2023. június 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató az iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek akkreditációjáról

2005. június 7.
A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény (továbbiakban: a Törvény) 8. számú mellékletének I. rész 3. b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott, a közoktatási intézmények informatikai fejlesztését szolgáló, kötött felhasználású támogatás felhasználásával történő beszerzések igénylési rendjéről szóló 3/2005. (III. 1.) OM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bek. b) pontjában meghatározott támogatásrész terhére megszerezhető iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverekre (továbbiakban: szoftvereszközök) vonatkozó, a Rendelet 4. § (1) bek. b) pontjában meghatározott akkreditációs eljárást befejezte, az eljárás eredményesen lezárult, a Programtanács határozatait az oktatási miniszter elfogadta.

A Programtanács - szakértő bevonásával - értékelte a benyújtott pályázatokat, és gazdálkodó szervezetek alkalmasságának és az általuk ajánlott szoftverek műszaki követelmények megfelelősségének vizsgálatára kiterjedő minősítési eljárásban 3 darab szoftvereszközt talált alkalmasnak arra, hogy a Program keretein belül - figyelemmel a Rendelet 4. § (3) bekezdésére - megszerezhető legyen.

A Program keretében - jelenleg - megszerezhető szoftverek:
Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy az OM Rendelet 4. § (4) bekezdésének módosítását kezdeményezte, amelynek értelmében a fenntartónak legkésőbb 2005. szeptember 30. napjáig - a támogatás jogszerű felhasználása érdekében - az általa fenntartott közoktatási intézmények mindegyikének részvételével egyeztető tárgyalást kell lefolytatnia, amelynek során a résztvevő intézmények igényeinek összehangolásával a résztvevők kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbb szoftvereszközt. A tárgyalásról a résztvevő intézmények és a fenntartó által aláírt jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a kiválasztott szoftvereszköz megnevezését, amelyet a fenntartó - a Kbt. előírásait figyelembe véve - megrendel vagy a megrendelése érdekében szükséges közbeszerzési eljárást haladéktalanul megkezdi.

A Rendelet módosítása várhatóan augusztus első hetében hatályba lép.

Az igénybejelentésre nyitva álló határidő természetesen azokra a fenntartókra is vonatkozik, amelyek csak egy, a Programban részt venni jogosult közoktatási intézményt tartanak fenn.

Ennek megfelelően a szoftvereszközökre vonatkozó igénybejelentő lapot közvetlenül az azt forgalmazó gazdálkodó szervezethez kell a fenntartónak eljuttatnia.

Szeretnénk továbbá felhívni a figyelmüket néhány olyan - a Pályázó által a pályázatban vállalt - kötelezettségére, amelyet a Fenntartóknak a szoftver felhasználására irányuló szerződésben érdemes szem előtt tartani.

A Pályázatban a Pályázó vállalta, hogy 30 napon belül egyediesített ajánlatot tesz azon Fenntartónak, amely erre vonatkozó megkeresést juttat el Szállítóhoz. A megkeresés elektronikus formában (e-mail) is történhet. A Szállító az egyediesített ajánlatát írásban juttatja el a Fenntartókhoz. Szállító nem köteles valamennyi Pályázatában megjelölt felhasználói csomagra vonatkozó egyediesített ajánlatot adni Fenntartónak. Szállító az egyediesített ajánlatában tesz Fenntartónak (a Fenntartók, és az általuk fenntartott közoktatási intézmények között meglévő eltéréseket kifejező) árajánlatot.

A fentieknek megfelelően a Szállító és a Fenntartó között jön létre jogviszony abban az esetben, ha a Szállító egyediesített ajánlatát a Fenntartó és az általa fenntartott közoktatási intézmények a Rendelet szerint elfogadják, és a szoftvereszközt Fenntartó Szállítótól megrendeli. Abban az esetben, ha a szoftvereszköz megrendelése érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, Fenntartó gondoskodik a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról.

Szállító a Fenntartóval kötött megállapodásban köteles biztosítani Fenntartó jogosultságaként, hogy Fenntartó felmondhatja a megállapodást akkor, ha Szállító akkreditációs joga megvonásra kerül, vagy akkreditációs kérelmét 2006. vagy azt követő években Pályázat bírálója elutasítja.

Szállító a Fenntartóval kötött megállapodásban köteles biztosítani Fenntartó jogosultságaként, hogy Fenntartó felmondhatja a megállapodást akkor is, ha a Magyar Köztársaság 2006. vagy 2007. évi költségvetésről szóló törvény a szükséges forrást (a 2005. évi forrással azonos módon és mértékben) nem biztosítja.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok