2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közoktatási informatikai normatíva: Szoftvereszközök megrendelésének rendje a 3/2005. (III. 1.) OM rendelet alapján

2005. június 21.
  1. A Fenntartó jogosult döntést hozni abban a kérdésben, hogy az akkreditált szoftvereszközök közül mely - az igényeinek megfelelő - szoftvereszközt kívánja a normatíva terhére megvásárolni. (A fenntartó közbeszerzési eljárás nélkül jogosult döntést hozni ebben a kérdésben, hasonló ez a helyzet ahhoz, ahogy az iskola értelemszerűen közbeszerzési eljárás nélkül dönt abban a kérdésben, hogy milyen tankönyvekből kívánja az oktatási tevékenységét folytatni.)
  2. Miután a Fenntartó döntött a szoftvereszköz típusának kérdésében, meg kell állapítania, hogy mely gazdálkodó szervezet a szoftvereszköz forgalmazója. A rendelet értelmében egy adott szoftvereszköznek a Program keretében egy kizárólagos forgalmazási joggal rendelkező Szállítója van. A rendelet 4.§ (3) bekezdése alapján ugyanis az akkreditációs eljárásban kiválasztott gazdálkodó szervezet a Kbt. 4. § 13. pontja szerinti kizárólagos jogot szerez az általa ajánlott szoftvereszköznek a fenntartó részére történő, e rendeletben meghatározott feltételek szerinti ajánlására.
  3. A jogszabály fenti rendelkezésére tekintettel a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX tv.-ben (továbbiakban: Kbt.) az árubeszerzésre meghatározott nemzeti értékhatárt (2005. december 31-ig: nettó 25 millió Ft) el nem érő összegű szerződés esetén közbeszerzési eljárás lefolytatása a Kbt, 296.§ b) pontja alapján nem szükséges, mindenféle külön eljárás nélkül köthető szerződés a szoftvereszköz beszerzésére a www.om.hu oldalon megtalálható akkreditált szállítóval.
  4. Amennyiben a szerződés értéke eléri vagy meghaladja a fenti nemzeti értékhatárt, abban az esetben hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása szükséges: közösségi értékhatárt (200.000 SDR-nek megfelelő euró, azaz 58.587.835 Ft) elérő értékű beszerzés esetén a Kbt. 125.§ (2) b) pontja, nemzeti értékhatárt elérő, de közösségi értékhatárt el nem érő értékű szerződés esetén pedig a Kbt. 257.§-a alapján. Azaz a nettó 25 millió forintot elérő vagy meghaladó értékű beszerzés esetében az 5. pontban meghatározottak szerint kell eljárni.
  5. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás azon különös szabályait, amelyek a szoftvereszköz beszerzésére vonatkoztathatóak, a Kbt. 131.-134.§-ai szabályozzák. Ezek közül kiemelendő, hogy az eljárás ajánlattételi felhívás megküldésével kezdődik. Értelemszerűen a felhívást csak annak az akkreditált szállítónak kell közvetlenül megküldeni, amelyik a kiválasztott szoftvereszközt kizárólagos joggal forgalmazza. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése napján a fenntartó köteles benyújtani a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz - telefaxon vagy elektronikus úton, vagy közvetlenül - az ajánlattételi felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívott szállító nevéről, címéről (székhelyéről, lakóhelyéről), valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást. Az ajánlattételi felhívás kötelező tartalmi elemeit a Kbt. 133.§ (1) bekezdése tartalmazza.
  6. A szerződés becsült értékének kiszámítása során a Kbt. 35.-38.§ és 40.§-ának rendelkezéseit kell figyelembe venni. Felhívjuk továbbá a figyelmet a Kbt. 28.§ (2) bekezdésére. Ezen rendelkezés alapján, amennyiben a szoftver licencdíját a kapcsolódó szolgáltatások értéke meghaladja, úgy a szerződés szolgáltatás beszerzésére irányuló szerződésnek minősül, így a szolgáltatásokra irányadó szabályok szerint kell a beszerzési eljárás fajtáját kiválasztani. (A döntő eltérés ebben a vonatkozásban az, hogy a szolgáltatásra vonatkozó nemzeti értékhatár: nettó 20 millió Ft.)
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok