as próbaérettségi programban 42 nappali tagozatos középiskola (21 gimnázium és 21 szakközépiskola) kb. 600 11. évfolyamos tanulója vett részt a kötelező érettségi vizsgatárgyakból.
A feladatsorok, a javítási és értékelési útmutatók, valamint az eredményekről készült összegzés nyilvános (www.okev.hu). A szervezés során szerzett tapasztalatok beépültek a jogszabályi környezetbe. A feladatsorok elemzése, illetve a szóbeli vizsgák tapasztalatai a vizsgaleírásokban, továbbá a tanártovábbképzések tematikájában hasznosultak.
A 2004-es próbaérettségi célja

A megjelölt célok (tájékoztatás, a feladattípusok és a javítási-értékelés útmutatók kipróbálása, a szervezés és az értékelés modellezése) maradéktalanul teljesültek.
 • Átfogó cél volt a tanárok és a tanulók hatékony, széles körű tájékoztatása. (Megjegyezzük, hogy e célból mind az OKÉV, mind az OKI honlapján elérhetőek a feladatsorok és a javítási-értékelési útmutatók, ugyanitt on-line tanácsadói rendszer is működött az értékelés időszakában - www.oki.hu.)
 • A vizsgafejlesztéssel összefüggő cél volt a feladatsorok és a javítási-értékelés útmutatók kipróbálása, az eredmények értelmezése és visszajelzése (a tanárok, a vizsgázók, a vizsgafejlesztők és a tanártovábbképzés számára).
 • További fontos cél volt az írásbeli vizsga szervezésének és értékelési eljárásainak modellezése (emelt szinten külső értékelés) mellett a tapasztalatok visszajelzése a jogi szabályozás, a vizsgafejlesztés és az oktatásirányítás számára egyaránt.
A résztvevők köre és a szakmai elemzés mintája
 • A 2004 májusában lezajlott próbaérettségi program az OKÉV (Országos Közoktatási és Értékelési Vizsgaközpont) és az OKI (Országos Közoktatási Intézet) közös tevékenységében valósult meg.
 • 2004-ben valamennyi - ide értve a felnőttoktatást is - érettségi vizsgáztatásra jogosult iskola 11. évfolyamos tanulója írásbeli dolgozatot írt az öt kötelező vizsgatárgy valamelyikéből: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, az idegen nyelvek közül az angol és a német nyelv. A vizsgatárgyat, illetve a vizsgaszintet az iskola és a tanuló közösen választották.
 • A 2004-es próbaérettségi programnak a 11. évfolyamosok számára csökkentett követelményei 2003 októbere óta nyilvánosak (www.okev.hu).
 • Az iskola, illetve a diák dönthetett arról, hogy megoldja-e az alábbi vizsgatárgyak valamelyikének írásbeli feladatsorát: informatika, fizika, kémia, biológia, földrajz.
A vizsgadolgozatok értékelése
 
A kötelező tárgyak középszintű dolgozatait az iskolában értékelték. A mintába bekerült dolgozatokat az Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztő Központja által felkért tanárok minősítették. Az emelt szint írásbeli munkáit az OKÉV által szervezett és működtetett regionális bizottságok értékelték. Vizsgatárgyanként 7 regionális bizottságvezetőt képeztünk ki erre a tevékenységre.

Az adatfeldolgozás, az eredmények értelmezése és közlése

A kötelező vizsgatárgyak dolgozatainak feldolgozása reprezentatív mintán alapult. A minta a nemek, illetve a félévi osztályzatok szerinti reprezentativitást képviselte. A táblázat a szakmai feldolgozásra került minta elemszámát tartalmazza.

Vizsgatárgy
Összes
Emelt szint
A szakmai elemzés mintája
Középszint
A szakmai elemzés mintája
Magyar nyelv és irodalom
20988
4157
769
16381
1513
Történelem
21907
5502
717
16405
1522
Matematika
25542
6911
859
18631
1600
Angol nyelv
14817
3419
719
11398
1115
Német nyelv
11126
2014
680
9112
1042

A kötelező vizsgatárgyak közös tapasztalatai
 • Az új típusú feladatok általában jobban sikerültek, mint az eddig megszokott, lexikális ismereteket számonkérő feladatok. Ennek alapján tehát az írásbeli vizsgák tervezett szerkezetén nem kell változtatni.
 • Mind a középszint, mind az emelt szint javítási-értékelési útmutatóit alkalmazni tudták az értékelők.
 • Minden hasznosítható eredmény és visszajelzés beépül a 2005-ös írásbeli vizsga feladatsoraiba és értékelési eljárásaiba.
 • A 11. évfolyamos tanulók külön nem készültek fel erre az eseményre.
 • A résztvevők számára a feladatok megoldásának nem volt igazi tétje, így sokan nem használták ki a rendelkezésre álló időt.
 
2004. december 15.
OM Sajtóiroda
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok