2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Közoktatás Minőségéért Díj nyertesei

2005. szeptember 8.
A Közoktatás Minőségéért Díj Bizottság javaslata alapján, az oktatási miniszter a 2004. évi Közoktatás Minőségéért Díj Partnerközpontúság Díj kategóriában 4 díjat és 5 oklevél elismerést, a Kiválóság Díj kategóriában 1 díjat és 3 oklevél elismerést adományozott.
 
A díjazott és az elismerő oklevélben részesített intézmények névsora:
Partnerközpontúság Díj kategóriában:

Javasolt elismerés
Intézmény (név, helyiség)
Arany fokozatú Díj
Martin János Szakképző Iskola, Miskolc
Ezüst fokozatú Díj
Kastély Óvoda, Nagyréde
Bronz fokozatú Díj
Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged
Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Marcali
Oklevél
Kabay János Általános Iskola, Tiszavasvári
Oklevél
Hunyadi Mátyás Szakképző és Szakközépiskola, Mosonmagyaróvár
Oklevél
Debreceni Egyetem Napközi Otthonos Óvoda
Oklevél
Belvárosi I. számú Integrált Óvoda, Zalaegerszeg
Oklevél
Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ, Pécs


Kiválóság Díj kategóriában:

Javasolt elismerés
Intézmény (név, helyiség)
Arany fokozatú Díj
Városi Óvodai Intézmény, Jászberény
Oklevél
Móra Ferenc Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Szeged
Oklevél
Budapesti Kőbányai Önkormányzat Napköziotthonos Óvoda
Oklevél
Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, Cegléd


Partnerközpontúság Díj kategória
Díjazott intézmények:

1. Arany fokozatú díj

A Közoktatás Minőségéért Díj értékelési szempontjai és szellemisége alapján a miskolci Martin János Szakképző Iskola a 2004. évi Közoktatás Minőségéért Díj Partnerközpontúság Díj kategóriájában arany fokozatú díj elismerésben részesült.

A miskolci Martin János Szakképző Iskola stratégiai céljaiból, Pedagógiai Programjából levezetve, küldetéséből kiindulva, megalapozott, rendszeresen felülvizsgált megközelítéseket alkalmaz az intézményi működés minden területén. Az intézmény több területen is modellértékű módszereket dolgozott ki: kimunkált marketingterv, karrierterv, team munka koordináció, tanmeneti koherenciák, sajátfejlesztésű módszertani anyagok, sajátosan kialakított, specializált és integrált tanulói teljesítménymérések. Az intézményi adottságok és eredmények egymással koherens egységet alkotnak, jól tükrözik a PDCA logika tudatos alkalmazását és a pályázó minőségelvű, eredményorientált gondolkodásmódját. Az intézmény innovációs törekvései, hazai és nemzetközi szakirányú, fejlesztő projektekben, pályázatokban végzett munkája kiemelkedő. A partneri igények kielégítése érdekében végzett minőségfejlesztési tevékenységük tudatos, szisztematikus; kezdeményezéseik megalapozottak, melyet 2001-től elért eredményeik visszaigazolnak.

2. Ezüst fokozatú díj

A Közoktatás Minőségéért Díj értékelési szempontjai és szellemisége alapján a nagyrédei Kastély Óvoda a 2004. évi Közoktatás Minőségéért Díj Partnerközpontúság Díj kategóriájában az ezüst fokozatú díj elismerésben részesült.

A Kastély Óvoda pályázatával bizonyította, hogy jó úton jár a minőségfejlesztésben. Az óvodában uralkodó légkör és szemléletmód megfelelő biztosítékot jelent a tudatos minőségi munkavégzés eredményes folytatására.
Az óvoda fő erősségei közé tartozik a közvetlen partnerkapcsolatok menedzselése, amit a partnereikkel és a munkatársakkal kapcsolatos eredményeik is visszatükröznek.
Az intézményi működés eredményeit, hiányosságait rendszeresen elemzik és a tapasztalatok felhasználásával folyamatos fejlesztést hajtanak végre.
Az intézmény működése több területen mintaértékű: a dokumentáció vezetése, rendezettsége, elérhetősége, a gyerekek egyéni fejlődésének egyedi nyomon követési rendszere, a családi napok rendezésének a gyermekek óvodai évein túl is működő visszajelzést biztosító egyedi útja, a környezeti kultúra magas színvonala, a magasan kvalifikált munkatársak tekintetében, a gyerekek egyéni fejlődésének egyedi nyomon követési rendszere, a családi napok rendezésének a gyermekek óvodai évein túl is működő visszajelzést biztosító egyedi útja, a környezeti kultúra magas színvonala, a magasan kvalifikált munkatársak tekintetében.

3. Bronz fokozatú díj

A Közoktatás Minőségéért Díj értékelési szempontjai és szellemisége alapján a Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged a 2004. évi Közoktatás Minőségéért Díj Partnerközpontúság Díj kategóriájában a megosztott bronz fokozatú díj elismerésben részesült.
Az intézmény a partnerközpontú működésen túl a folyamat szabályozás kezdeti lépéseit is megvalósította.
Nevelő-oktató munkájában a legkorszerűbb módszereket alkalmazza: megtanító stratégia, integrált és projekt módszer, melyek mintaértékűek lehetnek más intézmények számára is.
A munkaerő-piaci elvárásokhoz való eredményes alkalmazkodásával, sikeres szakmai, pedagógiai fejlesztéseivel, az intézmény tárgyi feltételeinek jelentős javításával, a diákok és a munkatársak képességeinek kibontakoztatásához biztosított sokszínű lehetőséggel az iskola partnerei elégedettek. A néhány éve elindított fejlesztések már eddig is szép eredményeket hoztak és várhatóan még hoznak az intézmény számára.

A Közoktatás Minőségéért Díj értékelési szempontjai és szellemisége alapján a marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolát a 2004. évi Közoktatás Minőségéért Díj Partnerközpontúság Díj kategóriájában megosztott bronz fokozatú díj elismerésben részesült.

Az iskolavezetés elkötelezett példamutatásának, a tantestület innováció iránti fogékonyságának és az egész alkalmazotti kör minőségfejlesztő munkába való bekapcsolódásának eredményeként a Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola egész működésében a partnerközpontúság szemlélete érvényesül. Tevékenységkínálatának és alkalmazott pedagógiai módszereinek folyamatos fejlesztésével valós partneri igényekre és elvárásokra reagál. A nevelő-oktató munka folyamatában megvalósított fejlesztései példaértékűek: a munkatársak értékelésére kidolgozott eljárások, a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztését szolgáló tevékenységek, a tanulási kudarcok csökkentése érdekében végzett tevékenységek. Az intézmény eredményesen oldja meg a tanulók adottságainak különbözőségeiből eredő pedagógiai feladatokat, sikeresen gondozza a tehetségeket és hatásos eljárásokkal menti meg tanulási nehézségekkel küzdő tanítványai többségét a tanulási kudarcoktól, segíti továbbhaladásukat.
A minőségfejlesztési tevékenységet belülről motiváltan, saját fejlesztési folyamatként végzik, és erre a kezdetektől fogva tudatosan készültek. Az ezen a téren elért eredményeiket saját erejükre, képzettségükre és törekvéseikre támaszkodva érték el.

Kiválóság Díj kategória
Díjazott intézmények:

1. Arany fokozatú díj
A Közoktatás Minőségéért Díj értékelési szempontjai és szellemisége alapján a jászberényi Városi Óvodai Intézmény a 2004. évi Közoktatás Minőségéért Díj Kiválóság Díj kategóriájában arany fokozatú díj elismerésben részesült.

A jászberényi Városi Óvodai Intézmény a kiépített minőségfejlesztési rendszert, a Belső Gondozói Rendszert, a gyerekek egyéni fejlődésének követési rendszerét mind a 11 tagóvoda napi működésében példaértékűen alkalmazza.
A dolgozók elkötelezettsége magas szintű, bevonásuk a fejlesztésbe száz százalékos, teljesítményértékelő rendszerük a jutalmazási rendszerrel összekapcsolt.
A tudatosan alkalmazott módszerek az eredményekben megmutatkoznak.
A partnerkapcsolatok menedzselése az intézményen belül és kívül is mintaszerű. A folyamatos fejlesztés a napi munka része. A rendszerszemlélet általánosan elfogadott. A tagóvodák összehangolt működését a különböző céllal működő intézményi és tagóvodai teamek és szakmai csoportok segítik.

Budapest, 2005. szeptember 6.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok