2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató a 2008. évi május-júniusi érettségi vizsgákról

2008. április 29.
2008. május 5-én, hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbeli vizsgákkal megkezdődik a 2007/2008. tanév tavaszi érettségi vizsgaidőszaka. Ez lesz a nyolcadik olyan vizsgaidőszak, amelyik a kétszintű érettségi vizsga szabályai szerint zajlik. Május 5. és június 27. között a középiskolákban 1165 helyszínen 125.546 diák teszi le az érettségi vizsgát, amely 2005 óta kiváltja az egyetemi, főiskolai felvételi vizsgákat.
  • A vizsgaidőszak kezdete május 5. (első vizsganap), a vége június 27. (középszintű szóbelik utolsó vizsganapja).
  • Az írásbeli vizsgák május 27-én zárulnak.
  • A szóbeli vizsgák kezdete június 5, vége június 27.
Ebben a vizsgaidőszakban is élhetnek a jelentkezők a 7 vizsgafajta mindegyikével, a megfelelő feltételek megléte esetén a rendes, az előrehozott, a szintemelő, a kiegészítő, az ismétlő, a pótló és a javító érettségi letételével.

A vizsgák 1165 helyszínen, 3414 érettségi vizsgabizottság közreműködésével zajlanak majd.

Az előző évi tavaszi vizsgákhoz képest idén 800 fővel többen jelentkeztek érettségire: 125.546 fő érettségizik.

Ők együttesen 455.557 vizsgát tesznek le.

A végzős diákok száma az idén csökken, várhatóan mintegy 85-86 000 diák szerez idén tavasszal érettségi bizonyítványt. Ez elsősorban annak tulajdonítható, hogy több mint 10.000 diák a nyelvi előkészítő évfolyamok 2004 szeptemberi bevezetésekor ilyen típusú (öt éves) középiskolai képzésbe került, ezért ők korosztályuknál egy évvel később, azaz jövőre tesznek majd rendes érettségi vizsgát. Ezért tavalyhoz képest hiányoznak a végzősök létszámából.

Egyre többen jelentkeznek egyes vizsgatárgyakból előrehozott érettségire a középiskolák alacsonyabb évfolyamaira járó diákok közül: több mint 33000 ilyen vizsga letételére kerül sor. A már érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők pedig mintegy 9 ezer kiegészítő vagy ismétlő érettségit tesznek le, és több ezren élnek a szintemelő vizsga lehetőségével is.

A 455.557 vizsgából 27.987 vizsga emelt szintű, 427.570 pedig középszintű vizsga.

A diákok választásai alapján ebben a vizsgaidőszakban - az idegen nyelven letett vizsgatárgyakat (pl. történelem, matematika, biológia, földrajz, fizika stb. valamely idegen nyelven) külön számolva - 182 tárgyból lesz középszintű és 96 tárgyból emelt szintű érettségi vizsga.

Megmérettethetik magukat például arab, újgörög vagy éppen beás nyelvből, de katonai alapismeretekből, hangkultúrából vagy környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretekből is vizsgázhatnak.

Vizsgák vizsgafajták szerint
Vizsgafajta
középszint
emelt szint
2006
2007
2008
2006
2007
2008
rendes
401 889
405 983
386 831
32 283
28 056
19 638
előrehozott
24 519
34 091
32 333
929
1 239
1 299
szintemelő
-
-
-
9 610
5 065
4 213
kiegészítő
1 777
1 581
2 217
2 191
1 408
1 086
ismétlő
3 352
3 033
4 197
1 423
2 341
1 685
pótló
210
237
203
6
17
21
javító
916
1 484
1 789
24
43
45
Összesen
432 663
446 409
427 570
46 466
38 169
27 987

A vizsgaszervezés a 2005 őszén bevezetett és azóta eredményesen működő szakmai és biztonsági eljárásrend szerint zökkenőmentesen folyt.

Az írásbeli feladatok eljuttatása a középiskolákba

Az előző évek vizsgaidőszakainak eredményei azt igazolják, hogy a kétszintű vizsgarendszer a vizsgakövetelmények és vizsgafeladatok pontos tartalmi és formai szabályozása, valamint a szakmai előkészítésben alkalmazott eljárásai révén képes arra, hogy vizsgaidőszakról vizsgaidőszakra gyakorlatilag azonos követelményeket támasszon az egyes vizsgatárgyakból az érettségizőkkel szemben. Ez a vizsgarendszer kiszámíthatósága, szakmai stabilitása, a felsőoktatási felvételit meghatározó szerepe miatt továbbra is alapvetően fontos követelmény.
Mint a korábbiakban is, az érettségi vizsgák lebonyolításával kapcsolatos tapasztalatok alapján most is sor került az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának, valamint az érettségi vizsgák részletes követelményeit tartalmazó rendeletben a vizsgatárgyak vizsgaleírásainak finomítására, pontosítására - azonban a vizsgák menetét vagy a vizsgázók felkészülését érintő jelentős változások a korábbiakhoz képest nincsenek.

Az érettségi vizsgák zavartalan lebonyolításáért felelős bizottság

A 2007 januárjában - az érettségik zökkenőmentes lebonyolítása érdekében - létrehozott bizottság a 2008-as érettségi vizsgák biztonságos szakmai és logisztikai megrendezését is felügyeli. A bizottság 2007-ben, megalakulása óta havonta ülésezett, és áttekintette az érettségi rendszer továbbfejlesztésének irányait.

A Bizottság tagjai:

Dr. Phd. Hiller István
(OKM, oktatási és kulturális miniszter)
Arató Gergely
(OKM, államtitkár)
Dr. Szüdi János
(OKM, közoktatási szakállamtitkár)
Dr. Manherz Károly
(OKM, felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár)
Dr. Závecz Ferenc
(OKM, fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár)
Dr. Bakos Károly
(OKM, Felsőoktatási Főosztály, felsőoktatási felvételi ügyek referense)
Brassói Sándor
(OKM, Közoktatási Főosztály, főosztályvezető-helyettes)
Csillag Márta
(OKM, Közoktatási Főosztály, főosztályvezető)
Dr. Frank Gábor
(Országos Kisebbségi Bizottság elnöke)
Honti Mária
(miniszteri megbízott, szakértő asszony)
Kajtárné Botár Borbála
(a miniszter főtanácsadója)
Marosán Enikő
(OKM, Közoktatási Főosztály, érettségi referens)
Mátyásné dr. Patócs Andrea
(OKM, Jogi Főosztály, főosztályvezető)
Ötvös Zoltán
(OKM, Közoktatási Főosztály, érettségi referens)
Petrák Béla Tamás
(OKM, Miniszteri Kabinet, kabinetigazgató)
Pongrácz László
(OH főosztályvezető)
Pósfai Péter
(OH elnökhelyettes)
Szebedy Tas
(Gimnáziumok Országos Szövetségének elnöke)
Dr. Szenes György
(Magyar Szakképzési Társaság (MSZT) főtitkára)

A 2008. évi május-júniusi érettségi vizsgák menetrendje

 
Emelt szintű érettségi vizsga
Középszintű érettségi vizsga
Időpont
Írásbeli érettségi vizsgák
Magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv
Magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv
Május 5., 8.00
Matematika
Matematika
Május 6., 8.00
Történelem
Történelem
Május 7., 8.00
Angol nyelv
Angol nyelv
Május 8., 8.00
Német nyelv
Német nyelv
Május 9., 8.00
Nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv
Nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv
Május 13., 8.00
Fizika
Fizika
Május 14., 8.00
Rajz és vizuális kultúra
Rajz és vizuális kultúra
Május 14., 14.00
Kémia
Kémia
Május 15., 8.00
Földrajz
Földrajz
Május 15., 14.00
Biológia
Biológia
Május 16., 8.00
Emberismeret és etika; ember- és társadalomismeret, etika; társadalomismeret
-
Május 16., 14.00
Informatika
-
Május 19., 8.00
Latin nyelv, héber nyelv
Latin nyelv, héber nyelv
Május 19., 14.00
Francia nyelv
Francia nyelv
Május 20., 8.00
Filozófia, nemzetiségi népismeret, célnyelvi civilizáció
Filozófia
Május 20., 14.00
Olasz nyelv
Olasz nyelv
Május 21., 8.00
Mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma
Mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma
Május 21., 14.00
Spanyol nyelv
Spanyol nyelv
Május 22., 8.00
Hittan, bibliaismeret - Hit Gyülekezete
-
Május 22., 14.00
Orosz nyelv, egyéb nyelvek
Orosz nyelv, egyéb nyelvek
Május 23., 8.00
Egyéb központi követelményekre épülő vizsgatárgyak
Egyéb központi követelményekre épülő vagy egyedileg akkreditált vizsgatárgyak
Május 23., 14.00
Szakmai előkészítő tárgyak
Szakmai előkészítő tárgyak
Május 26., 8.00
-
informatika
Május 27., 8.00
Művészeti tárgyak, ének-zene
Művészeti tárgyak, ének-zene
Május 27., 14.00
Szóbeli vizsgák
Szóbeli vizsgák
-
Június 5-11.
-
Szóbeli vizsgák
Június 16-27.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok