2023. június 6.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás miniszteri jóváhagyással közzétehető kerettantervek írására

2003. december 22.

A Kormány elfogadta A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003.(XII.17.) Korm. rendeletet. Az oktatási miniszter a 2003. október 29-i felhívásnak megfelelően pályázatot hirdet a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott fejlesztési feladatok megvalósítását elősegítő, a közoktatás tartalmi modernizációját támogató kerettantervek benyújtására. A pályázaton eredményes kerettantervek jóváhagyására gyorsított és ingyenes eljárásban kerül sor.

A közeli ünnepekre tekintettel a pályázati határidőt

2004. január 31-ig

meghosszabbítjuk.

A pályázat során benyújtott kerettanterv jóváhagyásának feltétele, hogy

-           a kerettanterv megfeleljen a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és a Nemzeti alaptantervben, továbbá

a.                   nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás esetén a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvében,   

b.                   sajátos nevelési igény oktatás esetén a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvében,  

c.                   két tanítási nyelvű oktatás esetén a Két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvében

foglaltaknak,

-          a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 8/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tartalmazzon ajánlást

a.       a nevelés és oktatás céljára, a tantárgyak rendszerére, az egyes tantárgyak témaköreire, a témakörök tartalmára, a tantárgyak évfolyamonkénti követelményeire, a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló időkeretre, az iskolai egészségfejlesztéssel, fogyasztóvédelemmel, környezetvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtására,

b.       szakiskolában a pályaorientációra, a szakmai előkészítő, szakmai alapozó oktatásra, továbbá az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás és a pályaorientáció, a szakmai előkészítő, szakmai alapozó oktatás, illetve a szakmai elméleti és gyakorlati képzés időbeli tagolására, időkereteire, arányaira,

c.       szakközépiskolában a szakmai orientációra, az elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatásra, továbbá az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás és a szakmai orientáció, az elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás, illetve a szakmai elméleti és gyakorlati képzés időbeli tagolására, időkereteire, arányaira.

-          legalább egy iskolatípus alábbi szakaszaira vonatkozó, valamennyi műveltségi területet lefedő kerettanterv kerüljön benyújtásra. Tehát a kerettanterv kiterjed az alábbiak közül valamelyikre:  

a) az általános iskolák esetében   az alapfokú nevelés-oktatás első évfolyamon induló bevezető és a negyedik évfolyamon befejeződő   kezdő szakaszára, valamint az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon induló alapozó és a nyolcadik évfolyamon befejeződő fejlesztő   szakaszára,

b) a középiskolák esetében a középfokú nevelés-oktatás kilencedik, tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik (tizenharmadik) évfolyamaira,

c) szakiskolák esetében a kilencedik és tizedik évfolyamra

   d) a hat és nyolc évfolyammal működő gimnáziumok minden évfolyamára

   e) az iskolarendszerű felnőttoktatásban részt vevő iskolák   valamennyi évfolyamára

 

- a pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy - erre vonatkozó külön döntése esetén - az oktatási miniszter a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. § (1) bekezdés j) pontjában foglaltaknak megfelelően ajánlott kerettantervként kiadja jóváhagyott kerettantervüket.   

  A pályázat benyújtása és elbírálása

 A jóváhagyásra irányuló eljárást közoktatási intézmények, fenntartók és más jogi személyek vagy ezek együttesen kezdeményezhetik, akik a jóváhagyni kért kerettantervet kidolgozták vagy kidolgoztatták.

A pályázathoz be kell nyújtani az OM honlapjáról letölthető adatlapot és nyilatkozatot.

A jóváhagyásra kért kerettantervet mellékleteivel együtt három példányban, továbbá CD-n egy példányban kell benyújtani 2004. január 31-ig a Pedagógus-továbbképzési, Módszertani és Információs Központ (2097   Pilisborosjenő Fő u. 1.) címére.

A pályázat keretében az oktatási miniszter a kerettanterv jóváhagyásáról a benyújtási határidőt követő 30. munkanapig dönt.

Az Oktatási Minisztérium fenntartja magának a jogot, hogy a pályázaton beérkezett kerettantervek közül azokat, amelyek magas szakmai színvonalúak, illetve amelyek iránt várható közoktatási kereslet mutatkozik, s alapkoncepciójuk a közoktatás-fejlesztési stratégia irányába mutat, valamint igazolhatóan alternatívát képviselnek más kerettantervekhez képest, ajánlott kerettantervként adja ki.

Kerettantervi és programfejlesztési lehetőségek

Kerettantervek jóváhagyásra a továbbiakban is benyújthatók, de az ingyenességet és a gyorsított eljárást a minisztérium csak e pályázat keretében biztosítja. A kerettantervek későbbi jóváhagyásának szabályai a jelen pályázathoz képest módosulhatnak.

Az Oktatási Minisztérium a kerettantervi választék biztosítása mellett a jövőben programfejlesztési munkálatokat indít, illetve támogat. A programfejlesztés új fogalom a hazai közoktatás-fejlesztésben, elsődleges célja összegezni és felhasználóbarát formában az iskolák rendelkezésére bocsátani az elmúlt másfél-két évtized legjobb tapasztalatait. Ezzel is az iskolák tervező munkáját, szakmai feladataik pontos felismerését s az ebből adódó hatékony feladat-meghatározást s folyamatos feladatteljesítést kívánja segíteni a tárca.

A programfejlesztési pályázatoknak lényegi eleme lesz, hogy a fejlesztendő oktatási programoknak, programcsomagoknak, pedagógiai rendszereknek a miniszter által ajánlott, vagy általa jóváhagyott kerettantervekre kell épülniük.

 A pályázati bírálat szempontjai, és a pályázathoz benyújtandó adatlap január 8-án kerül fel az OM honlapjára ( www.om.hu )

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok