2021. október 17.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Országos Diákparlament 2007

2008. február 27.
AJÁNLÁS
Országos Diákparlament 2007

Az Országos Diákparlament munkája összegzéseként az alábbi Ajánlást fogalmazza meg. Az Ajánlás tükrözi a küldöttek iskolai tapasztalatait, a kistérségi fórumok javaslatait és a szekcióüléseken elhangzottakat.

Az Országos Diákparlament felkéri az Oktatási és Kulturális Minisztert a következőkre:
 1. Legyen több a diákönkormányzatok számára elérhető, a diákságnak közérthetően kiírt pályázat. A pályázati lehetőségek ilyen formában jelenjenek meg egy folyamatosan frissített honlapon is.
 2. Legyen intézményi szinten túlmutató, rendszeres tapasztalatcsere a diákönkormányzatok között. Jöjjön létre elektronikus diákönkormányzati fórum, honlap, országos és regionális szinten is.
 3. Biztosítsa a folyamatos elektronikus és papír alapú diákönkormányzati, diákjogi ismeretterjesztést és ilyen irányú képzést pedagógusok és diákok számára.
 4. Legyen egyetértési joga a diákönkormányzatnak a diákmozgalmat segítő pedagógus (DMSP) kijelölésénél.
 5. Készítsen elő olyan jogszabály-módosítást, amely szerint az intézményi házirendet három évenként vagy sűrűbben újra el kell fogadni (a szabályzat változatlanul hagyása esetén is).
 6. Közoktatási intézmények összevonása, átalakítása esetén legyen kötelező az intézményi szabályzatok felülvizsgálata. Készüljön terv az átalakulásban érintett tanulók integrálására, amelyet a régi és az új intézmény diáksága is elfogad.
 7. Legyen mindenki számára tilos a dohányzás a közoktatási intézményekben.
 8. Vizsgálja felül a miniszter a diákönkormányzat gazdálkodásának szabályozását. A diákönkormányzat kapjon "címkézett" támogatást. Az iskola költségvetésén belül legyen külön nevesített kerete a diákönkormányzatnak.
 9. Évente hívja össze a Diákparlamentet, többlépcsős delegálási módszerrel.
 10. Kezdeményezze, hogy a helyközi közlekedési menetrendek kialakításánál vegyék figyelembe az iskolák munkarendjét.
 11. Kezdeményezze a szociális alapon járó juttatások és az ezekben részesülők jogosultságának megvizsgálását.
 12. A közoktatásban is működjön a kiemelkedő tanulmányi teljesítményt elismerő ösztöndíj-rendszer.
 13. Készüljön felmérés az integráció és az esélyegyenlőség napi gyakorlatáról, a jogszabályi előírások teljesítéséről a közoktatási intézményekben. Ennek eredményei legyenek nyilvánosak.
 14. Kezdeményezze, hogy az ellenőrzési joggal rendelkezők végezzenek célzott vizsgálatokat a diákjogok teljesüléséről a közoktatási intézményekben.
 15. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium készítsen elemzést a diákjogok érvényesülésének mindennapi gyakorlatáról.
A Diákparlament kéri:
 • az oktatási és kulturális minisztert, hogy ezt az Ajánlást juttassa el az érintett kormányzati döntéshozókhoz, illetve parlamenti bizottságokhoz, az országgyűlési képviselőkhöz, és a közoktatás szereplőihez;
 • az Országos Diákjogi Tanácsot, hogy értékelje a kistérségi fórumok és diákparlamenti szekciók jegyzőkönyveit, és az abban megfogalmazott felvetéseket továbbítsa az illetékes döntéshozókhoz.
A Diákparlament megbízza az Országos Diákjogi Tanácsot az Ajánlás gondozásával, és felkéri, hogy számoljon be erről a következő, többlépcsős Diákparlament fórumain.

Zánka, 2007. október 30.
A VI. Országos Diákparlament küldötteiAz oktatási és kulturális miniszter - jogszabályi felhatalmazásának megfelelően - az Országos Diákjogi Tanács szakmai bevonásával 2007. október 28-30-a között megrendezi az Országos Diákparlamentet, amelynek helyszíne ezúttal Zánka lesz.

A Diákparlament két lépcsőben kerül megrendezésre: a szeptember 20-30. közötti kistérségi fórumokon a diákok megválasztják az október végi országos rendezvényre delegált társaikat.

A szervezéssel kapcsolatos fontosabb információkról Hiller István oktatási és kulturális miniszter levélben tájékoztatta minden általános iskola, középiskola és kollégium igazgatóját, valamint az egyes intézmények diákönkormányzati vezetőit.

A kistérségi fórumok lebonyolításához kapcsolódó letölthető dokumentumok:
Kapcsolódó oldal: Diákközéletért Alapítvány www.diakjog.hu
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok