2023. december 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közoktatási Érdekegyeztető Tanács (KÖÉT)

2008. február 21.
A Közoktatási Érdekegyeztető Tanács

Célja, feladata: a közoktatás területén dolgozó közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók közösségét képviselő reprezentatív szakszervezetek, továbbá az országos önkormányzati szövetségek és a nem önkormányzati iskolafenntartók, valamint a közoktatásért felelős ágazati minisztérium képviselői között a közalkalmazotti és egyéb munkaügyi kapcsolatok, különösen az anyagi, szociális és kulturális, valamint az élet és munkakörülményeket érintő jogokkal és kötelezettségekkel összefüggő kérdések ágazati szintű egyeztetése.

Hatáskörébe tartozó témakörök:
 • a közalkalmazotti és egyéb az oktatáshoz kötődő munkaviszonnyal kapcsolatos kérdések,
 • az éves költségvetési törvény, és a vele összefüggő - a szakterületet - érintő más törvények,
 • a közoktatási terület egészét és az egyes részterületeit közvetlenül vagy közvetetten szabályzó törvények, s más jogszabályok tervezetei, illetve különböző átfogó koncepcióknak és programoknak a munkavállalókat érintő, a munkavállalók munkaviszonyára, élet- és munkakörülményeire hatást gyakorló kérdései.
Jogosultságai:
 • a kölcsönös tájékoztatás és konzultáció a Tanács hatáskörébe tartozó tárgykörökben készült tervezetekről, adatokról, elemzésekről,
 • véleményezi:
  • a közalkalmazottak és a közoktatási terület más munkavállalóinak nagyobb csoportját érintő döntések, jogszabályok tervezeteit,
  • az éves állami költségvetés közoktatást érintő tervezetét,
  • a bérpolitikai intézkedések közoktatást érintő tervezeteit,
  • a KÖÉT hatáskörébe tartozó jogszabályok megalkotását és módosítását,
  • a munkaidő mértékéről, a létszám- és bérgazdálkodásról, a képesítési- és minősítési rendszerről, illetve ezek tervezett változtatásait,
 • ajánlás, állásfoglalás készítése és kiadása a napirenden szereplő témáról,
 • megállapodás kidolgozása és megkötése a lehetséges valamennyi napirenden szereplő véleményezésre kiadott kérdésről, ha a felek között egyetértés alakult ki,
 • kezdeményezés a megállapodás jogszabályban történő kihirdetésére,
 • döntés a Tanács ügyrendjéről.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok