2021. május 9.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Comenius 2.2.c

2003. január 15.

COMENIUS 2.2.c

Külföldi szakmai továbbképzés pedagógusoknak

A Comenius 2.2.c akció célja az oktatók készségeinek fejlesztése, a szakmai kompetenciák javítása nemzetközi környezetben. Az akció 1?4 hetes, az Európai Unió valamely tagállamában tartott intenzív kurzusokon vagy szakmai és módszertani továbbképzési programokon való részvételhez nyújt egyéni ösztöndíjas támogatást pedagógusoknak.

A program keretében kétféle típusú továbbképző kurzusra lehet pályázatot benyújtani:

A) általános tanártovábbképző kurzusokra (1?4 hetes kurzusok pályázhatók), illetve

B) nyelvtanár-továbbképző kurzusokra ((minimum 2, maximum 4 hetes kurzusok).

A 2003. március 1-jén megpályázott kurzusoknak 2003. június 1. és 2004. július 31. között kell lezajlaniuk.

Támogatottak köre:

ĄÁltalános tanár-továbbképző kurzusok esetén: óvodai nevelők, általános és középiskolai tanárok, iskolaigazgatók, pályaválasztási tanácsadók, szaktanácsadók, oktatási tanácsadók, tantervfejlesztők, iskolával kapcsolatban álló nevelési szakemberek.

Ąnyelvtanár-továbbképző kurzusok esetén: nyelvtanárok, nyelvi átképzésben résztvevő tanárok, nyelvtanárok képzésében résztvevő egyetemi, főiskolai oktatók, szaktárgyukat idegen nyelven oktató pedagógusok, illetve szaktanárok akiknek a közeljövőben lehetőségük nyílik szaktárgyukat idegen nyelven oktatni. (Azoknak a tanároknak, akik szaktárgyukat eddig még nem oktatták idegen nyelven, pályázatukhoz nyelvtudásukat igazoló bizonyítványt kell csatolniuk, illetve mellékelniük kell intézményük vezetőjének igazolását arról, hogy a pályázó mikor kezdi el szaktárgyát az adott nyelven oktatni.)

Csak olyan tanárok pályázhatnak, akik az adott nyelvet legalább 3 évig, általános iskolai nyelvtanárok esetében legkevesebb heti 3 órában, középiskolai nyelvtanárok esetében heti 6 órában tanítják.

Azok a pályázók, akik már részesültek egyéni Socrates támogatásban, a kurzus befejezésétől számított 3 éven belül nem támogathatók újra ezen akció keretében, így tehát 2003. március 1-jei határidővel azok a pályázók nyerhetnek újra támogatást, akik 2000. március 1-je előtt részesültek Socrates támogatásban.

Pénzügyi hozzájárulás

Támogatás a tanfolyamdíjra (legfeljebb 750 euró összeghatárig), az utazási és szállásköltségre, valamint olyan más megélhetési költségek fedezésére lehet kérni, melyek a szakmai továbbképzési tevékenységgel közvetlen összefüggésben merülnek fel. A támogatás pontos mértéke a látogatott tanfolyam típusától, időtartamától, valamint a résztvevők tényleges utazási költségeitől függ.

A Socrates támogatás nem minden esetben fedezi a külföldi tartózkodás teljes költségét!

A Socrates program által támogatott tanár-továbbképzéseken való részvétel a 185/1999. XII. 13 Kormány Rendelet 3 § (2) bekezdés b) pontja alapján beszámít a pedagógusok számára kötelező, hétévenkénti továbbképzésbe.

A következő pályázati határidő a tanártovábbképző kurzusok esetében:

2003. március 1. (postai feladás dátuma)

A pályázatokat 2 példányban postai úton a Socrates Nemzeti Iroda postacímére kérjük eljuttatni.

Részletes pályázati útmutató és pályázati űrlap a munkanyelv megjelölésével a Socrates Nemzeti Irodánál igényelhető, illetve az iroda honlapjáról letölthető.

Tempus Közalapítvány / Socrates Nemzeti Iroda

1082 Budapest Üllői út 82.

Postacím: 1438 Budapest 70, Pf.: 510

Telefon: 210 97 10, fax: 210 97 01

E-mail: info@tpf.hu

Internet: http://www.tpf.iif.hu

 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok