2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Jogszabályok

2010. július 20.
A közoktatással kapcsolatos jogszabályok gyűjteménye.
 
Hatályos Jogszabályok Elektronikus Gyűjteménye
 
Ezen az oldalon található közoktatás igazgatásával összefüggő magyar jogszabályok listája. Az elektronikus információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek a jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei a Kormányzati Portálon (www.magyarorszag.hu) a Hatályos jogszabályok elektronikus gyűjteményében (HJEGY) érhetőek el. E szolgáltatás az önkormányzati rendeletek kivételével minden hatályos jogszabályt és az állami irányítás egyéb jogi eszközeit (pl. kormányhatározat, utasítás, stb.) is tartalmazza. A gyűjtemény ingyenesen és korlátozások nélkül használható.
 
 
 
 
1993. évi LXXIX. törvény A közoktatásról
 
2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról
 
1993. évi LXXVI. törvény A szakképzésről
 
2001. évi CI. törvény A felnőttképzésről
 
2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvpiac rendjéről
 
17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a diákigazolványról
 
157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről
 
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról
 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
 
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
 
307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról
 
137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról
 
22/2010. (V. 13.) OKM rendelet a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról
 
2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
 
23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 
16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről
 
17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról 
E jogszabály mellékleteivel együtt letölthető PDF-formátumban
3/2002. (II. 15.) OM rendelet A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről
 
47/2001. (XII. 29.) OM rendelet A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról
 
46/2001. (XII. 22.) OM rendelet A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról
 
20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről
 
1/2001. (I. 16.) OM rendelet A szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről
 
45/1999. (XII. 13.) OM rendelet A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről
 
38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet a közoktatási szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről
 
10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről
 
41/1999. (X. 13.) OM rendelet A pedagógus-szakvizsga képesítési követelményeiről
 
40/1999. (X. 8.) OM rendelet Az Oktatási Jogok Miniszteri Biztosa Hivatalának feladatairól és működésének szabályairól
 
24/1999. (VI. 25.) OM rendelet Az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekről
 
26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról
 
14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról
 
4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról szóló
 
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről
 
10/1994. (V. 13.) MKM rendelet A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és a tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról (27/1998. (VI. 10.) MKM r.)
 
A Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról (32/1997. (XI. 5.) MKM r.)
 
A szakmai követelmények kiadásáról (16/1994. (VII. 8.) MKM r.)
 
Az iskola-egészségügyi ellátásról (26/1997. (IX.3.) NM r.)
 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
 
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról (100/1997. (VI. 13.) Korm. r.)
 
A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról (130/1995. (X. 26.) Korm. r.)
 
 
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet
 
237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól
 
OM közlemény a szabályozott szakmák jegyzékéről
 
 
25/2010. (V. 14.) OKM rendelet az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok