2021. május 9.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Comenius 2.1

2003. január 15.

Comenius 2.1 - Európai Együttműködési Projektek a tanárok alap- és továbbképzése területén

A Comenius 2.1 célja olyan nemzetközi együttműködésben megvalósuló projektek támogatása, amelyek hozzájárulnak a tanárok alap- és továbbképzésének fejlesztéséhez.

Pályázásra jogosult intézmények

A projektekben elsősorban a tanárok alap- és továbbképzésével foglalkozó intézmények vehetnek részt, de bekapcsolódhatnak pedagógiai intézetek, tanügyi tanácsadók továbbképzésével foglalkozó intézmények, valamint közoktatási intézmények is. A részvételre jogosult intézménytípusok meghatározása az egyes nemzeti hatóságok feladata - országonkénti listájuk megtalálható a Socrates Nemzeti Irodánál (socrates@tpf.hu).

Projekttípusok

A projekteknek az alábbi tevékenységek legalább egyikét kell megvalósítaniuk, de a projekten belül ötvözhetik is azokat. A projekteknek nem kell szükségszerűen a tanárképzés egyetlen szakaszára koncentrálniuk: azok a projektek, amelyek az alap- vagy továbbképzés egészének fejlesztésével kívánnak foglalkozni, szintén támogatást élveznek. A lehetséges projekttípusok:

  • Tanártovábbképző kurzusok létrehozása és lebonyolítása
  • Tantervfejlesztés a tanárok alapképzésében
  • Tanárjelöltek egyéni ösztöndíjas részképzésének megszervezése
  • Tanítási módszerek, pedagógiai stratégiák kidolgozása különös tekintettel a speciális tanulási igényű csoportokra (etnikai kisebbségek, fogyatékos vagy szociálisan hátrányos helyzetű tanulók, nemzetiségi oktatás, stb.)

A projektek felépítése

A projektek létrejöttéhez a Socrates programban részt vevő legalább 3 ország (legalább egy az EU tagja) 1-1 a programban való részvételre jogosult intézményének együttműködésére van szükség. Az egyik intézménynek koordinátori szerepet kell vállalnia.

Pénzügyi feltételek

A projektek időtartama 1, 2 vagy 3 év lehet. A pénzügyi támogatás a projekt típusától függően évi 20-100 ezer euró, amely minden esetben kiegészítő támogatás, vagyis az intézményeknek más pénzügyi forrásokat is igénybe kell venniük - általában a projekt költségvetésének 40-60 %-át kell egyéb forrásból fedezniük.

A pályázati határidő 2003. március 1. (postai feladás dátuma)Pályázni csak az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén lehet. A pályázatot a koordináló intézmény juttatja el Brüsszelbe az Európai Bizottsághoz, a partnerintézmények pedig 1-1 példányt véleményezésre megküldenek saját nemzeti irodájukhoz.

Részletes pályázati útmutató és pályázati űrlap a munkanyelv megjelölésével a Socrates Nemzeti Irodánál igényelhető, illetve az iroda honlapjáról letölthető.

Tempus Közalapítvány / Socrates Nemzeti Iroda

1082 Budapest Üllői út 82.

Postacím: 1438 Budapest 70, Pf.: 510

Telefon: 210 9700, fax: 210 97 01

E-mail: socrates@tpf.hu

Internet: http://www.tpf.iif.huComenius 2.1 akciót előkészítő látogatások

Az intézmény a pályázat benyújtásával és a projekt megszervezésével kapcsolatos közös teendők összehangolása céljából pályázhat a partnerintézményhez történő előkészítő látogatásra. Intézményenként maximum két fő pályázhat támogatásra, ha ezt a projekt összetett jellege szükségessé teszi és köztük a felelősség- és feladatmegosztás kellőképpen indokolt.

A pályázatot a látogatás tervezett időpontja előtt legalább 10 héttel kell a kiutazónak a saját nemzeti irodájához postai úton eljuttatnia. Az előkészítő látogatások maximális időtartama 1 hét.

A támogatás fedezi az útiköltségeket, és hozzájárul a külföldi megélhetés (szállás, étkezés) költségeihez, de összege legfeljebb 1000 euró lehet.

Pályázni csak az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén lehet. A pályázatokat két eredeti példányban postai úton kérjük eljuttatni a Socrates Nemzeti Iroda címére.

 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok